ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 12/08/1991

מסקנות הוועדה לבדיקת ענייני שכר, עדכוני שכר, גמלאות וזכויות נלוות לחברי הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 236

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. 1:' באלול התשנ"א (12 באוגוסט 1991). שעה 00;11

נ כ ח ו;

חברי הוועדה; חי קורפו - היו"ר

י י צבו

אי רובינשטיין

חי רמון

י' שריד

ג' שפט

י' שפרינצק
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת די שילנסקי

חי קוברסקי - יו"ר הוועדה לבדיקת ענייני שכר, עדכוני

, שכר, גמלאות וזכויות נלוות לחברי הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

י' למברגר - יושב הכנסת

ת' אדרי - מרכזת הוועדה לבדיקת ענייני שכר, עדכוני

שכר, גמלאות וזכויות נלוות לחברי הכנסת

ש' יצחקי - ממונה על ענייני עתונות בכנסת
יועץ משפטי
מ' בוטון

מזכירת הוועדה; אי בן-יוסף

קצרנית; אי זכאי

סדר-היום; מסקנות הוועדה לבדיקת ענייני שכר, עדכוני שכר, גמלאות וזכויות

נלוות לחברי הכנסת.מסקנות הוועדה לבדיקת ענייני שכר, עדכוני שכר,

גמלאות וזכויות נלוות לחברי הכנסת
היו "ר חי קורפו
אני פותח את הישיבה. יושב-ראש הכנסת ביקש ממני לזמן את חברי הוועדה כדי

להציג בפניהם את הדו"ח שהכינה ועדת קוברסקי, שמונתה לפני למעלה משנה, בעניו שכר

חברי הכנסת, עדכוני שכר, גמלאות והטבות אחרות. נעניתי לבקשתו, אם כי היה נוח

יותר אילו הוועדה היתה משלימה קודם את מלאכתה ואפשר היה לזמן את הישיבה הזאת

במועדים הרגילים של התכנסותה. הדו"ח הוגש בשבוע שעבר ליושב-ראש הכנסת ולא היה

טעם שהוא יחזיק את הדו"ח באמתחתו עד לכינוסה של הכנסת בעוד כחודשיים. לכן הוא

מצא לנכון לבקש זימונה של הוועדה מייד אחר שהוא קיבל הדו"ח.

אדוני יושב-ראש הכנסת, בבקשה.
היו"ר ד' שילנסקי
בכל פעם שמדובר בהעלאה של שכר חברי הכנסת בהתאם לשכר הממוצע במשק, נשמעות

טענות מצד הציבור, או התקשורת, שחברי הכנסת מעלים לעצמם את השכר בשיעורים גבוהים

ולא כפי שנקבע לכלל עובדי המדינה; ואילו מצד חברי הכנסת נשמעות טענות שהשכר שלנו

נשחק לאורך כל הדרד וצריך לתקן זאת.

מאחר וכך, מצאתי לנכון ללכת בעקבות קודמי שמינה ועדה ציבורית לענין זה.

מיניתי ועדה שבראשה עומד מר חיים. קוברסקי, בהשתתפות רואה החשבון מר שמאי

שמעונוביץ ומר שמחה סורוקר שהוא בעל נסיון וידע רב בנושאים אלה. כפי שעשו קודמי,

אחרי שהדו"ח הוגש לי העברתי אותו לוועדת הכנסת שיש לה סמכות בנושא הזה.

פרט לדעת מיעוט של רואה החשבון שמאי שמעונוביץ בשתי נקודות, הדעות אחידות

ביתר הנושאים.

אני יודע שהוועדה השקיעה הרבה מאוד שעות עבודה ושמעה הרבה אנשים. אני רוצה

להודות להם על המאמץ שהם השקיעו ועל העבודה שהם עשו בהתנדבות. כמו-כן אני מודה

לגב' תמי אדרי. מרכזת הוועדה, שחברי הוועדה שיבחו אווזה על העבודה הטובה שהיא

עשתה.

מר קוברסקי יוכל להסביר את הדו"ח.
י י שריד
הערה לסדר.
חי קורפו
בבקשה.
י י שריד
לבד מן הפרסומים שהתפרסמו בעתונים- - -
היו"ר ד' שילנסקי
אני מצטער על הפרסום בעתונים. רציתי שחברי הוועדה יראו את הדו"ח לפני כן,

אבל כנראה שבבנין זה ידעו עליו מספר מצומצם של אנשים ואינני יודע איך זה הגיע

לעתו נים.
י' שריד
אני מודה ליושב-ראש על הערתו. הערתי לא נאמרה בבקורת משום שאני לא הושב שזה

דו"ח סודי, אני קובע זאת כעובדה, לא כתלונה. לבד מן הדברים שהתפרסמו בעתונים

אין לי מושג מה יש בדו"ח. אני מבין שהוא מלמד על איזו שהיא שהיקה בשכר הברי

הכנסת ועל הצורך לתקן את השחיקה הזאת.

