ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/07/1991

המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת; הצעה לביטול ההצבעה האלקטרונית; זימון ועדות הכנסת בעת פגרת הקיץ; קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון; שחרור מחובת הנחה של הצעת חוק; תיקון טעות סופר בסעיף 36 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 233

מישיבת ועדת הכנסת

יום בי, י"א באב התשנ"א " 22.7.91 - שעה 10:00
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר ח' קורפו

מי גודלמן

שי דורון

שי וייס

צי הנגבי

י צהק ל ו י

רענן כחן

חי מירום

י י צידון

ג' שפט

י י שפרי נצק

ר' ריבלין

י' שריד
מוזמנ"ס ומ"מ חברי ועדה
חה"כ מי איתן

חה"כ ג' גל

חה"כ מי גפני

חה"כ חי קופמן

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר חכנסת די לב

ד' מסר - משרד המשפטים
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
א' בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב
סדר יום
א. המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת.

ב. תיקון טעות סופר בסעיף 36 לתקנון חכנסת.

ג. זימון ועדות הכנסת בעת פגרת הקיץ.

ד. הצעה לביטול ההצבעה הקלטרונית.

ה. שונות.היו"ר חי קורפו

רבותי, אני פותח את הישיבה. הנושא הראשון שעל סדר היום:

המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת
תקנון הכנסת קובע
יושב-ראש הכנסת והסגנים, במספר שתקבע הכנסת, ייבחרו

על-ידי הכנסת בבחירות גלויות (סעיף 1}. אם מתפנה משרה של י ושב-ראש הכנסת, או של

סגן י ושב-ראש הכנסת - תבחר הכנסת את הבא במקומו. אנו פטורים מלקבוע עכשיו את

המספר, את זה כבר קבענו.

נתפנה מקום של אהד מסגני יושב-ראש הכנסת - חה"כ עובדיה עלי - ומוצע

לבחור במקומו את חה"כ חיים קופמן.

שי וייס

מה המעמד שלנו כוועדה בפרוצדורה.

הי ו"ר חי קורפו

הוועדה ממליצה בפני מליאת הכנסת, והכנסת מצביעה בהצבעה גלויה.

שי וייס

אני הושב שיש מנהג פה בכנסת להשאיר את הענין הזה להכרעה פנימית של הסיעות,

ומכיוון שיש הסכם על גודל הנשיאות, לא נותר- אלא לאמר שאני מקווה שחהייכ חיים קופמן

יצליה, ובתוקף תפקידו זה פחות יטפס על המפלגה שלי...

הי וייר חי קורפו

מי בעד ההמלצה לבחור את ההייכ חיים קופמן כסגן-יושב-ראש הכנסת במקומו של

חהייכ עובדיה עלי?

הצבעה

ההמלצה לבחור את חהייכ חיים קופמן כסגן י ושב-ראש הכנסת - נתקבלה

הי וייר חי קורפו

פה אהד נתקבלה ההמלצה, והיא תונח על שולחן הכנסת.

***

קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת צריכה לקבוע מסגרת של דיון לשתי הצעות אי-אמון שהוגשו על ידי

סיעת המערך וסיעת ר"צ. הדיון יתקיים היום.

קריאה

מהו הנושא?
הי וייר חי קורפו
הם עוד לא קבעו את הנושא.שי וייס

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון, לא יותר.

היו"ר חי קורפו

כאשר תיקנו את הסעיף הזה בתקנון הכנסת שכחנו אז להוסיף שבגוף הצעת האי-אמון

תנומק או תחיה העילה להצעת האי-אמון. הסעיף הבא בסדר יומה של הוועדה - תיקון

לסעיף זה,

שי וייס

קודם כל יש לנו עילה כללית. אנחנו כל הזמן רוחשים אימון לממשלה, לפעמים יש

אי-אימון. אני מציע מסגרת רחבה ככל האפשר, מכיוון שזה גם שבוע אחרון לפני הפגרה

ויש כוונה לתת לחברים אפשרות להתבטא, אני מניח שאותו דבר גם בליכוד.

הי וייר ח' קורפו

באופן מעשי, מה אתה מציע.

שי וייס

שעתיים.

הי וייר חי קורפו

אני מעמיד את ההצעה להצבעה.

הצבעה

ההצעה לדיון סיעתי בן שעתיים - נתקבל

י י צידון

אני מציע שעתי ים.

היו"ר חי קורפו

נתקבלה כבר ההצעה שנתקבלה. היית צריך להצביע נגד.

תיקון טעות סופר בסעיף 36 לתקנון הכנסת

היו"ר חי קורפו

מדובר באותו תיקון שהזכרתי קודם, אשר בשלו אנחנו עדיין איננו יודעים מהו

הנושא של הצעת האי אמון.

שי וי יס; מתי יזמת את זה?

היו"ר חי קורפו; מזמן, זה נמצא גם אצל היועץ המשפטי של הוועדה.מה שאירע הוא שכאשר תיקנו את הסעיף שכחנו להוסיף את הפיסקה האומרת: "יש

לציין את עילת ההצעה".

נלך בדרך הרגילה, נניח את הצעת התיקון על שולחן הכנסת, נשמע השגות, נדון

בהן, נצביע, ונביא את ההצעה שוב לכנסת.

שי וייס

בדרך כלל רצוי מאד שתהיה כורת להצעת אי אמון. יחד עם זאת, יכול להיווצר מצב

שסיעה אופוזיציונית רוצה בסוף מושב או בהזדמנות אחרת להביע לממשלה אי אמון סוחף

אשר יתפרש על יותר זמן.

היו"ר חי קורפו

לדעתי, התיקון לא מגביל את הנושא, זה רק נועד בשביל לדעת איזה שר ישיב.

הרי אי אפשר להביא את כל השרים שיעמדו במצב-הכן.

שי וייס

הרי ממילא השר המשיב הוא בדרך כלל השר המייצג את הממשלה בפני הכנסת, או שר

התחבורה חיים קורפו, או השר שחל, בזמן והיום שר מהשטרה.

היו"ר חי קורפו

הס לא עונים על כל הנושאים.

שי וייס

ככה זה היה . יחד עם זאת, יכולה הסיעה לאמר: אי אמון כולל, ולפרט 32 נושאים,

נניח, אני מפריז בכוונה. השאלה היא מבחינת מזכירות הכנסת נאה שיפורסם אי אמון

ו ירויה פירוט, ואז צריך להביא את כל השרים להשיב.

לכן, אני מציע שזה ישאר כפי שהיה. הרי עד היום בשמונים אחוז מן המקרים,לפחות

שמונה מקרים מתוך עשרה, תמיד נותנים כותרת. לא הייתי מדקדק יותר מדי, הייתי משאיר

את המצב הקיים. אפשר להמליץ לשנות את המצב אבל לא לכפות.

היו"ר חי קורפו

הנימוקים שהעלה חה"כ וייס אינם נראים לי מן הטעם הפשוט. הרי אפשר לכתוב:

תיפקודה של הממשלה. אתה צריך יותר מזה? אתה מוגבל במשהו?

שי וייס

אבל אין שר לענייני תיפקוד.

היו"ר חי קורפו

עונה ראש הממשלה או השר דוד מגן. הנושא דרוש כדי לדעת להתאים את שישיב.רבותי, מי לקבלת התיקון, שהוא למעשה החזרת הנוסח כפי שהיה בהצעה המקורית?

הצבעה

בעד הצעת התיקון - 5

נגד - 3

ההצעה לתיקון הטעות בסעיף 36 לתקנון הכנסת - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

הצעת התיקון - שהיא למעשה ח^רה לנוסח בהצעה המקורית - נתקבלה. הנוסח המתוקן

יונח על שולחן הכנסת, ואפשר יהיה להגיש הסתייגויות.

***

זימון ועדות הכנסת בעת פגרת הקיץ

היו"ר הי קורפו

יש בפנינו מספר בקשות של יושבי-ראש הרוצים, אשר הזדרזו והגישו אותן. אני

מציע שאנחנו ננהג רכפי שנהגנו בפגרת הקיץ שעברה. שימו לב, מחוץ למיכסה הוועדות

יכולות להתכנס על פי בקשת שליש מחבריהן, היושב-ראש מזמן אותן לישיבה. כך שאין

הגבלה במספר הישיבות. זה נועד כדי לא ליצור מצב שבפגרה יוכל יושב-ראש לזמן את

הוועדה כאשר שני שלישים לא יבואו, ולקבל החלטות מפליגות. על כן, אנחנו קובעים

מסגרת מגבילה. הפגרה היא פגרה, ואנחנו רוצים שחרי הכנסת יחליפו כוח, ואנחנו קובעים

מגבלה של ישיבות.

קבענו שכל ועדה יכולה להתכנס לארבע ישיבות בזמן הפגרה. אם היא צריכה להתכנס

ליותר ישיבות זה ייעשה בזימון של שליש מחבריה. קביעה זו היא לגבי כל הוועדות,

למעט ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון אשר להן מתירים להתכנס ככל שיידרש.

מי לקבלת ההחלטה הזאת?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להתיר לוועדות להתכנס ארבע פעמים בעת הפגרה - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

כן, זה כולל ועדות משנה.

