ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/12/1990

אישור מסגרת תקציב הכנסת לשנת 1991; בקשה לרביזיה בהחלטת הוועדה בדבר קביעת ועדת החוקה, חוק ומשפט לדון בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25), התשנ"א-1990; בקשת שר האוצר בדבר סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב ל-1991; מיכסת הצעות לסדר-היום והצעות חוק; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 172

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ד בכסלו התשנ"א (11 בדצמבר 1990). שעה 00;09

נכחו: חברי הוועדה: ח' קורפו - היו"ר

ע' ברעם

מ' גולדמן

מ' גפני

ש' דורון

ש' וייס

א' ויינשטיין

א' לין

ע' לנדאו

יצחק לוי

ח' מירום

י' צידון

א' רובינשטיין

ג' שפט

י' שריד

מוזמנים; מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

ש' כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ד' לב - סגן מזכיר הכנסת

י' למברגר - חשב הכנסת

צ' ענבר - יועץ משפטי לכנסת
מזכירות הוועדה
א' בן-יוסף

רשמה: א י ברק
סדר היום
1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר-היום

2. בקשה לרוויזיה בהחלטת הוועדה בדבר קביעת ועדת החוקה, חוק

ומשפט לדון בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25),

התשנ"א-1990

3. אישור מסגרת תקציב הכנסת לשנת 1991.

4. בקשת שר האוצר בדבר סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנת

1991

5. מיכסת הצעות לסדר-הדיון והצעות חוקהיו"ר ח' קורפו ;

אני פותח את הישיבה.

שמעתי הבוקר את הודעתם של חברי הכנסת חגי מירום ובורג בענין הצבת הקרוואנים.

אני רוצה לומר שהקראוונים הוצבו בעיקר משהיתה כבר כוונה לוותר עליהם אחרי שבנו 8

חדרים בקומות העליונות, ושסיעת המערך תבעה עבור חבריה שהיו בעבר שרים ואין להם

שיכון נאות בבית. כידוע לכם, הוועדה שלנו סירבה לעסוק בנושא הזה, והיושב-ראש מינה

את חבר-הכנסת חיים רמון בתור יושב-ראש הוועדה, והיא שהחליטה להציב את הקרוואנים

ולפתור את הבעיה של שרי המערך לשעבר שיושבים היום בכנסת.

אני חושב שזה היה קצת לא הוגן לתקוף את יושב-ראש הכנסת בענין הזה.
ח י מירום
אנחנו לא תוקפים. ניסינו למנוע את הבאתם.
היו"ר ח' קורפו
היית צריך להגיד את כל הענין.
חי מירום
אני לא מכיר את האינפורמציה הזאת שמסרת עכשיו.
היו"ר ח' קורפו
לפני שאומרים משהו מתעניינים.

1. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום
היו"ר ח' קורפו
יש בפנינו שלושה ערעורים: א. ערעורו של חבר-הכנסת י' שריד בענין הצעתו "האינתיפאדה עוברת לנשק חם"
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
דחינו את ההצעה הזאת כמו עוד מספר הצעות בנושא מסיבות פשוטות. בשבוע שעבר

הנושא נדון לעומק ולרוחב, היתה גם הצעה דחופה לסדר היום של חבר-הכנסת פלדמן, אגב,

באותו שם, וחשבנו שעל-פי המסורת שלנו שלא דנים כל שבוע באותו נושא לא צריך להכיר

בדחיפות. יתר-על-כן, יש גם הצעה רגילה לסדר היום שמכסה את הנושא הזה של חבר-הכנסת

אברהם שר י ר .

אם נאשר כל שבוע את אותם הנושאים שהם מאוד מרכזיים בחיינו, יש לנו הצעה שיום

שני או יום שלישי יוקדש כולו לאינתיפאדה, יום שני או שלישי כולו יוקדש לעלייה,

וביום רביעי יוקדש לפירורי הנושאים האחרים.

אנחנו באופן שיטתי נמנעים מלדון בהצעות דחופות שנדונו בשבוע שחלף. פה מזומנים

לנו מקרים כאלה כל יום.

אני רוצה להעיר עוד הערה. יש כאלה שמגישים הצעה דחופה שבועיים-שלושה מראש

שמנבאים מצבים. זו טכניקה שהתפתחה לאחרונה. הם יודעים למשל שתהיה החלטה של האומות

המאוחדות על נושא ירושלים, ושבועיים-שלושה קודם לכן יש להם הצעה. זה במסגרת

ההתחרות בתוך הסיעות הגדולות על התור. בדרך כלל מגישים הצעה דחופה ביום רביעי או

חמישי. אם קורה איזשהו דבר בשבת, אסון, או ביום ראשון, הוא נדון ציבורית וחבריכנסת מגיבים וסיעות מגיבות, כך על התור ביום רביעי יש איזה מימד מלאכותי או דישה

נוספת בחומר מאוד חשוב, כמובן. זה היה ברקע, אבל בפועל הדחייה היתה כי הנושא

נדון באופן מפורש בשבוע שעבר כסידרה של הצעות דחופות.
י' שריד
אני לא אוהב להטיח את ראשי בכותל. יש הצעה רגילה בנושא?

סגן יו "ר הכנסת ש' וייס;

היא מכסה. ההצעה של חבר-הכנסת שריר- היא בנושא "בטחון היהודים ברחבי

ארץ-ישראל". בשבוע שעבר נדונה הצעה של חבר-הכנסת פלדמן.
י' שריד
בשבוע האחרון קרו בערך 6 או 7 אירועים. קשה להניח ש-7-6 אירועים זה צירוף

מקרים סתמי. למעשה לא היה יום בלי אירוע. על-פי מיטב שיפוטי ושיקולי, אם אני מבין

משהו, זה בכל זאת יסוד חדש אם לא לומר מימד חדש באינתיפאדה, וחשבתי שבין השבוע

לשעבר לבין השבוע הזה - אם כי אני מודה שהצעתו של חבר-הכנסת פלדמן באשמתי לא היתה

חקוקה בזכרו ני, אבל גם לו היינה חקוקה בזכרו ני אני חושב שבשבוע האחרון קרו כמה

דברים שמחייבים הכרה בדחיפות.
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת שריד, מה שאתה מעלה מחייב שינוי התקנון. כי אם בתקנון נקבע שאין

מכירים בדחיפות אם הצעה נדונה בשבוע שעבר, צריך לשנות ולומר אלא אם כן זה היה

אירוע מי וחד במי נו .
י' שריד
היו 7-6 אירועים שגרמו לאובדן חיים.
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד להצבעה קבלת הערעור.

ה צ ב ע ה

בעד קבלת הערעור - 6

נגד - 6

ערעורו של חה"כ שריד לא נתקבל
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
לפי דעתי אנחנו צריכים לשבת כוועדה עוד פעם ולדון בנושא הערעורים. אני אומר

את זה בכוונה אחרי ההצבעה. כשמערערים אני יודע רנמיד מראש כשאני רואה את שמות

בעלי ההצעה אם הערעור יתקבל או לא כי מביאים את החבריה.

ב. ערעורו של חה"כ ח' אורון בנושא; "מינהל בלתי תקין בביטוח הלאומי"
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
הנשיאות לא מצאה שום דחיפות בנושא זולת העובדה שהוא חשוב, כמובן, מאוד חשוב.

עקרון הדחיפות לא קיים.
היו "ר חי קורפו
אני מעמיד את הערעור להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - מיעוט

נגד - רוב

ערעורו של חה"כ ח' אורון לא נתקבל

ג. ערעורו של חבר-הכנסת עי זיסמן בנושא; "עולים חסרי קורת-גג רעבים ללחם"
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
אין טעם לנמק כי הנימוקים הם אותם נימוקים - הנושא נדון לפני שבועיים

ביסודיות ובהרחבה .
א' רובינשטיין
נדון אבל לא נעשה שום דבר.
סגן יו"ר הכנסת ש' וייס
גם בענין האינתיפאדה והסכינים לא נעשה דבר.
א' רובינשטיין
אני משמיע קול מחאה קטנה שאי אפשר למנוע בתל-אביב את המחזה המביש הזה כל יום.

הנושא חשוב וכואב. אני אומר את זה כחבר-כנסת שפשוט קצה הנפש בחוסר האונים הזה.
ע' זיסמן
הנושא הזה לא נדון בכנסת. מה שנדון בכנסת זה איך אנחנו קולטים עלייה ואיך

אנחנו יוצרים תנאים של תעסוקה ודיור לעולים. הנה מה שיגורנו בא, ויש כבר מאות

עולים בתל-אביב, כתבה אחר כתבה. את ההצעה אתמול הגשתי על סמך כתבה שהיתה

ב"מעריב". היום יש כתבה נוספת. מתברר שיש עולים שמתכוננים לא רק למחות אלא לרדת

מן הארץ. על זה עוד לא היה דיון בארץ. זה דבר חמור ביותר. כל מי שראה אתמול

בחדשות בטלוויזיה באילו תנאים הם מקבלים את השירות, המצב חמור. זה לא ענין

מפלגתי .
היו"ר ח' קורפו
אני מעמיד את הערעור להצבעה.

הצבעה

בעד קבלת הערעור - מיעוט

נגד - רוב

הערעור לא נתקבל
י' צידון
רציתי להעיר בקשר לכל הערעורים הללו. יכול להיות שמה שאני מעיר זה משום

היותי חדש ואני לא מתרגל לכמה סדרים.יש רצף של חיים. האינתיפאדה אם נקרא לה מלחמה או לא חשוב מה היא רצף של חיים

שאנו חיים בו. בעיית העלייה כנ"ל, על כל החומרה שבה. אי-אפשר להפוך את הכנסת הזאת

לעיתונאים שעם כל אירוע שקורה נתנפל כולנו ונעשה הצעה לסדר היום דחופה ביותר. אם

יש למישהו פתרונות, אנא שיבוא. אם יש לו משהו יוצא מן הכלל חשוב להעיר, לדעתו,

שיבוא. אבל להתייחס לכותרת, ועם כל הכבוד לחבר-הכנסת שריד או לחבר-הכנסת זיסמן,

אי-אפשר עם כל אירוע להתחיל עוד פעם לשמוע שבעה-שמונה חברים.
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת צידון, זה מובן לחלוטין.

י' שריד;

ההתייחסות איננה לכותרת אלא לחיים.
י' צידון
אולי מתוך חוסר נסיון, אני מבדיל בין חיים פרלמנטריים לעיתונאות.
י' שריד
זה באמת מתוך חוסר נסיון.

היו"ר ח' קורפו;

חבר-חכנסת צידון, אנחנו מעריכים מאוד שאתה צעיר בכנסת, אנחנו מאחלים לך גם

שתגיע לזיקנה בכנסת. הנושא הזה איננו חדש. ביקש פעם חבר-הכנסת ויינשטיין לקיים

בו דיון.

2. בקשה לרוויזיה בהחלטת הוועדה בדבר קביעת ועדת החוקה, חוק ומשפט לדון

בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25). התשנ"א-1990
היו"ר ח' קורפו
יש לפנינו בקשה שדנו בה בשבוע שעבר "להעביר את התיקון לפקודת התעבורה שהועבר

לוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועד הפנים.

אני מעמיד את הבקשה להצבעה.

ה צ ב ע ה

הוחלט להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 25), התשנ"א-1990

מוועדת החוקה, חוק ומשפט לוועדת הפנים

א' רובינשטיין;

אפשר לקבל הסבר במה מדובר?
היו"ר חי קורפו
דנו בשבוע שעבר בנושא וביקשה אחת הסיעות התייעצות סיעתית, והודעתי שהיום

נצביע.3. אישור מסגרת תקציב הכנסת לשנת 1991
היו"ר ח' קורפו
מבקשים מאתנו לפני שנקיים דיון בפרטי תקציב הכנסת, לאשר מסגרת תקציב לכנסת

לשנת 1991 כדי שאפשר יהיה להכליל את זה בתקציב המדינה.

כידוע לכם, ועדה משותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים עוסקת בתקציב הכנסת. אבל

את המסגרת צריך להכליל בתקציב המדינה, כאשר הוועדה המשותפת כבר עוסקת בזה למעשה.

מוצע לנו שנאשר לכנסת לשנת 1991. והכוונה היא ל-9 חודשים כי רק במרס מסתיים תקציב

1990 ואנחנו עוברים לתקציב מינואר עד דצמבר. מציעים לנו לאשר מסגרת תקציב של 05

מיליון ש"ח, לעומת 75 מיליון ש"ח לשנה שעברה. זה גידול של 19%-20% .

ש' דורון;

נומינלי או ריאלי?
י' למברגר
נומינלי. אין גידול ריאלי. זה בהתאם להוראות שאגף התקציבים מסר לנו.
היו"ר ח' קורפו
אני מציע שנאשר את המסגרת התקציבית ולא נקבל את הפרטים שהוגשו לנו על החלוקה

של הסכום, כי בזה נעסוק בוועדת המשנה, ויש מחשבות להכניס שינויים.

א' רובינשטיין;

נקבעו חברי ועדת המשנה?
היו"ר ח' קורפו
עוד לא.
א' רובינשטיין
אני מבקש להיות חבר בוועדה.

א' ויינשטיין;

לפני זמן רב יחסית ובוודאי מספיק, הכנסנו לתקציב הכנסת סכום הקצבה כדי להסדיר

כאן את האיוורור. התעניינתי מספר פעמים ובמספר ישיבות מה קורה בכסף הזה ומדוע אין

התקדמות. אני חושב שאנחנו חברי הכנסת היינו מותחים ביקורת על גוף שהיה מקבל

הקצבה לפני זמן ניכר ולא מבצע את הדברים.

אני מבקש לשאול מדוע אין התקדמות בנושא הזה של התקנת איוורור, כדי שאני לא

אקרא בעיתון שחברי ממשלה אינם מוכנים להגיע לכאן כי הם לא מסוגלים לשבת כאן.

אנחנו יוצאים מכאן עם כאבי ראש כל יום. אני מבקש לדעת מה קורה בתחום הזה.
היו"ר ח' קורפו
הרכב הוועדה הקודמת היה כדלקמן: 5 חברים מוועדת הכנסת - חיים קורפו, חיים

רמון, מיכה גולדמן, רפאל פנחסי ויצחק לוי.י' שריד ;

אני מציע לצרף את חבר-הכנסת אמנון רובינשטיין.
היו"ר ח' קורפו
כן היו בוועדה 5 חברים מוועדת הכספים -אריאל ויינשטיין, יגאל הורביץ, עדנה

סולודר שבמקומה הוצע אברהם שוחט, אברהם ורדיגר ושולמית אלוני.

ש' דורון;

אפשר להוסיף את גרשון שפט ואמנון רובינשטיין. תוספת של שניים.
היו"ר ה' קורפו
אני מציע לצרף את חבר-הכנסת שפט במקומו של חבר-הכנסת פנחסי שמכהן כיום כשר

ולא יכול למלא את התפקיד הזה, ואם יש הצעה להוסיף עוד חבר, אני מסכים שחבר-הכנסת

רובינשטיין יהיה.
ההצעה היא כדלקמן
להוסיף לוועדה המשותפת לתקציב הכנסת את חברי הכנסת

רובינשטיין ושפט, ובמקומו של חבר-הכנסת פנחסי יוצא לנו מישהו אחר מסיעת ש"ס.

מוצע שהוועדה תהיה בת 12 חברים, כפי שקראתי קודם, ולהם יצורפו אמנון רובינשטיין

וגרשון שפט. אני מבין שההצעה מקובלת.

אנו צריכים אישור פורמאלי למסגרת תקציב הכנסת לשנת 1991 של 50 מיליון ש"ח.
י' צידון
אנחנו לא מקבלים פירוט של התקציב?
היו"ר ח' קורפו
הצעתי לא לקבל את הפירוט כדי לא להיות מחוייבים.

מי לאישור התקציב לשנת 1991?

ה צ ב ע ה

בעד אישור התקציב - רוב

נגד - אין

מסגרת תקציב הכנסת לשנת 1991 נתקבלה

ע י לנדאו ;

אני מבקש להעיר בענין הסיוע שחלק מוועדות הכנסת מקבלות בעבודה השוטפת שלהן.

אני בעוונותי יושב-ראש הוועדה המשותפת לנושא תקציב הבטחון, ואני מוכרח לומר

שעבודת ההכנה לקראת הישיבות, לימוד חומר, הכנת נתונים, זה דבר שהוא חלק אינטגרלי

של עבודת הוועדה. אם הוא לא נעשה, עבודת הוועדה שווה כמעט כקליפת השום. אני שם

כבר כמעט שנה וההרגשה שלי שאני דורך במקום. אני לא יודע בחלק ניכר מהמקרים מה טיב

האינפורמציה שמביאים לפניי, ופה מדובר לא רק בכספים גדולים אלא צינור שדרכו אפשר

להבין את משמעות ההחלטות שמקבלת מערכת הבטחון בגדול.

אני מודה בקוצר ידי, עם כל הבקשות והפניות שלי ליושב-ראש הוועדה וליושב-ראש

הכנסת, סימפטיה יש, אבל בפועל עזרה אין. אני מבקש להסב את תשומת לב ועדת הכנסת

לכך שבשנה הבאה הסוגיה של עוזר מאוד בכיר לוועדה שיוכל לסייע לה בעבודה היא דבר

היוני ביותר.י' צידון ;

הרבה יותר מעוזר, לדעתי.

ש' דורון ;

אני רוצה להביע תמיכה בדבריו של חבר-הכנסת לנדאו. אני לא רוצה שניכנס כאן

לפרטים אבל לקווים מנחים כן. אני מבקשת על חשבון הוצאות אחרות לאפשר יותר עזרה

טכנית מקצועית לחברי הכנסת בכל הוועדות ולהיענות לפניות כגון זו ששמענו עכשיו

מחבר-הכנסת לנדאו, ושהוועדה שהוסמכה לכך תשפוט מאילו הוצאות ניתן לקצץ, ויש

הוצאות שניתן לקצץ בהן.
י' צידון
אני מבקש להעיר שזה קשור קשר אמיץ עם ההתפטרות שלי מוועדת המחשבים. משום שכל

הכוונה היתה אז ללמוד איך לטפל בצרכים הספציפיים של הכנסת, דבר שבמיכרז החדש לא

נעשה. לדעתי, המיכרז החדש פסול מעיקרו משום שהדבר לא נעשה כך.
היו"ר חי קורפו
תסביר לחברי הוועדה למה אתה מתכוון.
י' צידון
בזמנו מונתה ועדה למיחשוב הכנסת. כוונת הוועדה הזו היתה לנסות במציאות

הישראלית שבה אי-אפשר להוסיף כוח-אדם כפי שצריך היה - אני מזכיר שלקונגרסמן יש 18

עוזרים ולסנטור 40 - להוסיף אמצעים טכניים שיאפשרו לחבר-הכנסת לעבוד. הוועדה הזאת

עלתה על שרטון משום שלא הקצה לה את האפשרות לגשת ולהביא את מישהו להגדיר את

הצרכים של הכנסת, והוצא מיכרז שבו מבקשים מחברות חיצוניות לבוא ולומר מה הכנסת

צריכה במקום לקחת יועץ. הבסיס למיכרז הזה הוא אפס משום שאי-אפשר לשפוט על-פי

מחיר שמציעים, ומציע חיצוני לא יכול לדעת מה שמישהו מבפנים יודע.

אי-לכך אני מבקש להודיע שאני אישית פוסל את המיכרז הזה ואני סבור שהפסדנו

שנתיים ונפסיד עוד זמן ולא נענה לצרכים מאוד לגיטימיים ומאוד חשובים, כאלה שהובאו

על-ידי חבר-הכנסת לנדאו.
היו"ר ח' קורפו
כדי שהוועדה תבין - זה שאתה הצעת לעשות את זה הוא מבפנים?
י' צידון
ועדה שמורכבת מחברי כנסת שהיא הסטירינג של בעלי המקצוע שעושים את ההגדרה.
היו"ר ח' קורפו
לא הבנתי מה מפריע לך.
י' צידון
אנחנו דנים בענייני מתים. אני חושב שיש כאן VESTED INTERESTS, אני חושב שהדבר

הזה פסול מעיקרו ושקברו את הוועדה ההיא או מתוך קוצר ראות או מתוך פרספקטיבה אחרת

של איך לפתור את בעיית הכנסת.
היו"ר ח' קורפו
הבנתי את הנושא קצת אחרת. הבנתי שהיתה המלצה של הוועדה לקחת מישהו לעשות את

הבדיקה. יושב-ראש הכנסת החליט שהמישהו הזה יכול להיות במיכרז . זה לא אדם שהוא לא

במקצוע, זה אדם בעל מקצוע.

י' צידון;

איך המישהו שמגיש מיכרז יסביר למה הוא רוצה חצי מיליון או 50 אלף?

היו"ר ח' קורפו;

הוא יסביר לוועדה כמו האחד שאתה מציע.
י' צידון
מי הוועדה שאליה הוא יתייחס ואיד הוא יכול לבחור את זה? בוא לא נתווכח על

הדברים האלה, כי בנושאים האלה עבדך מספיק משופשף.
היו"ר ח' קורפו
כנראה שיושב-ראש הכנסת לא היה מספיק משופשף והוא סבר שאם מציעים אדם לעשות

עבודה מוטב לקבל אותו לפי מיכרז .
י' צידון
אתה לא יכול לקבל במיכרז כי לא הגדרת לו מה שהוא צריך. זה צריך להיות תוך

אינטראקציה מתמדת, ולכן כל סכום שייקבע שם לא שווה.

מ' גולדמן;

אני מציע שנעביר את הפנייה של חבר-הכנסת עוזי לנדאו לוועדה שאישרנו היום.

נזמין אותו לישיבה שיסביר את עמדתו.

י' צידון ;

זאת ועדה חיונית אבל כמותה כל הוועדות.
ע י לנדאו
זו תסמונת שאנחנו רואים בעוד הרבה מקומות. אתה עוסק באפשרות לטפל בחסכונות של

מיליונים מתוך תקציבים של מיליארדים ואתה חוסך 10 אלפים דולר לשנה.
י' שריד
עניים משלמים תמיד יותר יקר.
היו"ר ח' קורפו
חבר-הכנסת לנדאו, אתה זקוק לכלכלן?

י' שריד ;

בוודאי. הוא זקוק לכמה כלכלנים.ח' מירום;

אני שם יותר משנתיים ואני פשוט המום. אנחנו מוצפים בחומר ולא יכולים להתעסק

י' שריד;

האמת היא שאני חבר הוועדה ואני לא בא לישיבות הוועדה. אני הבר בהרבה ועדות

ואני בדרך כלל חבר מתמיד בכל ועדות המשנה. לוועדה הזו אני לא בא ואני גם מתכונן

להתפטר ממנה בגלל זה שאני לא בא. למה אני לא בא? כי אני לא מרגיש את עצמי מסוגל

להתמודד בתוך הוועדה הזאת עם מה שהוועדה הזאת צריכה להתמודד. אני מרגיש שם

"נעבעך", עירום ועריה. אין לי שום כלי להתמודד.

מה שביקש חבר-הכנסת לנדאו זה מינימום שבמינימום. לו הוא היה שומע לעצתי,

הייתי מציע לו בכלל לא להתעסק עם זה, כי זה דבר לא רציני. אני יודע שמערכת הבטחון

מתייחסת לכל הענין - לא לאנשים חלילה - היא שמה את זה ללעג ולקלס, היא יודעת

שהוועדה היא אין אונים.
היו"ר ח' קורפו
אני מקבל את ההצעות שהוצעו כאן. קודם כל שיושב-ראש הוועדה יבוא לפני ועדת

התקציב ויציג את הענין, וזה יהיה חלק מההחלטה של הוועדה.

י' צידון ;

לא חאלטורה של סטודנט.

חי מירום;

הוועדה שלנו ממליצה לאשר ?
היו"ר ח' קורפו
יש ועדת משנה לתקציב הכנסת, חבר-הכנסת לנדאו יופיע לפניה. אני מעריך שהוועדה

תיענה לבקשתו.

ש' יעקבסון ;

מעידנא דיומא אני רוצה להגיד להבר-הכנסת חגי מיררם, כי אני רואה שהוא מעוניין

להוסיף עובד, אבל לזה צריכים קראוון, אין איפה להושיב.
ח י מירום
תוסיף עוד 8 מהצד השני של הכנסת.
ש' יעקבסון
אין איפה להושיב אדם.
ח י מירום
אני יודע שישנה מצוקה. התעלמתי מקיומה של מצוקה? פשוט דיברתי על סדרי

עדיפויות כפי שנראים לי. אין לי שום ספק לגבי קיומה של מצוקה.
י' צידון
אני מבקש להגיד לחבר-הכנסת מירום שקרוואנים זה השתלבות במרחב השמי של המזרח

התיכון .

4. בקשת שר האוצר בדבר סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב ל-1991
היו"ר ח' קורפו
באישור הדיון על תקציב המדינה אישרנו את המועדים שבהם תדון הכנסת בתקציב מ-10

בנובמבר עד סוף דצמבר, כלומר 60 יום. עכשיו מבקש שר האוצר לאחר את המועדים

בשבועיים, ב-14 יום. האם יש התנגדות לכך? אני מבין שאין.

הוועדה נענתה לבקשת שר האוצר לאחר בשבועיים את המועדים לדיון בהצעת חוק

התקציב ל-1991.

5. מיכסת הצעות לסדר-היום והצעות חוק

היו"ר ח' קורפו ;

יש בקשה של חברת-הכנסת תמר גוז'נסקי לשנות את ההחלטח ולקבוע לסיעת חד"ש מיכסה

לפי 4 חברי כנסת.

אני מציע לדחות את זה עד לשבוע הבא כאשר נצביע על הענין של הסיעות.

י' שריד;

זה ענין עקרוני. יש הסעיף המפורסם שצריך לאשר את ההרכב הסיעתי ואנחנו לא

אישרנו את זה. אחר-כך באים לכאן ומביאים מספרים שלא קשורים בגודל המקורי של

הסיעה. אני חושב שזה ענין עקרוני. אני חושב שבלי הרבה דין ודברים צריך להגיד, כל

זמן שלא החלטנו אחרת המצב הקודם הוא על מכונו. כשנחליט אחרת, נחליט אחרת. יש גם

להניח שנחליט אחרת. אבל זה תקדים לא טוב שמתחילים לפעול כאילו נתקבלה החלטה. לא

נתקבלה שום החלטה.
היו"ר ח' קורפו
אזכיר לך מה הסיבה. אליבא דההגיון הזה סיעת המערך היתה צריכה לקבל הצעות

לסדר-היום כסיעה קואליציונית כי יש להם סגן שר בממשלה, אפרים גור. מאז שאישרנו

הם בממשלה. כדי לא להגיע לאבסורד הזה, כדי לא לפגוע בסיעת המערך הצענו בואו נצלם

את המצב כפי שהוא ששלושת האנשים האלה נמצאים בהוא בהמתנה. בהצעה שהגשנו כתוב

בפירוש - "שלושה חברי כנסת לא חושבה מיכסתם בדף זה".
י' שריד
דבריך דברי אלוהים חיים רק הרשה נא לי לומר את דברי הכפירה שלי. אם סיעה

מסכימה, אין שום בעיה. אני לא מציע לאנוס סיעה. תקנון הכנסת הוא לימינה של סיעת

חד"ש. אתה מביא לי דוגמא מהחיים שנעשו דברים מן הסוג הזה. הסיעה הסכימה כדי לא

להביא דברים עד אבסורד. במקרה הזה לו חד"ש היתה פונה הייתי מבקש גם אני להיענות

לבקשתה. היא לא פנויה,תקנון הכנסת לימינה, ולכן אני חושב שבקשתה היא בקשה נכונה.

הדוגמא שלך היא דוגמא אבל לא לענין זה.

היו"ר ח' קורפו ;

הוועדה החליטה לא לנהוג מפני שסיעת המערך ביקשה את זה, הוועדה החליטה להשתמש

בסמכותה שהיא יכולה לסטות.י' שריד;

אבל סיעת המערך הסכימה ואילו סיעת חד"ש לא מסכימה. זה ההבדל.
היו"ר ח' קורפו
היא לא ביקשה, היא רצתה מיכסות על-פי 39. היא לא צריכה לבקש. זה לא קשור

בבקשתה.
הי מירום
הבר-הכנסת קורפו , אתה משפטן ואתה יודע שבאופן פורמאלי המצב הוא כזה שהיום

סיעת חד"ש מונה 4 חברים.
היו"ר ח' קורפו
אבל הוועדה החליטה אחרת - מאהר שהמציאות מסובכת מאוד, על פיה סיעת המערך תקבל

עבור 39 ועל-פי מיכסה של סיעה קואליציונית, החליטה הוועדה לנהוג לפי סמכותה

לסטות מהתקנוון. יש לוועדה זכות לסטות מהתקנון. יש סעיף שמאפשר לה לסטות מהתקנון

ולסטות מהנוהל ולקבוע.

י' שריד;

הוועדה כשהחליטה מה שהחליטה היא לא החליטה על סמך זה שהיא סוטה מן התקנון.

הוועדה עשתה את זה בתום לב מפני שהיא לא שמה לב כל כך. גם אני לא שמתי לב. הביאו

3, וזה מה שהתקבל. לא שמתי לב.
ח' מירום
למה להעלות את זה עכשיו, הרי ממילא בשבוע הבא הענין יועלה וסיעת חד"ש לא

נמצאת כאן עכשיו.

י' שריד ;

היא לא נמצאת כאן לנמק אבל הדרישה היא דרישה צודקת.
צ' ענבר
היא היתה אתמול ונימקה את דרישתה.

י' שריד ;

אם היא נימקה את דרישתה אני מציע להצביע על זה.

היו"ר ח' קורפו;

אני מציע בכל זאת להיות מעשיים. כמו שהוועדה בישיבה הקודמת הלכה בשביל

הנכון, היא לא סטתה משום דבר, היא לא סטתה מסמכותה על-פי העקרון, לא כתוב בשום

מקום שהיא צריכה להכריז שזה על-פי סעיף זה וזה. אם זו סמכות של ועדה, היא רשאית

להחליט כך. הכנסנו בגוף ההחלטה "שלושה חברי כנסת לא חושבו". זה עדיין לא אומר

שאחד מהם לא יכול להיות מחושב על חשבון חד"ש. בהחלטה הזאת לא הורדנו מאף אחד אלא

אמרנו ששלושה חברי כנסת לא חושבו. נניח אם תיפול החלטה שאנחנו לא מכירים בהם

כסיעות, חוזרת יחידת החישוב לסיעה שלהם. הם לא קופחו.

על כן, מאחר שבשבוע הבא נדון בכך, מה הטעם שעכשיו נחליט?י' שריד;

אם נרשם בפרוטוקול שאם לא יאושר יחזור המצב למקומו, זה מקובל.
היו"ר ח' קורפו
בוודאי. זח מח שכתוב בהערת השוליים.

תודה רבה לכם. בזה סיימנו.

הישיבה ננעלה בשעה 9:50

קוד המקור של הנתונים