ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 05/06/1990

ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות של הצעות לסדר היום; שונות

פרוטוקול

 
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 123

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי י"א בסיון התש"ן - 6.90.4 - שעה 10.00
נוכחים - חברי הוועדה
ש' דורון - מ"מ היו"ר

מי איתן

_ פי גולדשטיין

שי דיין

ר' זאבי

שי וייס

אי לי ן

י' שריד
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

היועץ המשפטים צי ענבר
המזכירה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב י .
סדר יום
א. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות של הצעות לסדר הי ום.

ב. שונות.ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות של הצעות לסדר היום

היו"ר שי דורון

אני מתכבדת לפתוח את הישיבה, בשל ישיבת ועדת החוץ והבטחון תהא ישיבה זו

קצרה. הנושא הראשון שעל סדר היום - ערעורים על החלטת הנשיאות בדבר דחיפותן של

הצעות לסדר היום.

לפנינו ערעורה של חה"כ עדנה סולודר על אי הכרה בדחיפות הצעתה בנושא: השתלטות

מתווכים וארגונים פרטיים על הפנסיה מגרמניה.

אדוני, סגן יושב-ראש הכנסת.

שי וייס

מכיוון שהנושאים האלה מופיעים כל הזמן בעתונות במידה רבה מאד יש הרגשה שפה

יש מצב שהוא אמיתי. אנחנו לא אישרה את זה מפאת לחץ הנושאים האחרים.

היו"ר שי דורון

היא יכולה להעלות את זה בשבוע הבא.

שי וייס

אינני יודע. זאת הצעה אחת על סדר היום. אנחנו לא יכולנו לאשר אותה מסגרת

דהיפותן של חמש הצעות, באיזה שהוא שלב אפילו אישרנו אחר כך בדרך האלימינציה

והורדנו חלק מן ההצעות.

היו"ר שי דורון

מי בעד קבלת הערעור נא ירים את היד? מי נגד?

הצבעה

הערעור לא נתקבל

***

היו"ר שי דורון

מחר מתקיים דיון מדיני במליאה, ואני קוראת את מכתבו של מזכיר הכנסת אל
הוועדה
יי בעקבות הגשת תשע עשרה הצעות לסדר היום בידי הברי הכנסת שסיעותיהם

מייצגות את רוב חברי הבית, החליטו יושב-ראש הכנסת והסגנים על פי סעיף 86(א) לתקנון

הכנסת לכלול בסדר יומה של הכנסת את הנושא 'המצב המדיני ויחסי החוץ של ישראלי.

הנושא יידון ביום די השבוע. ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת דיון לנושא זה."

יש הצעה למסגרת של שעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

היו"ר שי דורו ן

הוחלט - להקצות לנושא הנ"ל מסגרת של שעה אחת לדיון סיעתי. תודה רבה.

. . . .

(הישיבה ננעלה בעה 10.05}

קוד המקור של הנתונים