***

הצעה לביטול ההצבעה האלקטרונית

היו"ר הי קורפו

יש בפנינו הצעה בענין ההצבעה האלקטרונית. בשעתו קבלנו החלטה שהיתה
חד-משמעית, ברורה לחלוטין
"חבר הכנסת שחיה נוכח באולם המליאה בשעת ההצבעה וביקש לצרף

את קולו מאחר והצבעת ו לא נקלטה, או מאחר שטעה בהצבעה, יעשה כן היושב-ראש.""יעשה כן היושב-ראש", אין לו שיקול דעת. זו לא בעיה שהוא צריך להחליט אם המנין

בלוה האלקטרוני קובע או לא. אלא, ביקש חבר-הכנסת שהיה נוכה בישיבה והצבעתו לא

נקלטה - ואת זה ניתן להאות מיד בלוה - או שהבר הכנסת אומר שטעה בהצבעה, והוא

היה נוכה פיזית בעולם בזמן ההצבעה, יעשה כן היושב-ראש.

רבותי, אני הושב שההחלטה הזאת מדברת בעד עצמה.

היה מקרה שיושב-ראש הישיבה לא נהג כן, בשרירות ליבו. יש על כך ערעור בפני

ועדת הפירושים, ואני בוועדת הפירושים מתכונן לבקש להחליט מה היתה ההצבעה הנכונה.

אהרת, לא נוכל להתגבר אף פעם הנטייה של היושבי-ראש להשתמש באופן שרירותי בסמכותם.

אם ועדת הפירושים תחליט שההצבעה היתה כפי שהיא היתה בפועל, ולא כפי שנכתבה

בפרוטוקול, פירוש הדבר שהקולות האלה שמערערים על כך שהיושב-ראש לא נהג בהתאם

לההלטה שלנו צריכים להיות במנין, בספירה. לא יתכן שנאמר: היתה החלטה של

היושב-ראש, הוא טעה, אנחנו נתקן בעתיד. אנחנו חייבים לשנות את תוצאת ההצבעה.

י י צידון

יש פה נקודה אחת . שצריך להעיר. הקביעה הזאת נוגעת בטעות, או בזה שזה לא

נקלט. יש מקרה אחר, כמו שהיה במקרה של אותה הצבעה דנן לגבי הרב פרוש, שהוא לא

הגיע למקומו. הוא היה באולם ולא הגיע למקומו כדי להצביע בזמן. יש מי שמתנהל

בקלות, יש מי שמתנהל יותר בכבדות."- לדעתי צריכה לבוא גם החלטה על מרי קורה כשחבר

כנסת נמצא באולם המליאה, ואמנם לא הספיק להגיע למקומו להצבעה אלקטרונית. זה לא

מכוסה על ידי הסעיף הזה.

שי וייס

יש יותר משלושה מצבים. יש מצב טכני שהוא מצביע וההצבעה לא נקלטה. זה קורה רק

במקרה שאחד מיושבי-ראש הכנסת מפנה את מקומו, משאיר את שמו בדוכן שלו, עולה

יושב-ראש הכנסת ומצביע מבלי שלחץ שם על הכפתור. זה הפנצ'ר הטכני היחידי שיכול

להיות. תיאורתית, אפשר לאמר שהטכניקה מוגבלת. אפשרות שנייה, שהוא באמת בטעות

הצביע נמנע ורצה להצביע בעד או נגד, זו טעות אנוש, הוא מיד מרגיש ורוצה לשנות את

הצבעתו. אפשרות שלישית, הוא לא הספיק להגיע למקומו, היה באולם ולא חספיק להגיע.

אבל, האפשרות הנפוצה היא דווקא הרביעית, ודווקא באותה הצבעה פרובלמטית שמרדכי

וירשובסקי - אתה אומר שבשרירות, אני לא אומר שזה היה בשרירות, הוא אדם עם

אינטגריטי מאד גבוה, הוא הרבה פעמים עשה דברים שלא מצאו חן בעיני סיעתו ובעיני

הגוש הפוליטי שלו - הוא ההליט מתוך יושר פנימי. אני הייתי מוציא את המילה

"שרירותי".

אני ישבתי באולם דווקא בקטע שאתה ערערת. ובכן, שניים-שלושה חברי כנסת באמת

לא הגיעו, היו באולם. היו שניים שאני ראיתי שבתוך המהומה הגיעו לאולם - לא אומר

כמובן את שמם - ואמרו שהצביעו וכולי. הם פשוט לא אמרו אמת.