ראשית, אני הושב שזה מאוד לא בסדר שאנשי המפלגות הגדולות לא נמצאים כאן.

יש בזה יותר משמינית של שתמטנות והמקנות בנושא שלא גורם נרות לאף אחד. שנית - וזה

הדבר העיקרי בעיני - לא היה די שיקול-דעת בכינוס הבהול של הוועדה בענין זה.

יושב-ראש ועדת הכנסת אמר שלא היה טעם שהדו"ח יישאר במגירתו של יושב-ראש הכנסת

במשך חודשיים, אבל אני לא רואה בזה שום פגם. הוועדה עבדה במשך מספר הודשים וזה

יכול היה להמתין עוד חודשיים.

אני אומר את זה משום שהכנסת עכשיו בפגרה, יש בעיות לאומיות ממדרגה ראשונה

שבגללן הכנסת היתה צריכה להתכנס, והיא איננה מתכנסת. הסיעות שלנו ביקשו שהכנסת

תתכנס לענין החלטת הממשלה בנושא התהליך המדיני והכנסת לא הואילה לעשות זאת.

היו"ר די שילנסקי;

ממי ביקשו?

י' שריד;

מראש הממשלה.

היו"ר ד' שילנסקי;

מכל מקום, מיושב-ראש הכנסת לא ביקשו.

י י שריד;

אין לנו 20 רותימות כדי לכנס את הכנסת בפגרה והמאמץ הוא סזיפי. בשם שלוש

סיעות יצאנו בפנייה לראש הממשלה שיכנס את הכנסת בענין זה, והכנסת אינה מתכנסת.

אני לא מחווה עכשיו דעה לגבי הדו"ח הזה לכאן או לכאן, אבל יש טעם לפגם בכך

שהכנסת איננה תכנסת בענייניים קיומיים, לאומיים וחיוניים ממדרגה ראשונה, אבל היא

מוצאת לנכון לכנס אחת מוועדותיה בצורה בהולה לענין שכר חברי הכנסת עד כדי כך שאני

כלל לא קיבלתי הזמנה. נודע לי על הישיבה מאחד העתונאים שטלפן אלי ושאל אותי אם

אני יודע על כך משהו ואמרתי לו כי אין לי שמץ של מושג במה דברים אמורים.

משום שיש בכך טעם לפגם, כי כאשר מדובר בשכר חברי הכנסת הם מוכנים להניע את

העניינים, לצאת מחופשתם ומשתיקתם ולטפל בכך מהר, יש לי הצעה; שלא נקיים היום את

הישיבה בענין הזה אלא לאחר שהכנסת תחזור מפגרתה. אני גם רוצה להתייעץ התייעצות

סיעתית עם חברי. נקיים זאת כסדר כאחד הנושאים שעולה על סדר-היום ולארור שנלמד את

הנושא נחווה את דעתנו.

אי רובינשטיין;

אני מצטרף להצעה של חבר-הכנסת שריד ולהנמקתה.

ג י שפט;

על עיקרי הדברים רציתי להוסיף שאי-אפשר לקיים דיון בנושא הזה בפורום הנמצא

כאן וכי אנחנו עדיין לא בשלים להחלטה. אינני יודע אם כדאי לקיים דיון בתקופת

הפגרה או לאחריה, אבל לא בישיבה הזאת.י' צבן;

אני מסכים עם דברי חבר-הכנסת שריד. עברו 16 חודשים מאז מונתה הוועדה. לא

תיפול שערה אהת משערות ראשנו אם נחכה עד חידוש המושב משום שהנושא איננו פשוט.

אני מצטרף גם לדבריו של חבר-הכנסת שפט, בלתי אפשרי לקיים את הדיון בפורום כזה.

אגב, קיבלתי את ההזמנה בדואר שהגיע אלי אתמול אחר-הצהרים.

