ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/05/1991

ההרכב הסיעתי של ועדות הכנסת; ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים לא לאשר דחיפות הצעות לסדר- היום; פניית יו"ר ועדת הכלכלה להעביר את הצעת חוק עידוד פריון עבודה, התשנ"א-1991, מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה; קביעת ועדה לדיון בנושא; קביעת מסגרת דיון בנושאים

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 217

מישיבת ועדת הכנסת

יום גי, ט"ו בסיוון התשנ"א - 28.5.91 - שעה 09:00
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר וזי קורפו

ת' גוז'נסקי

פי גולדשטיין

מי ג ולדמן

שי דורון

צי הנגבי

שי וייס

רענן כהן

אי לין

יצחק לוי

חי מירום

י י צבן

יי צידון

ר' ריבלין

יי שריד
מ"מ חברי ועדה ומוזמנים
שי ארבלי-אלמיזלינו

שי הלפרט

אי העצני

אי פורז

אי שוחט

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י' חובב
סדר יום
א. ערעורים על חחלטת יושב-ראש הכנסת והסגנית

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. פניית יו"ר ועדת הכלכלה להעביר את הצעת חוק

חוק עידוד פריון עבודה מוועדת הכספים לוועדת

הכלכלה.

ג. קביעת מסגרת דיון לנושאים שיידונו במליאה.

קביעת ועדות לדיון בנושאים ובהצעות חוק.

ד. ההרכב הסיעתי של ועדות הכנסת.

ה. שונות.ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים לא לאשר דחיפות הצעות לסדר- היום

היו"ר חי קורפו

אני פותח את הישיבה!. לפנינו שבעה ערעורים.

1. ערעור של הה"כ עי דראושה על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא:

"התבטאויות מזכיר המדינה בי יקר נגד ההתנחלויות".

בבקשה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת.

ש' וייס

אדוני הי ושב-ראש, חברי הוועדה, למעשה מה שאני אומר על הערעור הזה כאילו

אמרתי גם על ערעוריהם של חברי הכנסת פורז, דיין, שריד והעצני, כי זה אותו נושא.

היו לפנינו אכן שבע שמונה הצעות בנושא זה, אך בשבוע שעבר התקיים בכנסת

דיון ארוך ויסודי בנושא מדיניות החוץ של ישראל, היחסים עם ארצות הברית, ובכל

הסוגיות הקשורות, עם נאום ארוך של שר החוץ, והנואמים, השר והנושא זכו להבלטה

אדירה. הנושא הזה הוא במרכז סדר היום כל העת, אז יש לפעמים התבטאות חשובח, זה נישא

שהוא כל הזמן חשוב ביותר. אנחנו הגענו למסקנה שכדי לאפשר לכנסת איזשהם חיים נוסף

לבייקר פה ושם, אישרנו את נושא האו"ם, ובזה היה גם איזשהו יחוד בהתנהגות

האמריקאית. משתי החבילות העדפנו הפעם את החבילה של או"ם משום שהוא חובק שני
עניינים
גם יחסים עם ארצות הברית כי הנקודה שם היא ההצבעה האמריקאית; והיחסים עם

האו"ם עם כל החשיבות של האו"ם שיש היום אחרי מלחמת המפרץ.

הנושא חשוב, אדיר, כל הזמן מתדיינים בו, אך אם היינו מאשרים את זה ובאופן

שיטתי רק נושאים כאלה - לא היה נשאר לכנסת סדר יום בכלל.

מכיוון שיש גם לסיעות הצעות רגילות, בעיקר לסיעות הקטנות, נוצר מצב - ראינו

את זה בנשיאות לפי סטטיסטיקה - שבעצם אם אלה יהיו כל הזמן הנושאים הנדונים, לסיעות

הגדולות בכלל לא תהיה אפשרות להתבטא בנושאים חברתיים ואחרים, חשובים גם הם. זו

הסיבה שאנחנו לא אישרנו. אם כי אמרתי שזה חבל - -

היו"ר חי קורפו

רבותי, אדוני סגן-יושב-ראש הכנסת, זו היתה תשובה לכל חמש ההצעות בנושא. חבר

הכנסת דראושה איננו, אבקש מחבר הכנסת פורז להשיב.

