ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/08/1990

כנס מיוחד בפגרה לדיון בנושא; פלישת עיראק לכווית

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 144

מישיבת ועדת הכנסת

יום חמישי, י"א באב התש"ן (2 באוגוסט 1990). שעה 20:15
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר ח' קורפו

יצחק לו י

אי לין

י י צבן
מוזמנים
מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

סגן מזכיר הכנסת די לב
הקצרנית
י' חובב

סדר היום

אישור כינוס הכנסת בפגרה לדיון בהצעות לסדר היום בנושא:

פלישת איראק לכווית.כנס מיוחד בפגרה לדיון בנושא; פלישת עיראק לכווית

הי ו "ר ח' קורפו

ערב טוב. זימנו את הוועדה כדי לקבוע מועד לכינוס הכנסת כדי לדון בהצעות

לסדר היום שלא יועלו היום בשל השעה המאורורת, וגם בשל הרצון להמתין עוד מספר ימים

כדי שיתבהרו הדברים ואפשר יהיה לדון ביתר יסודיות בנושא זה של פלישת עיראק

לכווית.

סעיף 148 לתקנון הכנסת קובע כי הכנסת לא תדון בשום ענין בצורת דיון החורגת

מהוראות התקנון או מהתקדימים אלא אם כן דנה והחליטה ועדת הכנסת על כך.

ובכן, היום נקיים את הדיון וההחלטה, וההצעה היא שנזמן ישיבת מליאת כנסת ביום

שלישי הבא, בשעה 12:00.

מישהו מהחברים רוצה להתייחס לזה, בבקשה.

א' לין

למה ביום שלישי ?

היו"ר חי קורפו

ההערכה היא שעד אז הדברים יהיו בהירים דיים, ולא יהיה מאוחר מדי מלעסוק

בנושא. נוסף לזה, ביום שלישי מתכנסת גם ועדת החוץ והבטחון בהשתתפות הרמטכ"ל

בשעות הבוקר, חלק גדול מהחברים כבר מגיע לירושלים, ובשעה 12.00 אפשר יהיה כבר

לכנס את מליאת הכנסת.

יציק לו י

אני תומך בהצעה, אני רק מציע שיושב-ראש הכנסת יודיע על כך במליאה עם כמה דברי

הקדמה, כדי שלא ישתמע שיש כאן זלזול, חוסר חשק להישאר או עצלות וכדומה.

ש' יעקבסון

יושב-ראש הכנסת יודיע על כך במליאה.

היו"ר חי קורפו

אם אין יותר הערות, אני מעמיד את ההחלטה להצבעה. מי לקבלת ההחלטה הזאת?

הצבעה

היו"ר חי קורפו

פה אחד נתקבלה ההחלטה - על סמך סעיף 148 לתקנון - ביום שלישי הקרוב, ט"ז

במנחם-אב התש"ן - 7.8.90 - בשעה 12:00, תתקיים ישיבת מליאה אשר תדון בנושאים אשר

הועלו היום כהצעות לסדר היום ולא נידונו בשל השעה המאוחרת ובשל אי-הבהירות במצב

המד י נ י .

תודה.

.*.*.*. (ננעלה בשעה 20.30)

קוד המקור של הנתונים