היו"ר חי קורפו;

לענין מועד הישיבה. אמרתי בראשית דברי שכנראה שיושב-ראש הכנסת חשב שמו הנכון

הוא לא לההזיק את הדו"ח מראשית הפגרה ועד סופה אלא להביא אותו לידיעתה של ועדת

הכנסת. כל ועדות הכנסת מקיימות את ישיבותיהו כסדרו וגם ועדת הכנסת מזדמנת בפגרה

לדון בכל מיני נושאים, לא רק בנושא הזה.

לעניו ההזמנות לישיבה. הו יצאו ביום רביעי בבוקר, כמו לכל ישיבה רגילה.

אינני יודע מדוע חבר-הכנסת שריד מקבל את ההזמנות לכל הישיבות במועד ודרוקא הפעם

הוא לא קיבל את ההזמנה.

י' שריד;

לא קיבלתי את ההזמנה.

ח' קורפו;

מהעמדה שהוצגה פה על-ידי חברי הוועדה אני מבין שהם מציעים לקיים את הדיון הזה

בתהילת עבודתה של הכנסת לאחר הפגרה, כלומר בתחילת חודש אוקטובר. השאלה היא אם

אנחנו צריכים לשמוע את יושב-ראש הוועדה מר קוברסקי כדי לקבל ממנו תיאור מלא, או

שנשאיר גם זאת לישיבה השניה. העובדה שחברי הכנסת לא הטריחו עצמם להגיע איננה

דווקא בהכרח מפני שהם לא קיבלו את ההזמנה ולאו דווקא בהכרח מכיוון שהישיבה מתכנסת

בפגרה, יכולות להיות לכך עוד כמה סיבות.
ח י רמון
האם תוכל לפרט מה מנע מחברים להגיע לישיבה?

היו"ר ח' קורפו;

אני יודע שיש עוד כמה סיבות, אינני רוצה להוסיף. כפי שאמרתי, השאלה היא אם

אנחנו צריכים לקיים את הישיבה ולשמוע את יושב-ראש הוועדה מר קוברסקי ,אנחנו

יכולים לא להחליט ולדחות את זה; או לחכות לאלה שלא טרחו להגיע, שיקבלו את הדו"ח

כמו כל חברי הוועדה ויוכלו לעיין בו וללמוד אותו.

ח' רמון;

אני מבין שהמגמה כאו היא לדחות את הדיון עד תחילת המושב. אנחנו צריכים להיות

עקביים. אין טעם שמר קוברסקי יציג עכשיו את הדו"ח, יחלפו חודשיים ואז נצטרך לדון

בדו"ח שהוגש לנו בהרכב יקר שמטעמים אלה ואחרים היושב-ראש נמנע מלפרט. לכו אני

מציע שמר קוברסקי ויושב-ראש הכנסת יעשו מסיבת עתונאים ו יפרטו בפני הציבור למה הם

הגיעו למסקנות הללו כדי שהציבור יידע מה קורה, ואילו את הדיונים המעשיים נקיים

בתחילת המושב.

הערה למר קוברסקי בעניו שכר חברי הכנסת: ההמלצות להוריד יתקבלו בברכה,

ההמלצות להעלות ייתקלו בבעיה.י' שריד;

איו טעם לפתוח בדיון בגלל מיעוט המשתתפים. מר קוברסקי יצטרך לחזור על כך

פעם נוספת.

היו"ר חי קורפו;

מן הנכון חיח לאפשר למר קוברסקי להציג זאת, יש לפנינו הדו"ח, יהיה פרוטוקול.

חי רמון;

הצעתי שהיושב-ראש ומר קוברסקי יציגו זאת בפני הציבור.

היו"ר חי קורפו;

נשאל לדעתו של מר קוברסקי.

חי קוברסקי ;

אני מבקש שתשחררו אותי מלהתערב בכך. כל מה שתחליטו מקובל עלי.

היו"ר ד' שילנסקי;

אני חושב שגם מר קוברסקי יסכים אתי שאין טעם שננהג לפי ההצעה של חבר-הפנסת

חיים רמון לקיים מסיבת עתו נאים. אחרי שהדו"ח הונח לפניכם העתונאים כבר ידעו

עליו. הם יוכלו לקבל את החוברת ולעיין בה והיא ברורה ובהירה.

אני רוצה להוסיף. שואלים אותי למה ביקשתי לזמן את הוועדה עכשיו. ייתכן ואם

לא הייתי מבקש לכנס את הוועדה הייתי קורא בעתון ידיעה כזאת: מה יושב-ראש הכנסת

מהזיק במגירות שלו?

היו"ר ח' קורפו;

ובכן, הישיבה הבאה בנושא הזה תהיה עם ראשית עבודתה של הכנסת בתחילת המושב.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים