ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 23/01/1991

הוועדה דנה בהוראות מעבר לחוק המוצע

פרוטוקול

 
הכנסת השתיים עשרה

מושב שלישיסכוים מס' 187

מישיבה משותפת של ועדת הכנסת וועדת החוקה, חוק ומשפט

שהתקיימה ביום רביעי. ח' בשבט התשנ"א - 23.1.91 בשעה 09:00

הועדה דנה בהוראות מעבר לחוק המוצע.

קוד המקור של הנתונים