ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 12/03/1991

הפרעות לפעילותן התקינה של ועדות הכנסת; השגות לתיקון סעיף 36 לתקנון הכנסת; ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום של חבר הכנסת ד' צוקר בנושא: "פעולות וצעדים פוליטיים של יו"ר הכנסת הסותרים במהותם עמדת חברי כנסת רבים"; קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון שלסיעות; ר"צ, מפ"ם, שינוי והפנתרים השחורים; שחרור חוקים שוועדות הכנסת השלימו מחובת הנחה מוקדמת לקריאה שניה ושלישית בשבוע האחרון של כנס זה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 202

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. כ"ו באדר התשנ"א (12 במרץ 1991), שעה 09:00

נכחו: חברי הוועדה; ח' קורפו - היו"ר

ת' גוזינסקי

י ' גולדברג

פי גרופר

שי דורון

אי דיין

שי וייס

רענן כהן

יצחק לוי

אי לין

חי מירום

י' צבן

י י צידון

א' רביץ

ר' ריבלין

ג י שפט

י י שפרי נצק

י' שריד
מוזמנים
חבר-הכנסת ד' צוקר

שי יעקבסון - מזכיר הכנסת

שי כרם - סגנית מזכיר הכנסת

די לב - סגן מזכיר חכנסת
י ועץ משפטי
צי ענבר
מזכירה
אי בן-יוסף
קצרנית
מזל כהן
סדר-היום
א. ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה

לסדר-היום של חבר-הכנסת די צוקר בנושא: "פעולות וצעדים פוליטיים

של יו"ר הכנסת הסותרים במהותם עמדת הברי כנסת רבים".

ב. השגות לתיקון סעיף 36 לתקנון הכנסת.

ג. הפרעות לפעילותן התקינה של ועדות הכנסת.

ד. קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון של סיעות: ר"צ, מפ"ם, שינוי

והפנתרים השחורים.

ה. שחרור חוקים שוועדות הכנסת השלימו מחובת הנחה מוקדמת לקריאה שניה

ושלישית בשבוע האחרון של כנס זה.ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום

של חבר הכנסת ד' צוקר בנושא: "פעולות וצעדים פוליטיים

של יו"ר הכנסת הסותרים במהותם עמדת חברי כנסת רבים"

היו"ר ח' קורפו;

אני פותח את הישיבה.

יש בפנינו ערעור אחד. אבל אני חייב לציין, שחבר הכנסת חגי מירום ביקש

ממני לאפשר לו לחביא מכתב מיו"ר הכנסת לקבל ערעור שלו. נדון בזה בשלב מאוחר

יותר.
ש' וייס
מה היתה ההצעה שלו?
היו"ר ח' קורפו
אני לא יודע. הוא אמר לי שהוא הולך ליושב-ראש להשיג הסכמה על הערעור.

אמרתי לו שאם הוא יביא לי, נדון בזה בשלב מאוחר יותר.

יש בפנינו ערעור של חבר-הכנסת דוד צוקר על אי-הכרה בדחיפות הצעתו:

"פעולות וצעדים פוליטיים של יו"ר הכנסת הסותרים במהותם עמדת חברי כנסת רבים".

חבר הכנסת שבח וייס, בבקשה.
ש' וייס
קודם כל, כמובן שהנשיאות קיימה דיון בהצעה לסדר-היום, כמו שהיא מקיימת

דיון בכל ההצעות. בשלב מוקדם של הדיון יושב-ראש הכנסת הפסיק לנהל את הדיון

ונחלנו אותו בינינו. הוא בכלל ביקש שלא נקיים דיון אלא נצביע ונגמר הענין.

היתה יוזמה של חברי הנשיאות לקיים דיון בסוגיה הזאת, של עצם הגשת הצעה דחופה

לסדר-היום נגד יושב-ראש הכנסת, בלי להיכנס עדין לתכנים. יושב-ראש הכנסת לא רצה

להתעסק בענין ואנחנו עשינו את זה בנוכחותו, אבל עשינו את זה בינינו.

דבר שני, אני רוצה לומר גם אישית, שכשיושב-ראש הכנסת נסע לחברון חוא לא

ייצג אותי. כשהוא נסע לרמת הגולן הוא ייצג חלק גדול מחברי מפלגתי, לא אותי. זה

לא שייך בכלל לענין. יחד עם זאת, ברוב מוחץ בנשיאות, עם כל ההבדלים הפוליטיים

כולל אותי, חשבנו שבעצם אין פרוצדורה של הגשת הצעה דחופה לסדר-היום נגד יושב-

ראש הכנסת. חשבנו כך מטעם אלמנטרי של צדק טבעי פרלמנטרי, שאין יושב-ראש הכנסת

במה להתמודד באותה רמה בכנסת. זאת אומרת: 1. כחבר כנסת חוא לא יכול פה לענות.

הוא יכול, אבל זה לא עומד בקנה אחד עם פעולתו של המוסד. 2. כשהוא מנהל את

הישיבה מדוכן היושב-ראש, הפולמוס שיש בו מימד דנפנטיב פולמי מובהק בין יושב-

ראש כנסת לחבר-כנסת זה לא יוצא טוב.

אנחנו גייסנו את מירב ההשכלה והנסיון שיש לנו כולל נסיונו הרב של מזכיר

הכנסת רק לענין אחד, מזכיר הכנסת לא מעורב בהחלטות, מה הנוהגים בפרלמנטים

אחרים. עד כמה שבררנו, אין פרוצדורה של טיפול פרלמנטרי במליאה ביושב-ראש

הכנסת.
י' צבן
מצאתם דוגמא של יושב-ראש פרלמנט שעושה דבר כזה?ש' וייס;

גם בזה עסקנו.

י' שריד;

מה הדוגמא?

ש' וייס;

אנחנו מצאנו שכאשה יצחק ברמן היה יושב-ראש הכנסת, הוא היה בפולמוס מפלגתי

מובהק עם מר בגין, פעילות מפלגתית מובהקת-
י' שריד
תזכיר לי איזו דוגמא.
ש' וייס
הוא אירגן את המפלגה הליברלית. פעילות פוליטית מאד מובהקת, שאגב היתה מאד

נוחה לאגף הפוליטי שלי, לא כמו הטיול של יושב-ראש הכנסת לחברון.

מצאנו ששלמה הלל היה פעיל מאד בפעילות מפלגתית באגף הנצים.

אבל זה לא היה הנימוק המרכזי. הנימוק המרכזי שלנו היה שאין פרוצדורה

פרלמנטרית לטיפול בנושא הזה. על כן התלבטנו גם בשאלה נוספת, מה עם הצעה רגילה.

עם הצעה רגילה יש לנו בעיה. זאת אומרת, זה נושא פתוח.
היו"ר ח' קורפו
מה השוני?

ש' וייס;

הצעה דחופה אנחנו יכולים לא לאשר. הצעה רגילה היא בסטוק של הסיעה והוא

נואם במליאה. מה פה יכול לקרות, וזה מביך עוד יותר? במקרה של הצעה דחופה

לסדר-היום, בהצבעה בנשיאות אנחנו יכולים להסיר אותה. יושב-ראש הכנסת יכול לא

להשתתף. אם יושב-ראש הכנסת יפעיל את סמכותו בענין כזה ולא יעלה לסדר-היום הצעה

רגילה הוא יהיה הצנטור של חבר כנסת בענין שנוגע לו. כלומר, אנחנו אפילו לא

רוצים להעמיד אותו במצב מביך ומציק כזה.

לכן חשבנו שלא צריך לאשר רק מבחינה פרוצדורלית. מהותית את עמדתי אמרתי.

יחד עם זאת, בעקבות מה שקרה, אם חבר הכנסת דוד צוקר חושב שזה חשוב, וזה חשוב,

יש לו דרך נוספת של ועדת אתיקה וכן הלאה, אם כי זה בעייתי במובן זח שזו לא

שאלה של אתיקה.

יש אפשרות אחרת, שחבר הכנסת צוקר או כל חבר-כנסת אחר ייזום הצעת חוק או

תיקון לתקנון, שבעתיד תהיה פרוצדורה של טיפול בעניינים כאלה שהם יכולים לעלות

על סדר-היום, שגם שם תהיה ליושב-ראש הכנסת פרוצדורה מכובדת בהתאם למעמדו

להתמודד עם פיקוח קשה ביותר. זה כמובן הנושא שיפתור את הענין.באשר לצד הציבורי, ממילא הנושא מוצה בעצם ההחלטה שלנו, בעצם הערעור ובעצם

ההמשך. מבחינה פרלמנטרית יש לנו בעיה.

ד' צוקר;

אני מצאתי את עצמי, גם חברי, בהתלבטות טרם הגשת ההצעה, מפני שהיה ברור לי

שיש בה מרכיב תקדימי. לא רציתי לעשות את זה כגימיק בלבד, והחלטתי אחרי התלבטות

להגיש את הענין מתוך תקוה שלפחות יהיה דיון אם לא בנושא הציבורי אז בנושא

התקנוני, כי זאת היתה הדילמה.

מצד אחד, אמר בצדק חבר-הכנסת שבח וייס, וזה עלה בנשיאות, על הצדק הטבעי

של היושב-ראש. אבל יש גם מצב שבו הצדק הטבעי של חבר-הכנסת נפגע. כלומר, הרצון

שלו לטפל בסוגיה ציבורית שמעורב בה יושב-ראש הבית שלו נפגע במצב התקנוני

הקיים. ואגב, היום זה יושב-ראש זה, מחר זה יושב-ראש אחר וצריך לראות את הדבר

גם מעבר לויכוח העכשווי. מה עוד, שפה הנושא הוא לא רק הזדהותו או פעילותו של

היושב-ראש עם צד זה או אחר, עם סוגיה זו או אחרת, אלא הוא עצמו, פעילותו שלו,

אמירתו שלו, היא היא הנושא ואיך מטפלים בזה, מה עושים עם זה.
א' לין
תביא את זה לדיון בוועדת הכנסת.
ד' צוקר
זו גם הצעה שלי.

העמדות הפוליטיות של היושב-ראש, גם של היושב-ראש הזה וגם של יושבי-ראש

קודמים, ידועות בשעה שהוא נבחר. אבל נדמה לי שפה קרה דבר שעורר אותי, שבו

היושב-ראש נקט לא בדרך של מי שהתפקיד מטיל עליו אחריות יתר, אלא הוא נהג בדרך

של מי שזה מקנה לו זכויות יתר, וזה הדבר שפוגם. כלומר, יושב-ראש, על פי טעמי,

על פי גישתי, צריך היה לראות את עצמו, משעה שנכנס לתפקידו, כבעל אחריות יתרה,

כבעל ריסונים חזקים יותר מאלה שיש לכל חבר-כנסת בבית, ופה הוא לא נהג באופן

הזה. הוא היה הנושא, משום שהוא נקט בעמדה שמצדדת בצד אחד בויכוח העמוק ביותר

שקיים בחברה הישראלית. בשאלה שמפלגת את החברה הזאת ייתר מכל, הוא נקט בעמדה

מאד ברורה והשאיר קבוצה גדולה מאד של חברי כנסת במצב שבו הוא לא ייצג אותם לא

באיזו שאלה משנית, לא בפעם הראשונה, אלא בשאלה מהותית, ואז נשאלת השאלה איך

אני נוהג בזה.

לכן צדק חבר-הכנסת שבח וייס כשהוא הביא דברי החברים בנשיאות שאמרו שבאמת

יש פה מצב שבו התקנון אינו מאפשר לי או לכל אחד מחברי הכנסת לדון בסוגיה או

לאפשר ליושב-ראש להתגונן משום שהוא מותקף ציבורית.

יתכן שהמסקנה היא, אם לא יאושר פה להעלות את ההצעה הדחופה לסדר-הי ום

במליאה, לתקן את התקנון באופן שבו במקרים יוצאי דופן ומרחיקי לכת בהם יושב-ראש

הכנסת מעורב בסוגיה המצדיקה דיון והכרה בהצעה כדחופה, אפשר יהיה לקבוע דיון

באחד הפורומים של הכנסת.
היו"ר חי קורפו
אילו זה היה ערעור רגיל הייתי מעמיד את זה להצבעה ומסיים את הדיון. אבל

מאחר שהתעוררה כאן שאלה עקרונית, אני רוצה לאפשר לאלה שנרשמו להביע את דעתם

ואחר-כך נקבל החלטה.חבר-הכנסת יוסי שריד. אחריו - חבר הכנסת ראובן ריבלין.

י' שריד;

אני לא בטוח שאני מסכים עם רוח הדברים בצד הפרוצדורלי. לרוח הדברים

הכללי, אני בוודאי מסכים עם חברי חבר-הכנסת דוד צוקר, כי אני לא כל כך מהר

מוותר על הצעה דחופה לסדר-היום גם אם יש בעיות, ולו רק בגלל סיבה לפי דעתי

אמנם בענייני פרוצדורה אבל סיבה מהותית. אני רואה בזה תקדים מאד לא טוב. מה

זאת אומרת, האם נתחיל עכשיו לעשות קטלוג - וזה לא הנושא היחיד, אני יכול להציע

כמה נושאים - של נושאים או של אנשים, יותר גרוע, שעל פי הקטלוג הזה נגד מי או

בעד מי, זה יכול להיות גם בעד מישהו. אגב, אם היו מגישים הצעה בעד יושב-ראש

הכנסת היתה מתעוררת בעיה של מי ישיב? לא.

היו"ר ח' קורפו;

בהחלט כן.

י' שריד;

עניו ברמן אין לו שום קשר לענייננו. חענין שעומד לפנינו זה לא פעילות

כזאת או אחרת של יושב-ראש כנסת כזה או אחר, ואנחנו גם לא דקדקנו עם יושב-ראש

הכנסת הזה בעניינים של מה בכך. השקפתו של יושב-ראש הכנסת ידועה, ואף אחד לא בא

לשלול מיושב-ראש הכנסת אפילו את יכולתו פה ושם לבטא אותה. הוא ביטא אותה ואף

אחד לא הגיש הצעה דחופה לסדר-היום, וגם הבר הכנסת דוד צוקר לא הגיש הצעה דחופה

לסדר-היום. פה מדובר בענין אחר לגמרי. מדובר פה בנסיון של יושב-ראש הכנסת,

בתוקף מעמדו כיושב-ראש הכנסת, הוא אפילו לא אמר: אני דב שילנסקי הולך לעשות את

זה, אלא בתוקף מעמדו כיושב-ראש הכנסת, למסור איזשהו מסר פוליטי ברגע מסוים.

אגב, אני לא צריך לחשוד בו, כי הוא אמר: כאשר העניינים הולכים לעמוד על כף

המאזניים ולכבוד ביקורו של בייקר, אני יושב-ראש הכנסת דב שילנסקי רוצה למסור

מסר פוליטי בענין המכריע ביותר בעינינו.

מה זאת אומרת בתוקף מעמדו כיושב-ראש הכנסת? הרי למעמד הזה, חבר-הכנסת שבח

וייס, גס אני מוסיף משהו, כי הוא יושב-ראש הכנסת של מאה ועשרים חברי כנסת.
שי וייס
לא כשהוא הולך לשם.
י י שריד
גם כשהוא הולך לשם. הרי זו בדיוק הבעיה. כדי שאפשר יהיה לסבר יותר את

האוזן, שערו בנפשכם שיושב-ראש כנסת אחר היה קם יום אחד ואומר: אני יושב-ראש

כנסת של מדינת ישראל אומר שצריך לוותר על כל השטחים.
י' צבן
הולך לפגישה עם פייסל אל-חוסייני ואומר את זה.
י י שריד
אתם מתארים לעצמכם מה היה קורה פה? בשבילי זה בדיוק אותו דבר.
ר' ריבלין
היתה מוגשת הצעה לסדר היום.
היו"ר ח' קורפו
לא היתה מוגשת הצעה לסדר-היום, היתה מוגשת הצעת חוק שאפשר להעביר את

יושב-ראש הכנסת מכהונתו.
י' שריד
הרי אנחנו עוסקים בצד העקרוני של הדברים. קבלתי אינפורמציה סודית שבהתחלה

היתה מבוכה די קשה בפמליה של בייקר והיו שם שיקולים אולי לדחות את הביקור בגלל

הענין של דב שילנסקי.
היו"ר ח' קורפו
חבר הכנסת יוסי שריד, אפשר להגיש הצעה לסדר-היום על דבריו של חבר-כנסת

אחר?
י י שריד
בוודאי. אני רוצה לומר לך שבעבר היו הצעות לסדר-היום בענין התבטאויות של

חברי כנסת. אתן לך דוגמא. ההתבטאות של דרוקמן על הפרקליטות בענין השב"כ. היתה

הצעה לסדר-היום.
ש' יעקבסון
נחקק במיוחד סעיף בתקנון שנותן לסיעה אפשרות להגן.
י י שריד
הגישו הצעות לסדר-היום בענין תופיק זיאד. היו חברי כנסת, אפילו

מהאופוזיציה, שנפגשו עם פלוני או אלמוני והגישו הצעות לסדר-היום. היו הרבה

דוגמאות.

מכיוון שעל היושב-ראש יש מגבלה מיוחדת במינה, משום שהוא יושב-ראש הכנסת

והוא מייצג את כל הכנסת, יושב-ראש הכנסת נוהג במידה קיצונית ביותר של חוסר

אחריות בהשוואה לכל חבר כנסת אחר. הרי הוא יודע את הקושי להגיש הצעה דחופה

לסדר-היום בעניינו. הוא, מתוך ידיעת הקושי, היה צריך להטיל על עצמו יותר

ריסונים לא להיפך. מה יושב-ראש הכנסת רוצה? הוא רוצה ליהנות מחסינות כפולה,

זאת-אומרת, גם מחסינותו כיושב-ראש כנסת וגם מחסינותו כחבר כנסת? יושב-ראש

הכנסת רוצה להיות במעמד מיוחד לצורך היכולת למתוח עליו ביקורת, כאשר הוא עצמו

עושה מעשה ללא תקדים? ואני קובע שזה מעשה ללא תקדים. זה לא דומה לברמן וזה לא

דומה לשום דבר אחר. לכן מי שעשה פה ניצול לרעה של תפקידו ושל מעמדו כאשר הוא

מתלבש באיצטלה של יושב-ראש הכנסת והולך גם בשמי לרמת הגולן ומופיע בעמדות

אפילו יותר קיצוניות מאשר במפלגתו שלו, אם אני יכול לעשות מכנה משותף - זה דבר

חמור מאד.אין שום סיבה בעולם, לא תקנונית ולא דבר אחר, שהצעה דחופה לסדר-היום כזאת

לא תועלה במליאת הכנסת. זה מאה אחוז בסדר. אפשר לפתור את זה באלף דרכים. הרי

הבעיה היא במענה הציבורי. זה לא משנה כרגע באופן טכני אם הוא עולה לדוכן או לא

עולה לדוכן. יעלה חבר הכנסת דוד צוקר על הדוכן, יאמר את מה שיש לו לומר על

יושב-ראש הכנסת, על התנהגותו, על הדרך שבה הוא הלך. אחר-כך יושב-ראש הכנסת

ירצה יכנס מסיבת עתונאים בלשכתו ויגיב על מה שאמר. יש כל מיני אפשרויות. אי-

אפשר באמצעים טכניים, פרוצדורליים, תקנוני ים לחסום את הדרך להצעה לסדר-היום.

מה יקרה למשל אם מישהו ירצה להגיש הצעה דחופה לסדר-היום בענין נשיא המדינה?
י' צבן
היו. בענין גרמניה היו הצעות לסדר היום. בענין החנינות היו הצעות לסדר-

היום.
ר' ריבליו
גם בענין כינוס ישיבה בביתו.

י' שריד

היו הצעות לסדר-היום בענין נשיא המדינה. יושב-ראש הכנסת יהיה האחד

והיחיד, בגלל איזו סיבה פרוצדורלית דחוקה, עלובה ובלתי חשובה? הוא לקח לעצמו

סמכות מפליגה ואי-אפשר להסום את הדרך ולמתוח עליו ביקורת בהצעה דחופה לסדר-

הי ום.

לכן אני לא מוותר על שום הצעה דחופה לסדר-היום. לא צריך להגיש הצעת חוק,

ולא הגישו הצעת חוק בענין נשיא המדינה, אלא זה צריך לעלות על פי דעת כל חברי

הוועדה, כי מחר זה יכול להיות נגד יושב-ראש כנסת אחר.
ר' ריבלין
אני מתכוון להצביע נגד ערעורו של חבר הכנסת דוד צוקר, ומכאן אתה למד שאני

חושב שהוא יכול לערער, רשאי לערער ולעניות דעתי ניתן להגיש הצעות לסדר-היום

הקשורות ביושב-ראש הכנסת.

קודם כל, כדי שאי-אפשר יהיה, צריך שהתקנון יאמר זאת במפורש. התקנון לא

אומר זאת במפורש. אם אנחנו רוצים לעשות איזושהי הבחנה, למרות שהתקנון ברור בכל

הנושאים האלה, יתכן שהיה מקום לעשות הבחנה בין תפקידו של יושב-ראש הכנסת

כיושב-ראש הכנסת אגב מילוי תפקידו, לבין פעילותו הפוליטית הרצופה והשוטפת כאיש

פוליטי, משום שיושב-ראש הכנסת הוא אחד מהנבחרים שנבחרו על ידי העם במסגרת

הפוליטית ואי-אפשר לנתק אותו גם כאשר הוא פועל פעילות פוליטית או מבקש לפעול

פעילות פוליטית כפי שהוא רשאי לעשות זאת. יש שאלה אחרת, אם מן הראוי, אם צריך.

וכך הדבר יכול להיות נדון לגבי כל יושב-ראש כנסת.

אם כל פעילות של יושב-ראש כנסת נתונה לביקורת, קל וחומר פעילות פוליטית

שלו. ואני מציע לכל חברי הכנסת מכל סיעות הבית לא להתייחס לדב שילנסקי, כי אני

הייתי בעד להגיש הצעת חוק מיוחדת הקובעת שדב שילנסקי איננו נתון לביקורת

הכנסת, אבל חוק מיוחד ליושב-ראש כנסת זה, שלא שיהיה לגבי כל יושבי-ראש הכנסת

לעולמי עולם, לכל הדורות.

ת' גוז'נסקי;

חוק ייחודי, הוראת שעה.ר' ריבלין;

אני רוצה לחזור ולומר, טענה שטען חבר הכנסת יוסי שריד, שאם נשיא המדינה
שעליו נאמר
לא תאור נשיא בעמך, יכול להיות נתון לביקורת הכנסת, בוודאי

ובוודאי שאחד מחברי הכנסת שהוא יושב-ראש הבית וכבודו במקומו מונח, בהחלט ניתן

ואין אפשרות למנוע מחבר כנסת למתוח ביקורת או לבקש דיון בנושא או בפעולה שהוא

עושה. בקדנציה זאת הגשתי הצעה לסדר-יום כמו גם הצעת חוק פרטית שנושאה נשיא

המדינה, הכס בכללו, והתנהגותו של הנשיא הזה. הדברים אמורים היו בכינוס שעשה

נשיא המדינה בביתו כדי לעודד ולהמריץ שינוי שיטת הבחירות. למרות שהוא חשב

שמדובר בדבר ממלכתי, אני סברתי שענין זה קודם כל הוא במחלוקת. דבר שני, יכול

לתת יתרון בידי נשיא שיכול אחר-כך להיות גם מועמד לראשות ממשלה לפי אותו שינוי

חוק, יכול לתת בידיו כלים שהם לא הוגנים מבחינת התחרות ההוגנת. מי שענה היה שר

המשפטים. הוא יכול היה לומר כך, לומר אחרת. אין נשיא המדינה יכול לבוא לכנסת

ולהתגונן. יש הרבה אנשים במדינה שלא יכולים להתגונן. למשל, היתה לסדר-היום
שנושאה
כתבה שנכתבה נגד שופטי בית המשפט העליון. וכי שופטי בית המשפט העליון

יכולים לבוא לכאן ולהתגונן? בא שר המשפטים ודיבר בשמם, היה להם לפה או אמר מה

שחוא חושב. הוא הדין לגבי יושב-ראש הכנסת.
ש' וייס
הם יכולים לחכות בפינה.
ר' ריבלין
נגיד שהממשלה לא רוצה לענות או שהשר רוני מילוא לא רוצה לענות, יושב-ראש

ועדת הכנסת יכול לענות בענין זה.

אני רוצה לומר עוד דבר אחד. אין כל ספק, והיושב-ראש יבוא ויחזק את דעתי

בענין הזה, שאני יכול להגיש היום הצעת חוק למשל להדחת יושב-ראש הכנסת. אם הצעת

החוק היא הצעת חוק פרטית, הרי לפי התקנון כפי שהשכלתי ללמוד אותו, כל הצעת חוק

פרטית עד שעוברת לקריאה ראשונה תעבור כהצעה לסדר. כל הצעת חוק פרטית בקריאה

טרומית כמוה כהצעה לסדר.
היו"ר ח' קורפו
מאיזו בחינה?
ר' ריבלין
מבחינת מעמדה בסדר-היום.
היו"ר ח' קורפו
יש לה מגבלות אחרות. 45 ימים. יושב-ראש הכנסת קובע את המועד.
ר' ריבלין
חמש דקות מדברים ולא עשר דקות. על כל פנים, אם ניתן להגיש הצעת חוק פרטית

שכמוה כהצעה לסדר, באותו היקש אני יכול לומר שאם ניתן להגיש הצעת חוק פרטית

נגד אישיות כמו יושב-ראש הכנסת, כך ודאי ניתן להגיש הצעה לסדר. אם ניתן להגיש

הצעה לסדר, גם ניתן להגיש הצעה דחופה לסדר. אנחנו כמובן נצביע בענין זה נגד

ההצעה.
י' צבן
אני מבין את המצוקה שביטא חבר הכנסת שבח וייס. הוא ביטא מצוקה תקנונית

ומצוקה של תרבות פוליטית ולכאורה אפשר היה לומר שהוא צודק ושהבר הכנסת יוסי

שריד צודק. לצערי, המצב הוא שחבר הכנסת יוסי שריד צודק בשורה התהתונה. לא

היינו צריכים להגיע למצב כזה, ויש דברים שאין להם פתרונות תקנוניים. זה לא

יעזור. תרבות פוליטית קלוקלת לא תמצא את פתרונה בסידורים תקנוניים. אי אפשר

להחזיק את המקל בשני הקצוות. אתה עושה פוליטיזציה של הכהונה שלך, אתה חייב

להיות מוכן למענה פוליטי.

היו"ר ח' קורפו;

מה המענה הפוליטי? המענה הפוליטי הוא שאתה יכול לנהל שיחות עם אש"ף.

י י צבו;

המענה הפוליטי הוא ביקורת פוליטית על מעשהו של היושב-ראש.

היו"ר ח' קורפו;

אתה יכול להעלות הצעה על מצב המים ולמתוה ביקורת על יושב-ראש הכנסת.
י' שריד
אני בעצמי דברתי בכנסת, אני לא יודע איך זה היה ובאיזו מסגרת, בצורה

תקיפה ביותר על יושב-ראש הכנסת על הופעתו כשהוא כירכר עם ספר תורה.

ש' יעקבסון;

בדיון על נושא עשית את זה לא פעם.

י' צבן;

אם שוברים כללי משחק הם לא יכולים להישבר בצד אחד של המגרש. תפקיד יושב-

ראש הכנסת הוא לנהל את ענייני הכנסת, לייצג אותה כלפי חוץ, לא לייצג את עצמו

כלפי חוץ, לשמור על כבודה וכוי. יש באמת מגבלות על יושב-ראש הכנסת.

אני מבין את הטמפרמנט של היושב-ראש שלנו. אפשר היה ללמוד מאופן הכהונה

שלו כיושב-ראש ועדת הפנים מה עלול להיות. אמרתי את זה בגלוי, אמרתי את זה גם

לו עצמו, אז אני יכול לומר מהן החששות שלי. הוא נפגע בשעתו מהדברים האלה. אבל

אני מצטער לומר שאני נוכח שהדברים הם כך.

בענין נשיא המדינה העליתי הצעה לסדר-היום. אף אהד לא ערער על כך, לא היה

ויכוה בעצם הנושא, כי זו היתה פלוגתא ציבורית. לגבי נשיא המדינה, אין לי טענות

לגבי ניצול לרעה של הכהונה שלו. יש מדיניות של ממשלת ישראל לקדם את היחסים עם

גרמניה, ויש שאלה של שיקול דעת לגבי קצב הקידום, קצב הנורמליזציה. הנשיא לא

עשה את זה בניגוד לדעת הממשלה, לא עשה מדיניות פרטית בנסיעה לגרמניה.

השאלה מי ישיב אין לה שחר.

היו"ר ח' קורפו;

לא התעוררה השאלה הזאת.
י' צבן
התעוררה השאלה הזאת.

אני מרגיש לא נוח בסיפור הזה. אני חשבתי שצריך להתקיים בירור בנושא הזה

בוועדת הכנסת מתוך מחשבה שהבירור כאן יהיה יותר רציני. אגב, כפי שאנחנו יודעים

הוא לא יהיה בירור אינטימי, כולו יהיה בתקשורת. אבל כאן אפשר לברר דברים

לגופם.

חבר הכנסת שבח וייס, בדברים שאמרת על דעת היושב-ראש והסגנים, הדאיגה אותי

השאלה מה יהיה אם יגישו הצעה רגילה. האם אתם מעלים בדעתכם שאפשר לחסום בענין

הזה?

ש' וייס;

אי-אפשר לחסום הצעה רגילה.

י' צבן;

כנראה יהיה צורך בהצעת חוק לגבי כל מיני הגבלות על היושב-ראש.

שי וי יס;

יש פה שתי הערות שהושמעו לגבינו, אני מבקש להגיב.
היו"ר ח' קורפו
אני לא יכול לתת לך לדבר שנית מבלי לתת לחברי הכנסת

שי וי יס;

אני צריך פה להגן על דב שילנסקי נגד חבר הכנסת ריבלין ואתה לא נותן לי

לומר משפט.

היו"ר ח' קורפו;

אמרנו שאנחנו יכולים להשאיר את הצד האקדמי. אנחנו נדון בסוגיה הזאת

בישיבה נוספת. עכשיו עומד לפניו הערעור של חבר הכנסת דוד צוקר על אי-הכרה
בדחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא
"פעולות וצעדים פוליטיים של יו"ר הכנסת

הסותרים במהותם עמדת חברי כנסת רבים"- מי לקבלת הערעור? מי נגד?

ה צ ב ע ה
הוחלט
לדחות את הערעור הנ"ל

השגות לתיקון סעיף 36 לתקנון הכנסת
היו"ר ח' קורפו
הסעיף הבא בסדר-היום: השגות לתיקון סעיף 36 לתקנון הכנסת. יש בפנינו הצעת

הוועדה לתיקון סעיף 36 לתקנון הכנסת. כרגיל הונחה ההצעה על שולחן הכנסת

ונתקבלו השגות. יש לנו השגה של חברי הכנסת: תמר גוז'נסקי, האשם מחאמיד ומוחמד

נאפע אשר מציעים בסעיף 36(א) במקום: "עשרה" יבוא: "שלושה" ובמקום "שלוש" יבוא"

"חמש". מי לקבלת ההשגה? מי נגדה?

הצבעה
הוחלט
לדחות את ההשגה הנ"ל
היו"ר ח' קורפו
יש בפנינו השגה של חבר-הכנסת אלי דיין אשר מציע במקום סעיף 36(א) המוצע

יבוא: "כל סיעה רשאית להציע לסדר-היום סעיף של הבעת אי-אמון לממשלה". מי לקבלת

ההשגה? מי נגדה?

הצבעה
הוחלט
לדחות את ההשגה הנ"ל
היו"ר ח' קורפו
יש בפנינו השגה של חבר הכנסת יאיר צבן אשר מציע בסעיף קטן (א) לאחר המלה

"חבריהן" במקום המלה "עשרה " תבוא המלה "חמישה", ולאחר המלה "פהות" במקום המלה

"עשרה" תבוא המלה "חמישה". מי לקבלת ההשגה הזאת? מי נגדה?

הצבעה
הוחלט
לדחות את ההשגה הנ"ל
היו"ר ח' קורפו
השגה שניה של חבר הכנסת יאיר צבן אשר מציע בסיפא של סעיף קטן (א) לאחר
המלה "כנסת" יבואו המלים
"סעיף זה לא יחול על הצעה להביע אי-אמון בדרך של

הצעת סעיף לסדר-היום או כהצעה בסיום דיון בכל סעיף העומד על סדר היום, כאמור

בסעיף 36(ב) ."
י' צבן
אני מבקש דקה לנימוק.
היו"ר ח' קורפו
הוועדה שמעה את כל הנושאים האלה. עסקנו בזה במשך שלוש ישיבות. הצבענו על

הסעיפים האלה, כבר הסתייגנו.

מי לקבלת ההשגה השניה של חבר הכנסת יאיר צבן? מי נגדה?

הצבעה
הוחלט
לדחות את ההשגה הנ"ל
היו"ר חי קורפו
יש השגה של חבר הכנסת צחי הנגבי אשר מציע בסעיף (א), היכן שמופיע הנוסח

"עשרה" ייאמר "חמישה עשר". אני מציע גם את זה לא לקבל. לא קבלנו אף השגה.

שמרנו על נוסח הוועדה. מי בעד ההשגה? מי נגדה?

הצבעה
הוחלט
לדחות את ההשגה הנ"ל

היו"ר ח' קורפו;

בסעיף 36 לתקנון יש לנו הערת שוליים שלמעשה איבדה את משמעותה לאחר

השינויים שהכנסנו בתקנון. כתב אלי מזכיר הכנסת בענין זה והוא מציע למחוק בסעיף

36 את הערת השוליים. כל זה היה קיים כשהדיון היה למחרת היום. היום זה לא קיים

למחרת אז אפשר למחוק את כל הערת השוליים.

מי בעד מחיקת הערת השוליים בסעיף 36? מי נגד?

הצבעה
הוחלט
למחוק את הערת השוליים בסעיף 36
צי ענבר
רק הענין של (א).
ש' כרם
גם הערה 3 אפשר למחוק.
צי ענבר
סיעת יחיד נשאר, כי זו החלטת בג"ץ.

הפרעות לפעילותן התקינה של ועדות הכנסת
היו"ר ח' קורפו
הקומה התחתונה, קומת הוועדות הפכה לבלתי נסבלת, אי-אפשר לנהל ישיבות. יש

מאות אנשים, תערוכות, תצוגות, כל מיני דברים. לא יכול להיות שהעבודה היסודית

ביותר של הכנסת תיעשה בשעות הללו. אני רוצה להציע לוועדה - אני אציע את זה

בישיבה יותר מורחבת - שבימי בי ו-ג' לפני הצהרים וביום די עד שעה 11 לא יהיו

כל אירועים בקומת הוועדות. הכניסה של אנשים מבחוץ לקומת הוועדות תהיה רק לאלה

שהוזמנו לוועדות.
ש' יעקבסון
הואיל ויושב-ראש הכנסת נותן אישורים, אני מציע לקבל את ההחלטה בנוכחותו.
שי דורון
לפני שמצביעים עליה, להביא לידיעתו.
היו"ר ח' קורפו
בסדר.

יצחק לוי;

יש כאן בעיה כיוון שאולם הכינוסים היחיד שיש בכנסת זה בקומת הוועדות. יש

פעמים כנס של חצי יום או יום שלם, או יש כנס אחר שעניינו בבוקר. אני רוצה

להבדיל בין כנסים לבין תערוכות. אם רוצים לעשות תערוכה שיעשו אותה בקומה די או

בקומה גי. אבל לגבי כינוסים אין מקום אחר. או למשל תנועות נוער שבאות. יש

קבוצות שבאות בבוקר. לא יהיה מקום לקבל אותם.

היו"ר ח' קורפו;

אם אנחנו נתחיל לסווג לא עשינו שום דבר. קודם כל, אם רוצים ויזה וחשוב אז

יש עוד מקומות בבנין הזה גדולים כמו החדר הזה. אני יודע שלסיעת הליכוד יש חדר

גדול מאד והיא מעמידה אותו לרשות אנשים שבאים. לסיעת המערך יש חדר גדול מאד.

אם חבר כנסת רוצה להרצות ירצה שם.
א' לין
גם אני כמו חבר הכנסת יצחק לוי עושה הבחנה. אני בעד זה שיימצא מקום מתאים

לפעולות לגיטימיות. אבל אני סבור שיש אנשים שמסתובבים ולא צריכים להיות בקומה

הזאת, ואלה פעולות הלובים, לא חשוב איזה לובי, לובי כלכלי או לובי פוליטי.
היו"ר ח' קורפו
אנחנו נחליט על זה בפורום רחב. נזמין גם את יושב-ראש הכנסת. גם בנושא

הלובי אני חושב שאנחנו צריכים לקיים דיון. נעשה את זה באותה ישיבה.

שי כרם;

אני מבקשת להעיר שני דברים. א. חלק ניכר של האירועים שמתקיימים כאן הם

בחסות יושבי-ראש ועדות או ועדות שלמות או אירועים של ועדות או ימי עיון.
היו"ר ח' קורפו
יעשו את זה למעלה.
ש' כרם
ענין אחר הוא, עם השלמת הבנין החדש עומד לרשותנו אודיטוריום של 300-350

מקומות עם כל האפשרויות.

היו"ר ח' קורפו;

אדרבא. עד ספטמבר נהיה במחנק קצת, נעשה פעילויות חברתיות בקומה העליונה

או במבואת שאגאל או במקומות אחרים, אין ברירה.

אי לין ;

אני מציע שנגבש הצעה בוועדת הכנסת ברוח הדברים שיהיה איסור מוחלט לקיים

פעילות בקומה הזאת בנוכחות אנשים שלא הוזמנו לדיוני הוועדות, פתרון לפעולות

לגיטימיות, ואת זה נציג בהמשך הדיון בישיבה הבאה.היו"ר חי קירפו;

אני כבר הצעתי שני מקומות אלטרנטיביים בקומות אחרות.

שי דורון;

יש רשיונות מיוחדים למזנון חברי הכנסת. פעם חקפידו שאדם ללא רשיון מיוחד

לא יכול לבוא לקומה אי. עכשיו כל מי שמקבל רשיון כניסה לבנין הוא יכול לשבת

במזנון בפגישה עם חברי כנסת או בקומה חמישית. כולם יורדים לקומה הראשונה.

לקומה הראשונה אני מבקשת להנפיק אישור כפי שהיה מקובל.

ש' יעקבסון;

זה מקובל. המשמר עוצר כל אחד.
שי דורון
כאן יש לפעמים התכנסויות, התגודדויות.
ש' יעקבסון
אין לסדרן שליטה על זה.
היו"ר חי קורפו
אני אציע תגים. בא אורח עם תג הוא יירד למטה. אין לו תג, הוא לא יירד

למטה.

שי דורון;

הצד הטכני לא נוגע לנו. אנחנו אומרים; קומת הוועדות, כמו בכל פרלמנט

בעולם, סגורה לכל פעילות פרט לוועדות.

דבר שני. כל מי שיבוא, ומוזמנים אנשים חשובים שבלעדיהם הוועדות לא יכולות

לעבוד, יהיה זיהוי תג או רשיון כדי להגיע לקומה ראשונה.

דבר נוסף שהייתי מבקשת להעלות. אם אנחנו מדברים על להגביל, אני רוצה

להיטיב את מצבו של גוף אחד וזו הטלוויזיה. זה לא מכובד מה שקורה כאן עם

ההקלטות.

הי ו"ר ח' קורפו;

החלטנו אתמול בוועדת התקציב שאת מועדון העתונות אנחנו הופכים לאולפן קבוע

לטלווזיה.

אי ליו;

אני מציע גם שהטלוויזיה לא תעמוד בקומת הוועדות ותצלם אנשים שעוברים.
ש' דורון
אני מציעה שנעבד שורה של המלצות עכשיו במהירות, נביא אותן לפני היושב-ראש

ולא לדחות את הכל. אם יש עוד הצעות לגבי שיפור עבודת הבית בנושאים כמו הלובי,

נציע אותן עכשיו ונביא אותן לי ושב-ראש הכנסת כהמלצה של ועדת הכנסת.
היו"ר ח' קורפו
את רוצה להציע משהו בענין הלובי?

ש' דורון;

כן. אני לא רוצה לשתות מרק כשמימיני עומד לוביסט ומשמאלי עומד לוביסט. אם

אנחנו מדברים על שיפורים לכבודה של הכנסת, זכותם של הלוביסטים לקבוע פגישות

אתנו ובשבוע שעבר הזמנתי שניים באו שמונה, הזמנתי אותם לחדרי, זה לא הפריע לאף

אחד בעבודתו בכנסת. לא יכול להיות שיבואו כל מיני מוזמנים ונציגים למזנון חברי

הכנסת. לכן אני מבקשת שנושא של אי מתן רשיון כניסה למזנון חברי הכנסת

ללוביסטים יהיה החלטי לחלוטין. ואני אומרת: זכותם להופיע בפנינו, אנחנו חייבים

לשמוע אותם. יש לנו חדרים, יש מקומות אחרים. מזנון חברי הכנסת סגור בפני

לוביסטים.
יצחק לוי
תחילה הערה לנושא הקודם בענין קומת הוועדה. צריך לקחת בחשבון שבקומת

הוועדות יש חדרים לחברי הכנסת ולעובדי הכנסת. חברי הכנסת ועובדי חכנסת מזמינים

פעמים אנשים לחדריהם.
היו"ר ח' קורפו
יקבלו תג.
יצחק לוי
אם יהיה תג, בבקשה.

בנושא הלוביסטים, אני קודם כל רוצה לאבחן שתי תופעות שונות. יש לוביסטים

אד-הוק, יש לוביסטים שנמצאים פה כל הזמן ואינני י ודע איך להתגבר על זה. אני

מבקש ממזכיר הכנסת לתת את הדעת איך להתגבר על הענין הזה. יש אנשים טרדנים. אני

רוצה להבדיל בין לובי של רוקחים או אופטיקאים שיש להם בעיה, רוצים לדבר עם

חברי ועדה מסויימת, ואז הם באים ומרכזים את המאמץ ליומיים-שלושה. אני יכול

להבין את זה. אבל אני לא יכול להבין אם מישהו רוצה להוביל איזשהו ענין, לוקח

את הרוקח למזנון הכנסת ומפגיש אותו עם שלושה חברי כנסת. צריך לבדוק איפה חגבול

הדק בין אורח של חבר כנסת לבין לובי. אבל יש תופעה של טרדנים קבועים.
ש' יעקבסון
כולם מוזמנים על ידי חברי הכנסת.
היו"ר ח' קורפו
אם אנחנו ננהיג סדר עם רישום, עם תגים, הדבר ימצא את פתרונו.
יצחק לוי
זו שאלה שאנחנו צריכים לדון בה, מכיוון שאותם טרדנים נכנסים באישור חברי

הכנסת. אין לי פתרון לזה, אבל צריך למצוא פתרון. זו טרדה לא רגילה.

ש' יעקבסון;

יש פתרון. אני הייתי באנגליה וחיה לי רשיון להסתובב בכל הפרלמנט, כל פינה

ופינה. רק במקום אחד לא, במזנון חברי הפרלמנט. שם חבר פרלמנט הזמין אותי

לארוחה אז הוא יצא אתי לחדר אחר.

יצחק לוי;

זה יכול להיות אחד הכיוונים. צריך לראות אם אנחנו יכולים לסגור את מזנון

חברי הכנסת רק לחברי הכנסת או שזה יהיה גם לעוזרים פרלמנטריים, לעוזרי שרים,

לעתונאים וכו'. חשאלה אם אנחנו מסוגלים להגיד לעתונאים ולעוזרים פרלמנטריים:

לא תיכנסו למזנון חברי הכנסת. אם אנחנו יכולים לסגור הרמטית, בבקשה. אם אנחנו

לא יכולים לסגור הרמטית, תהיה בעיה.

אי לין;

אני הייתי סוגר את מזנון חברי הכנסת קודם כל בפני עתונאים. אני לא רואה

שום סיבה למה עתונאים צריכים לרבוץ במזנון חברי הכנסת.
יצחק לוי
אני מאחל לך להיות יושב-ראש כנסת, אז נראה אותך.

אי לי ו;

אני מבין שזה טוב מאד לפחד מעתונות, ויש מקרה שעתונאי באופן קבוע מטפל בי

יום יום כי אני עוסק בחוק מסוים. זה לא עושה עלי רושם, להיפך. יש עתונאים שהם

אפילו לא כתבים פרלמנטריים. הם הופכים את הכנסת למושב לצים ויושבים שם ישיבת

קבע. זה נראה כמו מועדון של עתונאים.
יצחק לוי
יש עתונאי אחד של מקומון ירושלמי, שבא למזנון הכנסת, מניח את חפציו על

השולחן, יוצא לדבר, ואין שולחנות. כשאני יושב שם הוא אומר לי: תסלח לי אדוני,

זה השולחן שלי. חוא עושה את זה באופן די קבוע. זה דבר לא מובן.
א' לין
הוא בסדר. אנחנו חינכנו אותו כך.
יצחק לוי
אני מציע שהכניסה למזנון חברי הכנסת תהיה רק עם אישורים קבועים. חבר כנסת

שרוצה לקבל אנשים, יקבל אותם במזנון הכללי. נציע ליושב-ראש שתהיה רשימת כתבים

שיכולים להיכנס למזנון חברי הכנסת. תהיה רשימה של אנשים בעלי אישור קבוע

לכניסה למזנון חברי הכנסת ולא יותר מזה. אותו דבר לגבי עובדי הכנסת. יהיו

עובדי כנסת שיוכלו להיכנס ועובדים שלא יוכלו להיכנס למזנון חברי הכנסת.ד' לב;

זה קיים היום. לא כל עובד יכול להיכנס למזנון חברי הכנסת.

יצחק לוי;

לגבי עובדי הכנסת הדבר קיים. לגבי עוזרים פרלמנטריים, צריך לשקול את זה,

על אף שקשה מאד לאסור, מכיוון שזה אולי הזמן שאפשר לשבת עם העוזר הפרלמנטרי

ולעבוד. לגבי כתבים תהיה רשימה. כלומר, אין כניסה של אורח יחד עם חבר כנסת. יש

כניסה למזנון חברי הכנסת עם אישור קבוע.

לגבי מכשיר הטלוויזיה, אני מציע להעביר אותו לאחת הפינות, שהוא לא יהיה

באולם. מי שירצה לצפות בטלוויזיה יילך לשם ואז תהיה אווירה יותר שקטה.
אי לין
למרות שאנחנו לא מקבלים החלטות בענין הלוביסטים, אני רוצה להעיר כמה

הערות. אנחנו חייבים להבדיל בין פעילות הלובי לבין דרכי פעולת הלובי. צריך

להבדיל בין פעולות שנעשות מחוץ לכנסת לבין פעולות שנעשות בתוך הכנסת. במשטר

דמוקרטי, פעולת לובי היא חוקית. היא חוקית אפילו אם היא נעשית תמורת תשלום

בדרך מקצועית.
שי דורון
אז צריך להודיע על זה.

אי לי ו;

מדינת ישראל מקיימת לובי חזק מאד בארצות-הברית. חלק מהאנשים מקבלים

משכורות. אנחנו במשטר דמוקרטי, מפעילים ארגון שהוא מוכר במשטר דמוקרטי.

היו"ר ח' קורפו;

אתה מציע שזה יהיה ברישוי? נניח עתונאי יכול להיות גם לוביסט ולקבל כסף

או לייהד את זה רק לאנשים מי והדים?
א' לין
אני עוד לא התעמקתי בנושא כמוך. אני רק אומר: בואו לא ניגרף מדי ונצא

בהצהרות מרחיקות לכת שלא תעמודנה במבחן הדרישות.

אנחנו חברי חכנסת נמצאים בכידרור מתמיד ומשפיל אחרי אמצעי התקשורת. מזנון

חברי הכנסת הוא לא מזנון של חברי כנסת. יושבת שם חבורת עתונאים שהם לא כתבים

פרלמנטריים, הם רובצים שם ארבע שעות, צוחקים בקול רם, זה נורא נחמד. כשאני בא

למזנון חברי הכנסת אני רוצה לאכול בשקט, לשוחח בשקט. אין לי מקום במזנון חברי

הכנסת שבו אני יכול לאכול חוץ מהפינה הדחוקה שיועדה רק להברי הכנסת.

לדעתי לא נוכל להנהיג מצב של איסורים מוחלטים לכניסה למזנון חברי הכנסת.

אני לא הייתי רוצה לראות פעולת לובי בתוך מזנון חברי הכנסת. לא הייתי רוצה

לראות פעולת לובי בקומת הוועדות. אני חושב שהפתרון היחיד הוא להרחיב את השטח

שאליו יכולים להיכנס רק חברי הכנסת ולהשאיר מרחב אחר שבו נכנסים חברי הכנסת

וכל האחרים. ירצה חבר הכנסת להיכנס למקום שבו נמצאים העתונאים, יכנס לשם.באשר לענין הלובי, אני מבין שנקיים דיון יותר מפורט. רק רציתי לומר

שהשאלה היא שאלה של דרכי עבודה, אם מותר להיכנס לכנסת, אסור להיכנס לכנסת. מה

שאנחנו ננהיג, חייב להיות כללי, שווה ואמיתי.

שי דורון;

אני הייתי בפרלמנט בנורבגיה ושם יש חדר פגישות, יותר קטן מהחדר הזה, חדר

יפה. היו לי שם פגישות עם נציגים מהשמאל ומהימין. שם קובעים שעות. חבר פרלמנט

אומר: אני מבקש את חדר הפגישות ביום רביעי הבא בין תשע לתשע וחצי, ומישהו אחר

מקבל אותו לחצי שעה אחרת.

היו"ר חי קורפו;

איך נתרגם את זה לשפת המעשה?
שי דורון
בדיוק במו אולם ההרצאות כאן. יש לוח עם שעות באותו חדר. הייתי מציעה

שנחשוב על דבר כזה, באים אורחים מחו"ל או מהארץ, חבר הכנסת מקבל את החדר

לרשותו, הוא יושב עם האורח באטמוספירה שקטה, אף אחד לא נכנס בחצי שעה שהחדר

עומד לרשותו. אפשר בהחלט לעשות את זה.
שי יעקבסון
חדרי הפגישות נועדו לזה מלכתחילח.
היו"ר חי קורפו
אני רוצה גם כן לומר כמה מלים. קודם כל בענין ההפרדה בין הצד המקצועי לצד

החובבני. אין ספק שבצד החובבני אנחנו לא יכולים למנוע. יש גם מצוקות פרטיות

אישיות לאדם שרוצה להיפגש עם חבר כנסת. אין ברירה, אתה חייב לקבל, ותזמין אותו

לאן שאתה מוצא לנכון כדי לשמוע אותו. אנחנו מדברים עכשיו על המקצוענים. אם

אנחנו רוצים לסווג להם פעילות מותרת, צריך גם לקבוע כללים. צריך לקבוע מי יכול

להיכנס. או למשל, האם עתונאי יכול להיות לוביסט. הסתובבו בעבר עתונאים שהיו

לוביסטילם. הם קבלו שכר.
צי ענבר
זה נוגד את האתיקה העתונאית.
היו"ר ח' קורפו
בסדר, לך תתלונן. ברור שמצוקת הדיור כאן היא קשה. אבל למשל חדרים לחברי

כנסת בשביל לקבל אורחים מבחוץ לשיחות, צריכים להיות בקומה הרביעית, היכן

שממוקמת היום ועדת הבחירות. להרחיב את הביתנים הללו גם לעבר השני, לעשות עוד

שישה-שבעה ביתנים כאלה. יש שם שטח גדול מאד עם ריהוט יפה, לא צריך להשקיע בזה

שום דבר. חבר הכנסת יקבל את החדר חזה לחצי שעה-שעה, כמה שהוא צריך.

המזנון של חברי הכנסת חייב למצוא את פתרונו - יש כאלה שאינם אוהבים את

המועקה החברתית סביבם - כדי שחברי כנסת יוכלו לשבת עם עצמם ויוכלו לאכול. אני

מקווה שענין זה יוכל למצוא את פתרונו עם תוספת הבנייה, מפני שאני לא רואה

עכשיו את האפשרות לפתור את זה פתרון יסודי. אפשר היה לקחת את המזנון הכללי

ולהפוך אותו למזנון משולב.שי דורון;

יהיה כלל שהכנסת לא מרשה להכניס אורחים למזנון חברי הכנסת.

היו"ר ח' קורפו;

הכנסת לא תעמוד בזה.