פה יש לנו בעיה בכל מצב, לא רק לגבי הצבעה אלקטרונית. נניח בהצבעה לא

אלקטרונית, כמו שנהגנו שנים, באיזה שלב נקבע שההצבעה היא סופית. יכול להיות ויכוח

שאיזושהי הצעה נפלה על חודו של קול לרעת הממשלה, וחבר קואליציה מעורר ויכוח,

בינתיים מישהו רץ למזנון ומביא את הגייסות שלו, וזה לא בסדר.

אלקטרונית ולא אלקטרונית אנחנו צריכים לעשות נקודת חתך מוסית איזושהי,

שתתבטא בתקנון באיזה שלב ההצבעה היא סופית. אני לא חושב שההצבעה האלקטרונית נועדה

למחטף אד הוק. אני נגד מהטפים. מספיק. אחר כך אנחנו מופיעים בעתונות או בטלוויזיה

שהצלחנו להביס את הממשלה. זה מצהיק אותי. להביס את הממשלה פירושו להפיל אותה.

לכן, אני רוצה להציע הצעה. מי שהיה באולם בזמן ההצבעה. מהי "ההצבעה"?

בהצבעה אלקטרונית אנהנו נותנים עשר שניות.ש' יעקבסון

בספירה מעשר עד אחת חה"כ יכול לשנות הצבעתו.

שי וייס

אני לא מדבר על מי שרוצה לתקן הצבעה, זה אנושי.

שי יעקבסון

את זה הוא יכול לעשות.

שי וייס

נניח שהוא טעה ולא הספיק לתקן.

נקודה יחידה שאותי מעניינת זו אותה נקודה: האס היה בזמן ההצבעה או לא היה.

כי אם הוא לא היה, ומישהו במתכוון עשה סימפוזיון עם היושב-ראש כבדי לשלוח את המצליף

להוציא אותו מהאבטיח שלו, על זה לא הייתי רוצה לחזור.

יצחק לוי

ביום רביעי שעבר אני נכנסתי לאולם כשלוח ההצבעה היה על ספרה ארבע בספירת עשר

השניות. ביקשתי מהיושב-ראש לכלול את הצבעתי והוא לא הסכים. אני מבין שהיתה

מהומה, וההצבעה היתה על חודו של קול, ואני מניח שאם הפרש הקולות היה נוטה לכיוון

אחרת אז לא היתה מתעוררת בעיה אם לצרף את קולי או לא. אך כיוון שהיתה מהומה, חודו

של קול, והעובדה שכמה ביקשו, היושב-ראש החליט כפי שהחליט.

אני חושב שהבסיס לכל הענין צריך להיות האמון האישי בחבר הכנסת.

שי וייס - - -

היו"ר חי קורפו

שבח, זה לא אומר שהוא היה צריך לפסול את יצחק לולי.

יצחק לוי

אנחנו צריכים להתבסס על שני יסודות. האחד הוא, מה שחבר הכנסת וייס אומר - יש

גבול, ואנחנו צריכים לקבוע מהו הגבול. יש לי הצעה בנקודה זו. הדבר השני, צריך

אמון. אם אין אמון, אז אין אמון בכלום. כלומר, אנחנו יוצאים מההנחח שחבר הכנסת

זכאי כל זמן שלא הוכח להיפך, כמו לגבי כל אזרח, כמו לגבי כל אדם. אז אם בא חבר
כנסת ליושב-ראש, אומר
אני נכנסתי לאולם כשעוד לא נגמרה ההצבעה, על היושב-ראש קודם

כל להאמין לו. הוא לא צריך להניח שחבר הכנסת משקר. זה דבר שפוגע. גם אם נתפסו פח

ושם חברי כנסת שלא דייקן ולא אמרו תמיד אמת במאה אחוז, אי אפשר לעשות את זח

כנורמה. אם בא חבר כנסת ואומר: אני נכנסתי לאולם כאשר בלוח היתה עדיין הספירה

לאחור עד ההצבעה, האם יושב-ראש הישיבה צריך להניח שהוא משקר? לא כך.

לכן, נכון תעשה ועדת הכנסת אם היא תקבע חובה על יושב-ראש הכנסת לקבל טענה

של חבר כנסת - אני שומע שוועדת הכנת כבר קבעה את זה - ולאמין לחבר-הכנסת.

לגבי המועד - לדעתי המועד צריך להיות לאחר שהיושב-ראש מכריז על התוצאה. עד

אז, לפני שהוא מכריז על התוצאה, היושב-ראש צריך לקבל את טיעוני של חבר הכנסת. זה

הגבול, זה המועד. אין לך מועד אהר. בדרך כלל, לפני שהוא מכריז על התוצאות קם חבר

הכנסת מרים יד, או צועק, והיושב-ראש צריך לקבל. נקודת החיתוך צריכה להיות בהכרזתהתוצאה, וכל זמן שלא הוכרזה התוצאה אפשר וצריך שהיושב-ראש ישמע את טענותיהם של

חברי הכנסת - -

היו"ר ח' קורפו

- ולא יכריז.

יצחק לוי

כל זמן שיש טענות לא יכריז.

שי דורון

נלך לשיטה האנלית.

שי וייס

נשים דלתות גרירח.

יצחק לוי

אפשר להצביע בכרטיס, נשים תחנות הצבעה... יש דרכים רבות.

אני אומר, לא על דרך ההלצה, החיתוך צריך להיות כאשר היושב-ראש מכריז על

התוצאה. כל זמן שלא הוכרזה התוצאה הוא חייב להאמין לחברי הכנסת אם באים בטענה אליו

בטענה זו או אחרת.

היו"ר חי קורפו

- ולא להודיע את התוצאה.

יצחק לוי

כל עוד יש חברי כנסת שטוענים הוא לא יכול להודיע ולחתום את ההצבעה.

י י שריד

אני טוען לפעמים], למה מקיימים דיונים שהם דיוני סרק, כאשר מלכתחילה ברור

שאין שום נקודת זמן שאפשר לחתוך אותה - - - הרי היושב-ראש באופן ודאי ראה שהוא לא

היה באולם - - -

קריאות - - -

היו"ר חי קורפו

רבותי, אל תסתחררו מהלהט של יוסי שריד, אף פעם לא מדובר באלה שנכנסו לאחר

ההצבעה. כל האירועים שהיו - חה"כ צידון לחץ וההצבעה לא נקלטה, יצחק לוי וחה"כ פרוש

היו במקום.

ר' ריבלין

אדוני היושב-ראש, אני מציע מאד להיזהר בדברים האלה. יש להצבעה כמה שלבים,

ואני לא מציע להפוך את ההצבעה לשוק. ההצעה שכאשר חבר כנסת מצהיר שהיה באולם

היושב-ראש יבוא וישנה את ההצבעה על פי הצהרתו של הבר הכנסת - היא הזמנה לשוק.יש כמה שלבים בהצבעה, ואני בדרך כלל נמצא באולם, ואני רואה. קדם ההצבעה כבר

מתחיל המזכיר לצלצל בפעמון. השלב השני, המש דקות לפני ההצבעה, לפי החלטת הכנסת,

מצלצלים בפעמון, ואז מתחיל שלב ההצבעה גופא - עשר שניות לאפשר- לחבר הכנסת שיקול

דעת בהצבעתו, או שמא לשנות את שיקול דעתו כתוצאה מכך שהוא טעה טכנית או טעה

רעיונית, ואלה עשר השניות העומדות לרשותו. יש גם פרוצדורה של הצבעה ארוכה, יש

פרוצדורה של הצבעה קצרה.

אני מציע שרק אדם שהצביע וטעה בהצבעתו יכול לבקש מהיושב-ראש לשנות הצבעתו.

מי שהצביע בפועל, טעה או הצבעתו לא נקלטה. שאם לא נעשה כך, אדוני היושב-ראש,

ההחלטות תשתנינה בהתאם ליושבי-ראש בגל לחץ הסיעות שלהם. האינטגריטי הוא דבר חשוב

מאד, אבל אנשים גם רוצים שלא יכתבו עליהם לחברי מרכז...

הי ו"ר חי קורפו

זה לא קשור.

י" ריבלין

לכן אני מציע להיצמד לכללים מפורשים, לאותם הסדרים קיימים. יש לנו חמש דקות,

יש אחר כך עוד שלושים שניות, ואחר כך היושב-ראש מעמיד להצבעה ובינתיים החברים

עושים את הפיליבסטר הקצר כדי שייכנסו לאולם, ברגע שהשעון מתחיל את הספירה לאהור יש

לאדם זמן, נמצא באולם ולחץ - ערעורו מתקבל, לא לחץ ערעורו לא יתקבל.

ח' מירום

רק לעתים נדירות קירה לאדם שגונבים לו את כל ההצגה בטרם קיבל רשות דיבור.

חבר הכנסת ריבלין עשה את זה, ואני מאד מסכים עם כל מילה שהוא אמר כאן. אני שמח,

אני חושב שהוא צודק, ובאמת צריך פה להימנע ממכשלות, גם כלפי חבר הכנסת וגם כלפי

יושב-ראש הישיבה באותה עת. הדרך היא לראות מה נקלט ומה לא נקלט ולאפשר תיקון למי

שטעה בלבד. כמובן ללכת עם החמש דקות שקבענו קודם, וכל הטכניקות שקבענו. מי שלא

תגיע ללחיצה כאילו לא השתתף בהצבעה. מי שרוצה להצביע שיהיה בזמן. בשביל זה עשינו

את ההתראה של החמש דקות.

