ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 08/05/1991

ערעור של חה"כ יוסי שריד על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים לא לאשר דחיפות הצעתו לסדר

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 209

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, כ"ד באייר התשנ"א - 8.5.91 - בשעה 09.00
נוכחים - חברי הוועדה
שי דורון - מ"מ היו"ר

אי לין

עי עלי

ר' ריבלין

ג' שפט
מוזמנים
סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
יי חובב
סדר היום
ערעור של חה"כ יוסי שריד על החלטת יו"ר הכנסת

והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר היום.ערעור של חה"כ יוסי שריד על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

לא לאשר דחיפות הצעתו לסדר

היו"ר שי דורון

תשעה תשע ודקה, אני מתכבדת לפתוה את הישיבה.

היתה לפנינו אתמול בעיה שהיא בעיה עקרונית - האם נושא שהוא על סדר היום

כהצעה לאי-אמון, האם הוא יכול לעלות לדיון גם בהצעות לסדר היום. הוות הדעת

המקצועית היתה שכן. אי לכך, ההצעות לסדר היום על נושא הדרוזים יעלו היום בסדר

הי ום.

הנושא השני שהיה לפנינו - וכאשר ישוב היושב--ראש הקבוע של הוועדה צריך יהיה

פעם לדון באופן עקרוני בנושא - בשלב זה תוא: לההליט אם הנושא יועלה היום כנושא

דחוף או כהצעה רגילה.

אני מציעה שכל ההצעות של כל המציעים יועלו כהצעות רגילות.

אני מעמידה את ההצעה להצבעה.

הצבעה

ההצעה שכל שלוש ההצעות בנושא הדרוזים יועלו היום כהצעות רגילות לסדר היום - נתקבלה

הי ו"ר שי דורון

שלוש ההצעות בנושא הדרוזים, של הברי הכנסת עי עלי, שי ארבלין-אלמוזלינו וי'

שריד, יועלו כהצעות רגילות לסדר היום.

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 09.30

קוד המקור של הנתונים