אי פורז

מוותר.

הי ו"ר חי קורפו

תודה. נודיע לך על החלטתנו.

אי פורז

אני כרגע נציג הסיעה בוועדה, אני נשאר להצביע.

היו"ר חי קורפו

אינך יכול, לפי החלטת ועדת הכנסת אתה לא יכול להצביע.חי מירום

בזמן ההצבעה בעניינו הוא יצא.

הי ו"ר חי קורפו

רבותי, בררתי שוב, זה אותו ערעור. הוא לא יכול להצביע.

אי פורז

אם כך, אני מסיר את הערעור שלי.

הי ו"ר חי קורפו

- גם אם שאר הערעורים יתקבלו. אתה מקבל את זה? יפה.

חבר-הכנסת יוסי שריד, בבקשה.

י י שריד

היושב-ראש והסגנים אכן אישרו הצעה שקשורה בנושא המדיני - "החלטת מועצת

הבטחון". סהדי במרומים שאני לא בדיוק מבין מה ההבדל מבחינת אמות המידה, ומה

השוני, בין "החלטת מועצת הביטחון בתמיכת ארצות-הברית", לבין "הצהרתו של מזכיר

המדינה האמריקאי". תסביר לי.

זה בדיוק אותו דבר, אותו הנושא. אם בכל זאת יא איזשהו שוני, כל השוני כולו

הוא לטובת ההצעה הזו והניסוח הזה. תאר לעצמך שכל אחת מאיתנו יכול היה לנסח את זה

בצורה אהרת, אנחנו ניסחנו את זה כך משום ההחלטה של מועצת הבטחון היא

כבר FAIT ET COMPLITזה כבר דבר שנעשה. מכיוון שכך, זה כבר איננו עומד לפחות

בקריטריון של דחיפות. פה מדובר בדבר שמתהווה, הוא לא כבר מאחורינו.

בכל זאת זו הצהרה חסרת תקדים של שר החוץ האמריקני. אני זוכר ויכול לצטט בעל

פה את כל ההצהרות האמריקניות נגד ההתנחלות, וזה לא מדיניות הדשה, זה נכון. אבל

לאמר, בעיקר עכשיו בקונטקסט הזה, שההתנחלויות הן המכשול הגבוה ביותר בדרך לשלום -

זו הצהרה שאין לה תקדים במערכת היחסים הדו-צדדית בינינו לבין ארצות-הברית.

אם כל כבוד, אני חושב שהיושב-ראש והסגנים טעו בשיקול הדעת כאשר העדיפו הצעה

מדינית אחת על פי הצעה מדינית שנייה, כאשר מדובר למעשה מענין לענין באותו ענין,

ואם יש איזו שהיא עדיפות זה להצעה הזאת.

היו"ר חי קורפו

חה"כ אליקים העצני, גם לך יש ערעור בנושא דומה. בבקשח.

אי העצני

אני די במבוכה, אני מוצא את עצמי מסכים עם קודמי, ולא קל לי. אבל אני רוצה

להוסיף משהו. בכל זאת נפל משהו השבוע, שני ראשי הוועדות, אחד בקונגרס ואחד בסנט,

לא חלמו את זה בלילה, המשחק הוא שהאדמיניסטרציה - אותו בי יקר/בוש - שמו את

השאלות בפיהם, השאלות האלה היו מוזמנות.
י י שריד
נכון מאד.ת' גוז'נסקי

השאלות הוכנו שם מראש... אין שם דמוקרטיה בכלל...

אי העצני

לה מפריע הדיון... אין לך בושה.

אני רוצה לאמר שבדברי שני יושבי הראש נשבה איבה גדולה וגם איום. זה לא רק

הביטוי "מכשול גבוה" שחבר-הכנסת שריד דיבר עליו, אלא היה בדבריהם איום בנושא הכספי

והעלייה, וכך הלאה. ענין האיום הזה תלוי מעל לראשנו, ומזכיר המדינה גם נקב בתאריך

- ספטמבר. האיום הזה תלוי מעל לראשנו, והוא צריך להתקיף את מדיניות ההתנחלות של

ממשלת ישראל. השר צריך להשיב. לא יתכן לטמון את הראש מתהת לשטיח. אנחנו חייבים

בענין הזה מה שיותר מהר LOUD & CLEARלהשמיע את דברים.

אני חושב שהמדיניות הזאת של הנשיאות היא לא רק מהנימוק שהבר הכנסת וייס

הביא, אלא היא כזו משום שאם יהיו עוד הצעות אז הם חשבו למה לנו לעורר את הכלבים

הישנים, הם נרדמו שוב. ובכן, הם לא נרדמו לרגע אחד, אנחנו צריכים לעמוד על

הרגליים בענין הזה ולאמר את דברינו, ואני מציע לדון בנושא.

הי ו"ר הי קורפו

תודה רבה. נודיע לך את החלטתנו.

שי דורון

למה שלא ישאר? ל"התחיה" אין נציג.

הי ו"ר חי קורפו

גבירתי, אני קובע, על פי התקנון. יש החלטה החלטה מפורשת של הוועדה.

קריאות - - -

הי ו"ר חי קורפו

חבר-הכנסת וייס, אין שום הבדל, אפילו לא בשבריר של פסיק, בין ההצעה של חה"כ

העצני ושל חה"כ דראושה.

אני מעמיד להצבעה את חמשת הערעורים.

הצבעה

בעד קבלת הערעורים - מיעוט

נגד - רוב

חמשת הערעורים של חברי-הכנסת דראושה, פורז, דיין, שריד והעצני - לא נתקבלו

היו"ר חי קורפו

כל חמשת הערעורים נדחו.(היו"ר חי קורפו - המשך)

לפנינו ערעורו של חה"כ מיכה גולדמן על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא:

"התנאים בבתי המעצר בישראל".

אדוני, סגן יושב-ראש הכנסת, בבקשה.

שי וייס

פה יש לנו בעיה בגבול שבנין המהותי לטכני. אנחנו יכולים לאשר חמש הצעות

דחופות, זה הכלל. ביום רביעי זה יש כבר 35 פריטים בסדר היום, בלי לקחת בחשבון את

הנושא האתיופי שעכשיו עלה לסדר היום בגין 30 החתימות. זאת אומרת, על פי המצב הטוב

ביותר ביום רביעי זה יסתיים בשתיים בלילה. אז חשבנו שאם יתווסף יום חמישי אז

היינו מאשרים עוד כמה הצעות. לא היה מניע נגד הדחיפות, אלא מתוך המכלול תמיד

מתוך עשר שיש בהן סממן של גבוליות פ ופלות כהמש.

מי ג ולדמן

אפשר לאשר לשבוע הבא?

שי וייס

לא, הבעיה שאי אפשר לאשר לשברע הבא, וכל שבוע אנחנו גוררים עשרה פריטים

מהשבוע הקודם ואני לא מבין איך.

היו"ר חי קורפו

אני כלל לא בטוח אם זה נוהל תקין לדחות הצעה דחופה לשבוע הבא. אפשר להגיש

אותה עוד פעם.

רשות הדיבור לחה"כ גולדמן.

שי וייס

מהותית יש פה אלמנט של דחיפות.

מי גולדמן

הנושא של התנאים בתאי המעצר לא רק דחוף הוא דחוף מאד. בדקתי בימים האחרונים

לפני שהגשתי את ההצעה, סיקרן אותי מאד בעקבות הפרסומים שהיו בשבועות האחרונים על

מקרים רבים של תנאים בתאי המעצר. בדקתי את הנושא מקרוב בשיחות שקיימתי גם עם אנשים

שעוסקים בנושאים האלה, והתברר שמעל 80% מהאנשים שמובאים לתאי המעצר לא רק שיוצאים

זכאים - - -

הי ו"ר חי קורפו

זה לא נושא הצעתך.

מ' גולדמן

רבותי, כשאני מגיע לשלב השני כשהעציר יוצא זכאי אני בא לחזק את השלב הראשון.

הנושא הזה הוא נושא כואב ביותר. אנחנו אחת המדינות הבודדות בעולם שתנאי המעצר הם

כאלה. וזה מחמיר משבוע לשבוע.ר' ריבלין

יש דיון על משרד המשטרה בשבוע הבא.

אי לין

אם אל אחד מאיתני היה במעצר אז אין ספק שזה היה מאד דחוף.

היו"ר ח' קורפו

מי בעד קבלת הערעור?

הצבעה

הערעור של חה"כ מי ג ולדמן - נתקבל

שי דורון

מי מכם ישאר איתי ביום רביעי עד מיצוי סדר היום?...

היו"ר הי קורפו

הערעור השביעי של חה"כ רענן כהן על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא:

"חשש להתפרצות מלריה בישראל".

אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, נימוקי הנשיאות.

שי וייס

- כל הנימוקים שהשמעתי לגבי הצעתו של חה"כ מיכה גולדמן תקפים כאן. זה בין

הדחוף לחשוב, בתפר, אך יש פה אלמנט של דחיפות.

י' שריד

השתכנעו... אתם יודעים כמה חששות יש בעולם?

הי ו"ר הי קורפו

חה"כ רענן כהן, האר את עינינו.

רענן כהן

אדוני היושב-ראש, זה יום שהוקדש לאיכות הסביבה, ואני חושב שמכת היתושים זה

נושא חשוב מבחירת בריאות הציבור, ויותר מזה על פי פרסומים יש חשש שבקיץ זה יהווה

ממש סכנה. מטרת הדיון לראות מה ניתן לעשות כדי למנוע סכנה זו, ואני מבקש שהוועדה

תאשר את דחיפותו של הנושא. תודה.

הי ו"ר הי קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ רענן כהן - לא נתקבלהיו"ר חי קורפו

הערעור האחרון של חה"כ חיים רמון, על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא:

"טיסות אל-על בשבת".

בבקשה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת, חה"כ שבח וייס,

שי וייס

אדוני היושב-ראש, בעקבות פרסומים - ואגב, גם בנושא המלריה ואחרים זה הכל

בעקבות פרסומים - הטענה היא שיש החמרה בצמצום של הטיסות הקיימות - החוקיות -

במסגרת המאבק שמתקיים.

אנחנו חשבנו שעם כל החשיבות של הנושא זה נושא חשוב-דחוף.

יצחק לוי

אדוני היושב-ראש, אני מבקש לשאול, האם יש לו הצעה השבוע בנושא של סגן השר

פרוש?

שי דורון

זה לא חשוב.

שי וייס

יש הרבה נושאים חופפים.

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ חיים רמון - לא נתקבל

הי ו"ר חי קורפו

רבותי, תודה, תמו הערעורים.

***

פניית יו"ר ועדת הכלכלה להעביר את הצעת

חוק עידוד פריון עבודה, התשנ"א-1991, מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה

הי ו"ר חי קורפו

לפנינו פנייה מאת יושבת-ראש ועדת הכלכלה להעביר את הצעת חוק עידוד פריון

עבודה מוועדת הכספים לוועדת הכלכלה.

גבירתי, יושבת-ראש ועדת הכלכלה, האם יושב-ראש ועדת הכספים מבקש להעביר את

הצעת החוק הזו לוועדה שאת עומדת בראשה? כלומר, אחרי שוועדת הכנסת העבירה לוועדת

הכספים?ש' ארבלי-אלמוזלינו

כן. אך אם יורשה לי, אני מבקשת להסביר.

רבותי חברי הכנסת, אני לא יודעת מדוע ועדת הכלכלה היא זאת שעומדת תמיד על

סדר יומה של ועדת הכנסת.

שי דורון

את עושה הרבה ישיבות בשבוע, אומרים המש.

שי ארבלי-אלמוזלינו

אני מודה ליושב-ראש על שהזמין אותי היום, שלא כמו בפעם הקודמת כשהתעוררה

בעיה דומה.

הצעת חוק עידוד פריון העבודה במשק עלה ב-6 בדצמבר 1989, על ידי שני

הברי-כנסת, חה"כ דוד מגן - לפני היותו שר - וחה"כ שאול עמור. ואז השיב השר רוני

מילוא בשם שר העבודה והרווחה, אשר הציע להעביר לוועדת הכלכלה על פי הצעתו של דוד

מגן, והצעת החוק עברה אכן לוועדת הכלכלה.

ועדת הכלכלה קיימה כבר שניים שלושה דיונים בצעת החוק החוק.

בינתיים, השר דוד מגן הלך להיות שר. חה"כ עדנה סולודר התעוררה ורוצה להיות

התומה על הצעת החוק הזאת, ועשתה פרוצדורה מחודשת מהתחלה - הניחו הצעת חוק מחדש,

והיא העלתה את הצעת ההוק בקריאה מוקדמת, וגם היא הציע להעביר לוועדת הכלכלה. אין

אף אהד שהציע להעביר לוועדת הכספים, ואני לא יודעת איך היושב-ראש מודיע שהכנסת

החליטה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים.

היו"ר חי קורפו

לא היושב-ראש מודיע, אלא ועדת הכנסת קובעת.

שי ארבלי-אלמוזלינו

אדוני היושב-ראש, אני מדברת- על המליאה. במליאה לא היתה הצעה להעביר את הצעת

החוק לוועדת הכספים - להיפך, ההצעה היתה להעביר לוועדת הכלכלה - ומשום-מה

היושב-ראש החליט להעביר לוועדת הכספים. ?

ועדת הכלכלה מקיימת משנת 1989 דיונים על הצעתו של שאול עמור, וההצעה שהועלתה

שוב היא אותה הצעה עצמה, אין בה שום שינוי מלבד זה ששמה של הה"כ עדנה סולודר מופיע

במקום דוד מגן. היא רצתה ששמה יהיה רשום על הצעת החוק, והיא יצרה את כל התסבוכת

הזו.

שי דורון

אני מבקשת להזמין את הה"כ עדנה סולודר.

היו"ר הי קורפו

דעתה של חה"כ סולודר לא רלבנטית לדיון שלנו.שי ארבלי-אלמוזלינו

אני מבקשת לקיים דיון על פי החלטת הכנסת. הצעת ההוק הועברה אלי, ופתאום

מעבירים אותה לוועדת הכספים.

יושב-ראש ועדת הכספים, בצדק, לאחר שבדק את הנושא, הגיע למסקנה שזה לא שייך

וגם הוא מציע להעביר את הצעת החוק הזו לוועדת הכלכלה.

חי מירום

יפה, אז מה הבעיה? אין בעיה.

הי ו"ר חי קורפו

רבותי, על פי החלטה שלנו, על פי תיקון בתקנון, רשאית ועדה שאליה הועברה הצעת

חוק או הצעה לסדר היום, שהיא מוצאת שזה לא בתחום תפקידה, לבקש מוועדת הכנסת להמליץ

בפני הכנסת לשנות את המסלול. הפנייה אלינו היא של יושב-ראש ועדת הכספים, והיא

הקובעת, היא המעניינת אותנו. אנחנו מעריכים מאד את דברי ההסבר של יושבת-ראש ועדת

הכלכלה, אבל הם לא הרלבנטיים. הרבלנטי הוא שיושב-ראש ועדת הכספים ביקש בשם הוועדה

להעביר את הצעת החוק הזו לוועדת הכלכלה.

על כן, אני מציע להמליץ בפני מליאת הכנסת לשנות את המסלול של החוק הזה

ל ו ו עדת הכלכלה.

פי גולדשטיין

זאת אומרת, חה"כ שושנה ארבלי-אלמוזלינו תטפל בהצעת החוק הזו.

הי ו"ר חי קורפו

כן, מתחילתו ועד סופו.

שי דורון

אדוני הי ושב-ראש, הנשוא עלה לפני שתיים שלוש ישיבות, על פניו נראה לי מאד

פשוט, ולא חשבתי שניכנס לדיון בנושא. ביקש את רשות הדיבור חה"כ אמנון רובינשטיין
ואומר
אם יש לחוק הזה השלכות כספיות מרחיקות לכת אזי הוא מציע שהחוק יהיה בוועדת

הכספים. אם זו חקיקה, כמו חקיקה סוציאלית או אחרת, שאין לה השלכות כספיות מרחיקות

לכת אזי זה דבר אחר.

אני רוצה להבין, ואני מבקשת לשמוע את חבר-הכנסת אמנון רובינשטיין, ולכן אני

מבקשת התיעצות סיעתית.

שי ארבלי-אלמוזלינו

אדוני היושב-ראש, אני דיברתי עם חבר הכנסת אמנון רובינטשיין, הוא אמר שהוא

לא ידע שיש הצעת חוק מ-1989 שהועברה לוועדת הכלכלה. הוא שמע את הנימוקים שלי

ושוכנע שהמקום הנכון להצעת החוק היא ועדת הכלכלה.

היו"ר חי קורפו

בגלל שהיא דנה בחוק קודם?שי ארבלי-אלמוזלינו

זה אותו הרווק.

היו"ר חי קוויפו

אבל יכול להיות שגם קודם טעתה הכנסת כשהעבירה אותו לוועדת הכלכלה. הנה מעלה

חבר ועדה את המחשבה שלמעשה החוק הזה מקומו בוועדת הכספים היות ויש לו השלכות

כספיות מרחיקות לכת.

שי ארבלי-אלמיזלינו

יושב כאן הבר הסיעה שלו. אתה מתכוון לדהות עכשיו את הדיון - - -

היו"ר חי קורפו

אני לא דוחה את הדיון, מפני שיש אלינו פנייה מאת יושב-ראש ועדת הכספים. על

פי פנייתך גם לא היינו יכולים לשנות, על פי פנייתו של יושב-ראש ועדת הכספים אין

לנו ברירה אלא להיענות ולשנות את המסלול.

שי ארבלי-אלמוזלינו

אז היה יוצא ששתי ועדות היו דנות באותו החוק.

הי וייר חי קורפו

לא, אפשר- היה לקבל החלטה להעביר את החוק שבדיונך לוועדת הכספים.

רבותי, אני מציע בכל זאת, מאחר ויושב-ראש ועדת הכספים פנה אלינו, אפילו אם

הוא שגה - -

שי דורון

אני הייתי מבקשת לשמוע את חה"כ אמנון רובינשטיין, ואז החליט ביום שני הבא.

קריאות - - -

לאור פשנייה של מספר חברים וכדי לתת דוגמה אישית טובח לחברי במפלגת

העבודה - יש כמה פניות אליהם לדחות כמה דיונים לסוף החודש והם לא נענים - אני רוצה

להראות שאפשר בצורה חברית-ג'נטלמנית לפעמים גם לוותר בין סיעות, ואני מבקשת מחברי

בסיעת המערך להביא את זה לידיעת סיעתם.

שי וייס

יש עוד נימוק, יש סוף סוף יושב-ראש ועדה שמוכן להעביר נושא לוועדה אחרת.

היו"ר ח' קרופו

ואני רוצה להוסיף עוד הערה אחת. נכון שחבר-הכנסת רובינשטיין ראה את זה בישיבה

הקודמת, אבל מחובתו היה לבוא היום לישיבה, זה היה בסדר היום, או לפחות לצייד את

חברו לסיעה בכל הארגומנטציה שצריך.

לפיכך, אני נענים לפנייתו של יושב-ראש ועדת הכספים.
שי ארבלי-אלמוזלינו
תודה רבה.קביעת מסגרת דיון בנושאים

היו"ר חי קורפו

רבותי, בעקבות בקשתם של שלושים חברי כנסת לקיים דיון בהודעת ראש הממשלה על

העלאת יעודי אתיופיה - "מבצע שלמה" - מתבקשת ועדת הכנסת לקבוע מסגרת לדיון.

חה"כ דורון מציעה דיון סיעתי של שעה. בנושא כזה אני מציע - שעתיים.

שי דורון

בבקשה. אדוני היושב-ראש, אם הדיון מחר גולש מעבר לשעות סבירות, ואתם תקבעו

מהן שעות סבירות, אני מציע ישיבה ביום חמישי.

היור ח' קורפו

מי לקבלת הצעתה של חה"כ שרה דורון לכנס את הכנסת גם ביום חמישי לישיבה, על

פי סעיף 147 לתקנון הכנסת? מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההצעה לא נתקבלה

היו"ר חי קורפו

הוועדה מחליטה לקיים מסגת של דיון סיעתי בן שעתיים בנושא "מבצע שלמה", מחר

יום רביעי, ואיננו ממליצים לזמן ישיבה גם ביום חמישי.

שי דורון

אודה למזכיר הכנסת אם יעביר בקשתי ליושב-ראש שנושא "מבצע שלמה" יידון בתהילת

הישיבה.

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון במליאה בנושאים הבאים:

1. "מעמדם של הבדואים בישראל" - הצעה לסדר היום של חה"כ מיכה גולדמן.

הצבעה

הוחלט על מסגרת דיון של שעה אחת

2. "פעולות משרד הקליטה והממשלה וירידת עולים מישראל" - הצעה לסדר היום של חה"כ

אברהם כ"ץ-עוז.

3. "הודעת שר האוצר בענין הקליטה הישירה" - הצעה לסדר היום של חה"כ שאול עמור,

יאיר צבן, אברהם שוחט ויצחק לוי.

אפשר לקיים דיון משולב בשני הנושאים הנ"ל, במסגרת של שעה אחת.

הצבעה

ההצעה לקיים דיון משולב בשני הנושאים הנ"ל - נתקבלה

***קביעת ועדה לדיון בנושא

היו"ר ח' קורפו

רבותי, ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בנושא "ציר מדע ושלום" -

הצעה לסדר היום של חה"כ עמיר פרץ.

לסגן שר החוץ אין התנגדות להעביר את הנושא לוועדה, אך לא ציין איזו.

הי מירום

ועדת החוץ והבטחון, זו הצעה פרקטית, שם זה ייגמר תוך שתי דקות.

שי דורון

אני בעד ועדת הכלכלה. מדע קשור בוועדת הכלכלה.

צ' ענבר

המדובר בפרויקט משותף עם מצריים.

היו"ר חי קורפו

אז זה דבר מדיני. רבותי, יש שתי הצעות, אני מעמיד אותן להצבעה זו מול זו.

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת החוץ והבטחון - 3

בעד " " " הכלכלה - 2

ההצעה להעביר את הנושא "ציר מדע ושלום" לוועדת ההוץ והבטחון - נתקבלה

***

היו"ר חי קורפו

יש עוד סעיף בסדר היום - ההרכב הסיעתי של ועדות הכנסת - אך מאחר וחה"כ חיים

רמון איננו אני לא רוצה להעלותו היום. נעביר את הנושא לשבוע הבא.

תודה רבה, רבותי.

***

(הישיבה ננעלה בשעה 10.00 )

קוד המקור של הנתונים