יצחק לוי;

אני הצעתי שהכניסה למזנון חברי הכנסת תהיה רק עם אישורים קבועים. אורחים

מזדמנים, במזנון הכללי.
ש' דורון
אישורים למזנון הכנסת יש יותר מאלפיים.
היו"ר ח' קורפו
אתה נותן למנכ"ל חברה רשיון כניסה לכנסת. תאמר לו: תסתובב בפרוזדור?
יצחק לוי
לא. אומר לו: תבוא לסיעה או לחדר או למזנון הכללי. אין מנוס. אם לא, לא

נתגבר על זה. בבנין החדש יש מזנון?
ש' יעקבסון
יש שם קפיטריה, אולם הרצאות גדול וספריה קטנה. יהיו מקומות לשבת.
ש' דורון
אני מציעה שתיכנסו במשך שבוע-שבועיים למזנון חברי הכנסת ותספרו כמה חברי

כנסת וכמה לא חברי כנסת. זה מדהים.
ש' יעקבסון
אנחנו יודעים את זה, זה שחברי הכנסת במיעוט שם, אין ספק.
היו"ר ח' קורפו
אותו דבר עם בעיית העישון. התלבטו איך למנוע שם את העישון.
יצחק לוי
זה בלתי אפשרי.
היו"ר ח' קורפו
זה אפשרי. בכל זאת הוראת החוק קובעת שבמקומות ציבוריים אין לעשן.ש' דורון;

צריך להגדיל את שטח המחייה למעשנים ואז לא תהיה בעיה.
היו"ר ח' קורפו
אפשר לעבור למזנון הכללי. אפשר לייעד לזה את אחד ההדרים הצדדיים, עם חלון

פתוח ושם יישבו המעשנים.

שי דורון;

בכל מקום, בכל מסעדה, יש מקום הרבה יותר גדול למעשנים, כאן זה דרקוני

מדי.

קביעת מסגרת דיון להצעות אי-אמון של

סיעות; ר"צ, מפ"ם, שינוי והפנתרים השחורים
היו"ר ח' קורפו
אנחנו צריכים לקבוע מסגרת דיון להצעות אי-אמון שהגישו סיעות; ר"צ, מפ"ם,

שינוי והפנתרים השחורים.

ש' יעקבסון;

ברדיו שמעתי שגם המערך. עוד לא קבלתי, הם יכולים להגיש עד מחר.

ש' דורון;

חמש דקות הודעות סיעות. זה שבוע עמוס בנושא התקציב. אני לא רוצה שנגלוש

ליום חמישי.
ש' יעקבסון
הדיון על התקציב מתחיל בלאו הכי ביום שלישי.

יצחק לוי;

אני מצטרף להצעה של חברת הכנסת שרה דורון, 5 דקות הודעות סיעות.

הוחלט; חמש דקות הודעות סיעות

שחרור חוקים שוועדות הכנסת השלימו מחובת הנחה מוקדמת

לקריאה שניה ושלישית בשבוע האחרון של כנס זה

היו"ר ח' קורפו;

יש בקשה לשחרור חוקים שצריכים להיות מובאים בשבוע הבא מחובת הנחה מוקדמת.

הצעתי שאני מוכן ללכת לקראת הצעות חוק ממשלתיות. אני לא חושב שאנחנו צריכים

לתת את השחרור הזה להצעות חוק פרטיות. אני לא מציע לקבל החלטה גורפת, שכל

הצעות חוק שיובאו בפנינו, אנחנו נשחרר אותן מחובת הנחה מוקדמת. אנחנו יכולים

להסתבך קצת.
יצחק לוי
מדובר רק על הצעות חוק בקריאה שניה ושלישית?

היו"ר ח' קורפו;

רק קריאה שניה ושלישית.

שי דורון;

בעקרון אני נגד חקיקה חפוזה. היא אנטי דמוקרטית, אין בקרה על זה וזה לא

טוב לכנסת. פעם היו מגישים במשך כנסת כ-6,800 הצעות חוק. זה לעומת פרלמנטים

אחרים הגזמה נוראה. עכשיו זה הגיע ל-60 וכמה אלף הצעות חוק של הברי כנסת.
צי ענבר
לא, לא. אנחנו מדברים על 800 או 1,000.
ש' יעקבסון
יש קרוב ל-1,000 הצעות חוק פרטיות.

צי ענבר;

וזה כפול מכל כנסת קודמת.

שי דורון;

בתוך סיר לחץ כזה אף פעם לא היה דבר כזה. אני לא חושבת שצריך לעודד הצעות

חוק פרטיות. זה מוגזם. אתמול סיפר חבר הכנסת יגאל הורביץ, שפעם, כשחבר הכנסת

שחל הצליח להעביר הצעת חוק הוא הביא קוניאק ושתו לחיים, כי זה היה אירוע. חבר

הכנסת העביר הצעת חוק פרטית למרות שמפלגתו היתה בממשלה.

ש' יעקבסון;

בעבר, כשוועדת הכנסת אישרה הצעה דחופה זה גם היה אירוע.
יצחק לוי
אני לא חושב שזה שלילי, שחברי כנסת מצליחים להעביר הצעות חוק.

שי דורון;

זה לא שלילי. לא חסרים חוקים למדינת ישראל.

צי ענבר;

לכשעצמי הייתי מציע לוועדה קו לפיו הוועדה משחררת מחובת הנחה כל חוק אחרי

שהיא רואה אם זה חוק שמצריך את עיון חברי הכנסת, שיוכלו לראות אותו ואת

ההסתייגויות לגביו ולא גורף הכל.
ש' דורון
עם כל הכבוד, אני לא חושבת שאתה צריך להביע דעה. הנושא הוא פוליטי. יש לו

בדרך כלל השלכות כלכליות מרחיקות לכת. אנחנו נכנסים לשנת בחירות. כל אחד ירצה

להיטיב עם מיגזר מסוים וזה מאד מצפוני. אני מתנגדת שאנחנו נדון בשחרור הצעות

חוק פרטיות מחובת הנחה.
צי ענבר
אני לא דברתי על הצעות חוק פרטיות.

שי דררון;

של הממשלה? אני מתנצלת.
ש' יעקבסון
אנחנו מצריכים להבין מנין צץ הענין הזה. ניקח לדוגמא את שבוע הבא, שהישיבה

ביום רביעי מתחילה בשעה תשע בבוקר. ועדה מתכנסת בשעה שמונה בבוקר להשלים דבר

חקיקת וזה מוכן בשעה תשע. בשעה תשע כבר אין סיפק לכנס את הוועדה.
היו"ר ח' קורפו
אם הוועדה, ביום רביעי בשעה שמונה בבוקר עוד עוסקת בחוק, הוא לא דחוף.

הוא יהיה בעוד ארבעה שבועות.
ש' יעקבסון
אתה אומר לי לא דחוף. אני מוכן לקבל. בשביל שר האוצר זה כן דחוף.

היו"ר ח' קורפו;

אז שר האוצר יבקש.
ש' יעקבסון
והוועדה תתכנס?

היו"ר ח' קורפו;

כן.
ש' יעקבסון
בבקשה, בחפץ לב. אין לי בעיה. יהיו שלוש-ארבע בקשות כאלה בשבוע הבא.

היו"ר חי קורפו;

תכין רשימה של החוקים המבוקשים האלה.
ש' יעקבסון
הרשימה שאביא היא משוערת. ועדה פתאם תיזכר בעוד חוק ובעוד חוק.
יצחק לוי
אי-אפשר לתת אישור פתוח. אני חושב שצריך לדון על כל דבר.
היו"ר ח' קורפו
תעלה לנו קודם כל את החוקים שהעברנו כאן. יש חוק חסינות חברי הכנסת.
ש' יעקבסון
לך יש זמן, אין לך בעיה. אני מדבר על חוקים שבאים ברגע האחרון.

היו"ר ח' קורפו;

תודה רבה, ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

ו

קוד המקור של הנתונים