ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/03/1991

בקשות לשחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת; החלטת שכר חברי הכנסת (הוצאות אירוח) (תיקון), התשנ"א-1991; החלטת שכר חברי הכנסת (תשלום לכיסוי הוצאות לחבר-הכנסת היוצא לחוץ-לארץ בשליחות הכנסת) (תיקון), התשנ"א-1991; זימון ועדות הכנסת בימי הפגרה; קביעת הוועדה לדיון בהצעות-חוק; קביעת מסגרת דיון לנושא; "שיקום ענף התיירות" - הצעה לסה"י של חה"כ עי עלי

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 204

מישיבת ועדת הכנטת

יום שלישי, די בניטן התשנ"א (19 במרץ 1991), שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; חי קורפו - היו"ר

שי דורון

שי וייס

רענן כחן

אי לין

אי רובינשטיין

ג י שפט

י' שפרינצק

י' שריד

מוזמנים; שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר הכנסת

צי ענבר - יועץ משפטי לוועדה

מזכירת הוועדה (בפועל); אי בן-יוסף

רשמה: עי הירשפלד

סדר-היום; 1. זימון ועדות הכנסת בימי הפגרה.

2. בקשות לשחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת.

3. קביעת מסגרת דיון לנושא; "שיקום ענף התיירות" -

הצעה לסדר-היום של חה"כ עי עלי.

4. קביעת הוועדה לדיון בהצעות-חוק;

א. הצעת-חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון - קצבת

ילדים), התשמ"ט-1989 - של חה"כ אי דיין.

ב. הצעת-חוק עידוד פריון העבודה במשק, התשנ"א-1990 -

של חה"כ ע' סולודר.

ג. הצעת-חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - רישום בוגרי מוסדות

לימודיים גבוהים בפנקס המהנדסים והאדריכלים), התשנ"א-1991 -

של חה"כ אי רובינשטיין.

5. החלטת שכר חברי-הכנסת (הוצאות אירוח) (תיקון), התשנ"א-1991.

6. החלטת שכר חברי-הכנסת (תשלום לכיסוי הוצאות לחו"ל בשליחות הכנסת)

(תיקון), התשנ"א-1991.זימון ועדות הכנסת בימי הפגרה

היו"ר ח' קורפו ;

אני פותח את הישיבה. יש לנו קודם-כל בקשה מוועדת הכלכלה להסמיך אותה לזמן את

הוועדה שלה לשתי ישיבות בפגרה.

הערה לחבר-הכנסת לין. בבקשה.
אי לין
אני מציע לחבר יהוועדה לא לאשר את הבקשה, ואגיד לכם למה. בשבועות האחרונים

נהגה יושבת-ראש ועדת הכלכלה לעשות ביום לא ישיבה אחת אלא כמה ישיבות, כולל ישיבות

בשעות הצהריים ואחר-הצהריים, נוסף לשלוש הישיבות הקבועות מן המנין.

חברי ועדה לא יכולים לעמוד בדרישה להשתתף ב-6 -7 ישיבות בוועדה אחת. בפרט

שוועדת הכלכלה היא לא ועדה מרכזית.

שי דורון;

נושא המים כעת דחוף.

אי לין;

חברת-הכנסת דורון, פעם קבענו בוועדת הכנסת שיש זמנים לכל ועדה וועדה, כדי שלא

תהיה התנגשות בנוכחות של חברי-הכנסת.

שי דורון;

נכון.

אי לי ו ;

החלטה זו לא היוותה חריג אלא הפרחה היוותה נורמה בוועדת הכלכלה. אני לא

יכולתי להשתתף בדיונים של ועדת הכלכלה. איזה ערך יש לחברותי בוועדת הכלכלה אם

אני לא יכול להשתתף בגלל ריבוי ישיבות שנקבעות על-ידי יו"ר הוועדה? כל חוק שאני

ארצה להעביר בוועדת החוקה, חוק ומשפט, אני אקבע ישיבות נוספות, חברים לא יוכלו

לבוא, וכל חברותם הופכת להיות פורמלית ובלתי-ממשית.

משום-כך, כל הנושא הזה לא יכול להימשך יותר. בפגרה הקרובה, שהיא פגרה קצרה

ויש בה הרבה ימי חופש, אני חושב שמאחר שלוועדת הכלכלה היו יותר ישיבות מכל ועדה

אחרת, לא מוצדק לאשר את זה. ועדת החוקה, למשל, לא מתכוונת לקיים אף לא ישיבה אחת

בפגרת פסח.

אני מציע לא לאשר את הבקשה, כי משמעות הדבר היא שהברים לא ישתתפו בישיבות

ותתקבלנה החלטות ללא השתתפותם של חברי הוועדה.
היו"ר חי קורפו
חבר-הכנסת לין, בפגרה מותר ליושבת-ראש הוועדה, על-פי בקשה של שליש מחברי

הוועדה, לזמן את הוועדה.אי לין;

לגבי ישיבה דחופה.

שי דורון;

רק באישור היושב-ראש.

היו"ר ח' קורפו;

בפגרה מותר לזמן ישיבה של ועדה לפי בקשה של שליש מחברי הוועדה, באישור

יושב-ראש הכנסת.

י' שריד;

נראה לי שזו עבודה מוגזמת משהו של ועדת הכלכלה, אבל אולי שם נחתכים דברים הרי

גורל והרי עם. לפני שאנחנו מאשרים את הבקשה, אני מציע שתבוא יושבת-ראש ועדת

הכלכלה ותסביר לנו לאיזה צורך היא זקוקה לישיבות, ואז נראה אם יש מקום להיענות

לבקשה או לא.
היו"ר חי קורפו
לשם כך נצטרך לזמן את הוועדה שלנו לישיבה נוספת.
י י שריד
אפשר לקרוא לה עכשיו.
שי וי יס
אני לא מתנגד להצעה של חבר-הכנסת שריד. יש בעיה שיושבת-ראש ועדת הכלכלה תבוא

לפנינו ותסביר שהיא צריכה את זה. אני חושב שהבעיה שמעלה חבר-הכנסת לין בעקרון

היא בעיה אמיתית לגמרי. תארו לעצמכם שהיה מתקיים בכנסת דיווח שוטף על השתתפות

חברי הכנסת בוועדות. זאת אומרת, היו חברי-כנסת שהי ו נקלעים למצב לגמרי מגוחך,

שבגלל פעילות-יתר של יושב-ראש ועדה מסויימת - שעל מניעיה לפעילות-יתר אנחנו

מנועים לדון כאן - הוא יימצא כמי שאיננו משתתף בחיי הבית הזה, למרות שהוא

חבר-כנסת פעיל. אלה דברים בלתי-אפשרייים.

היו"ר ח' קורפו;

אם נקבל את הרעיון שיו"ר ועדת הכלכלה תבוא לכאן להסביר, אולי מוטב לא לאשר את

הבקשה. אם שליש מחברי הוועדה מבקש זאת, סימן שיש סיבה לכך, ויושב-ראש הכנסת

יבדוק, כי הוא צריך לאשר את הבקשה. למה אנחנו צריכים לעשות את זה?

י' שריד;

האם יש בקשות נוספות כאלה?

הי ו"ר חי קורפו ;

אין.
שי וי יס
אני רוצה להציע החלטה קצת יותר עקרונית. פעם זו ועדת הכלכלה ופעם שניה זו

ועדה אחרת. אנחנו לא מאשרים בפגרה ישיבות ועדות, אלא אם יובאו לפנינו נימוקים

כבדי-משקל.היו"ר חי קורפו;

בקיצור, ההצעה היא לא לאשי- את הבקשה. אנחנו משאירים ליושבת-ראש ועדת הכלכלה

את האופציה, אם היא רוצה, היא יכולה לזמן את הוועדה לישיבה על-ידי בקשה של שליש

מחברי הוועדה ובאישור יושב-ראש הכנסת.

י' שריד;

זה לא כולל את ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון.
היו"ר ח' קורפו
אם כן, אנחנו דוחים את הבקשה.

י י שריד;

אני תומך בהצעתו של חבר-הכנסת שבח וייס.

שי דורון;

כולנו תומכים בה.

בקשות לשחרור חוקים מחובת הנחה על שולחן הכנסת

היו"ר ח' קורפו;

יש בפנינו בקשה לפטור מחובת ההנחה 4 חוקים שצריכים לבוא להצבעה היום או מחר,

בקריאה שניה ובקריאה שלישית. ועדת החוקה, חוק ומשפט מבקשת לאפשר לה לפטור מחובת

הנחה את חוק ההוצאה לפועל (תיקון מסי 9) ו-(תיקון מסי 2)(2047/מ).
אי לין
אני לא פניתי, לא ביקשתי, ואחר-כך אסביר מדוע אני מתנגד לכל הבקשה. אני גם

לא אפנה ולא אבקש.

היו"ר ח' קורפו;

חבר-הכנסת לין, מזכירתך פנתת למזכיר הכנסת. לכן, אנא דאג לסדר בבית.

אי לין;

זה לא נכון. אני רוצה לראות את פנייתה. אומרים לי שהמזכירה שלי פנתה. היא

לא פנתה.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
המזכירה שלי פנתה לכל מזכירי הוועדות לשאול אלו חוקים אמורים לבוא השבוע ברגע

האחרון, ומזכירתו של חבר-הכנסת לין מסרה על החוק הזה.
אי לין
היא לא פנתה, כי יש לי החלטה ברורה לא לפנות.
מזכיר הכנסת שי יעקבסון
אמרתי שהמזכירה שלי פנתה, לא המזכירה שלך.
אי לין
אני לא פניתי. אין בקשה כזאת.
ש' דורון
זה הוק עם הסתייגויות? הישיבה מחר תהיה מאד-מאד ארוכה וחשובה - דיון על

התקציב. אם יש חוק שהוא מוסכם על כל חלקי הבית ואיו בכלל ויכוח לגביו, נביא

אותו. זה יקח 7-6 דקות. אבל אם הכוונה להביא מחר חוק שיש לגביו הסתייגויות

ושהוא לא מוסכם על כל חלקי הבית, אני מתנגדת.
צ' ענבר
החוק שבו מדובר, חוק המים, יובא רק היום לדיון בוועדת הכלכלה. זו הצעת-חוק

שהשירות לשמירת איכות הסביבה מביא לגבי שמירת איכותם של מים.
שי דורון
זה יחכה עד איורי הפגרה.
היו"ר חי קורפו
בהמשך מופיעים 4 חוקים של ועדת הכספים: הצעת-חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני

חקיקה), (2020/מי). זו הצעת-חוק ממשלתית שכוללת בתוכה שני חוקי תקציב ושתי

הצעות-חוק הסדרים במשק המדינה. מי לאישור ארבעת החוקים הללו?
אי לין
אני מבקש להעיר הערה לפני ההצבעה. אני סבור, אדוני היושב-ראש, על אף קוצר

הרוח, שאנחנו לא צריכים לאשר בקשות כאלה, אלא אם כן יש חריג אמיתי שנוצר בוועדת

הכספים במה שקשור לתקציב. הימים האחרונים האלה הופכים את החקיקה לבזאר פרסי.
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת לין, שמעת את ארבעת הבקשות האלה. מדובר בשני חוקי הסדרים במשק

המדינה ושני חוקי תקציב. הם צריכים לעלות לדיון?
אי לין
אלה כן, השאר - לא.
היו"ר חי קורפו
על זה ביקשתי להצביע.
אי רובינשטיין
זה מוצדק. לפני תקציב תמיד עושים את זה.
היו"ר ח' קורפו
מי בעד היענות לבקשה לפטור את ארבעת החוקים הללו מחובת הנידן? מי נגד?
הוחלט
לשחרר את ארבעת החוקים הנ"ל מחובת הנחה על שולחן הכנסת.

קביעת מסגרת דיון לנושא; "שיקום ענף התיירות" - הצעה לסה"י של חה"כ עי עלי

היו"ר חי קורפו;
נתבקשנו לקבוע מסגרת דיון לנושא
"שיקום ענף התיירות" - הצעה לסדר-היום של

חבר-הכנסת עובדיה עלי .
שי דורון
אני מציעה שעה.
היו"ר חי קורפו
מי בעד ההצעה לקבוע מסגרת דיון של שעה? מי נגד?
הוחלט
לקבוע מסגרת דיון של שעה אחת.
קביעת הוועדה לדיון בהצעות-חוק
1. הצעת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון - קצבת ילדים),

התשמ"ט-1989 - של חבר-הכנסת אי דיין - הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר ח' קורפו
ועדת הכנסת נתבקשה לקבוע איזו ועדה תדון בהצעות חוק שהועברו אלינו ממליאת

הכנסת. הצעת-חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון - קצבת ילדים),

התשמ"ט-1989, של חבר-הכנסת אלי דיין.

שי דורון;

ועדת הכספים.
היו"ר ח' קורפו
מי בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכספים? מי נגד?
הוחלט
להעביר את הצעת חוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (תיקון -

קצבת ילדים), התשמ"ט-1989, לדיון בוועדת הכספים.

2. הצעת-חוק עידוד פריון העבודה במשק, התשנ"א-1990 -

של חברת-הכנסת עי סולודר - הכנה לקריאה ראשונה
היו"ר חי קורפו
כמו-כן נתבקשנו לקבוע איזו ועדה תדון בצעת-חוק עידוד פריון העבודה במשק,

התשנ"א-1990. של חברת-הכנסת עדנה סולודר.שי וייס;

אני מציע שהצעת החוק תידון בוועדת העבודה והתווית.

שי דורון;

מה ביקש השרי?

היו"ר חי קורפו ;

השר לא היה בעת הדיון.
א' רובינשטיין
זה קשור למיסוי ?

היו"ר ח' קורפו;

כן.
אי רובי נשטיין
אם זה קשור למיסוי, הנושא צריך לעבור לוועדת הכספים.

שי דורון;

ועדת הכספים.

היו"ר חי קורפו;

אני מעמיד את ההצעה להצבעה. מי בעד העברת הצעת החוק לדיון בוועדת הכספים?

מי בעד העברת הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה והרווחה?

הוחלט; להעביר את הצעת-חוק עידוד פריון העבודה במשק, התשנ"א-1990.

לדיון בוועדת הכספים.

3. הצעת-חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - רישום בוגרי מוסדות לימודיים

גבוהים בפנקס המהנדסים והאדריכלים). התשנ"א-1990 - של חה"כ אי רובינשטיין

היו"ר ח' קורפו;

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה שתדון בהצעת-חוק המהנדסים והאדריכלים

(תיקון - רישום בוגרי מוסדות לימודיים גבוהים בפנקס המהנדסים והאדריכלים),

התשנ"א-1990. של חבר-הכנסת אמנון רובינשטיין.

אי לין;

ועדת החינוך והתרבות.

אי רובינשטיין;

בנושא זה עסקה ועדת החינוך והתרבות. זה קשור בענין של הסמכת מהנדסים בחינוך

הטכנולוגי החוץ-אוניברסיטאי.י' שריד;

ועדת החינוך והתרבות.

שי דורון;

אני מסכימה.

היו"ר חי קורפו;

מי בעד העברת הצעת-חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - רישום בוגרי מוסדות

לימודיים גבוהים בפנקס המהנדסים והאדריכלים), התשנ"א-1990. לוועדת החינוך

והתרבות? מי נגד?

הוחלט; להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת החינוך והתרבות.

החלטת שכר חברי הכנסת (הוצאות אירוח) (תיקון), התשנ"א-1991

היו"ר ח' קורפו;

אנחו צריכים לעגן את ההחלטות שקיבלנו בענין התוספות לתקציב הכנסת. אני

ביקשתי מהיועץ המשפטי שלנו שירכך את זה קצת. אנחנו צריכים לעבור מ-450 ש"ח

ל-1,000 ש"ח, בשעה שזה היה 875 ש"ה ולא 450 ש"ח.

שי וי יס;

למה כתוב 450?

היו"ר חי קורפו;

מפני שבחוק המקורי נקבע 450 ש"ה. המצב היום נובע מעליית המדד. כשאנחנו משנים

מ-450 ש"ח ל-1,000 ש"ח, זה נראה הרבה. אני מחפש דרך איך לרכך את זה.

אי רובינשטיין;

אפשר לכתוב את זה בחוק.

צ' ענבר;

כל חוק, כאשר מתקנים אותו, מביאים את מה שכתוב בדבר הרקיקה, גם אם היו מאז כל

מי ני שי נויים.

שי וייס;

צריך לפרסם את האמת. הסכום היה 870 ש"ח, הוא עלה ל-1,000 ש"ח - זה חצי

מעליית המדד.

א' רובינשטיין;

אין שום מניעה לכך שנכתוב מבוא להחלטה. אגב, זה מקובל מאד בחוקים, רק לא

אצלנו בארץ. אצלנו כותבים; הואיל וכך וכך, וכו', מחליטה ועדת הכנסת להגדיל את

הוצאות האירוח של חברי הכנסת מ-870 ש"ח ל-1,000 ש"ח. במבוא אתה אומר: זה היה

בשנה שעברה כך, זה הוגדל לסכום הזה, ואני מעלה אותו ל-1,000 ש"ח.ש' וייס;

למה כל אחד אחר מנסח בהיגיון ואנחנו תמיד יוצאים בהודעות שיוצאות עקומות?
אי רובינשטיין
העניו שאנחנו גם לא מגיבים על החלטות ועדת הכנסת הוא רע מאד, מפני שיש שם

דיס-אינפורמציה לגבי החלטות של ועדת התקציב. צריך היה להגיב. צריך היה להוציא

הודעה מטעם ועדת הכנסת על העניו הזה.

היו"ר ח' קורפו ;

צריך לומר את הסכום הנוכחי בלי להזכיר את הסכום הקודם.

צ' ענבר;

צריך להחליף את כל הסעיף הקטו ולכתוב אותו מהתחלה ועד הסוף.
אי רובינשטיין
אני מציע את עניו ההקדמה, שמסיר כל ספק. מותר להקדים דברי הקדמה, הסבר, על

מטרת ההחלטה. אפשר לעשות את זה ולצאת עם זה לציבור. חברי-כנסת שיראו שמדובר על

תוספת מ-450 ל-1,000 ש"ח, ירוצו לעתונאים, כמו בעניו הקרוואנים.

היו"ר ח' קורפו;

למה אי-אפשר לומר, על-פי הצעתו של חבר-הכנסת רובינשטיין: בתוקף סמכותה לפי

סעיף 5(1) לחוק שכר חברי-הכנסת, ולאור העובדה שההקצבה הזאת הגיעה כבר ל-870 ש"ח,

מחליטה הוועדה לקבוע אווזה ל-1,000 ש"ח?

שי דורון;

אני מקבלת את ההצעה של חבר-הכנסת רובינשטיין.

שי וייס;

למה הפלפול הזה? ההקצבה עמדה השנה 870 ש"ח. 2. המדד עלה כך וכך, והסכום היה

צריך להיות 1.179 ש"ח. מטעמי חסכון, הכנסת היא המוסד היחידי שלא העלתה אותו עם

עליית המדד.

שי דורון;

במקום דברי הסבר אני מציעה לקבל את הגישה של חבר-הכנסת רובינשטיין. מותר

לחדש לפעמים משהו, בייחוד שלדעתי זה יותר הגיוני ויותר יפה.
שי וייס
צריך להוסיף שזה חצי מעליית המדד.

אי רובינשטיין;

כל חוק אנגלי יש לו הקדמה המבהירה מהי מטרת החוק. רק אנחנו אימצנו לעצמנו

את הדבר הפורמלי הזה, היבש, שגם עורכי-דין לא מבינים מה כתוב.שי דורון;

דברי חבר-הכנסת רובינשטיין כתובים בפרוטוקול. אני מבקשת לנהוג כף.

שי וייס;

הסכום הועלה ל-1,000 ש"ח - מחצית מעליית המדד.
א' רובינשטיין
לא.

שי ו י יס;

למה לא? למה אתם מדעני ישים?
אי רובינשטיין
ארגה לא צריך להיות אפולוגטי.
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת רובינשטיין, אדנה תנסח את זה?

אי רובינשטיין;

אני אנסח את זה יחד עם מר ענבר.

היו"ר ח' קורפו;

הוועדה מאשרת בעקרון את הנוסח שירכך קצת את הענין של התוספת הזאת.

שי וייס;

למה להגיד "לרכך"?

היו"ר חי קורפו ;

מי בעד ההצעה כפי שהציע אותה חבר-הכנסת רובינשטיין? מי נגד? -אין.
הוחלט
לקבל את הניסוח כפי שהציע חבר-הכנסת אי רובינשטיין.
היו"ר ח' קורפו
הוועדה קיבלה את הניסוח שהציע חבר-הכנסת רובינשטיין. את זה אנחנו נניח וזה

יהיה סעיף בסדר-היום.

אנחנו צריכים לקבל החלטה גם בענין הצבירה של שיחות טלפון.

אי רובינשטיין;

אני מציע לדחות את זה לישיבה הראשונה של כנס הקיץ. בלאו-הכי זה לא נכנס לפני

ה-1 באפריל.
אי לין
אני מסכים.

היו"ר ח' קורפו ;

אם כן, אנחנו מכניסים את זה לסדר-היום של כנס הקיץ. הצבירה כוללת גם את חשנח

הראשונה של ההכנסת הנוכחית.
א' רובינשטיין
זאת גרירה מהעבר גם כן?
היו"ר ח' קורפו
לא.

החלטת שכר חברי הכנסת (תשלום לכיסוי הוצאות לחבר-הכנסת היוצא לחוץ-לארץ

בשליחות הכנסת) (תיקון), התשנ"א-1991

היו"ר ח' קורפו;

יש פח הצעה, כפי שהצענו אותה אתמול, לעניו האש"ל לנסיעות להוץ-לארץ. מר

ענבר, בבקשה.

צ' ענבר;

"בתוקף הסמכות לפי סעיף 5(1) לחוק שכר חברי-הכנסת. התש"ט-1949, מחליטה ועדת
הכנסת לאמור
החלפת סעיף 1. החלטת שכר חברי-הכנסת (תשלום לכיסוי הוצאות

לחבר-הכנסת היוצא לחוץ-לארץ בשליחות הכנסת).

במקום סעיף 1 יבוא: חבר-הכנסת היוצא לחוץ-לארץ בשליחות הכנסת יקבל, לכיסוי

הוצאות שהייתו, החזר הוצאות, כמקובל לגבי מנהל כללי של משרד ממשלתי.

2. בסעיף 2 להחלטה העיקרית, בסופו, במקום "בסעיף קטן (א)" יבוא "בסעיף 1". יי

סעיף 2 אומר שאותו לא משנים, אלא רק את האיזכור אני חייב לשנות.

"על אף חאמור בסעיף 1, חבר-הכנסת הנוסע לחוץ-לארץ בשליחות הכנסת, והאירוח הוא

על-חשבון המארח, יקבל בעד כל יום שהייה בחו"ל 50% בלבד מהתשלום האמור בסעיף קטן

(א)."
היו"ר ח' קורפו
בסדר גמור. מי בעד קבלת התיקון? מי נגד? -אין.
הוחלט
לקבל את התיקון כפי שהוצע על-ידי מר ענבר.
היו"ר ח' קורפו
תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:50

קוד המקור של הנתונים