ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 07/01/1991

פתיחת דיוני ועדות הכנסת בפני אמצעי התקשורת; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 180

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני. כ"א בטבת התשנ"א (7 בינואר 1991) , שעה 10:00
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר ח' קורפו

אי בן-מנחם (מוזמן}

מי גולדמן

מי גפני

שי דורו ן

צי הנגבי

שי וייס

ר' זאבי

רענן כחן

יצחק לוי

י' צבן

אי רובינשטיין

ר י ר י בלין

חי רמון

י' שריד
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר חכנסת שי כרם

סגן מזכיר חכנסת די לב

שי גוברמן - יועץ משפטי, משרד חמשפטים

ע' יפח - ראש אגף הסברה וקשרי חוץ, חכנסת

אי בן-אליהו - קצין חכנסת

י י בראל - מ נחל הטל ו ו י ז י ה

י' אחימאיר - כתב הטלוויזיה בכנסת

שי יצחקי - ממונח על ירקי ציבור ועתונות
היועץ המשפטי
צ' ענבר
המזכירה
אי בן-יוסף
חקצרנית
י י חובב
סדר חיום
א. פתיחח דיוני ועדות הכסנת בפני אמצעי התקשורת.

ב. שונות.היו"ר חי קורפו

רבותי, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. ביקשתי את מנהל הטלוויזיה ואת כתב

הטלוויזיה בכנסת להשתתף איתנו הבוקר בישיבה זו.

ברשותכם, לפני שניגש לנושא שעל סדר היום, ברצוני להודיע לחברי הוועדה כי

הצטרפו עוד שתי סיעות - כדרכן בקודש - להצעת האי אמון, והן הסיעה המתקדמת לשלום

והרשימה הדמוקרטית הערבית. קבענו בשבוע שעבר מסגרת של חמש דקות הודעות סיעות,

עכשיו אנחנו מרוויחים עשר דקות כי שתי סיעות תדברנה במסגרת הצעת האי אמון, כך

שאנחנו חוסכים חמש דקות לסיעה.

אם אין הצעות אחרות, אני מעמיד להצבעה את הצעת המסגרת של חמש דקות הודעות

סיעות לדיון בשלוש הצעות האי אימון.

הצבעה

ההצעה לדיון בשלש הצעות האי אימון במסגרת של חמש דקות הודעות סיעות - נתקבלה

הי ו"ר הי קורפו

תודה. הדיון בהצעות האי-אימון יתקיים היום.

רבותי, אנו עוברים לנושא הראשון שעל סדר היום: "

פתיחת דיוני ועדות הכנסת בפני אמצעי התקשורת

לא הצלחתי לגייס את השתתפותו של מנהל רשות השידור בישיבה, וזה חיזק בי עוד יותר את

הצורך בכל זאת לקבל איזושהי החלטה לענין של זימון עדים בפני ועדות הכנסת.

שי דורון

הוא לא החזיר טלפון? מוזר.

הי ו"ר חי קורפו

בכל אופן, זו לא תגובה נאותה.

רבותי, בשבוע שעבר קיימנו דיון בהצעתו של חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר לפתוח את

ועדות הכנסת לסיקור תקשורתי וטלוויזיוני. שמענו מספר חברים אשר מצאו לנכון להתבטא

בסוגייה הזאת, וקבענו להזמין את אנשי הטלוויזיה, לאחר מכן את אנשי הרשת השנייה,

וכן את יושב-ראש הכנסת, לנסות למצוא אפשרות טכנית לסיקור כזה, אם וכאשר נחליט על

כך, מאחר ורוב חברי נטו לתמוך בחצעה.

ההצעה היא לפתוח את ועדות הכנסת מפעם לפעם לסיקור התקשורת, כלומר עתונאים

יוכלו להיות נוכחים, רדיו וטלוויזיה.

י' שריד

זה פתוח גם הי ום.

היו"ר הי קורפו

הדיונים בוועדה פתוחים אבל אנשי התקשורת לא נמצאים כאן.מי גולדמן

הכוונה לסקירת עבודת הוועדות כדוגמת הסקירה על ידי הטלוויזיה את המליאה

בשידור חי.

היו"ר הי קורפו

הכוונה היתה למסד את זה במסגרת של ההלטה, כדי שאפשר יהיה ליישם וגם להקפיד

אל היישום, הבעיה היא הרי שכעת זה לא מבוצע כהלכה.

י' שריד

אינני מחווה דיעה עדיין, יש לי בינתיים שאלות. האם הענין של הרשות השנייה

יבוא הנה, בא הנה, צריך לבוא הנה לדיון?

היו"ר הי קורפו

הסיקור ממליאת הכנסת היא בסמכותו של יושב-ראש הכנסת. הסיקור בוועדות הוא

בסמכותה של ועדת הכנסת.

בבקשה, הבר-הכנסת שבה וייס.

שי וייס

למעשה הענין הוא בעיקר ענין של זמן בטלוויזיה, לפי דעתי. אני מדבר על הערוץ

הראשי, כי אני לא הושב שהערוץ השני עוד יהזור לכנסת. נדבר על מה שקיים, היה קיים

ויהיה קיים.

היו"ר הי קורפו

זו החלטת נשיאות?

ש' וייס

לא, אבל הרגו את זה, לי ברור לגמרי שזה לא יהיה יותר משבוע שבועיים. על כל

פנים, נדבר על הערוץ העיקרי שגם רואים אותו.

י' שריד

מי בכלל רואה ערוץ שני?

א' רובי נשטי ין

הרבה מאד.

שי וייס

אולי ילדים, סרטים מצויירים.

לפי דעתי אם הטלוויזיה יכולה היתה להקצות איזה חצי שעה בשבוע לתכנית כמו

"בכנסת ובוועדותיה", אז היינו גורמים לשינוי, אז היתה לה אפשרות לצד הדיווח השוטף

ב"מבט", לפעמים בתכנית 'יכמעט חצות", להקדיש אותה הצי שעה מדי פעם בפעם לוועדה זאת

או אחרת בסוגיות שונות. אם המסגרת של מבט נשארת, ונשארים שם שתיים-שלוש דקות, או

לפעמים קצת יותר עם יש איזה מאורע לגמרי לא שיגרתי, ממילא היא לא יכולה לעשות מעבר

למה שהיא עושה היום. מה היא עושה היום? קצת ועדת חוץ ובטחון, קצת ועדת כספים,

ועדת חינוך, ועדות שיש בחן עניינים או חשובים או מעניינים, או שניהם. אז מה תועילההחלטה שלנו אם הם יצטרכו לדחוס לתוך "מבט" במסגרת המיטת-סדום של הזמן המצומצם שיש

את ההחלטה שלנו? מה הם יעשו איתה?

אם יכולת לסכם עם מוסדות הטלוויזיה, או להמליץ - אין לנו שם שום סמכות אלא

מקסימום יכולים לדבר איתם - לייצר תכנית, להפיק תכנית כזאת; או אחרי מבט לתת עשר

דקות נוספות מן הכנסת, זה דבר אחר. כי בתוך מבט הם לא יכולים לדחוס יותר, יש המון

הדשות. אז נחליט. וכי היום הם לא עושים את זה לפי האינטרסים, לפי ההחלטות של

המערכת?

על כן, אם זה יתאפשר מבחינת הזמן כדאי לתת גם על הוועדות יותר, אין ספק

בכך.

היו"ר חי קורפו

תודה. חברת-הכנסת דורון, בבקשה.

שי דורו ן

אדוני היושב-ראש, קודם כל לפרוטוקול, אני משוכנעת מעל כל צל של ספק שערוץ 2

ימשיך לשדר, ואני אמרתי את זה אחרי השידור הראשון ברגע שזה התחיל שזה יימשך וטוב

שכך. תהיינה חריקות וניסויים, זה מטבע הדברים, בסופו של דבר תהיה מתקונת שתהיה

מקובלת - אם לא על כולנו על מרביתנו - של יום שידורים. אני בהחלט מאמינה, ואני

מבינה שחברי לוועדה אמנון רובינשטיין מסכים איתי,-שנמשיך לעשות ניסויים עד אשר

נחליט על המתקונת הקבועה של היום, של המסגרת, של המותר והאסור, נמשיך ללא הפסק

בדיונים. אני חושבת שזה ממחיש את הדמוקרטיה, במובן זה יש תפקיד חשוב לערוץ 2

וטוב שיראו את הכנסת על מעלותיה ומגרעותיה.

לגבי הוועדות, אני בהחלט בדיעה לפתוח את הוועדות בצורה מבוקרת מאד, תוך

הגבלות והתניית, לפתוח ועדות לסיקור טלוויזיוני. אין לנו מתקו ן להצלחה מיידית,

ואני הייתי מבקשת שנקבע פרק זמן של חודשיים, שבתוך החודשיים ניפגש לעתים מזומנות,

נפיק לקחים, נתקן דברים עד שנגיע למתקונת שתהיה לשביעות רצון מרביתנו, ותשקף

להערכתנו בצורה נכונה, אוביקטיבית, את עבודת הוועדות על כל סיעות הבית.
בארצות-הברית יש כלל
EQUAL TIME , ואילו כלל זה לגבי דיעות שונות לא תמיד

מקובל בכלי התקשורת שלנו. אני כליברלית נגד מונופוליזציה של צד אחד, גם אם צד זה

או אחר נמצא באותה תקופה בשלטון. לא יכול להי ות שהדברים הם חד-צדדיים.

אני לא מומחית לטכניקה, ואני לא יודעת איך להגיש את זה לציבור בצורה

מעניינת, התמיכה שלי, או אי התמיכה, מותנית אך ורק בדבר אחד:. ב- EQUAL TIME לדיעות

השונות המיוצגות בבית הזה.

לכן, אדוני היושב-ראש, הייתי ממליצה שנתחיל עם שידורים נסיוניים, ונלווה

ברציפות את עבודתה של הטלוויזיה בסיקור ועדות הכנסת.

שי וייס

בשביל EQUAL TIME צריך TIME.

הי ו"ר חי קורפו

רשות הדיבור לחבר הכנסת יוסי שריד.

י' שריד

אני לא יודע אם יהיה ערוץ שני או לא יהיה ערוץ שני בשידורים מהמליאה, אני לא

כל כך בקי בזה, אני לא יודע מה חברים חושבים ומה הלוך הרוחות. אני חושש שזה יהיהמאד מסובך. ומדוע? משום שאם אין איזה שהוא מנגנון - הייתי קורא לזה מנגנון

אוטומטי - לשידורים מן הסוג הזה, כאשר שיקול הדעת הוא בידי אנשי המקצוע ולא בידי

הכנסת, יש תמיד פתרו - או פירצה - שקוראת למניפולציה, ולמניפולציה הזו אפשר לקרוא

צנזורה, אפשר לקרוא ניצול יתרון של היות אדם ישר ככל שיהיה יושב-ראש. מכל מקום,

אם כיסוי הכנסת, וזה אני אומר גם לחברים שנמצאים שם בוועדה, הוא בעצם לשיקול הדעת

של היושב-ראש, כל יושב-ראש באשר הוא - אני מתנגד לזה. כי זה דבר מסוכן

ביותר.

אני לא מוכן לקבל התניה כלשהי. אחת מן השתיים, הכנסת יכולה לאמר שהיא איננה

רוצה בכיסוי, היא יכולה לאמר שהיא מעוניינת בכיסוי. ברגע שהיא אומרת שהיא מעוניינת

בכיסוי - אין שום התניות.

שי דורו ן

למה בעולם הגדול יש? הוא כל כך מטומטם?

י' שירד

אני לא יודע העולם הגדול. כאשר אנהנו נהיה העולם הגדול, כאשר אנחנו ננהל את

שאר התיקים הפוליטיים שלנו כמו העולם הגדול, ואני לא יודע אם העולם הגדול זה צ'אד

או שזה הפרלמנט הבריטי; אם זה הפרלמנט הבריטי בהרבה מובנים, אז כשכל הערכים האלה

של FAIR PLAY ו- EQUAL TIME יהיו מאופיינים אצלנו לא כתוצאה מסקנדלים אלא כתוצאה

מאיזשהו אורח היים ושיגרת חיים קבועה, אז יכול להיות שאפשר יהיה לקבוע איזה שהן

התניות.

השידור ביום שני הוא שידור רע מאד, רע מאד מהרבה מאד בחינות. קודם כל, בחינה

ראשונה שזה לפי דעתי השיקול העיקרי, זה עלול להיות, ובפועל זה גם היה, שידור משעמם

ביותר. הרי אנחנו רוצים לעשות שירות טוב לכנסת, לא? אם אנחנו מביאים דבר משעמם,

מקרי, בלתי חשוב לחלוטין, אז אנחנו עושים שירות רע לכנסת. יום שני זה היום הרע

ביותר לשידורים מן הכנסת. בדרך הטבע היו צריכים לעשות את זה ביום רביעי, משום שזה

יום יותר מענין, יש יותר ACTION. אומרים שביום רביעי זיו בלתי אפשרי מטעמים

שונים, כי אז זה שידור בוקר, ואומרים שאף אחד לא מסתכל; גם אומרים שאולי

הטלוויזיה לא ערוכה ליום רביעי. אז מה צריך לעשות: להפוך את יום רביעי ליום שני

ואת יום שני ליום רביעי. הרי זה לא מדאורייתא שיום רביעי חייב להיות רביעי ושני

חייב לחיות שני, אפשר להפוך את חי וצרות.

רענן כהן

תתאים את עבודת הכנסת לטלוויזיה.

י' שריד

אתה יודע מה, לא יקרה שום אסון. מה האינטרס? האם זה כתוב בששת ימי בראשית

שביום רביעי צריכות להיות הצעות דחופות לסדר היום? ואם בפועל זה יהיה ביום שני,

או ביום של י ש י ?

היו"ר חי קורפו

ימי שני ושלישי חם בהחלטת הממשלה.

שי וייס

אגב, ביום שלישי האחרון היה מאד מענין.י' שריד

אכן, ימי שני ושלישי הם להצעות הממשלה, ורענן כהן במצבו הנוכחי יהיה מעונין

לתת עוד במה שהיא כל כולה בעצם במה ממשלתית. כך זה נראה, ויכול להיות שאני טועה.

כן, אז להתאים את עבודת הכנסת לשידורי הטלוויזיה, כדי שבאמת נגיע לאיזשהו

מצב של EQUAL TIME . הלוואי שהיינו מתחילים להתקרב לזה.

לכן, כל זמן שהשידור הוא ביום שני, והוא כפי שהוא, ואני לא הושב שצריך לשים

אפילו בפני יושב-ראש הכנסת מכשול, קראתי בעתון שכבר היו דברים מעולם, שיושב-ראש
הכנסת אומר
עכשיו יהיה שר הבטחון ולא מישהו אהר - זה כמובן דבר בלתי נסבל, הרי לא

בחרנו את יושב-ראש הכנסת כדי להיות עורך דברי הכנסת בטלוויזיה, זה לא ב- terms of-

reference שלו, ולכן זה כמובן לא בא בחשבון, הוא לא יהיה העורך הראשי של

טלוויזית-הכנסת, אלא אם כן נחליט על כך. בפועל זה מה שקרה.
אז אני אומר
אני בעד שידורים, אני בעד שידורים במתקונת שמראש ידוע שהיא

נותנת מקסימום של EQUAL TIME, וזה בוודאי לא ביום שני, אלא זה יכול להיות רק ביום

רביעי, ואם יום רביעי הוא לא טוב אז יום רביעי יהפוך להיות שלישי, או יום שלישי

יהפוך ליום רביעי, והשידור צריך להיות בלי שום התניות, לא זוויות כאלה ולא אחרות.

יושב-ראש הכנסת אני מציע לא שחוא לא רק שלא יהיה עורך ראשי של דברי הכנסת

בטלוויזיה הוא גם לא יהיה הבמאי הראשי של שידורי הטלוויזיה. זה לגבי השידורים

הישירים.

אני מכל מקום, אם זה ישאר במתקונת הקודמת,. אתנגד, ואני אומר את זח גם לחברי

חה"כ אמנון רובינשטיין שאני מבין שחוא בוועדה, צריך להתנגד לזה מנקודת ראותנו

בוודאי ובו ודאי .

דבר השני, לגבי הוועדות. אני בעצם לא מבין מה ההצעה. לכן אני לא בטוח

שאני יודע איך לחתייחס אליח. בפועל, אם יחיו תוכניות נוספות בטלוויזיח אני בוודאי

לא אתנגד לזה, זח בוודאי באינטרס שלנו. אני מקווה שזה גם באינטרס הציבורי, אם כי

אני לא בטוח. אבל כל זמן שלא מדברים על תכניות מיוחדות, אלא מדברים על מצב נתון,

מדברים על "מבט", אז אני באמת לא יודע מה רוצים לשנות. אני יודע שהנוחל הקיים הוא

שמפעם לפעם יושב-ראש ועדה מחליט - יכול להיות שצריך לקבוע איזשהו מנגנון בוועדה

שהוא מחליט על דעת איקס חברים - שחוא רוצה לפתוח את הישיבה, והדברים האלה קורים

כמעט מעשה שבוע בשבוע.

מזכיר הכנסת שי יעקבסון

הו ועדה מחליטה.

י' שריד

אני חושב שזה צריך להיות בידי הוועדה, אם כי אני לא יודע אם זה צריך להיות

פה אחד מאה אחוז של החברים אבל בוודאי זו צריכה להיות החלטה של רוב מיוחס. מה

שאמרתי לגבי יושב-ראש הכנסת, אני יכול לאמר באותה מידה של תוקף גם לגבי יושב-ראש

ועדה פלונית או אלמונית, בלי שום קשר להשתייכותו. הוועדה צריכה להחליט שהיא רואה

ענין בצילום נושא מסויים שיש בו ענין ציבורי לשידורו בטלוויזיה.

אני לא יודע בדיוק, אבל אם רוצים לקבוע את הנוהג שהיה קיים עד כה, שנראה לי

פחות או יותר נוהל מתוקן, לקבוע אותו גם בתקנון או בסדרי עבודה - אני בעד, אבל אני

לא מבין מה ההצעה. הרי אף אחד לא מציע לפתוח את הוועדות כליל, או בכל מקרה, אלא

אם כן יוחלט אחרת. חרי לא מציעים להפוך את היוצרות שזה תמיד פתוח אלא אם כן
מחליטים לסגור. אלא אומרים
זה סגור, אלא אם כן מחליטים לפתוח. אם זח הכלל, זה מהשהיה עד עכשיו. לכן אני לא מבין מה מהות ההצעה. אם זו ההצעה - אני בעדה.

היו"ר הי קורפו

הבר-הכנסת גולדמן מיכה, בבקשה.

מי ג ולדמן

בהצעתו להעלות את נושא פתיחה הוועדות לתקשורת התכוון חה"כ בן-יזהר לדבר אחר

לגמרי. הוא בא והציע שיטה שברגע שהתחילו שידורים של הטלוויזיה, בעיקר של הרשת

השנייה מהמליאה, הוא ביקש שתהיה אפשרות להראות מה נעשה בוועדות, עם קביעה מסודרת

לגבי איזה ועדות כל שבוע, ועדה אחת או שתיים בשבוע.

יצחק לוי

לא במסגרת "מבט", בתכנית מיוחדת.

מי גולדמן

זה שאמרתי,

הי וייר חי קורפו

איש לא דיבר על תכניות קיימות.

מ' גולדמן

המצב הקיים הרגיל הוא שיושבי-ראש פותחים ישיבה לתקשורת בדיון על נושא

אקטואלי. היה פה חבר-הכנסת בר-זהר, הציג את הנושא כאשר חלק מהחברים לא היו,

ולכן מה שקרה הוא שפתאום עברו לנושא אחר. מה שהוא בא ואמר הוא שישנם בוועדות

נושאים שלציבור יש ענין בהם, ולא תמיד הם דברים אקטואליים, אלא נושאים חשובים

שעולים בוועדות - - -

י' שריד

מכיוון שלא הייתי אני רוצה להבין. אם-ועדת החינוך תחליט שיש לה נושא שהיא

רואה אותו כחשוב - זה יחייב את הטלוויזיה לשדר אותו?

מ' גולדמן

זה לא יחי יב.

י י שריד

כי אם השיפוט הוא בידיהם אז בלאו הכי הם באים.

מ' גולדמן

טענו שיש מעט מדי שידורים מהוועדות, ורוצים להרחיב, ואז גם אמר היושב-ראש

שצריך להזמין לישיבה גם את אנשי הטלוויזיה, גם את אנשי הערוץ השני, ולקיים דיון

בנושאים האלה.י' שריד

יש הצעה בכתב של חה"כ בר-זהר?

הי ו"ר חי קורפו

יש מכתב.

מ' גולדמן

רבותי, אני רציתי לתציע הצעה. יש נושא שיש בו מה שנקרא "אקטואליה" והוא לא

מקבל ביטוי בטלוויזיה - ואני מתכוון למוסד השאילתות בעל פה. אני רואה בזה השיבות.

הלוואי ויכולנו לאמץ את השיטה האנגלית לקבוע פעמיים בשבוע לשאילתות בעל פה, כשכל

השרים וראש הממשלה מגיעים, היינו נותנים כבוד לשאילתות ולשואלים, היינו יוצרים מצב

של נ וכהות השרים, והמוסד שנקרא שאילתות בעל פה היה מקבל את המשקל האמיתי

וההתייהסות הנכונה. אז יכולנו להציג תמונה נכונה של התייהסות הממשלה, של השרים,

בנוכהות ראש הממשלה. המוסד הזה קיים בפרלמנט הבריטי פעמיים בשבוע בשעות הצהריים

בצורה מסודרת. היום בשאילתות בעל פה מציגים אותן ביום שני, והשרים עונים באותו

שבוע, לפעמים באותו יום. הרדיו שידר את זה לפני שנתיים בשידור הי בימי רביעי.

שי וייס

- בין אחת-עשרה לאהת-עשרה ורבע.

מ' גולדמן

אני חושב שכדאי היה להבטיח שיעשו את זה גם בטלוויזיה.

שי וייס

אדוני היושב-ראש, שאלה לסדר.

אי רובי נשטי י ן

במה דנים?

שי וייס

אם דנים על הערוץ שני, אז בכלל לא צריך לדון, הם לא פה וזה בכלל מת.

הי ו"ר חי קורפו

אמרתי שנזמין לאחר מכן גם את הרשות השנייה. חבר-הכנסת רובינשטיין, בבקשה.

שי וייס

אם היום דנים ברשות הראשונה - אז שאלה לסדר: אם אין להם תכנית נוספת, על מה

הדי ו ן?

אי רובי נשטי י ן

מכיוון שנאמרו כאן דברים על השידור של הערוץ השני, אני רוצה לאמר שהשידור

ביום שלישי היה שידור מצויין, גם התקבלו תגובות היוביות, זה היה שידור מענין. אלא

מה, יש כאן אי הבנה של הלק מהציבור. הרי בשידורים ישירים ארוכים כאלה אין כוונה

לרתק את הציבור לארבע-חמש שעות. הכוונה היא כמו ברשת השידור האמריקאית סיסטם,שאדם פותח וסוגר את המכשיר, וזה גם נועד לציבור העתונאי והפוליטי, זה בכלל דבר

שונה מכיסוי "מבט", לגבי דבר כזה, אני מוכרח לאמר דבר אחד לזכותו של היושב-ראש.

קודם היושב-ראש שמר על התכנית המקורית שהיתה לפני שבכלל התעוררה המהומה סביב זה,

הוא עשה יוצא מן הכלל אחד לטובת איש אופוזיציה - יושב-ראש ועדת הכספים - מכיוון

שהוא היה צריך לנסוע מחוץ לעיר, הוא גם רצה שבימיו האחרונים כי ושב-ראש ועדת הכספים

שיהיה לו שידור. למעשה, ביום השידורים הזה היה ייצוג יתר לאנשי האופוזיציה.

אנחנו עברנו על הרשימה.

רענן כהן

מי זה "אנחנו".

אי רובינשטיין

אז הפתרון של יום שלישי, כאשר העברו חלק מהנושאים מיום רביעי ליום שלישי -

היה יום שידורים מענין, קיבלנו על זה תגובות ואנשים ראו את זה. אני מסכים אתך,

חבר הכנסת שריד, שיום שני הוא יום משעמם, הוא יום של הממשלה.

יצחק לוי

זה מכיוון שהועברו חלק מההצעות הדחופות ליום שלישי.

אי רובינשטיין

נכון, זאת הכוונה.

אני רוצה להגן על יושב-ראש הכנסת, המותקף. לדעתי היתה כאן טעות ואי הבנה.

י' שריד

הוא לא מותקף.

אי רובינשטיין

לא על-ידך, על-ידי הה"כ רמון, אתה הלא היית נוכה באותה ישיבה.

שי דורון

חיים רמון דרש לחפסיק את השידור.

אי רובי נשטי י ן

באותו יום שידורים יצא - לא חושב שצריך להיות כך -שהיה יותר מ EQUAL TIME- .

במקרה רוב הדוברים היו מהאופוזיציה.

אני תומך בהחלט בהמשך השידורים האלה. הם עושים דבר חשוב מאד, הם מביאים את

הכנסת עצמה לבית, ולא רק את אותו מבחר מוגבל שאפשר לתת במבט.

הוועדות זה סיפור אחר. קודם כל, אני לא מבין דבר אחד: אנחנו עוברים

מקיצוניות אחת לשנייה. תקנון הכנסת - וכבר דיברתי על כך עם היושב-ראש מספר פעמים -

מחמיר בענין הוועדות כאילו זה היה הדבר הכי סודי שישנו בעולם, אסור לצטט במליאה,

חמש-עשרה שנה זה סודי. אז נחליט: או שהוועדות פתוחות או שהוועדות סגורות. אם הן

פתוחות - קודם כל צריך לשנות את תקנון הכנסת. נתחיל בזח. הרי כל פעם שאני צריך

לצטט משהו מוועדה ולו לצורך מחקר אקדמי אני צריך לקבל כאן רשות כאילו מדובר בסוד

מדינה הכמוס ביותר, וכשאני מזכיר במליאה אומרים לי: אסור, חשאי. אז עלינו
להחליט
או חשאי, או גלוי.

דבי- שני, אני אתנגד בכל תוקף לכך שכיסוי ועדות שיגרתי ייעשה במקום כיסוי

במליאח. זח גם לא מקובל. אגב, אני רוצה להזכיר מה שנעשה בעולם, אין בכלל שידורים

מוועדות חוץ מאשר בארצות-הברית, ושם משדרים את ה PUBLIC HEARINGS - דבר אחר, זה

נעשה מסודר, זה בכלל באולם גדול, עם עורכי-דין, זה ממש כמו בית משפט. את הדיונים

הפנימיים בוועדות לא משדרים.

ולבסוף, אני רוצה להזהיר את עצמנו מפני דבר אחד: יש לנו נכס בוועדות, בחלק

מהוועדות לא בכולן הדיונים גם לפעמים עניניים, והם גם לא הולכים לפי חלוקה

פוליטית, ולא עם קריצת עין החוצה; ואם נהפוך את זה לשידור של קבע רגיל אנחנו נהפוך

את הוועדות למליאות, אני פשוט מזהיר את עצמנו.

אני לא מבין דבר אחד, אם חטלוויזיה היתה באה בהצעה לעשות תכנית שבועית

"הכנסת וועדותיה", הייתי בהחלט ממליץ שהטלוויזיה ביחד עם יושב-ראש ועדת הכנסת, או

עם ועדה מתוך ועדת הכנסת, ימליצו אלו ועדות באותו שבוע יהיו פתוחות לסיקור

טלוויזינוני. זה אני מבין. אם אין הצעה כזאת של הטלוויזיה - אז בכלל לא מבין מה

הריבותא. הרי על חשבון הדקות הספורות, הצימוקים האלה שיש ב"מבט", אנחנו ניתן

שידור מוועדת חח וקח או מוועדת חכלכלה? אני ממש לא מבין את זה.

לכן, אני אומר, אין כאן בכלל אפשרות לדון בזה עד שלא נדע מהי ההצעה

הקונקרטית שלפנינו. -

יש כאן סיפור אחר, אם הערוץ השני יסכים לתת עוד יום לשידורים ישירים, אז

הייתי אומר שיום שלישי צריך להיות יום שידורים מהמליאה, ויום שני יום שידורים

מהוועדה. מי יראה שידורים בבוקר, רבותי? כמה אלפי איש בכל הארץ. אם זה כדאי

מבחינה כספית לעשות את זה, אני לא יודע. שידורים ל"מבט" רק בתנאי שתהיה תכנית

שידורים נוספת "בכנסת ובוועדותיה".

הי ו"ר חי קורפו

תודה רבה. חבר-הכנסת רענן כהן.

רענן כהן

הדיון כאן הוא עקר, אין הצעה, אין תכנית.

היו"ר ח' קורפו

ז

זו לא חובה לדבר.

רענן כהן

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הרי התקשורת תעשה מה שהיא מבינה, תסקר מה שהיא

רוצה, כפי שהיא עושה את זה עד עכשיו.

שי דורו ן

בוועדות? בלי אישור? לא.

רענן כהן

אני לא מכיר ועדה אחת שהתקשורת פונה אליה שהיא רוצה לסקר בוועדה, שהוועדה

מחליטה שלא יסקרו. לא מכיר דבר כזה, מוועדת הכספים ועד לוועדה הזאת, כל הוועדות.השאלה היא איזה חומר או איזה דיונים אותן ועדות מציגות. אם אנהנו כוועדת כנסת נדע

שיש יום שידורים וניצור איזה מצב של נושאים אטרקטיביים, נושאים אקטואליים, נושאים

בעלי ענין ציבורי, אני מאמין שהתקשורת תעשה הכל כדי להבטיח את סיקורם, לא חשוב

באיזו צורה, ולא חשוב אם נעמיד זמן מסויים כזה או אחר.

אני מציע שנפסיק את הדיון, נשאיר את הכל גמיש, כפי שזה היה קיים עד עכשיו.

במידה ותהיה הצעה מיוחדת להעמיד לכנסת שידור מיוחד או זמן מיוחד - נקים ועדה, נגיש

הצעה מסודרת, ואז נעשה חלוקה צודקת שתיתן ביטוי לגבי כל ועדות הכנסת.

היו"ר חי קורפו

תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת יצחק לוי. חבר-הכנסת בן-מנחם, פסחתי עליך כי

חבר-הכנסת עוזי ברעם החליף אותך לפני מספר שבועות.

שי וייס

הוא חבר הו ועדה.

היו"ר הי קורפו

לא, יש רישום.

אי בן-מנחם

אני נמצא כאן, אני מבקש רשות להתבטא.

יצחק לוי

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להראות שהדיון כאן לא מסודר, איננו יודעים על

איזה הצעה מדברים. אני חושב שאנחנו הולכים מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה. עד

עכשיו הכנסת לא היתה מסוקרת בצורה מסודרת. עכשיו - רוצים לדון גם על המליאה וגם

על הוועדות בבת אחת. בואו נלך ענין ענין.

התחלנו בשידורים במליאה.

היו"ר חי קורפו

לפנינו רק הצעה בענין הוועדות.

יצחק לוי

אני רוצח להציע, בעקבות מה שקרה בשבוע שעבר, בעקבות הלחצים של היושב-ראש,

בעקבות מכתבו של חבר-הכנסת רמון, בעקבות החלטתו של יושב-ראש הכנסת - אני מציע לא

לדון על סיקור חוועדות. קודם נגמור את נושא המליאה.

שי דורון

זה לא שי יך כאן.

יצחק לוי

אני מבין שזה לא שייך, אבל אין לנו תכנית. לו הערוץ הראשון היה בא ואומר

לנו: אנחנו רוצים להגיש תכנית מיוחדת בנושא הוועדות - אז אולי היה טעם לדון בזה.

אין הצעה כזאת, הצעה כזאת לא מוגשת, אנחנו לא יודעים על מח אנחנו מדברים. מה שיש

לנו כרגע בצורה ברורה - זה ערוץ 2 שמוכן לסקר את המליאה. לגבי הוועדות הכלמעורפל, אנחנו לא יודעים על מה אננו מדברים. יושב כאן נציג הערוץ הראשון, האם

מדובר בתכנית מיוחדת, האם מדובר בתוספת ל"מבט'י, האם מדובר בשתי דקות בתוך "מבט".

שי וייס

מדובר במכתב של חה"כ בר-זהר.

יצחק לוי

לכן אני אומר, אנחנו באים פה לדון על איזה אפקט יהיה לדיוני הוועדות, והאם

כדאי הדבר או לא. אני הייתי מציע ליושב-ראש הוועדה לא לדון בנושא הוועדות, וזאת
בגלל שתי סיבות
(א) מכיוון שאין הצעה מסודרת; (ב) מכיוון שאינני חושב שהחשיפה

צריכה להיעשות בבת אחת. בואו נלמד לקהים. אני חושש מאד שבמליאה יתחילו להיות שני

סוגי זמנים - זמן שידור וזמן לא-שידור, ופירוש הדבר שאנשים לא ירצו להעלות הצעות

בזמן של לא-שידור, כולם ילחצו להעלות את ההצעות בזמן השידור, נצטרך לעבור איזו

תרבות חדשה של עבודה עם הטלוויזיה.

בוועדות יהיה אותו דבר. יש השש גדול מאד. נניה שתסוקר חצי שעה ראשונה של

ישיבת הוועדה, או שעה ראשונה, תראו איזה לחץ יהיה על יושב-ראש הוועדה לדבר בשעה

הראשונה, בשעה השנייה כבר לא ירצו לדבר. כלומר, כל המושגים ישתנו.

לכן אני מציע ליושב-ראש הוועדה להסיר מסדר היום את נושא הוועדות למעט

שידורים. הנושא הזה צריך להיות שקול, צריך להיות גם מנוסה קצת, אנחנו צריכים לעבור

נסיון מסויים. אני מציע ליושב-ראש הוועדה להסיר כרגע"את נושא הוועדות, הענין ל

בשל, אין הצעה, נמשיך הלאה בניסויים במליאה, נראה איך אנחנו מתגברים. העלו םפה

הצעות שונות, נדון בהן, נעשה נסיונות נוספים, נראה איך זה משפיע על עבודת הכנסת,

ואחר כך נעבור אל הוועדות. אלא מה, אם תבוא הצעה רצינית של אחת מרשתות הטלוויזיה

לעשות תכנית מיוחדת - אז נשב ונדון.

הי ו "ר חי קורפו

חבר-הכנסת בן-מנחם, רשות הדיבור נתונה לך.

אי בן-מנחם

אדוני היושב-ראש, השידור של שבוע שעבר לדעתי ולדעתי רבים אחרים, שחלקם נשמעו

פה, עשה משהו, כי אחוז הצייה בערוץ 2 הוא ערוץ גבוה, 56% פי שזה הופיע אתמול

בעתון.

י' שריד

זה לא נכון, על מה אתה מדבר.

אי בן-מנהם

זה מה שכתתוב בעתון.

י י שריד

אז תדע לקרוא מה שכתוב. ראו את השידור בין 3 ל-5 אחוז.

הי ו"ר ח' קורפו

חבר-הכנסת שריד, אני לא מסכים שתפריע ותפגע בחברי ועדה.י' שריד

כתוב שם ש- 56% רואים את הערוץ השני, זאת אומרת., במפעם לפעם, פעם בשבוע, לחצת

פעם בכפתור וראית כתוב "2", אם החזקת דקה, חמש או עשר דקות זה לא נבדק.

אי בן-מנחם

מה שמענין מאד הוא שאלה שמתנגדים לערוץ 2 אלה הם המצולמים של הכנסת.

שי דורון

מי הם המצולמים? הבה נשמע.

אי בן-מנחם

אלה שמתנגדים לערוץ 2 מסיבות אלה או אחרות אלה הם "כוכבי" הכנסת.

שי וייס

הם כוכבי הערוץ השני.

אי בן-מנחם

אני אומר את מה שאני חושב, ואולי זה מרגיש חלק מההברים אבל אני אגיד. יש

אנשים שכאילו רק הם חברי הכנסת במדינת ישראל.

שי דורון

מי הם?

אי בן-מנחם

הם יודעים, תאמיני לי. אגיד לך אחר כך בסוד.

לדעתי הטלוויזיה הישראלית לא מכסה את כל פעולות הכנסת. יש חברי כנסת ששינו

כיוון כדי להיות יותר מצולמים, תבדקו בשטח, תבדקו בתוך הכנסת ותבינו למה אני

מתכוון. עברו מנושאים חברתיים לנושאים מדיניים כדי לקבל אולי יותר כיסוי, כי אנשי

ציבור צריכים כיסוי. מה שקורה הוא שהם יודעים מתי נמצא פה יעקב אחימאיר, באיזו

שעה להיכנס ובאיזו לא, והם עובדים רק לפי אנשי הטלוויזיה - כאשר הם נמצאים אז עובד

הצדק התקשורתי. אבל יש גם צדק חברתי שצריך לדאוג לו, יש נושאים חברתיים שהם

נושאים חשובים ממדרגה ראשונה, ומתי כיסו אותם? אף פעם. כל היום, כל הרשתות מכל

העולם, מכסים נושאים פוליטיים, בעוד מאות אלפים חיים מתחת לקו עוני, אין להם אוכל,

אין להם עבודה ובטחון - על זה אין שום כסוי.

לכן, לי יש אנטי בנושא הזה של הטוויזיה. אני אומר את ההערות וההשגות שלי,

ואני שמח שיעקב אחימאיר שומע כל מילה שלי, אמרתי את הדברים האלה גם לו, כי

הטלוויזיה לא באה לכסות רק מה שנוח לה או מה שנוח לזה שמוביל אותה. אם לסקר, אז

צריך לסקר את כל פעולות פעולות הכנסת, גם בנושאי חברה גם בנושאים מדיניים.

כאשר שמעתי את ההתנגדות, זה לא נראה לי, כי דווקא בשבוע שעבר הגעתי הביתה

מאוחר, הסתכלתי במשך שעתיים על כל התכנית בטלוויזיה, ובאמת, חה"כ רענן כהן, לא

מפני שאלי בן-מנחם ראו אותו בפעם הראשונה במשך דקה במליאת הכנסת, באמת הופיעו שם

רוב אנשי האופוזיציה. אז אמנם הקדימו את חה"כ שגיא, אבל תבדוק תראה שהחברית שלך

ושלי הופיעו שם במשך 70% מהזמן. אז אני לא הבנתי מה ההתנגדות הגדולה הזו פתאום.מה שקורה בערוץ 2, וזה הפלוס הגדול, אצלם אין איפה ואיפה, מי שמדבר מצולם,

זה יכול להיות גנדי, ורענן כהן, יצחק לוי, אלי בן-מנחם וחיים קורפו. אין אצלם דבר

כזה שמכל אלה כאשר אחד מהם מדבר מפסיקים את הצילום, אין דבר כזה שחבל על הפילם,

דווקא בבגלל הנקודה הזו ערוץ 2 צריך לפעול, כי אז אולי יותר חברי כנסת יופיעו

בטלוויזיה. זה נראה כמו חגיגה, כמו נשף, כולם באים, המצליף לא היתה לי כמעט עבודה,

כולם הגיעו, כולם במליאה. עשינו חיים קלים, בעיקר אנחנו כמצליפים - חה"כ הנגבי

ואנכי - יש לנו חיים הרבה יותר קלים כמצליפים כשיש ערוץ 2.

נוסף לכך, זה נותן יותר צבע, יש אנשים שמתעניינים בנעשה במליאה, ולא רק בני

המשפחה, זה מקובל בהרבה מקיימות בעולם. לדעתי אסור ליושב-ראש הכנסת ולאחרים כמו

חיים רמון להפסיק את השידור בגלל סיבות שהן לא הגיוניות לדעתי. אני יכול לעשות,

וזה מה שאני מתכוון לעשות אם יפסיקו את השידורים, להחתים את חברי הכנסת כמה בעד

הערוץ השני וכמה מתנגדים, ותראו שיתברר שיש רוב מכריע בעד שידורי הערוץ השני.

הנושא חשוב, ואם אכן השידורים מתקיימים צריכה להיות איזושהי שוויוניות, כי

אתה יכול להופיע בטלוויזיה בשתי דרכים: א) להיות מדליף ממדרגה ראשונה; ב) להיות

חנפן ממדרגה ראשונה.

יצחק לוי

- או לאכול פלאפל.

אי בן-מנחם

ויש כאלח שהם לא זה ולא זה.

אני מצפה מהטלוויזיה הממלכתי, וזה אמרתי בזמנו למר מקל, שייעשה פה צדק

איזשהו.

רענן כהן

אבל אלה שמבקשים לבטל לא מתכוונים לוותר.

אי בן-מנחם

הייתי מציע לבדוק, כדי לראות. אם הדברים נכונים או לא, לבדוק בכל שידור

של הטלוויזיה מי הם חברי הכנסת שנכנסו לאולם המליאה ולכמה דקות ומי הם האנשים

שנהנו מהדקות האלה. יתברר שאלה אנשים קבועים.

לסיכום, ערוץ 2 חייב להיות, כי הוא סוב לכולם, כולם נהנים, יש צדק חברתי.

אני מציע ליושב-ראש הוועדה ולוועדה לדאוג לכך שערוץ 2 יפעל כמה שיותר כדי שהכנסת

תתחיל להתעורר, אנשים יגיעו, תהיה יותר שוויוניות, וכולם יופיעו ולא רק מס

"כוכבים".

לגבי ועדות, חשוב מאד לכסות תקשורתית את הוועדות גם כן, כי בלאו הכי

אנחנו פתוחים, מלבד נושאים חסויים. צריך למצוא את הדרך ולקבוע איזה נושאים מכסים

ואיזה לא. חשוב שהתקשורת תיכנס גם לוועדות כדי שגם שם יתעוררו, ואני יודע שגם

הוועדות לא מתפקדות, לפחות חלק מהן.

שי דורון

למה אתה אומר שוועדות לא מתפקדות? אני מוחה בשם הוועדות של הכנסת.

אי בן-מנחם יש ועדות שהיושב-ראש יושב לבד ומחליט החלטות. את לא יודעת את זה?שי דורון

- מחר יצטטו שוועדות הכנסת לא מתפקדות, למה? אנשים עובדים קשה, י ושבים

בוועדות, וועדות מתפקדות כראוי.

אי בן-מנחם

חה"כ דורון, יש ועדות שיושבת-ראש הוועדה יושבת ומחליטה. שמעת מה שאמרתי?

אין מה לעשות, זה קורה.

סיימתי. ארתי מה שכואב לי. ערוץ 2 חייב להיות פה, ואל לנו לשחק משחקים

בנושא זה.

היו"ר חי קורפו

ינודה רבה. אני מקדם בברכה את מר יוסף בראל. ציינתי אותו לשבה בראשית

דברי על שהוא נענה להזמנתנו, התברר שהיתה טעות וועדה אחרת הזמינה אותו לשעה 11:00.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת יאיר צבן.

י י צב ן

אדוני היושב-ראש, בקיצור נמרץ, אני בעד פתיחת-דיוני המליאה לערוץ הראשון

ולערוץ השני, ואם יהיה אז גם לערוץ השלישי. אני חושב שתהליך קבלת ההחלטות שלנו

בפרשה הזאת בעיני הוא מוזר ביותר. אני לא מכיר מדינה מתוקנת אחת בעולם שיכולה היתה

להתקבל החלטה כזאת על פתיחת מליאת הכנסת לשידורי טלוויזיה ב FULL- בתהליך קבלת

החלטות כזה. לא מאמין שזה יכול היה לקרות בהולנד, בבלגיה או בשוודיה, באוסטריה או

באנגליה. זה יכול היה לקרות בבוליביה, אך לא בשום מדינה מתוקנת.

יש פנייה? לפי איזה כללים נקיים את הדיון הזה? מה זה, זה דבר של מה בכך? אם

זה דבר של מה בכך - חבל על הדבר וחבל על הדיון עליו. אני חושב שזה דבר רציני, אני

חושב שזה דבר חיובי, אבל הוא חייב להיות במסגרת איזה שחם כללים שהיה זמן לבשל

אותם. מה זה, זה אילוץ? פתאום צריך לעשות זה בגלל תקציב? 40 שנה הוגשו תקציבים

ופעלו לטוב או לרע בלי השידור הזה.

אני חושב שאנחנו מבזים את עצמנו בתהליכים כאלה של קבלת החלטות דווקא בנושא

של חשיפה לציבור. זה פשוט לא רציני. לכן, אני חושב שצריך להמשיך את הענין רק לאחר

שיהיה ברור לנו מה אנחנו רוצים, לפי איזה כללים-.' יכול לתי ות שהפתרו ן יהיה שיהיו

שלושה ימים בשבוע שידורים.

אם לא, אז אנחנו כאן בבעיות אדירות, וצריך איזשהם כללים שלפיהם יפעלו, אי-

אפשר בלי הכללים האלה כי תהיה מרירות. אני בעד זה שהפריסה תהיה רחבה, חה"כ אלי

בן-מנחם, אני חושב שמה שאתה מעלה זה נכון. נניה שיש לי דיעה שחברי כנסת Z ,Y ,X

הם חברי כנסת גרועים, חשוב לי שגם הציבור ידע זאת, שיראו אותם שהם גרועים גם

מבחינת הדיעות שלהם, גם מבחינת יכולת ההתבטאות שלהם, שזה יעלה את המחוייבות

הפרלמנטרית. אבל זה צריך להיות לפי כללים.

בענין הוועדות, אני מציע שנהיה רציניים, בואו נגמור דבר דבר. רוצה הערוץ

הראשון לעשות תכנית "בכנסת ובוועדותיה" - אני מבין שאין אפילו שמועה כזאת - - -

י י בראל

יש לנו תכנית לכך - - -י' צבו

כן? יפה. אז זה דבר אהר, וזה דבר מבורך. התכנית הזאת קיימת ברדיו, עשה אותה

בשעתו צבי ישראלי במשך שנים רבות, עכשיו עושים את זה אחרים. זה דבר מבורך. איך

לעשות את זה - שוב, צריך לדון, צריך להיות נייר שלהם, נייר שלנו, לנסות להפגיש את

הדברים.

בואו נעשה את הדברים האלה יותר ברצינות, אז גם פרוות תהיינה הרגשות רעות ארור

כך שדבר הי ובי פוספס.

הי ו"ר חי קורפו

תודה. רבותי, קודם כל לא עסקנו ולא היה מתוכנן שנעסוק בנושא של הצילומים

במליאת הכנסת, לא על ידי הרשות הראשונה ולא על ידי השנייה. אלה נושאים שנתונים

בסמכות יושב-ראש הכנסת. יכולים חברי הכנסת להציע איזה שהוא פורום אחר שיחליט על

כך, כמו בבלגיה, כמו במקום אחר, ואז נקבל את זה, נזמין את היושב-ראש וננסה למצוא

מתקונת אחרת כדי להביא לכלל שינוי בנוהל שקיים עד היום שי וש-ראש הכנסת הוא אחראי

לשידורים במליאה.

י י צב ן

אדוני, לפי מה זה בסמכותו של יושב-ראש הכנסת.

היו"ר חי קורפו

נוהג. זה הנוהג עד היום.

אי רובינשטיין

צריך לעשות סדר בעניינים האלה. הכנסת היא היחידה בעולם שבה היציע הוא מסיבת

עתונאים קבועה.

הי ו"ר חי קורפו

השידורים במליאת הכנסת מעולם לא היו בדיונים של ועדת הכנסת. אני אומר לך את

זה מתוך ידיעה.

ח' רמון

היה פעם נסיון לדיון וזה ירד. גוסטב בדיאן הציע לאסור את שידורי הטלוויזיה

מהכנסת, אני חושב שהוא צדק,

הי וייר חי קורפו

זו היתה הצעה לסדר היום שהועברה לדיון. אני אומר שוועדת הכנסת מעולם לא

עסקה בזה. זה נראה כסמכותו הטבעית של יושב-ראש הכנסת. אנחנו עסקנו בעבר, וגם היום
אנו עוסקים, בנושא אחד
פתיחת הוועדות לתקשורת, בוועדות עצמן ולא מעבר לזה.

כבר בעבר דנה בזה ועדת הכנסת מספר פעמים, ויש החלטה ברורה בענין הצילומים של

ישיבות הוועדות על-ידי הטלוויזיה, וההחלטה - החלטה שנייה שנתקבלה - אומרת: 'יועדת

הכנסת מחליטה להוסיף להחלטת הוועדה מיום 2 ביולי 1974, האומרת כי הטלוויזיה תורשה

בהסכמת יושב-ראש הוועדה לצלם ישיבה אחת של כל ועדה מוועדות הכנסת שתרצה בכך, וזאת

די להראות את עבודת הכנסת לציבור הרחב." היא הוסיפה את הסעיף הבא: "ולא יותרו

צילומי טלוויזיה בקומת הוועדות בזמן של ישיבת הוועדות. החלטת ועדת הכנסת מיום די

בסיוון, 4.1.76."ובכן, עסקנו בזה, ואנחנו עוסקים בזה גם חיום, בעקבות פנייה חן של יושב-ראש

ועדח והן של פורום כל יושבי-ראש הוועדות בישיבתם עם י ושב-ראש הכנסת, לחעלות את

הנושא הזה לדיון, מפני שחס רוצים גם להשתתף בדיון הזה וגם לקבל החלטות בענין חזח.

אז אנחנו נקיים ישיבה גם עם יושבי-ראש הוועדות, כמו שנקיים ישיבוו גם עם

הרשתות האחרות.

ההצעות כפי שהובאו לפנינו אינן מגובשות. אבל, רבותי, השאלח איננה אם זו

הצעה מגובשת, כי הצעה יכולים להתגבש גם כאן ביחד עם רשות השידור, ואפשר ליצור

מתקונת אחרת מזו שקיימת היום, או הרהבה, או צימצום, או שינוי, אפילו ב"מבטי". על

פי חחלטת חוועדח חצילומים נועדו להביא למודעות הציבור את עובדתן של הוועדות, לא את

הענין של הוועדה. יכולה להיות הוועדה לקליטת העלייה שאין לה כל ענין מבחינח

תקשורתית, אין בה שום סנסציה, אין בה שום נושא מענין, אבל נאמר פה בפירוש: להביא

את עבודתן של חוועדות למודעות הציבור הרחב. פירוש הדבר שצריך לעשות מאמץ לא

להיענות לבקשת חטלוויזיח כאשר יש איזו סנסציח או כאשר מופיע שר בוועדה,

הדברים האלה מובנים, הם באים, לא הוועדה היא היוזמת, אלה חן הופעות שהטלוויזיה

מעוניינת לתת את זה בתור NEWS בשידורים שלהם. גם ב"מבט" באות לביטוי ועדה אחת או

שתיים. אותו הזמן המצומצם המוגבל שקיים גם הוא לא מחולק במידח שווה, הוא מחולק בין

שתי ועדות, וכל תשומת חלב ממוקדת בהן. כמובן שאנו יכולים להציע שגם זה ימצא את

תיקו נו.

כך שהדיון בנושא הזה בוועדה הוא בהחלט במקומו,- כלל לא חשוב אם היוזם חה"כ

בר-זהר הגיש הצעה ברורה ומסוכמת, כי מה היה משנה אם היה כותב במכתבו שיוסיפו חצי

שעה לשידורים, האם אז זו היתה נקראת הצעה מגובשת?

אני חוב שהוועדה נהגה נכון כאשר דנה בנושא הזה, ואני רוצה לקוות שבדיונים

הבאים שלנו נוכל להגיע לכלל סיכום.

שי וייס

ברשותך, אני רוצה להציע שתהיה הידברות בין הטלוויזיה איתך בשלב ראשון, אם

קיימת אפשרות לגבש תכנית כזאת. אם כן, אז נדון.

היו"ר הי קורפו

אני מבקש שהוועדה תגבש את ההצעה.

מר בראל, אתה רוצה להוסיף משהו?

י י בראל

אני מודח לך, אדוני. הייתי מבקש שיעקב אחימאיר יאמר כמה דברים, הוא היה כאן

במשך הדיון ושמע את הדברים שנאמרו כאן,

י' אחימאיר

קודם, אני רוצח לתאר את המצב. הדברים שנאמרו פה חם דברים לא כל כך

מסודרים מבחינת סיקור הוועדות, ומבחינת הסדרים הטכניים של סיקור הוועדות. העובדה

שהוועדות פתוחות לצילום אין פירושה שהוועדות פתוחות לסיקור. מרשים לנו לצלם לערוץ

חראשון דקה או שתיים עד שישיבת הוועדה מתחילה, לאחר מכן אנהנו צריכים להכות בחוץ

ולשמוע את דיעותיחם של חברי הכנסת, או מין שהיה בתוך הוועדה.

אני חושב שהכלל שצריכה ועדת הכנסת לנקוט הוא שכל ועדות הכנסת, אלא אם כן

מדובר בסודות מדינה, פתוחות לסיקור הטלוויזיה בתמונה ובקול לאורך כל הישיבה אלא אםכן יוחלט אחרת. בדיוק כפי שנהוג לגבי מליאת הכנסת.

ההסדר שקיים הוא הסדר מקוטע, אני לא חושב שכל מנגנון הכנסת מודע בדיוק למה

שמותר לנו ומה אסור, לפעמים אני צריך להיות שליח ולמסור מה שמותר ומה הסור, אני

חושב שאני אף פעם לא מטעה את אנשי המנגנון.

לגבי הערות שהשמיעו חברי הכנסת. אם הטלוויזיה תהיה לה תכנית מיוחדת על עבודת

הכנסת ועל הוועדות, אני מאד אשמח לעשות תכנית כזאת, אם יתנו לי אמצעים אני בחפץ לב

אעשה זאת משום שפשוט הנושא הזה מענין אותי כעתונאי.

ברצוני להגיב לדברים שאמרה חברת-הכנסת דורו ן, לפתוח את הוועדות בצורה מבוקרת

תוך התניות. מי יתנה? מה יתנה? אם יהיה רוב קואליציוני זה או אחר אז הוא יחליט

שוועדה זאת תהיה פתוהה לסיקור ולא ועדה אהרת? אנחנו לא כפופים, בכל הכבוד חראוי,

להחלטות הכנסת באיזו שהיא צורה בנושא של הסיקור העתונאי, ואני לא הושב שחברי הכנסת

יכולים להתנות לרשות השידור או לעבודה עתונאית לפתוח ועדה זו או אחרת תוך התניות.

זה לא כל כך מקובל עלי, מה עוד שהגברת דורון אמרה "עד שזה יהיה לשביעות רצוננו".

לשביעות רצונו של מי? היום זה נמצא בשלטון, מחר זה נמצא בשלטון - - -

אי רובי נשטי י ן

היא לא התכוונה לשביעות רצונה של מפלגה.

י י ארהימאיר

- או לשביעות רצונם של חברי הכנסת. תמיד יימצאו חברי כנסת שיגידו שהם

מקופחים, לכך נועד הערוץ השני.

אי רובי נשטי י ן

הכוונה לעשות את הכללים המקובלים בפרלמנטים אחרים לגבי כיסוי, כדי למנוע

עידוד התערבויות כדי לקבל תשומת של המצלמה.

י י ארהימאיר

יש לי כאן הסתייגות מהדברים שאמר הבר-הכנסת יוסי שריד, אבל זאת הסתייגות

אולי כאזרח ולאו דווקא כעתונאי, להפוך את יום רביעי ליום שני או ליום שלישי, זאת

אומרת להתאים את סדר עבודת הכנסת לרצונה של רשת זאת או אחרת.

אי בן-מנחם

הוא יודע שזה לא הגיוני, לכן הוא אמר את זה.

י יאהימאיר

לכן אני מעיר על כך כאזרח, כבעל זכות בחירה במדינת ישראל, עלי לא מקובל

שמנהל ערוץ מסויים יקבע את סדר היום של הכנסת, אבל אולי אני אומר דברים מופרכים

לגמרי שאי ן להם שחר.

אי רובי נשטי י ן

הוא קובע גם מי יהיה העולה המאתיים אלף...

י' אחימאיר

לחבר-הכנסת מיכה גולדמן, שוב, צריך להיצמד לכלל הזה שאני מציע אותו שכל

ועדות הכנסת פתוחות לסיקור אלא אם כן יוחלט אחרת. ואני חוזר ומדגיש, עד שתהיה

תכנית מיוחדת של הטלווי ז יה בנושא של סיקור הכנסת והוועדות שלה, צריך לאפשר לצוותהטלוויזיה להיות נוכח בשעת הדיונים, לצלם ולסקר, ולא לזהוק אותנו מהוועדות אחרי

דקה או שתיים, אלא אם כן מדובר כמובן בסודות מדינה, שבוודאי אף אחד מאיתנו לא רוצה

להזיק לטובת המדינה או לניטרס בטחוני שלה.

חבר-הכנסת אלי בן-מנחם העיר הערה מאד קונסטרוקטיבית - הטלוויזיה לא מכסה את

כל פעולות הכנסת, יש נושאים חברתיים שלא מכוסים. אני לא יודע אם הסברתי את זה לך,

אבל לפעמים אני מסביר בהרצאות או בהזדמנויות אחרות, ואני אומר שאת הנושאים

החברתיים אנחנו בדרך כלל מסקרים בשטח, כפי שאנחנו קוראים לזה. למשל, כאשר מפרסם

המוסד לביטוח לאומי דוח על מספר אנשים מסויים שנמצא מתחת לקו העוני, אנחנו הולכים

לאנשים האלה, אנחנו הולכים למוסד לביטוח הלאומי, ואנחנו מסקרים את הנושא החברתי

דרך האמצעי הזה, בדרך אחרת. אבל אי אפשר לאמר שהנושא החברתי איננו מסוקר.

אי בן-מנחם

חברי הכנסת שעוסקים בנושאים החברתיים, הם כאילו לא קיימים בכלל, כי מסקרים

בשטח. גם בנושאים המדיניים אפשר להגיע לשטח אם רוצים.

י י אחימאיר

עוד הערה אחת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לאמר לך שלטלוויזיה אין תנאי עבודה

בכנסת. אני חושב שחברי הכנסת הוסיפו קרוואנים לעצמם, לתנאי העבודה שלהם, אני

לאמאלה שמזלזלים בתנאי עבודתו של נבחר ציבור, חוא צריך טלפון, הוא צריך מזכירות,

הוא צריך תנאי עבודה להשיב לפניות של אזרחים ולעשות את עבודתו השוטפת. אבל אתה

יודע, כמו שכל חברי הכנסת יודעים, שתנאי העבודה-שלנו, בי יהוד של האמצעים

האלקטרוניים, של רשות השידור, הם בלתי מתקבלים על הדעת. אנחנו מראיינים שרים

נכבדים וחברי כנסת נכבדים כאן באמצע המסדרון. זה לובי חברתי, באים לשם כל מיני

אנשים לכנסת לעסקיהם, יש רעש, יש מהומה, מדי פעם בפעם משנים את המיקום של

הראיונות, ואני חושב שבמסגרת התנאים שהכנסת מקנה לחבירה, ובצדק, למשל הקרוואנים,

להקנות משרד או מתקן, חדר שקט, שאפשר יהיה לדבר עם חברי כנסת, לראיין אותם. הדבר

הזה מאד מאד חשוב.

עוד הערה אחת, סליחה שאני מאריך, אני לא חושב שאנחנו מסקרים אך ורק שתי

ועדות בכנסת, נדמה לי שהתכוונת לוועדת החוץ והבטחון ולוועדת הכספים. אני חושב

שאנחנו מכסים די ברציפות מבחינת האקטואליות את ועדת הפנים שדנה בחוק החזיר, מה

לעשות זהו נושא אקטואלי; אנחנו מכסים קם נושאים אחרים, לא מזמן הייתי בוועדת החוקה

חוק ומשפט, וגם בוועדות אחרות, בשבוע שעבר ידיד חיים פלטנר סיקר את ועדת העבודה

והרווהה, אבל כאשר יש משבר במפרץ הפרסי אז אני מצטער שאני מכסה היום את ועדת החוץ

והבטחון, זו הסיבה שאני נאלץ גם לעזוב עכשיו. ? תודה.

היו"ר חי קורפו

תודה לך. התמונה מתבהרת.

מנהל הטלוויזיה, מר יוסף בראל, בבקשה.

י י בראל

אני אוסיף מספר דברים בצד העקרוני. ראישת, אנחנו עוניינים מאד לכסות את

הכסת, אין ספק בכך, זה שירות חשוב שאנחנו חייבים לתת אותו לציבור שזכותו לדעת מה

שמתרחש בכנסת. יש דברים שלא נעשו בעבר וניתן לעשותם, ואנחנו חייבים לעשות וחושבים

על זה ברצינות. מליאת רשות השידור אישרה הצעה שהגשתי עוד בחודש ספטמבר שיהיה מוסף

שבועי - תכנית, משדר שבועי - שידון בעבודת הכנסת במליאה ובוועדות.

הנושאים שבאים לידי ביטוי ב"מבטי" מטבע הדברים הם קשורים לאירועים האקטואלים

הבוערים, ולכן לא באים לידי ביטוי נושאים רבים מאד שמטופלים בכנסת, ואלה זקוקים

למסגרת אחרת. המסגרת של "מבט" של חצי שעה היא מסגרת צרה מאד מכדי לכלול את כל

הנושאים שמטופלים ומן הראוי להעלות אותם, לכן אנחנו חושבים על מסגרת כזאת.כמה הערות שהעיר יעקב אחימאיר נגעו בכמה מן הבעת שלנולסקר. אנחנו צריכים

למצוא את הדרך שנגיע לאיזה שהוא מודוס ויוונדי, שיהיה מקום לצוות שמגיע לכנסת

שיוכל לשבת. היום כאשר הם מגיעים כדי לצלם את הוועדות הם מסתובבים בפרוזדורים.

יכול להיות שאם נמצא איזו פינה קטנה שאפשר להושיב בה צוות נוכל להגיע למצב שיהיה

לנו מעין אולפן קטן. היום אולפן לא צריך ציוד, כי הציוד הוא נייד.

א' רובינשטיין

מועדון העתונות עומד ריק כל הזמן, או אפילו קרוואן.

הי ו"ר חי קורפו

זה מוצע כבר חמש שנים.

שי וייס

שיהיה להם גם משרד שם.

י י בראל

אני מוכן שהדבר הזה יטופל על ידינו בשיא היעילות, ושנתקדם, אני מעונין לדעת

מיו האדם שאנחנו צריכים לשוחח איתו בנדון.

שי וייס

יושב-ראש הכנסת.

י י בראל

נסכם את העניינים, נתחיל להציג שם, יש לנו ציוד נייד קל ויעיל מאד, אפשר

לצלם ולהביא לשידור.

הדבר השלישי שאני מבקש להגיד, הדגשתי שהגשתי את התכנית הזאת בספטמבר כדי שלא

ייראה ולא יישמע כאילו זאת תגובה למה שמשודר בערוץ השני. מקובלת עלי הגישה שקיימת

בעולם הרחב שיש יותר מערוץ אחד. אין כאן מונופול שאנחנו דורשים אותו, פריבילגיה

שאנחנו דורשים שרק אנחנו נסקר בכנסת.

הרעיון שנשדר יום אחד את כל ישיבות הכנסת הוא רעיון שאינו שלם, ומתוך כך יש

בו הרבה מאד חסרונות. לכן, אני אישית הי יתי מאד שמח אם הערוץ השני היה מתרכז רק

במליאת הכנסת, משדר רק משם במשך שלושה ימים בשבוע, ומשאיר לנו את כל יתר התחומים

של השידור, ואנחנו נבחר מהכנסת את הנושאים שמעניינים אותנו, ונמשיך לעשות את כל

המסגרות שאנחנו רוצים לעשות - מבט, מוקד, לעשות משדר מיוחד שבועי, וכולי. לנו לא

מפריע הנושא של ערוצים אהרים. אנחנו רוצים להגיע למשא ומתן, להבנה, אתכם, עם

הכנסת, איך אנחנו יכולים ליעל את העבודה שלנו ולכסות את הכנסת בצורה שגם תמצא חן

בעיניכם, להגיע למצב שתהיו שבעי רצון.

אני חושב שהבעיה שהעלה חבר הכנסת בן-מנחם נפתרה. הבעיה של עדות - - -

אי בן-מנחם

מדובר בבעיות חברה, מי מדבר על עדות. מדובר בנושאים חברתיים שקשורים לבטחו ן

בעתיד. חבר כנסת לא חייב לעסוק רק בבטחון כדי להיות מצולם, עם כל הכבוד. נושאי

הברה לא פחות חשובים מבטחו ן, יש קשר הדוק ביניהם.י י בראל

זכותך לדאוג לזה, ויש הרבה חברי כנסת שדואגים לצד החברתי, שדואגים לנושאים

החברתיים. אני חושב שזה נושא של קח ותן בין העתונאי לבין איש הציבור, ואנהנו

יכולים להגיע להבנות. יש מסגרות שאנחנו מקדישים שלאו דווקא קשורים לכנסת שאפשר

לשלב בהם חברי כנסת שמטפלים בנושאים החברתיים.

אני מצטער שאחרתי לישיבה, לא שמעתי את דבריך, וכנראה לא הבינותי.

לדעתי צריך לנהל דיון במסגרת יותר מצומצמת, תבחרו שניים שלושה אנשים

שאפשר לשבת איתם ולעבד תכנית לעבודה במשותף. אני בהחלט מתייחס בגישה מאד חיובית

ואני מאד מעוניין שנגיע לפתרון. תודה.

אי רובינשטיין

ברשות היושב-ראש, הדאגה של כל הפרלמנטים בעולם היא לא לצנזר אלא למנוע

עיוות, למנוע מצב שבו בגלל הטלוויזיה ניתן פרס לאיש שעושה גימיקים, שמתפרע.

י י בראל

לכן מצלמים רק את הנואם.

אי רובינשטיין

לא, לא, יש הרבה בעיות. אני בהחלט רוצה לציין לשבח את עבודת הטלוויזיה, היא

בהחלט בשנתיים האחרונות לא נותנת פרס לאלה, אבל היתה תקופה שבה זה היה מצב שבו חבר

כנסת ידע שאם הוא לא יעשה משהו הוא לא ייכנס למסך.

היו"ר חי קורפו

היו מקרים שהם נדברו קודם.

אר רובי נשטי י ן

כן, נדברו קודם.

אגב, המגבלות בפרלמנט הבריטי ובכל הפרלמנטים הן מגבלות מאד מאד חמורות, והכי

המורות בארצות-הברית.

י' אחימאיר

אתם רוצים לסגת?

היו"ר חי קורפו

להיפך, הוא אומר שצריך להתקדם.

אי רובנישטיין

אני מסביר שבארצות הברית , עם התודעה העצומה הזאת של עתונות חופשית, המגבלות

הן הכי חמורות, בין השאר בגלל התופעות האלה שלא רוצים שהפרלמנט - במקרה זה זה

הקונגרס - יהפוך זירה לכיסוי סנסציוני. רוצים כיסוי ענייני, ושם רשת סיסטם, שהיא

הדבר הכי מתקדם שישנו, היא עם מגבלות אדירות. אני רק רוצה שתדע את זה. אני לא

שואף למגבלות מסוג זה, אבל צריך לדעת שיש כאן בעיה.דבר שני אני רוצה לאמר לך, ואת זה אני אומר בכלל גם לידידי בעתונות הכתובה,

יש דבר אחד שתמיד מפליא אותי - אין כיסוי לחקיקה. לחקיקה, לדבר החשוב ביותר, אין

כמעט כיסוי. אז אולי מפני שזה יבש, אבל בינינו לבין עצמנו, והחקיקה שעוברת בכנסת

נוגעת במישרין לרבבות, למאות אלפים של האוכלוסיה, לכאן, אני מבקש, תחשבו בעיצוב

התכניות החדשות שלהם, שבסופו של דבר זח בית המהוקקים, והחוקים שיוצאים כאן ושאנחנו

מלווים אותם בשלוש וארבע קריאות הם החומר המעניין ביותר,

הי ו"ר חי קורפו

תודה. רבותי, אנחנו מודים למר בראל, לכתב הטלוויזיה בכנסת יעקב אחימאיר.

אני אבקש כי לפחות יעקב ישתתף איתנו בישיבות הבאות. עד אז ננסה לגבש שתי הצעות,

האחת לגבי פורום של ועדה שתעסוק בעניניים המעשיים שיועלו בוועדה. הדבר השני, לקיים

דיונים עם יושב-ראש הכנסת ביחס לסידורי העבודה. אני חושב שזה בכלל לא הוצאה גדולה

מאד להתקים בתוך הוועדות זרקורים, במקום לרוץ עם המכשירים בכל פעם. יכול להיות

שבשניים שלושה זרקורים אפשר לפתור את הבעיה. ענין אולפן לטלוויזיה, זה רעיון

נכון, בשעתו כבר דיברנו על כך אלא שאין שם במועדון מתח חשמלי, דברים שבמסגרת תקציב

הכנסת שאנחנו עומדים בפניו יכולים לפתור גם את הבעיה הזאת.

שי וייס

מועדון העתונות, יש שם המון תנועה - -

אי רובינשטיין

מועדון חעתונות זה המקום הטבעי, הוא עומד ריק כל הזמן. את ענין הרעש אפשר

לפתור בעזרת דלת אטימה.

היו"R ח' קורפו

אל תשכחו שעוד מעט עומד לרשותנו בנין נוסף.

שי וייס

אגב, מתי יחוברו הקרוואנים?

היו"ר חי קורפו

אני הצעתי לי ושב-ראש שחה"כ חיים רמון יחליט. הוא עומד בראש ועדה, חבריו קמו

נגד זה - - -

אי רובינשטיין

אלה שתבעו את הקרוואנים קמו נגד.

היו"ר חי קורפו

רבותי, אני מודה לכם.

(הישיבה ננעלה בשעה 11.40)

קוד המקור של הנתונים