ש' דורון

יש לי משאלה קטנה, טכנית. אני התנסיתי בשבוע שעבר, ואמנם קצב ההליכה שלי

איטי מאד. בבנין הזה יש שתי מעליות, תמיד מעלית אחת משמשת לשירות המזנון או

האספקה, ומחכים למעלית הבאה, וחמש דקות לא מספיקות. אני הייתי מבקשת מדידה

אוביקטיבית, כי יכול להיות שצריך להאריך את זה לשש או שבע דקות. מדידה אוביקטיבית

תקבע אם שתי המעליות בתדירות שלהן מאפשרות להגיע לאולם תוך חמש דקות. אני מוכנה

להיות שפן הנסי ו נות.

מ י איתן

שפן דווקא רץ מהר...

היו"ר חי קורפו

קודם כל, רבותי, צריך להיות ברור, ההצבעה האלקטרונית לא נועדה להרע את

התנאים שהיו בהצבעה הידנית שהיא עדיין מחייבת בכנסת. עדיין בתקנון הכנסת כתוב

שההצבעה תהיה בהרמת יד. אנחנו איננו יכולים להרע את התנאים של ההצבעה ביד,

וב:הצבעה ביד כאשר אדם ישב בספסלי המערך והוא איש ליכוד הוא הצביע וספרו את קולו,

וכאשר מהעבר השני או בקצה הפרוזדור בעמידה ספרו את קולו. פירוש הדבר שכל מי שנמצא

באולם ברגע של ההצבעה קולו יימנה.ש' וייס

זה ברור.

מי איתן

מי קבע את זה.

היו"ר חי קורפו

התקנון. התקנון קובע שההצבעה בכרנסת תהיה על ידי הרמת יד, והרמת יד פירוש

הדבר שהיכן שאתה נמצא ומרים יז- סופרים את קולך. ההצבעה המחייבת בכנסת היא בהרמת

יד, ואין ספק שמי שהיה באולם זכותו להצביע.

איך מתרגמים את זה כאשר אנחנו רוצים להשתמש באמצעי המיכני הזה של הצבעה

אלקטרונית? קודם כל, צריך להיות ברור שאם השהות של עשר שניות איננו מספיק צריך לתת

עשרים שניות. אנחנו לא משועבדים למוסכמות. אם חברת-הכנסת שרה דורון אומרת שהיא

לא מספיקה להגיע בחמש דקות, צריך לחשוב על הארכת הזמן.

מי איתן

עשתים שניות זו שיטת קורפו להרוס את ההצבעה האלקטרונית. נשאר המון זמן, זה

ישעמם את כולם לחכות - - -

שי דורון

מדובר בין הצלצול להצבעה, לא תוך כדי הצבעה.

הי וייר הי קורפו

הבר הכנסת איתן, כאורח בוועדה שלנו אני מצפה ממך שתנהג בצורה מכובדת, גם אם

אתה מרגיש לא טוב עם הבעיה. תודה.

פירוש הדבר שצריך לאפשר לחברי הכנסת למצות את מה שעמד לרשותם קודם, בהצבעה

הידנית. אם הנסיבות תהיינה שהבנין יגדל, ועתה יש לנו עוד שטהי מגורים בקרוונים,

וצריך לארוך יותר זמן - ההחלטה שלנו על חמש דקות תהיה על שבע דקות, כי איננו רוצים

להגיע למצב שיצלצלו ומי שנמצא באולם במקרה הוא שיצביע. אנחנו רוצים להבטיח שכל

חברי הכנסת יוכלו להגיע ויוכלו למצות את זכותם להצבעה.

המקרים שאנחנו מדברים עליהם הם מקרים ברורים לחלוטין שאנשים היו באולם. אני

לא רוצה לנגוע בהם כיוון שזה נמצא בפני ועדת הפירושים והיא שתחליט.

אני רק אומר שהרעיון של השימוש בהצבעה אלקטרונית אם הוא לא יתן את אותו

מרווח שעמד לרשות חברי הכנסת קודם - נציע להסיר אותו ונחזור להצבעה ידנית. אם לא

נדע שיושבי-ראש מכבדים את מה שאנחנו מחליטים. אנחנו קיבלנו החלטה בשביל ללכת לקראת

הצבעה אלקטרונית, החלטנו להאריך את זה בעוד שנה מבלי לשנות את התקנון, אבל קיבלנו

החלטות ואת אלה צריך לכבד.

מי איתן

ברשות היושב-ראש, הערה אחת. מאד הרשים אותי הנושא שהעלה היושב-ראש של הרעת

התנאים. לא ברור לי בדיוק מדוע זו הרעה. אני חושב שזו הטבת תנאי חברי הכנסת שהם

יודעים שההצבעה מתנהלת בצורה מסודרת, מדוייקת, וברגע מסויים כל מי שנוכח יכול

למצות את זכותו. נתתם לחברי הכנסת חמש דקות להגיע, אז במה הרעתם את התנאים? כל

אחד יכול היום להגיע.היו"ר חי קורפו

הצלצול של חמש דקות להצבעה קיים כבר עשר שנים. זה לא חדש.

מי איתן

לא הקפידו, שנים רבות לא הקפידו.

י' שריד

לא הקפידו.

היו"ר חי קורפו

מה זה חשוב.

מי איתן

כמי שבדק את הנושא על כל היבטיו, אני יודע שהנוהג היה שלא מקפידים. עכשיו

אתה נותן- חמש דקות להגיע, ושוב, כמי שבדק את הנושא וליבנו את הסוגיות, וכמי שהיה

קשור בהקמת האמצעים הטכניים של ההצבעה האלקטרונית, אם רוצים להשתמש בהצבעה

האלקטרונית יש בזה מינוס מסויים שלדעתי הוא פלוס - ברגע מסויים מי שנמצא יכול

ללחוץ. אם לא, אין לכם הצבעה אלקטרונית, אתם עושים הצבעה משולבת ידנית פלוס

אלקטרונית, והחוליה החלשה זו ההצבעה הידנית אז הכל ילך לפי ההצבעה הידנית.

אם אתם רוצים להאריך את ההצבעה האלקטרונית עוד בשנה, אז צריך להחליט שמי

שישנו מצביע, ובזה זה נגמר. המי לא נתון לשיקול דעתו של היושב-ראש.

היו"ר חי קורפו

תודה לך שהארת את עינינו.

ר' ריבלין

אני מבין שכרגע יש שני סוגי הצבעות. הסוג האחד, חצבעה אלקטרונית; האחר,

הצבעה ידנית. זאת אומרת, אם רוצה מישהו לבקש שלא תהיה הצבעה אלקטרונית, הוא

אומר: אדוני היושב-ראש, אני מבקש הצבעה ידנית. בהצבעה ידנית יכולים להיות שני סוגי

הצבעות, האחת שהיא שמית, והאחת שהיא בהרמת יד.

אני בא ורוצה לדעת: אם אנחנו משתמשים בהצבעה אלקטרונית, לא חייבים בהצבעה

ידנית. אם משתמשים בהצבעה ידנית אין הצבעה אלקטרונית.

שי דורון

הארכנו את ההצבעה האלקטרונית לעוד שנת נסיון.

ר' ריבליו

שילוב שתי ההצבעות הוא מסוכן מאד.

היו"ר חי קורפו

איש לא הציע לשלב.ר' ריבלין

אדוני דיבר על הרעת תנאים. היום כאשר אני יושב בספסלי המערך אני יכול לבקש

מהיושב-ראש לערוך הצבעה ידנית.

היו"ר הי קורפו

יש החלטה של ועדת הכנסת להאריך את הניסוי לעוד שנה. פירוש הדבר שהיושב-ראש

רשא י להשתמש באמצעים האלקטרוניים.

ר' ריבלין

זח נותן יתרון מסויים ליושב-ראש שהוא לא תמיד מקפיד על האמת.

שי דורון

זה אסור להגיד.

ר' ריבלין

אולי יש כאלה שמקפידים יותר, וכאלה שמקפידים פחות, לזה כוונתי. יש כאלה

שיאמרו רק מה שהם ראו, ויש כאלה שיאמרו דברים שהם לא ראו. זה לא טוב. נעלה לשש

דקות, עשרים שניות, מח שאתם רוצים, אבל שיהיה הדבר ברור שרק מי שהצביע בפועל יכול

לטעון.

הי מירום

מה אומר התקנון לענין הצבעה ידנית.

היו"ר חי קורפו

התקנון אומר שהצבעה ידנית היא הטובה ביותר.

חי מירום

מי קובע איזו הצבעה תיערך?

היו"ר חי קורפו

יושב-ראש הכנסת רשאי להחליט שמהיום ההצבעה תחזור להיות ידנית.

חי מירום

אבל יש מדי פעם שיקול דעת ליושב-ראש הישיבה להחליט.

היו"ר חי קורפו

יושב-ראש הישיבה - לא. יושב-ראש הכנסת רשאי להחליט. זאת היתה ההחלטה.

