ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 13/05/1991

בקשה לרביזיה על החלטת הוועדה בדבר מסגרת הדיון בהצעת אי-אמון לממשלה; קביעת הוועדה לדיון בנושאים; קביעת מסגרת דיון בנושאים

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרת

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 210

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ט באייר התשנ"א (13 במאי 1991 ). שעה 10:00
נוכחים - חברי הוועדה
חי קורפו - היו"ר

מי ג ולדמן

פי גולדשטיין

אי דיין

שי וייס

רענן כחן

אי לין

חי מירום

י י צבן

י י צידון

אי רובי נשטיין

ר' ריבלין

חי רמון

ג י שפט

י י שריד
מוזמנים
סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
מזכירת הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
יי חובב
סדר היום
א. בקשה לרוויזיה על החלטת הוועדה בדבר

מסגרת הדיון להצעת אי-אמון לממשלה.

ב. קביעת ועדות לדיון בנושאים שהועברו ממליאת הכנסת.

ש. שונות.היו"ר חי קורפו

בוקה טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. תודה על הברכות, וברוכים הנמצאים.

ועדת הכנסת נתבקשה לקבוע מסגו-ת לדיון בהצעת הממשלה להקפיא את ביצוע חוק

הלוואות לדיור, התשנ"א-1991, בהתאם לסעיף 41 להוק יסודות התקציב. הפרקליטות

שנתבקשה להשיב לבג"ץ שהוגש אתמול ביקשה מאיתנו לדחות את מועד ההתכנסות לקביעת

מסגרת הדיון לשעה יותר מאוחרת כדי לאפשר לה להופיע בבג"ץ בצורה יסודית.

אני מציע שנאשר את הבקשה ונקבע את התכנסות הוועדה היום בשעה 13.00.

רבותי, הנושא הראשון שעל סדר היום -

בקשה לרוויזיה על החלטת הוועדה בדבר מסגרת הדיון בהצעת אי-אמון לממשלה

אני הייתי מציע לנו לקבוע שבנושאים טכניים שהוועדה מחליטה עליהם - אלה לא החלטות

שטעונות הנחה על שולחן הכנסת או אישורה - לא להשתמש ברוויזיה, כפי שלא משתמשים

ברוויזיה בנשיאות על הכרה בדחיפות נושאים לסדר היום. תארו לכם שהנשיאות מחליטה

וחבר הנשיאות מגיש הצעה לרוויזיה ואז הנשיאות מתכנסת שוב למחרת להחליט אם לקבל את

הרוויזיה או לא. לא יתכן הדבר. אלה הן החלטות טכניות, קבענו מסגרת של זמן, קבלת

הרוויזיה משמעותה לדחות את הצעת האי אמון.

שי וייס

אדוני היושב-ראש, אני מקבל את העקרון, ואני לא עשיתי זאת כדי להטריד את

הוועדה. הענין הוא שמפעם לפעם חוזר על עצמו החיזיון שבנושא של אי אמון או נושא

אחר, מחליטים פה ברוב קולות של הליכוד והסיעות הקטנות כולן על המש דקות. זאת

שלילה ש יכולת ביטוי מסיעה גדולה שיש לה בכל אופן שלושים ושמונה חברים ורוצים

להתבטא.

פניתי ברוח טובה לסיעות הקטנות - - -

הי וייר חי קורפו

זו הצעת אי אמון של חה"כ דראושה.

שי וייס

לא משנה. יש אצלנו שלושים ושמונה חברי כנסת שהם חברי אופוזיציה, עדיין,

ובאופן טבעי רוצים להתבטא יותר אנשים.

הסיעות הקטנות באופן לא הוגן יוצרות פה רוב קולות, והיצוג שלהן בוועדת הכנסת

הוא שרירותי מעבר לכוחם, כדי לשמור על כללי משחק פרלמנטרי, אז הם מקבלים פה יצוג

וגם רשות דיבור... מעשה תעתועים ציני. לכן ביקשתי רוויזיה, כדי לדון בענין. אני

לא עומד על כך שזה יהיה הפעם.

היו"ר חי קורפו
אציג שתי שאלות
שאלה אחת: הרי אם הרוב השרירותי קובע אז הוא יקבע את זה
גם לאחר הרוויזיה; שאלה שנייה
איפה החברים שרוצים לדבר במליאה כאשר צריך

להכריע בוועדה.שי וייס

אני לא מגן על הבטלנים.

קריאות

הנה, כולם הגיעו.

היו"ר חי קורפו

אני מבין שאין בקשת רוויזיה להצעת האי אמון של היום. אז אתה מציע שאולי

נקיים פעם דיון עקרוני בענין הזה. טוב.

רבותי, האם יש הצעות הדשות לאי אמון לממשלה? שמעתי מפלי התקשורת שההצעות

הנוספות שהוגשו על ידי סיעות המערך, ר"ץ, חד"ש, מפ"ם ושינוי הוסרו היום מסדר היום

בשל 150 מליון שקלים שהוברו למועצות הדרוזיות.

י י שריד

ברשות היושב-ראש, אני מתכבד להודיע שסיעות שינוי, מפ"ם ור"ץ סילקו את הצעת

האי אמון שלנו.

חי רמו ן

ככל הנראה גם המערך.

היו"ר הי קורפו

הבר-הכנסת רמון, על "כנראה" אנחנו לא יכולים להסתמך.

חי רמון

אם תהיה הצעה אז היא תהיה באותה מסגרת שקבענו להצעתו של חה"כ דראושה בנסיבות

האלה.

היו"ר ח' קורפו

אם יהיו הצעות נוספות, זה יהיה במסגרת דיון משולב. זה אותו נושא.

רבותי, הוועדה מאשרת את ההחלטה הבאה: והיה אם הצעות האי אמון תעלינה הן

תהיינה במסגרת הודעות סיעות המש דקות.קביעת הוועדה לדיון בנושאים

היו"ר חי קורפו

רבותי, ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בנושאים הבאים:

1. "מניעת מתן היתרי עבודה בשבת". הצעות לסדר היום של חברי הכנסת מרדכי וירשובסקי,

מיכאל בר-זהר, ושלמה דיין.

סגן שר העבודה והרווחה הציע להעביר את הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

נשמעה הצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרו והה.

שי דורון

אני מציע את אותה ועדה בה חוקק החוק.

חי רמון

החוק חוקק בוועדת העבודה והרווחה. כל ההוק נוגע בדיני עבודה.

היו"ר חי קורפו

אני מעמיד את שתי ההצעות, של סגן השר וההצעה האחרת, זו מול זו.

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת הפנים ואיכות הסביבה - אין

בעד העברה לוועדת העבודה והרווחה - רוב

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה - נתקבלה

2. "ריבוי מקרי אלימות במשפחה כלפי נשים ויחסה של פרקליטות המדינה", הצעות לסדר

היום של חברי הכנסת; אורה נמיר, דדי צוקר, תמר גוז'נסקי ושלמה דיין.

שר המשפטים הציע להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת. חה"כ נמיר הציע

להעביר את הנושא לוועדה משותפת של ועדת העבודה והרווחה וועדת החוקה חוק ומשפט.

אנחנו בדרך כלל לא מתלהבים מוועדות משותפות. חבר הכנסת אוריאל לין לא מתנגד

שזה יעבור לוועדת העבודה והרווחה. חבר-הכנסת לין מציע לפצל את ההצעה לסדר היום

ולהוציא את הקטע של יחסה של פרקליטות המדינה ולהעביר אותו לוועדת החוקה חוק ומשפט.

אי ן לנו תקדים כזה.

שי וייס

זה גם לא טוב.

היו"ר חי קורפו

אני לא מתנגד שזה יעבור כולו לוועדת החוקה חוק ומשפט, אבל רעיון הפיצול לא

נראה לי.

חי רמון

זה כרוך בעובדים סוציאליים וכולי.אוריאל לין

ברשות היושב-ראש, אסביר. הנושא לא כל כך מורכב, אם כי יש לו גם היבטים

חברתיים. אם מבחינה פרוצדורלית קשה הדבר, אני מציע שהנושא לסדר היום יעבור לוועדת

העבודה והרווחה. ועדת החוקה חוק ומשפט ונקיים דיון בנושא הזה במסגרת

הצעה לסדר יום בוועדה. ככה שבקשתו של חיים רמון לקיים דיון בוועדת החוקה תקויים

בוועדת החוקה. אם רואה היושב-ראש בעיה בפרוצדורה באשר לפיצול הדיון - קודם כל

אני לא בעד ועדות משותפות זה רק מסרבל וזה לא טוב - אז אמרתי לגברת נמיר שלא

איכפת לי שהדיון יהיה אצלה בוועדה, נכון שהנושאים שנוגעים לתיפקוד פרקליטות המדינה

ומערכת בתי המשפט נופלים יותר בתהום אחריות ועדת החוקה. אך אם אי אפשר לפצל את

הדיון - יעבור- הנושא אליה בוועדת העבודה והרווחה, ואנחנו בוועדת החוקה חוק ומשפט

נקיים דיון במסגרת הצעה לסדר של הוועדה.

היו"ר חי קורפו

זאת הצעה קונסטרוקטיבית - הנושא עובר לורעדת העבודה והרווחה. סוף פסוק.

הנושא הספציפי של יחס פרקליטות המדינה לנושא הזה יידון במשותף עם חברי ועדת החוקה

חוק ומשפט.

אי לין

הנושא של יחס פרקליטות המדינה יידון במסגרת הצעה לסדר יום לדיון בוועדת

החוקה.

חי רמון

- בלי שום קשר להצעה לסדר היום הזו. כאילו בלי קשר.

היו"ר חי קורפו

אתה מציע לקיים בוועדה שלך דיון בנושא הזה?

אי לין

ההצעה לסדר היום מבחינה פורמלית עוברת לוועדת תעבודה והרווחה. נקודה.

היו"ר חי קורפו

בסדר.

שי דורון

אדוני היושב-ראש, אני קודם פעלתי לפי ההיגיון - ההיגיון שלי על כל פנים -

שאם יש חוק ובעקבות החוק או במגביל לחוק יש הצעה לסדר זה שייך לאותה ועדה שחוקקה

את החוק. לכן העברנו את נושא העבודה בשבת במקום לוועדת הפנים לוועדת העבודה

והרווחה. אלימות במשפחה - במקרה יש לי חלק קטן בחוק, יהד עם חברים אהרים, חוק

שחוקק בוועדת החוקה חוק ומשפט, שהקדישה לכך בהשתתפות כל הגורמים הרבה מאד ישיבות.

אני עקרונית מתנגדת שחוק נדון בו זמנית בשתי ועדות. זה לא מכובד כלפי

הגורמים שמופיעים.

י י שריד; למה זה לא מכובד?שי דורון

זה לא מכובד, מפני שאותם נציגי הפרקליטות, אותם נציגי המשטרה, נציגי העובדים

הסוציאליים, באים ביום שני לכנסת לןוועדה אהת, באים ביום שלישי לכנסת לוועדה

שנייה. הדרך הזו, כעקרון, לא נראית לי.

בדרך כלל אני נגד ועדות משותפות, כי באלה יש בעיות שלא צריך להרחיב עליהן את

הדיבור. במקרה זה, היות וההוק הוחק בוועדת ההוקה הוק ומשפט, ויש נגיעה לוועדת

העבודה והרווחה, בכל זאת הייתי באופן יוצא מן הכלל ממליצה ועדה משותפת מצומצמת

מאד. לדעתי, לגבי הנושא שודאי אני לא יותר רחוקה ממנו מחברים אחרים בוועדה, הייתי

חושבת שהטוב לגבי ביצוע החוק ואולי לגבי חקיקה נוספת - תהיה ועדה מצומצמת משותפת.

היו"ר חי קורפו

רבותי, ההערות של חברת-הכנסת דורון הן באמת הערות נכונות, אבל במקרה זה לא

נוגעות לענין. מכיוון שאין חשיבות איזו ועדה עסקה בחוק. ריבוי של מקרי אלימות זוהי

בעיה הברתית ולא משפטית.

על כן, הנושא הזה צריך לעבור לוועדת העבודה והרווחה, זה נושא ספציפי מובהק

ומוגדר כנושא של הוועדה הזו.

יש בהצעה הזאת אספקט אחד משפטי - התייחסות הפרקליטות לנושא - תקיים ועדת

החוקה חוק ומשפט ביוזמתה דיון בנושא הזה והיא תגיע למסקנות. הן לא חייבות להיות

קשורות עם ההצעה הזאת.

רבותי, אני מעמיד את ההצעה להצבעה. בעד? נגד? אין.

הצבעה

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה והרווחה - נתקבלה

***

הי רמון

אדוני היושב-ראש, אני מודיע שאני מסיר את הצעת האי אמון שלנו.

היו"ר חי קורפו

נרשם.

י' שריד

אדוני היושב-ראש, הודעתי הקודמת צריכה לכלול גם את סיעת חדייש.

הי וייר חי קורפו

מה שברור הוא שאם חבר-הכנסת דראושה רוצה להסיר את הצעת האי אמון שלו הוא

צריך לעשות את זה כבר.

ח' רמון

ומה אם הוא יעשה את זה בעוד שעה?היו"ר חי קורפו

אני לא חושב שזה יהיה נוהל תקין שהכנסת נערכת להצעת אי אמון, והמציע

מסיר אותה ברגע האחרון.

הי רמון

זה יהיה נוהל יותר תקין מאשר יחס הממשלה לכנסת.

קביעת מסגרת דיון בנושאים

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בנושאים הבאים:

1. "משלחת חברי הכנסת מהשמאל לנסיעת הסברה בארצות-הרבית". הצעה לסדר היום של חברי

הכנסת גרשון שפט, אברהם שוחט, חיטים אורון, צירלי ביטון, ראובן ריבלין, תמר

גוז'נסקי ויצחק לוי.

פי גולדשטיין

שעה אחת.

היו"ר חי קורפו

מי בעד ירים ידו.

הצבעה

ההצעה למסגרת דיון של שעה - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

2. "שטחים תמורת שלום - יצחק שמיר ומשה ארנס לעומת מנחם בגין", הצעה לסדר היום של

חה"כ מיכה חריש.

פי גולדשטיין

שעה אחת.

היו"ר חי קורפו

אני מעמיד את ההצעה להצבעה.

הצבעה

ההצעה לקיים מסגרת דיון של שעה בנושא הנ"ל - נתקבלה

***

היו"ר ח' קורפו

יש עוד נושא על סדר היום, אבל היות והיועץ המשפטי שלנו נמצא כעת בבג"ץ, וגם

ליושבי-ראש הוועדות לא היתה שהות לדון עם חלק מהמציעים - הכוונה לתיקון סעיף 13

לתקנון בנושא סמכויות הוועדות - אני מציע לדחות את הנושא לישיבת מחר או בשבוע הבא.

רבותי, תודה רבה לכם, ולהתראות.

***

§ ...

הישיבה ננעלה בשעה 10.40.

קוד המקור של הנתונים