ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/09/1990

חוק-יסוד: הכנסת (תיקון מס' 12)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים