ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/03/1991

הבטחת פעולתן התקינה של ועדות הכנסת; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 203

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, גי בניסן התשנ"א (18 במרץ 1991), שעה 00;10

- בהשתתפות יושב-ראש הכנסת די שילנסקי -
נוכחים - חברי הוועדה
חי קורפו - היו"ר

מי גולדמן

שי דורון

שי וייס

י י צבו

ג י שפט

י' שפרינצק

י' שריד
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירת הוועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י י הובב
סדר היום
א. הבטהת פעולתן התקינה של ועדות הכנסת.

ב. שונות.היו"ר ח' קורפו

בוקר טוב, רבותי, אני פותח את הישיבה.

לפני שניגש לסדר היום, ועד אשר יושב-ראש הכנסת יכנס לישיבה, ברצוני לדווח כי

ועדת התקציב ביקשה ממזכיר הכנסת - על פי בקשתם של מספר חברים - לעדכן את הוצאות

הייצוג של חברי הכנסת - דמי האש"ל - של משלחות הכנסת לחוץ לארץ. השיעור שנקבע

הוא עתיק יומין והוא לא חודש במשך כל הזמן. מזכיר הכנסת השווה את ההוצאות לטבלת

עובדי המדינה, והוא מוכן להגיש את זה.

שי דורון

כמה מנכ"לים מקבלים?

הי "ר ח' קורפו

מנכיילים מקבלים יותר.

שי דורון
עקרונית אני שואלת
למה. עקרונית אני אומרת שלא יעלה על הדעת שחבר כנסת יהיה

פחות ממנכ"ל, עם כל הכבוד, כעקרון. לא אכפת לי לתת את ההפרש לוועד למען החייל,

אבל לא יכול להיות שחבר-כנסת יהיה פחות ממנכ"ל. זה לא ענין של כסף, זה ענין של

עקרון.

הי וייר חי קורפו

נשמע קודם את הנתונים. בבקשה.

שי יעקבסון

ברשותכם, אני אקרא את הנתונים.

א) מנכ"ל במשרדי הממשלה מקבל בהתאם לתקשי"ר %40 מהאש"ל המשתלם במדינות שונות, לפי

לוח המופיע בתקשי"ר, זאת בחניה שחם מקבלים החזר לפי קבלות על סכומים ששילמו בעבור

המלון.

הממוצע לחישוב כנייל במדינות אוסטריה, בריטניה, צרפת, שווייץ, גרמניה,

ארצות-דהברית, תורכיה, קולומביה, הוא - 48.4 דולר.

ב) חישוב האש"ל למנכיילי מחלקות בסוכנות הוא לפי סכומים הגבוהים ב -20% מסכום

האשייל המופיע בתקשי"ר, החישוב הוא לפי %50 במקום 40% כנ"ל. לכן, התוספת היא של

20 דולר ליום.

כלומר, בסוכנות זה לא רק ענין שהם מוסיפים גלובלית %20 מהסכום של התקשי"ר,

אלא גם נותנים למנכ"ל עוד 20 דולר ליום.

בממוצע, הגענו לזה שבמקום 48.4 להציע לוועדת הכנסת אמנם לא את הסכום שמשולם

בסוכנות אבל סכום של 55 דולר. זה סכום שנראה לנו סביר.

שי דורון; כמה?

55 דולר במקום 35 דולר המשולמים כיום.

שי דורון

כמה מקבל מנכ"ל?

ש' יעקבסון

זה בערך הממוצע שמקבל מנכ"ל, 52 דולר - -

שי דורון

אם זה כמו מנכ"ל, אני מסכימה.

ש' יעקבסון

עשינו ממוצע של הסכומים המשולמים במדינות השונות.

שי דורון

בסדר, עלי זה מקובל.

י' שריד

אני לא מציע סכום, אני מציע נוסחה .אני מציע שהבר-כנסת יקבל אש"ל כמו מנכ"ל

משרד.

ש י י עקבסון

שם זה מתחלק לפ]י מדינות.

י י שריד

אני לא יודע איך זה מתהלק, אני מציע את מה שאני מציע. ארור כך שיתרגמו את זה

איד שרוצים.

שי דורון

כן.

י' שריד

העקרון הוא שאנהנו משווים את זה למה שמקבל מנכ"ל משרד.

ש' יעקבסון

אבל יש מדינות שהוא יקבל 80 דולר, יש 50 דולר.

שי דורון

כך גם חבר כנסת.

י' שריד; הנוסחה צריכה להיות - כמו מנכ"ל משרד.

שי דורון

בדיוקש' יעקבסון
זו תסבוכת. אתן לכם דוגמה
תצא משלחת, היא תשוקה בלונדון ליל ה אחד,

בהונג-קונג לילה אחד, בפקין לילה אחד - - -

קריאה .

אני רוצה להיות במשלחת הזאת...

ש' יעקבסון

- ובכל מקום התעריף שונה. זה מסבך.

י' שריד

אז זה טיפה סיבוך, ואם ירצו אז ישקללו את זה. אבל אנחנו עומדים על השוואה

למנכ"ל משרד.

ש י יעקבסון

בדיוק, ישקללו את זה.

היו"ר ח' קורפו

הצעתך מתקבלת.

שי דורון

הצעתך מתקבלת. אם יהיה צורך בשיקלול, מסמיכים את הכנסת. אבל העקרון הוא -

צמוד למנכ"ל. מקובל?

שי יעקבסון

מקובל.

י' שריד

עכשיו לא נותר אלא לנסוע...

הבטחת פעולתן התקינה של ועדות הכנסת.

היו"ר ח' קורפו

אני מקדם בברכה את יושב-ראש הכנסת.

בסעיף הראשון שעל סדר היום עסקנו בישיבה הקודמת. מרביתם של חברי הוועדה

התבטאו בנושא הזה. התבקשנו על ידי מזכיר הכנסת, ובצדק, לקיים את הדיון וההחלטה

בענין לאחר שנשמע את יושב-ראש הכנסת, שהרי הוא המופקד על הנושאים הללו.י' שריד

מהו הנושא?

היו"ר חי קורפו

הנושא הוא איסור על השימוש בכניסה לקומת הקרקע על-ידי אזרחים בשעות הישיבות

של הוועדות, אלא אם הוזמנו לוועדה.

בבקשה, אדוני יושב-ראש הכנסת.

יו"ר הכנסת ד' שילנסקי

אני בעד זה. רציתי לקבוע את זה מזמן, אולם כאשר יש גיבוי של ועדת הכנסת הדבר

הרבה יותר קל. היוצא מן הכלל היחידי שאני רוצה להשאיר - ביקור תלמידים בכנסת.

התלמידים באים בצורה מאורגנת על ידי משרד ההסברה של הממשלה. הם אמנם פריעים, הם
מרעישים, אבל אני אומר
שהנוער יבוא לבקר בכנסת. לפחות הם לא עושים "לובינג".

גם הסדרנים יודו לכם אם יצטמצמו האירועים והקבוצות המסתובבות בקומת הו ועדות

ותורידו מהם את המאבק היומיומי איתם. הבעיה היא עם התקשורת.

היו"ר חי קורפי

רציתי רק להעיר ליושב-ראש, שהבעיה היא ההמולה בקומה הזאת, והיא אינה שונה אם

היא נעשית על ידי איזה ארגון נשים או על ידי תלמידים.

שי דורון

מה זה "איזה ארגון נשים"? תן דוגמא אחרת, בבקשה.

היו"ר חי קורפו

- איזה ארגון גברים - הכוונה היא לא להפריע להוועדות בעבודתן, על ידי הרעש

בפרוזדור, בכניסה, ביציאה. התלמידים באים לבקר את הכנסת לא את קומת הוועדות,

מכניסים אותם למליאת הכנסת כאשר איננה יושבת. אפשר להביא את התלמידים

אחרי-הצהריים, כאשר הכנסת יושבת, ואז הם יהיו גם במליאה וגם בקומת הוועדות,

ויוכלו לתת להם פה גם הרצאות.

התיאום עם בתי הספר לא צריך לפגוע דווקא בעבודתן של הוועדות, ואם יש מקרה

שרוצים לקיים סיור לתלמידים בבנין ולתת להם גם הרצאה - יש שני אולמות גדולים

בקומה החמישית בסיעת הליכוד וסיעת המערך אשר אינם מנוצלים בשעות היום, שם

אפשר לקיים פגישות הסברה, הרצאות, ולסגור את הקומה הזאת בזמן ישיבות הוועדות.

מכיוון שברגע שזה פתוח, זה הופך להיות פתוח לכל.

בבקשה, חבר-הכנסת וייס.

שי וייס

בדרך כלל הענין של התלמידים הוא ענין מבורך, אני לא צריך להסביר את זה.

התלמידים שבאים לכאן בדרך כלל יוצאים עם דיעה אחרת מכפי שהם באים לכאן, וגם

המורים--המורות.

לגבי הלוביסטים, יש כאן בעיה.

היו"ר ח' קורפו; הלוביסטים, זה לא הנושא המדובר כרגע. הנושא בו אנו דנים הוא,

נושא המתנס"ים, כפי שקרא לו חה"כ רובינשטיין.ש' וייס

בסך הכל זה לא נורא שהבית הופך למרכז שוקק וחשוב, אם רק שומרים באופן רציני

על הפרופורציות. אני לא רואה את העניו הזה כל כך בהומרה, זה סוג טוב של קשר עם

הציבור, ואנהנו הרי מוסד עממי, אין לנו בית לורדים, אנחנו עושים כל כך הרבה

מאמצים לחזר אחרי הציבור, כל אחד מאיתנו בנפרד במסגרת עבודתנו.

אם אפשר היה לגרום לכך שבאמת לא יפריעו באופו מוחשי לעבודת הכנסת אני לא

הייתי מביע התנגדות לפעילות הציבורית הענפה המתקיימת בבית הזה.

שי דורוו

מה זה "פעילות ציבורית ענפה"?

שי וי יס

התכנסויות שמתקיימות כאן. יש אנשים שמגיעים אחת לשנה לבית הזה וזה גורם להם

להתרוממות הנפש.

יו"ר הכנסת די שילנסקי

מה עם החיילים?

שי וי יס

אוה, חיילים. זאת מדינה של ארבעה וחצי מיליוו, וגם אם מישהו פעם בשנתיים

מגיע לכאו זה יכול לגרום לכך שאנחנו נקבל שלוש, ארבע, חמש קבוצות ליום.

אז יש כמה חברי כנסת שמעלים במליאת הכנסת הרבה מאד הצעות, חלקו מאד

פופוליסטיות, ואיור כך מתלוננים שבא לכאו קהל.

לי זה לא מפריע בשום אופו.

היו"ר ח' קורפו

תודה רבה. חבר-הכנסת שריד, בבקשה.

י' שריד
במשפט אחד
אני בעד הצעתו של יושב-ראש הכנסת. אני מודה ומתוודה - לכל אחד

יש רגישות אחרת - אני כבר שבע עשרה שנה פה, אף פעם לא הפריעו לו אנשים שמסתובבים

באיזו שהיא קומה ובכלל זה בקומה הראשונה. אני לא יודע מה הרגישות הזו. להיפך,

יש בזה משהו, באים, רואים. לא הפריעו לו אף פעם תלמידים, לא זוכר פעם אחת שהיתה

הפרעה. אני לא יודע מה הרגישות הזו. גם האולם בקומת הוועדות יותר גדול, באים

לפעמים מאה וחמישים איש, או כמה כיתות, למעלה אין מקום למספר כזה. אני לא רואה

שום בעיה עם זה.

מי שלא צריך להיות פה סתם כדי להסתובב כמו על הפלז'ה, שלא יהיה. אבל תלמידים

שבאים במסגרת מאורגנת, או תקשורת שבאה לעשות עבודתה - אני שלא רואה בזה שום בעיה.

את הבעיות ממציאים.

יו"ר הכנסת ד' שילנסקי
התיקוו הוא
תלמידים וחיילים.י' שריד

תלמידים וחיילים, בהחלט.

שי וייס

שוטרים, כוחות בטחון, קורסים של מג"ב.

י' שריד

כל מי שבא לכאן בצורה מאורגנת - - -

שי יעקבסון

ללמוד -

י' שריד

- ויש לו סדר יום בכנסת, ובין השאר זקוק לאולם הזה, או רוצה לראות את הקומה

הראשונה אין עם זה שום בעיה. הבעיה היא לחסום אנשים שסתם אין להם מה לעשות פה.

היו"ר חי קורפו

והבעיה השנייה היא שחברי הוועדה תמיד מתחלפים בהרכב כאשר דנים בנושאים

מסויימים. חברת--הכנסת דורון, בבקשה.

י' שריד

צריך לאסור עליהם להיכנס לקומה הראשונה...

שי דורון

סגירת המקום בפני קהל והתנשאות מסויימת - בוודאי שאני נגד זה. אך בין זה

לבין מה שקרה בתקופה האחרונה, כולל היריד שהיה כאן לפני עשרה ימים - -

שי יעקבסון

- ואשר יהיה מחר...

שי דורון

- צריך שיהיה איזה שהוא גבול מנחה.

שי יעקבסון

מחר, מביאים את התקציב.

י י צבן

זה היריד הגדול.

קריאה

העיירה היהודית חוזרת.שי דורון

אכן, העיירה היהודית חוזרת. אני לא חושבת שמה שהיה בשנה שעברה בשעות הלילה

היה מחזה מרהיב או מלהיב.

הייתי מציעה, אדוני היושב-ראש, לקיים סיור בפרלמנטים אהרים. הייתם רואים ששם

לא יעלה על הדעת מה שמתרחש בפרלמנט הזה, ויאשר מר יעקבסון שיש לו יותר נסיון מאשר

לי.

ירוד עם זה, לגבי חיילים ותלמידים, אני בדעתו של היושב ראש. אך ורק קבוצות

מאורגנות עם מורה אחראית. הם יורדים לקומת הוועדות בסדר ובשקט, וצריך מראש לדאוג

לכך ולהגיד להם שהם באים לבית הנבחרים ואנא להתנהג בהתאם. כמובן, הבית צריך

להיות פתוח גם לביקורי חיילים. לגבי כל היתר אני מקבלת את הצעות הי ושב-ראש -

לא בימי כנסת, ולא בקומה הראשונה.

י' שריד

אני לא מבין, סליחה שאני שואל. למה חיילים ותלמידים, כן. ואם בא בית אבות -

זה לא טוב?

יו"ר הכנסת ד' שילנסקי

קבוצות מאורגנות, זאת הכוונה.

י' שריד

למה תלמידים כן, וועד עובדים לא?

שי דורון

לא קיים בעולם דבר כזה שבקומת הוועדות מסתובבים מאות אנשים.

י י שריד

צריך לבדוק את זה. אני מכיר פרלמנטים, כמו הפרלמנט הצרפתי, שמשכירים את אולם

המליאה לכנסים.

היו"ר ח' קורפו

חבר-הכנסת שריד, אם תרצה אתן לך שוב את רשות הדיבור. רשות הדיבור - לחה"כ

מיכה גולדמן.

י י שריד

אני אומר זאת מכיוון שחה"כ דורון קבע את זה כאקסיומה, אז נזכרתי בפרלמנט

הצרפתי.

שי דורון

מר יעקבסון יאיר את עיניך מה מקובל.

שי יעקבסון

לא בשעות ישיבות הוועדות.

י' שריד

בוודאי שלא.מי גודלמן

לצערי לא שמעתי את דברי יושב-ראש הכנסת, אבל שמענו את הנושא שעלה פח בשבוע

שעבר, ואני רוצה לחזור ולחזק חלק מדברים ששמעתי פה בוועדה.

אני חושב שלא קורה דבר מגיעות לחנה קבוצות. התקיים פה בשבוע שעבר הכנס יחד עם
המועצה למניעת תאונות ב
דרכים.

היו"ר ח' קורפו

חיה סימפנטי, חיה נעים?

מי גולדמן

גם לקום בבוקר בשעת חמש זה לא סימפטי.

חמפעל של חמוצעה למניעת תאונות חוא מפעל חשוב. נכון שאין פח אולי מספיק

אולמות, אבל אין כאן גם את כל הנוחיות שכל חבר כנסת היה רוצח שתהיה אבל לא שמעתי

טענות מחברי כנסת.

שי דורון

אני שמעתי.

מי גולדמן

אני שמעתי טענות רק מכמה יושבי-ראש ועדות, לא שמעתי מחברי כנסת.

י י שריד

מחה "כ אורה נמיר, בטח שמעת.

מי גולדמן

שמעתי.

בואו נראח את הדברים. אם רוצים לבוא בטענות אז זה לא אל היושבי-ראש, אולי אל

חברי הכנסת. אבל אף אחד לא בא בטענות. מי שיושב באי נוחות בבית חזה אלה חברי

הכנסת, אבל התרגלנו למציאות הזאת. לא קורה דבר כשמגיעות לכאן קבוצות, אם זח

חיילים, בתי ספר או ותיקי ישוב, או ישוב שחוגג או מוסד שמציין איזה אירוע. לא

קרה דבר. להיפך, אני חושב שחבית חזח הוא כתובת לרבים. אם הוא כתובת לרבים צריך

לאפשר לאותם רבים להגיע לבית הזה.

שי דורון

זו הצרה, שזו כתובת לרבים.

מי גולדמן

היה ידוע בעבר שמזכירות הכנסת - אני בטוח שגם היום - משתדלים לנווט כך לימים

שאין פעילות בכנסת. אבל ישנם כאלה שהם קשורים לטיאומים נוספים. אני יכול לתת

מספר דוגמאות.

אני מסיים, רבותי, אני חושב שצריכה להיות כאן תמיכה בהמשך הביקורים בבית, אלא

להקפיד ולמנוע צפיפות מיותרת.היו"ר ח' קורפו

יפה. חה"כ יאיר צבן.

י' צבן

מכיוון שאני שומע שבבניו החדש יהיה אולם שיתאים לאירועים כאלה, אני אעדיף שזה

יהיה שם ולא כאן, כי אז אפשר יהיה לצרף את כל המעלות יהד. אני מציע לא לשבור את

הרצף אל המסורת, אני לא הושב שיש כאו בעיה אמיתית. יש לפעמים דברים קיצוניים

חריגים, בהם צריך לטפל. כמו הברים אחרים, אני לא הושב שאם אמנם נגרמת אי נוהות

קטנה -זה בעיה. יש בזה גם ברכה גדולה.

מוסד הדמוקרטיה בישראל יש לו צביון אהר לגמרי מאשר ברוב ארצות אירופה. יש

לנו כל מיני הליכים דמוקרטיים שהם שלא ממוסדים. גם נגישות של אזרה לשר במדינת

ישראל, ברהוב, וכדומה, זה לא הסגנון שמקובל היום בעולם הרהב. יש לנו תרבות מיוהדת

מבחינה זאת, עם המעלות, לפעמים יש לה גם חסרונות.

כאו יש צד יפה, צריך לטפח אותו. אם יש איזה דברים הריגים קיצוניים - נטפל

בהם.

יו"ר הכנסת ד' שילנסקי

בענין התקשורת הוחלט לסגור את הקומה הראשונה, ופה יתקיימו רק ביקורים

מאורגנים של קבוצות ושל מוזמנים לוועדות הכנסת.

היו"ר חי קורפו

לא הייתי קושר פה עניו בעניו. הכוונה היתה פשוט לקיים את עבודתו של הוועדות

בלי הלחץ החיצוני. חברי ועדה נכנסים ויוצאים מחדר הישיבות רואים את זה קצת אחרת

מאשר רואה מי שצריך לנהל ישיבת ועדה והמקום הופך לתחנת מעבר.

אני מודה לכבוד יושב-ראש הכנסת, אני מודה לחברי הוועדה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.35

קוד המקור של הנתונים