ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 23/10/1990

בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק הבחירות לכנסת (תיקונים מס' 23 ו-24); ערוץ הכנסת; ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מ' בר-זהר בנושא: טבח הנוצרים בלבנון; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס'

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי. ד' בחשון התשנ"א (23 באוקטובר 1990). שעי; 09:00

נכחו;

חברי הוועדה; חי קורפו - יו"ר

מ' גולדמן

שי דורון

שי וייס

ר' זאבי

רענן כהן

חי מירום

א' רובינשטיין

ר' ריבלין

ג' שפט

י' שריד

מוזמנים; חבר-הכנסת מ' בר-זהר

ש' יעקבסון - מזכיר הכנסת

ש' כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ד י לב - סגן מזכיר הכנסת

י י עמיקם - ראש אגף הסברה וקשרי חוץ

א' פישל - יחידת המחשב
יועץ משפטי
צ' ענבר
מזכירה
אי בן-יוסף
קצרנית
מזל כהן

סדר-היום; 1. ערעורים על החלטת י ו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות

לסדר-היום.

2. בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק הבחירות לכנסת

(תיקונים מס' 23 ו-24).

3. ערוץ הכנסת.

4. שונות.ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר-היום
של חבר-הכנסת מ' בר-זהר בנושא
טבח הנוצרים בלבנון

הי ו "ר חי קורפו;

אני פותח את הישיבה. יש בפנינו ערעור אחד של חבר-הכנסת בר-זחר על אי-הכרה
בדחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא
טבח הנוצרים בלבנון. סגן יושב ראש הכנסת, בבבבקשה
ש' וייס
בדיון שקיימנו על ההצעה הזאת עמדה לפנינו העובדה שבשבוע שעבר חיו שלוש הצעות

לסדר-היום בנושא לבנון. מאידך, הרצח וכן הלאה היה נושא חדש, ועל כן התלבטנו עם

נטיה לאשר. מכיוון שאנחנו מאשרים רק חמש חצעות, אני רוצה לומר שזאת היינה וזשישית.

אנחנו היינו גם כן בענין זה קרועים בין הרצון לאשר לבין המגבלות של העומס שהיו

לנו בענין זה.
מי בר-זהר
אדוני היושב-ראש, נכון שהיה דיון בשבוע שעבר, אבל בינתיים קרה משהו מחריד

והוא הטבח של הנוצרים וגם הרצח של דני שמעון. אני רוצה לומר שדווקא היום, כאשר

אנחנו עומדים מול עמוד קלון בעיני כל הקהיליה והבינלאומית על מה שמתחולל בארץ,

ואני מזכיר גם לוועדה הנכבדה הזאת הצורה שבה הועלה הטבח בסברה ושתילה שלא אנחנו

ערכנו אותו, אני חושב שדווקא זה הרגע להדגיש בפני העולם בקולה של הכנסת: הנה הר-או

מה שקורה שם, אף אחד לא מגיב, עולם כמנהגו נוהג, ואילו כשקרה דבר שבו לא היינו

מעורבים, או כשקורה דבר שבו החקירה עדין לא הסתיימה, כולם מיד גינו אותנו ומצאו

אותנו אשמים.
הי ו "ר ח' קורפו
מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור נתקבל

בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק הבחירות

לכנסת (תיקונים מסי 23 ו-24)
היו"ר ח' קורפו
חברי הכנסת, יש לנו בקשה של ועדת החוקח, חוק ומשפט לאפשר להם למזג שתי הצעות

חוק שאושרו בקריאה ראשונה, חוק הבחירות לכנסת (תיקונים מס' 23 ו-24). תוכנן היא

זכות בחירה לעובדי שירות החוץ בחוץ לארץ. זו הצעת חוק ממשלתית. הצעת החוק הפרטית

של חברי הכנסת עדנה סולודר ושבח וייס מרחיבה לכל עובדי ציבור אשר נמצאים בחוץ

לארץ.

האפשרות למזג הצעות חוק פרטיות היא כמו אפשרות למזג הצעות חוק ממשלתיות. אני

רק לא בטוח אם קיים דבר כזה, למזג הצעת חוק פרטית עם הצעת חוק ממשלתית.
צי ענבר
במקרה וזזה, אחרי שהצעת חוק פרטית הופכת להיות בחוברת כחולה ועוברת קריאה

ראשונה, אחרי הקריאת הראשונה כולם חוזרים למסלול-היו"ר ח' קורפו ;

הן עוד לא עברו קריאה ראשונה. כולן עברו קריאה טרומית.
ש' ויס
כולן עברו קריאה ראשונה.

צ' ענבר;

השאלה שלי היא האם שתי ההצעות עברו ברוב של 61?
ש' יעקבסון
שתיהן לא וגרסו שלא צריך.

אם לא בדרך המיזוג, האם אי-אפשר לשלב את הסעיפים של חברי הכנסת עדנה סולודר

ושבח וייס בהצעת הוק ממשלתית?
היו"ר ח' קורפו
הם יעשו את זה.
ש' וייס
אנחנו נמזג, זו המסקנה שהגענו אליה.
היו"ר ח' קורפו
מי להיענות לבקשת ועדת החוקה, חוק ומשפט?

הצבעה

בקשת יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק הבחירות לכנסת

(תיקונים מס' 23 ו-24} לפי סעיף 122(1) לתקנון הכנסת נתקבלה

ערוץ הכנסת

היו"ר חי קורפו ;

חברי הכנסת, הסעיף השלישי בסדר-היום הוא ערוץ הכנסת. יש בפנינו הצעה לקיים

בכנסת ערוץ טלוויזיה אשר יבשר לנו גדולות ונצורות. בקשתי את המופקד על הנושא הזה

בלשכת יושב-ראש הכנסת להציג לנו את הנושא. היתה איזו הברה שהציעה את הדבר הזה.

ראיתי את זה. אינני רוצה לחוות את דעתי. נשמע קודם את הבקשה ואת תוכנה.
י י עמיקם
אני אנסה, עד כמה שאפשר, לתאר במלים ערוץ תקשורתי טלוויזיוני, וידאו וכל מה

שקשור בזה. במסגרת כניסת המחשוב לכל אמצעי התקשורת בארץ הוצע לנו, לכנסת, על ידי

חברה בשם "מסכי עתיד", זו חברה שמתמחית בפיתוח תוכנות לטלוויזיות, לנצל את רשת

המחשב הקיימת באמצעות שלושת המסופים המוכרים לכם מקומה חמישית, מקומת הוועדות

וממזנון החכ"ים. על המערכת של מוחשב הכנסת ניתן על ידי תוכנה מסויימת להרחיב את

השימוש במסכים האלה ובמספר דקות אמחיש לכם זאת, מכיוון שאת ההצגה איך נעשה הדבר

הזה עשינו גם ליושב-ראש הכנסת, גס למזכיר הכנסת וכמובן שגם ליושב-ראש ועדת הכנסת,

שבעקבותיו גם פניתי אליו במכתב.הכוונה היא להכניס מכשיר פי .סי . המוכר לכולכם, מחשב אישי, לחדר אחד שבו ותהיה

שליטה, לצורך הדיון לחדר שלי ושהבחורה שלי תעבוד על התוכנה הזאת. מכניסים תוכנה

לתוך מכשיר הפי .סי . והיא בשליטה של שתי אצבעות יכולה לשלוט על כל מה שמועבר

למסכים האלה, כאשר הרעיון הוא להוסיף מספר מסופים, למשל למזנון הכללי, שגם שם

נמצאים במשך שעות היום עובדים רבים ובשעות הצהרים גם חברי כנסת רבים.
היו"ר ח' קורפו
למליאה אפשר להכניס את זה?
י' עמיקם
אפשר. הכמות כאן היא בלתי מוגבלת. דברנו על 8-9 מסופים שיוצבו בכל מיני פינות

הבית. דרך אגב, אחת מתוצאות הלווי של אופרציה כזאת לפי דעתי היא קירוב עובדי

הכנסת לעבודת הכנסת. אני רוצה להגיד לכם שגם משיחות עם הרבה עובדי כנסת, מסתבר

שאותם 300 איש בעצם נזונים מן העתונים, לא יודעים אפילו על מה שקורה בתוך הבנין.

כדאי לחשוב גם על האספקט הזה של קירובם לעבודה.

ברשת הזאת שתפעל כמובן מרגע שהכנסת מתחילה לעבוד בימים שני שלישי ורביעי,

אפשר באמצעות המיושב הזה להעביר לאחד המסופים מעבר למה שמדובר היום. כלומר, אם

מדובר על נוכחות במליאה אפשר להוסיף למשל הודעות מינהלתיות, את סדרי חיום

בוועדות, במליאה. אפשר להכניס מידע ממקורות עתונאיים. כלומר, לא להסתפק רק

בטלטקסט הקיים שמועבר היום בשעות הבוקר אלא אפשר להעביר הודעות של סוכנויות

החדשות הבינלאומיות כמו אי .פי . יו.פי. סוכנות עתים הישראלית בעברית גם מו7מר)שבת

והחל מעוד חודש אפשר יהיה להעביר את כל ההודעות של עתים באמצעות המחשב, גם הודעות

של חדר החדשות של "קול ישראל". בנוסף לאלה, חוץ מהודעות מינהלתיות שקשורות רק

במה שקורה בישיבה או בנושאי כנסת, אפשר להעביר כל הודעה מינהלתית מלשכת יו"ר

הכנסת, מזכיר הכנסת, קצין הכנסת אם מדובר בחירום וכמובן מיחידות ההסברה והדוברות

של כל המפלגות ושל המליאה כמובן .

יש לזה יתרון אחד. העסק הזזה הוא גם גרפי וגם. קולי. כלומר, בעקרון כל מה

שמועבר על המסך ניתן להכניס בו גם קול, זה קול ממוחשב אבל בהחלט קול שמיע וסביר,

זה לא קול של איזה רובוט. ואם מדובר באיזושהי הודעה דחופה, בין אם הודעת חירום

ובין אם הודעה מינהלתית, לא רק שזה מופיע על המסך אלא זה גם מלווה בסאונד.

העסק כפי שאמרתי הוא בשליטת גוף אחד מרכזי בכנסת. ממנו אפשר להדפיס את הטכסט,

אין הגבלת על כמות טקסטים והטקסט הזה עובר בו זמנית לכל המסופים או לחלק

מהמסופים. אפשר אפילו לחבר את שידורי הטלוויזיה אל אותם מסופים. דהיינו, אם זה

שידור ישיר כמו שהיה כאן בישיבת הפתיחה, אם זה המגזין "ערב חדש" בשעת חמש ואם זה

"מבט". כלומר, ייהנו מ"מבט" לא רק יושבי המזנון הח"כים שרק בו מוצבת היום

טלוויזיה אלא גם אנשים בקומה חמישית או בקומות אחרות.
י י שריד
כמה זה עולה?
י י עמיקם
מדובר על בין 15 אלף ל-18 אלף דולר, כשהכל מבוסס על כך שזה מתלבש על מערכת

המחשב שקיימת.
שי ו י יס
זה כסף קטן.
א' פישל
צריך לקחת בחשבון שגם בבנין החדש יש צורך במידע. כמובן צריך לקחת את זח

כיתרון נוסף.

דבר נוסף, זה לא אמור להוסיף עומס על המחשב שלנו, משום שזה לא רץ על המיושב

שלנו. זה יוסיף עומס על המחשב הקטן, פי .סי . שתקנה אצלך. לנו זה לא ישנה שום דבר

כי אנחנו משדרים את אותם הדברים לפי .סי. שלך.
ש' וייס
הענין נראה כל כך טוב שאי-אפשר למצוא סיבה להתנגד. בשבוע שעבר היחס החלטת

מליאה בעקבות דיון בכנסת על התקשורת. בקשנו שהכנסת תפנה לטלוויזיה - כמובן אין

לנו כח לכפות, אנחנו יכולים רק להידבר - כדי שיפתחו ערוץ חיצוני קבוע של כמה

שעות, כמקובל היום בכל הפרלמנטים באירופה, של שידורים ישירים גם מהוועדות, כמובן

מתוכנן ומתואם עם יו"ר הכנסת, הוועדה שלנו וכן הלאה. אולי כדאי להתחיל לגלגל את

זה עכשיו. אם נגלגל את זה עכשיו יש סיכוי שבעוד חמש-שש שנים יעניקו לנו את הצ'ופר

הזה.
י י עמיקם
יש כבר בקשה שתובא בפניכם לפחות של חברת שידור אחת לצלם כאן יום בשבוע בכנסת

ולהעביר את זח לרשתות הכבלים.
שי ו י יס
למה לכבלים כן ולעם ישראל כולו לא?
י י עמיקם
עם ישראל זה גם הכבלים. הם פנו על בסיס עסקי והם מוכרים את זה לרשתות.
ש' וייס
אני מציע שחבר הכנסת יואש צידון יתחיל יגלגל את זה, כי הוא התחיל לעסוק בנושא

הזה.
י' צידון
אני לא רוצה להתעסק עם זה. אני בהחלט חושב שזה רעיון טוב, אבל כל הענין הזה

לא מוצא חן בעיני משום שמדובר בעוד משהו ועוד משהו באקראי במקום לתכנן מערכת.

לתכנן מערכת זה מאמץ אחר ואנחנו כבר עברנו את העסק הזה.
היו"ר ח' קורפו
אומר לכם מה הן הספקות שלי. מגישים לנו כל פעם איזה קטע. ראיתי את והשידורים,

הציגו את זה בפני ותארתי בעיני רוחי את המכשיר שעומד פה במדרגות או בקומה העליונה

בפרוזדור כשעוברים מסיעה לסיעה או אפילו בחדר האוכל, ושם ירוצו הודעות של יו"ר

הכנסת, של יו"ר ועדה. אלה דברים אולי חשובים, אבל נדמה לי שמידת התועלת בהם תהיה

הסרת משמעות. מישהו יבוא ויקרא שם קטע מעתון או איזו ידיעה? הרי כולם יודעים את

הכלים. לו היו לנו חדרי התכנסויות, חדרי מנוחה, אפשר היה להשתמש בזה ואז היתה

תועלת. כך זה ירוץ כשגם אנחנו רצים. מה האפקטיביות של זה? שאלת המחיר כאן לא

קובעת.
י' צידון
אני מציע שאת תמחיר הסופי של המערכת כמוכר על ידי רואה חשבון נקבל כאן ונראה

במה מדובר.
ש' וייס
זה מסוג הדברים שלפי דעתי לא צריכים אפילו לעלות כאן לדיון. זה מסוג הדברים

שצריך לההליט עליהם ולעשות.
הי ו "ר ח' קורפו
שוב, זה לא מתוכנן. איך זה ישתלב בעתיד בדברים אחרים לא הצלחנו לקבל. בשעתו

ביקשנו מהמחשוב להכין תכנית אב מקיפה למערכת המחשוב בכנסת לשלבים יותר מאוחרים,

יותר מתקדמים, כאשר נוכל להתקשר עם מקורות מידע רבים יותר וגם אישרנו תקציב לדבר

הזה. הדבר הזח לא יצא לפועל.
אי פישל
לגבי הנושא של תכנית אב, גמרנו השבוע את ההגדרה ואנחנו מוסרים לחברה את סקר

הצרכים של הכנסת כפי שהגדרתם. זה דבר שלוקח זמן. לקחנו גם יועץ חיצוני כדי שהדבר

ייעשה בצורה מסודרת. השבוע או בשבוע הבא צריך לצאת מכרז לבחור את החברה שתעשה

בצורה אובייקטיבית ויסודית את חקר צרכי המרשוב בכנסת. מזה נובעת תכנית האב שתצא.

היו"ר ח' קורפו ;

אתה מציע שבנושא הערוץ לא לחכות לסקר?

אי פישל

אני חושב שאפשר בהחלט בסכומים כאלה לבנות מערכת עצמאית שתענה לדרישות של חברי

הכנסת. היא תהיה משולבת במערכת הקיימת, היא לא מנותקת.
שי ו י יס
היא לא עומדת בסתירה לסקר. הסקר יכול לגרום לכך שנניע בערוץ הזה עוד עניינים.

היו"ר חי קורפו ;

לא. הסקר יכול לגרום שתהיה מערכת כזאת שזה יהיה מיותר לחלוטין.
י' עמיקם
אני מציע לא להתמקד בענין של למה לא רק בנושא של הודעות מינהלתיות. אני

עתונאי במקצועי כבר עשרים שנה ואני רוצה להגיד לכם, שיש ימים שלמים שאני פה ובלהט

העבודה איני מאזין אפילו פעם אחת לחדשות. אם יש שעתיים בבוקר שבהן מקבלים

במסופים האלה את שירות עתים למשל, אני חושב שגם זה יכול לעזור, אפילו מבחינת לדעת

מה קורה בארץ ובעולם.

ר' זאבי;

ועדת המרושוב של הכנסת עדין פעילה?
היו"ר ח' קורפו
חיא הניחה את חהמלצות ועל-פי ההמלצות האלח בקשנו להכין את המכרז.
ר' זאבי
למת שלא תהיה ועדת קבע של מחשוב?

היו"ר ח' קורפו;

תיא סיימה את עבודתה. עכשיו צריך להכין סקר מת אנחנו צריכים.
ר י זאבי
הוועדת רק ממליצה על סקר, בשביל זה צריך ועדה? הוועדה צריכה לבחון את הסקר.

רוב החברים לא יכולים לבחון את הצדדים הטכניים, המעשיים, הישומיים, אם יש מקום

למכרז בדבר כזה. לכל זה צריכה להיות ועדת של מומחים אפילו אם בוועדה לא יהיו רק

חברי כנסת. יהיה חבר כנסת מומוחה, אם יש לנו כזה, ונצרף לוועדה מומחים מהמיגזר

החופשי.
היו"ר ח' קורפו
הקימונו ועדת והיא הגישה את מסקנותיה. בעקבות המסקנות שלה בקשנו להכין תכנית

אב לשירותי המחשוב שהכנסת תזדקק להם בעתיד היותר רחוק. כלומר, כל תצרכים שלה

בתחום תתקשורת ובתחום המחשוב צריכים להיכלל בסקר תזה, להיות קשורים עם האו"ם, עם

פרלמנטים בעולם, עם כל מקורות המידע האוניברסיטאיים. יש אפשרויות בלתי נדלות ולזה

צריכה חברה מקצועית להכין לנו סקר סד/ יהיו הצרכים של הכנסת במועד תזה. על זה יוצא

מכרז. אני מציע לא לעכב את ענין הסקר.
רענן כהן
אני לא מצליח להבין מה מבקשים בנושא של המיושוב?

י י עמיקם;

מדובר על הכנסת תוכנה נוספת למערכת המחשב הקיימת של הכנסת שתופעל באמצעות

מחשב אישי, שבו ניתן להוסיף שירותים נוספים על מה שמופיע היום בשלושת המסופים,

כמו העברת חדשות ממערכות עתונים, אפילו כניסה לטלוויזיה לשידורים כאלת ואחרים,

הודעות מינהלתיות לכל מי שיושב בבית. הכל מועבר גם במידע גרפי, גם במידע קולי

ולהרחיב את השידור שקיים לעוד מקומות בבנין. תרעיון תוא לתוסיף מספר מסופים

במספר מקומות בבנין.
היו"ר ח' קורפו
יש לנו את ההצעה הזאת. אנחנו יכולים לאשר אורנה ואז תיא תרוץ מיד. אפשרות

אלטרנטיבית היא, שמענו שהיום כבר מוכן הסקר לבדיקת הצרכים והשימושים של הכנסת

לצרכי המחשוב. להמתין למסקנות כדי לדעת אם זה ישתלב בתכנית תמשוב של תכנסת או

לא.
ג' שפט
אני חושב שמן הראוי היה, למרות שתסכום תוא לא פנטסטי, לשמוע גורם נוסף. אני

חושב שמן תראו י שתכנסת, בייחוד תכנסת, תקבל תצעה נוספת. לא צריך לזה מכרז, אבל מן

הראוי לפנות לאיזו חברה על מנת שנהיה בסדר.
היו"ר ח' קורפו
אני רוצה להציע הצעת שאולי תניח את דעתנו. אנחנו יכולים להזמין את המציעים

להציג בפנינו את הענין. לא דומה ראיה לשמיעה. נראה את העניו הזה, נתרשם מתוכנם

ומצורתם של הדברים ואז יהיה לנו יותר קל להחליט.
ש' וייס
יש לי הרגשה שלחברי הכנסת שיושבים כאן יש מספיק תבונה כדי שבדמיונם הלא-פרוע

הס יוכלו להחליט החלטה נבונה בדבר הוצאת 15 אלף דולר על דבר שעל פניו תהיה לו

תועלת די גדולה. הייתי מדריך אותם שהם יעשו את הטוב ביותר ויבדקו. אבל עקרונית

הייתי מאשר את זה.
היו"ר ח' קורפו
חבר הכנסת וייס, אתה רוצה להיות בטוח שמה שנאמר כאן הם דברים שהם יכולים

לבצע. הם רוצים להראות את זה בסאונד. אני מטיל ספק אם אנחנו יכולים באותו סכום

לעשות גם את הסאונד.
חי מירום
כאשר ועדת הכנסת מחליטה על הוצאה, האם אנחנו עושים את זה מתוך תקציב קיים,

יש לנו רזרבה לצורך העניו הזה?

היו"ר חי קורפו ;

הכל מדובר במסגרת התקציב.
שי דורו ן
ואם יתברר שהסכום עולה והוא כמעט כפול?
היו"ר ח' קורפו
הכנסת תפנה לוועדת הכספים ותבקש העברת כספים.
חי מירום
זאת השאלה שלי, האם התוצאה של ההחלטה בעניו זה עכשיו היא שאנחנו נפנה לגורם

אחר כדי לאשר תקציב נוסף לכנסת, או שמא זה משתלב בתקציב השנתי של הכנסת? יש לזה

משמעות מההיבט הציבורי הכולל, מוסיפים או לא מוסיפים בימים כאלה וכל מה שקשור

בזה.
היו"ר ח' קורפו
אנחנו עוסקים רק מו הצד של עבודת הכנסת. הכסף, אם הוא ישנו בתקציב ואם הוא

נמצא בסעיף הזה, הם יוציאו אותו. אם הוא לא נמצא, הם יבקשו עברה תקציבית. אם לא

יהיה להם כסף, יבקשו תוספת תקציב, לא מאתנו. אנחנו מאשרים רק את התוכו מבחינת

עניינה וצרכיה של הכנסת.
י' צידון
חבר הכנסת חגי מירום צודק. לעתונות איכפת מה קורה בוועדה.ח' מירום;

לא רק עתונות. גם אנחנו שאלנו כמה זה עולה. למה שאלנו כמה זה עולה? זה גם כדי

לקבל מושגים.
הי ו "ר ח' קורפו
נניח שירצו לכתוב שהוצאנו כסף. אז חשוב אם זה נמצא בתקציב או לא נמצא בתקציב?
חי מירום
בהחלט כן.
היו"ר ח' קורפו
התשובה שלי היתה ברורה. אנחנו עוסקים רק בצד התוכן ולא בצד התקציב.
ש' וייס
לו הייתי עתו נאי הייתי מברך, כי זו הרחבת כניסתה של העתונות לבנין חזה.

רענו כהן ;

אני מבין שיש פה שני דברים נפרדים. יש דבר אחד, תוכנה של האינפורמציה; ודבר

שני, שאלה של הצרכים. מאחר ושאלה של האינפורמציה היא שאלה בפני עצמה, בואו נגמור

חלק אי. אחרי זה אם יש חלק בי נלך לחלק בי.

היו"ר ח' קורפו ;

אין לנו היום חלק בי. יש רק חלק אי.
רענן כהו
אז חלק אי לא צריך לקשור לחלק בי.
היו"ר ח' קורפו
הוא לא קשור.

ש' וייס;

הייתי פעם חבר ועדת הכספים בעירית חיפה. היה כתוב שם כך: שעה לדיון. 45

דקות הוקצו לדיון על הוצאת 13 אלף לירות לרכישת מדפים לספריה. 15 דקות להוצאת 300

מליון לירות לבינוי שכונות. זה מה שפה קורה.

שונות
היו"ר ח' קורפו
כדי לקפק את רצונו של חבר הכנסת וייס שלא נעסוק רק ב-15 אלף דולר, יש בקשה

שניה שמידיה קצת יותר גדולים. יש הצעה לתוספת 250 מקומות חניה בכנסת. זה צריך

לעלות 300 שקל.רענן כהן;

מי הגיש את זה?

היו"ר חי קורפו;

מע"ץ הגישה את זה ליו"ר הכנסת והוא העביר- את זח אלינו כדי לקיים דיון איזה מן

ההצעות לקבל ואיזה לדהות. ההצעה והשניה היא הגדלת חניה ב-100 מקומות על ידי בניית

קיר תומך. זה צריך לעלות 700 אלף ש"ח. הצעה שלישית היא בניית מדרגות מילוט בשני

צדי הבנין. זה צריך לעלות 120 אלף ש"ח. ההצעת הרביעית היא קירוי מקומות החניה,

לבנות להם גג כדי שהמכוניות לא תתחממנה כשהן בחניה.
ש' דורון
לכל דבר יש גבול. הרופא אומר שכולם מתלוננים כאן שהם לא חשים טוב. ידוע

שהבנין הזה ממוזג בצורה גרועה והתיקון צריך לעלות הרבה כסף. חברי הכנסת לא דואגים

לכך ופתאם מתחילה הדאגה לקיר תומך ומיזוג למכוניות לחצי ירושלים שבאה לכנסת כמו

לבית קפה.
היו"ר ח' קורפו
האם מותר לנו להבין שאת נגד?
ש' דורון
כן.

היו"ר חי קורפו;

אם נקבל את שתי האלטרנטיבות הקיימות, ההצעה מסתכמת בכמה מליוני ש"ח. כשהביאו

לי את זה כתבתי למזכיר הכנסת: לדעתי לא צריך לבצע עבודות אלו למעט סעיף 3 מתוך

תקוה שמישהו מחברי הכנסת אמנם ימלט.

ש' וייס;

אני מזדהה עם ההערה שלך. זה נראה לי לגמרי מוצא מהקשרה של התקופה, מהקשרו של

המצב ומהקשר מעמדנו הציבורי. הוא לא נחוץ לחלוטין, אלא אם כן מישהו ישכנע אותי

שעוד 100 או 200 מקומות חניה זה צורך של כך וכך שנים. לי יש נטיה מאד שמרנית

בענין הזה, לא להרבות יותר מדי מקומות חניה בעתיד, אלא אם כן נוספו עובדים ולא

הייתי רוצה לפגוע בעובדים. אבל אם יש פה סיבה נוספת כמו אורחים ואחרים, שיחנו

בחוץ, שיהיה להם קצת דרך ארץ. בכלל הקלות הזאת שאפשר לחדור לבית הזה ולשבת במזנון

וכן תלאה וזה חלק גדול מההתרגשות הכוללת של רובנו לאותה קהילה שרומסת אותנו בגסות

וברשעות.
ש' דורון
ממול לבנין זה יש מחנות של אהלים למחוסרי דיור. כל יום אנחנו קוראים בעתון על

גלי העליה ואין קורת גג, וכאן רוצים קיר תומך ומיזוג למכוניות. אני רואיז לשאול,

בפרלמנט הבריטי ובפרלמנטים אחרים יש צי כזה של מכוניות של מבקרים?

אני אצביע נגד. אני אעשה כל מה שאני יכולה לדחות עד לתקופה טובה יותר את כל

התכנית. אני מבקשת לא לדון בנושא הזה.
היו"ר ח' קורפו
אני מבין שמותר לסכם שהוועדה דוחה את ההצעה להוסיף מקומות חניה או לבנות

קירוי לחניה הקיימת בבנין הכנסת ומאשרת בניית מדרגות המילוט בבניו הכנסת.

א' רובי נשטיין;

אס החלטנו כפי שהחלטנו, אני חושב שצריך להדגיש שיש דברים אחרים שבהם כו צריך

לשפר את המצב בכנסת. אני מבקש שתובא בפנינו תכנית לאותם שיפורים שאנחנו מתריעים

עליהם במשך כל הזמו ושהם נוגעים באמת לעבודה שלנו בכנסת. אני רוצה להצביע על שתי

תופעות. אחת, זה עניו חדר האוכל של חברי הכנסת. אנחנו לא מסוגלים לאכול במקום

עבודתנו בתנאים אנושיים. אני לא מסוגל להזמין היום אורח מחוץ לארץ לכנסת. אני

מזמין אותו למלון בעיר.

דבר שני, זה חדרי הנוחיות שלדעתי טעונים שיפוץ בצורה שאפשר יהיה להשתמש בהם.

הבנין הזרז קיים הרבה שנים ללא שיפוץ יסודי, הבלאי ניכר בו ונמצאים בו אלפי אנשים.

מוכרחים לדאוג לאחזקתו התקינה של הבניו.
היו"ר ח' קורפו
אני מבקש ממזכיר הכנסת להסב את תשומת לב י ו ייר הכנסת להערות שהושמעו כאו בעניו

השירותים ומזנן הכנסת.

ש' יעקבסון ;

הענין של שיפוצים הוא בהחלט עניו של הוצאה כספית. אבל עניו המזנון, אלה

תקנות שוועדת הכנסת צריכה להתקין. זה לא בידי. עניו השירותים, אנחנו נטפל בזה.

אבל עניו המזנון-
היו"ר ח' קורפו
יש ועדת מזנון.
אי רובי נשטיין
ועדת מזנון לא מוסמכת לקבוע מי נכנס למזנון. אין לועדת מזנון תקציב. ועדת

המז נו ו עוסקת בטיב המזון. הציוד וזכות כניסה לא שי יכים לו ועדת מזנון. אני מבקש

להעלות על סדר היום של הוועדה את שני הדברים הללו.
היו"ר ח' קורפו
ריבוי המבקרים בכנסת, יש כבר סעיף בסדר היום. קבענו אותו לשבוע הבא עם יו"ר

הכנסת. לנושא רהיטים יש חוות דעת של הכנסת. לנושא המחירים יש ועדת מזנוו. לעניו

השירותים, זה דבר מינהלי . בזה לא מטפלת ועדת הכנסת. צריך לטפל בזה י ו ייר הכנסת.
ר י זאבי
אפשר לשלב את הצעתו של חבר הכנסת רובינשטיין בדיוו על נושא הכניסה בשבוע

הבא.
היו"ר ח' קורפו
אנחנו צריכים לקבוע את הוועדות שיעסקו בהצעות לסדר-היום ובהצעות חוק. הועברה

אלינו הצעת חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים). שר המשפטים הציע להעביר את הצעת

החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות אחרות. מי בעד ועדת החוקה?

הצבעה

ההצעה להעביר את הצעת החוק הנ"ל לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה

היו"ר ח' קורפו;

הנושא השני הוא הצעה לסדר-היום בנושא: מדיניות המקרקעין ודיור לחסרי דיור

ולעולים, של חברי חכנסת אלי דיין, תמר גוז'נסקי ואריה גמליאל. נדמה לי שהעברנו

בשבוע שעבר ארבע הצעות כאלה לוועדת הכספים בגלל הזיקה של ועדה זו לנושא העליה.

אני מציע גם את ההצעה לסדר-היום הזאת להעביר לוועדת הכספים.
הוחלט
להעביר את ההצעה הנ"ל לדיון בוועדת הכספים.
היו"ר ח' קורפו
תודה רבה. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים