ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 23/04/1991

היערכות המשק והחברה לשעת חירום - הצעה לסדר היום של חה"כ ישראל קיסר שאושרה לדיון על ידי המליאה; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום; קביעת מסגרת דיון בנושאים; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 206

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, טי באייר התשנ"א (23 באפריל 1991). שעה 00;09
נוכחים - חברי הוועדה
אי לין - מ"מ היו"ר

מי איתן

אי בורג

מי גולדמן

ג י גל

אי דיין

א' העצני

חי מירום

י י פרח

י' צבן

אי רובינשטיין

ג י שפט

י' שריד
מוזמנים
סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת ד' לב
היועץ המשפטי
צ' ענבר
מזכירת הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י' חובב
סדר היום
א. ערעורים על החלט יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעדות לסדר היום.

ב. קביעת ועדות לדיון בנושאים שהועברו ממליאת הכנסת.

ג. קביעת מסגרת דיון להצעות לסדר-היום.

ד. שונות.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר א' לין

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה כממלא מקומו של יושב-ראש הוועדה הקבוע.

הערעור הראשון על אי הכרה בדחיפות הצעה לסדר היום של j"nnיוסי שריד, בנושא:

התקפות חסרות תקדים של אנשים מגוש אמונים על הרמטכ"ל.

אני רואה שסגן יושב-ראש הכנסת לא נמצא. בבקשה, חבר-הכנסת שריד.

י' שריד

זה נושא שראוי לדחיפות, ואני מצטער על הדחייה.

היו"ר א' לין

תודה רבה. מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ. י י שריד - נתקבל

הי ו "ר א' לין

הערעור השני של חה"כ מיכאל איתן באותו נושא: צעדת גוש אמונים ביום העצמאות.

מי איתן

זה אותו נושא, הערעור התקבל אוטומטית.

היו"ר א' לין

אני אצביע על כל הצעה באופן נפרד.

מי בעד קבלת הערעור של חה"כ מיכאל איתן? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ מ' איתן - נתקבל

היו"ר א' לין

הערעור השלישי של חה"כ אמנון רובינשטיין על אי הכרה בדחיפות הצעתו בנושא:

הקמת ועדת יקירה נושא חלוקת ערכות המגן לאוכלוסיה האזרחית.

העירו על כך שיש הצעה רגילה בנושא זה.

אי רובינשטיין

יש הצעה של חה"כ וירשובסקי , הוא יהפוך אווזה להצעה רגילה.

הנושא הוא בעל חשיבות עצומה ודחופה לסדר היום של הכנסת.היו"ר א' לין

אני מעמיד את הערעור להצבעה? מי בעד קבלת הערעור? אבקש למנות.

הצבעה

הערעור של חה"כ אי רובינשטיין - נתקבל

היו"ר א' לין

בהמשך יש כאן שורה של ערעורים שאכן כולם בנושא אהד גם על פי הגדרת הנושא,

ואלה ערעורים מסי 4-8. הצעה של חברת הכנסת שולמית אלוני - רצה האזרח גדעון עזרא

מקיבוץ נווה-אור על-ידי מחבל שחדר מירדן; של הה"כ חגי מירום - הפיגועים מירדן; של

חה"כ יהודה פרח - חדירות מחבלים מגבול ירדן; של חה"כ מי נפאע - חדירות מגבול

ירדן-ישראל לישראל; חה"כ אליקים העצני - חדירות המחבלים מגבול ירדן.

ינמק חבר-הכנסת חגי מירום.

חי מירום

הסוגייה הזו עלתה במלוא חומרתה בשבועות האחרונים. כמות הפיגועים הבאה מירדן

מאד מדאיגה. הנושא הפך לנושא ציבורי, הישובים באיזור והישובים לאורך כל הגבול

המזרחי מאד מאד מודאגים, ולא יתכן שהכנסת לא תזדקק לנושא הזה.

הי ו "ר א' לין

תודה רבה. מי בעד קבלת הערעורים?

הצבעה

הערעורים הנ"ל - נתקבלו

הי ו "ר א' לין

ברוב קולות ערעורים מס' 4-8 נתקבלו.

היו"ר א' לין
הנושא הבא
קביעת מסגרת דיון בנושאים

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת דיון בנושא שאושר לדיון במליאה: ההתקפה

הציבורית על ההתישבות והחקלאות בעשור האחרון הי נה אחת הסיבות לנדידה הקלה של

התל-אביבים בלילית. זו הצעה לסדר היום לש חה"כ אברהם כ"ץ-עוז.

אי רובינשטיין

חמש דקות.

הי ו "ר א' לין

הצעה טובה. מי בעד?

הצבעה

ההצעה למסגרת של חמש דקות הודעות סיעות - נתקבלההיו"ר א' לין
הנושא השני
היערכות המשק והחברה לשעת חירום - הצעה לסדר היום של חה"כ ישראל

קיסר שאושרה לדיון על ידי המליאה.

אני מבין שמקובל על חברי הוועדה לקבוע את אורנה מתקונת - חמש דקות לסיעה.

בזאת סיימנו את הפרק הזה.

***

יש לפנינו פנייה של חברת הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו על הצעת חוק של

חברי-הכנסת דוד מגן ושאול עמור - אבל זה שונה לחברי-כנסת אחרים - הצעת חוק שעוסקת

בעצם בפיריון העבודה במשק באמצעות תמריצי מס. ועדת הכנסת קיבלה פעם החלטה להעביר

את הנושא הזה לוועדת הכספים. למיטב זכרוני ההחלטה היתה החלטה תוך התייחסות שכל

נושא שיש בו תמריצי מס צריך להיות נדון בוועדת הכספים ולא בוועדת הכלכלה.

בכל אופן, פנתה יושבת-ראש ועדת הכלכלה והסבירה כאן שבעבר היא התחילה לדון

בחוק דומה תחת שמות של מציעים אחרים. כשהמציעים התחלפו היא פנתה ליו"ר ועדת

הכנסת וביקשה שוועדת הכנסת תחזור לדיון בנושא באשר להחלטה לאיזו ועדה להעביר את

הצעת החוק הזו.

מאחר ואני חושב שמדובר כאן בבעיה שאינה בעיה קלה אני מציע שאנחנו נודיע על כך

גם ליו"ר ועדת הכספים, ונפרש את הנושא הזה באופן ספציפי בסדר היום. נודיע גם

ליו"ר ועדת הכספים, גם ליו"ר ועדת הכלכלה, ונקיים על הפנייה הזו דיון מסודר.

אם זה מקובל, בכך גמרנו את הנושא שעל סדר היום, והישיבה נעולה.

***

... .

הישיבה ננעלה בשעה 09.20

קוד המקור של הנתונים