כל מה שאמר חה"כ ריבלין אינו מוסיף ואינו גורע. הוא מציע שכל מי שישב ולחץ

ברגע הראשון, רשאי לטעון. הוועדה גרסה אחרת, הוועדה גרסה שגם מי שישב ולחץ

והצבעתו לא נקלטה רשאי לפנות ליושב-ראש לבקש לכלול קולו. זו היתה ההחלטה במפורש.
ר' ריבלין
את זה אני אמרתי.חי מירום

זה לא אם הוא היה נוכח באולם.

היו"ר חי קורפו

חבה-הכנסת מירום, הפרקטיקה היא שכאשר חבר-כנסת מבקש לצרף את קולו להצבעה

הוא היה על הבמה ודיבר ולא הספיק לחזור למקומו. זו לא שיש איזו מחוייבות לענין

הזה. יש הגיון בדברים. כאשר הוא עומד על הבמה ולא מספיק לרדת מבקש הבר הפנסת

מהיושב-ראש לצרף קולו, הוא מצרף. התוצאה היא לא מה שכתוב על הלוה, אלא הוא מוסיף

את קולו.

הי וייר הי קורפו

מדוע העלית את זה? הרי יש לכך ועדת פירושים.

הי וייר חי קורפו

אכן אמרתי שהאירוע שהיה בשבוע שעבר יידון בוועדת הפירושים. מצאתי לנכון

להגיד את זה כי אנחנו כבר קיימנו פעם את הדיון, וקיבלנו את ההחלטה הזאת בעקבות

אותו דיון,. אם זה לא יישמר, אמרתי, נגיע למסקנה ביחס לשימוש בהצבעה אלקטרונית.

חי מירום

לשם כך, צריך לשנות את התקנון.

הי וייר חי קורפו

בהחלט, אם ההצבעה הזאת לא נראית לך תציע תיקון.

ש' וייס

זה מתייחס רק לאלה שבאמת נכחו באולם, לא לאלה שהתפלחו. זה נתון לשיפוט של

יושב-ראש הישיבה.

י י שריד

אני מציע שהחלטת הוועדה תהיה שפעם בחודש נחזור ונקיים דיון בענין, על פי

יוזמתו הברוכה של היושב-ראש...

***

שחרור מחובת הנחה של הצעת חוק

הי וייר חי קורפו

יש בפנינו פנייה לאפשר להביא היום הצעת חוק לתיקון פקודת החברות (תיקון מסי

5), התשנייא-1991, ולפטור אותה מחובת ההנחה.

בבקשה, נציגת משרד המשפטים.

ד' מסר

בתיקון 4 לפקודת החברות שנכתב בחודש מרץ נפלו שני ליקויים קטנים שהם

משמעותיים מאד מאד מבחינתן של החברות בישראל. האחד בנושא של ועדת ביקורת בחברה

ממשלתית ובחרה פרטית; והשני הוא בשאלת הרוב הנדרש באסיפה כללית. כתוצאה משניהליקויים הללו יש תקנות רבות, שאם חן תימשכנה עד נובמבר- אנחנו פשוט מכבידים על

למעלה מאיקס הברות.

אני מאד מבקשת, אם אפשר, לפטור אותנו מחובת הנחה, ולנסות להביא את זה

בשלוש קריאות עוד לפני הפגרה.

הי מירום

אני הבר בוועדת החוקה חוק ומשפט, הייתי בישיבות הוועדה באשר לפקודת החברות,

אני חושב שהתיקונים האלה חשובים ודרושים, ומוכרחים לעשות כדי לסייע להעביר את

החקיקה. אני מציע יקבל את הבקשה.

היו"ר הי קורפו

מי להיענות לבקשה, לפטור מחובת הנחה את הצעת החוק לתיקון פקודת ההברות מכל

שלוש הקריאות? מי נגד?

הצבעה

הבקשה לפטור מחובת הנחה את החוק לתיקון פקודת ההברות (תיקון מסי 5),

התשנייא-1991 - נתקבלה

***

הו"ר ח' קורפו

רבותי, יש פנייה מאת הברת הכנסת תמר גוז'נסקי הנוגעת להחלטתנו בענין כמות

דברי הדואר שניתן לחבר הכנסת לשלוח במשך שנה. היא מעירה על כך שבדואר מבקשים

אישור על כל מכתב בודד.

י' שריד

זה אבסורד.

היו"ר הי קורפו

זה מיותר לחלוטין. אני לא מבין מי תרגם את הההלטה שלנו ברוח הזאת.

אני מציע שנקבע איזו מכסה מינימלית של עד עשרה מכתבים, שרשאי חבר הכנסת

לשלוח ללא אישור.

האם זה מקובל עליכם?

ש' וייס

מקובל ומוצדק.

י' שריד

מקובל.

הי וייר הי קורפו

מיצינו את סדר היום. תודה רבה.

***

***

קוד המקור של הנתונים