ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 21/05/1990

דיון חוזר בהצעת תיקון לסעיף 36א לחוק יסוד: הממשלה - העברת סגן שר מכהונתו; הודעת חה"כ אברהם שריר על פרישתו מסיעת המפלגה לקידום הרעיון הציוני בישר-אל והצטרפותו לסיעת הליכוד; ועדה ציבורית לבדיקת נושא שכר וגמלאות של חברי הכנסת; הצבעה על בקשה לדיון חוזר בהשגה על הצעת תיקון לסעיף 36 לתקנון - מועד הדיון בהצעת אי-אימון

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 119

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ו באייר התש"ן (21 במאי 1990). שעה 10:00
נוכחים - חברי הוועדה
היו"ר חי קורפו

אי בן-מנחם

מי ג ולדמן

פ' גולדשטיין

צי הנגבי

שי וייס

ר' זאבי

ג י כהן

יצחק לו י

אי לין

י' צבן

אי רובינשטיין

ר' ריבלין

חי רמון

י י שריד
מ"מ חברי ועדה
י' גולדברג

חי מירום

י י מצא

עי סולודר

י י פרח

י י שמאי
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת ד' לב

שי ג וברמן - משרד המשפטים
היועץ המשפטי
צי ענבר
המזכירה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב
סדר היום
א. הודעת חה"כ אברהם שריר על פרישתו מסיעת המפלגה

לקידום הרעיון הציוני בישראל והצטרפותו לסיעת הליכוד.

ב. דיון חוזר בהצעת תיקון לסעיף 36א לחוק יסוד: הממשלה

בדבר העברת סגן שר מכהונתו.

ג. הצבעה על בקשה לדיון חוזר בהשגה על הצעת תיקון לסעיף

36 לתקנון - מועד הדיון בהצעת אי-אימון.

ד. שונות.א. הודעת חה"כ אברהם שריר על פרישתו מסיעת המפלגה לקידום

הרעיון הציוני בישר-אל והצטרפותו לסיעת הליכוד

היו"ר ח' קורפו

רבותי, אני פותה את הישיבה. הסעיף הראשון בסדר יומנו הוא פנייתו של חבר

הכנסת שריר והודעתו על פרישתו מסיעת המפלגה לקידום הרעיון הציוני והצטרפותו לסיעת

הליכוד.

בישיבה הקודמת ביקשה הברת הכנסת דורון לדהות את ההצבעה בסעיף הזה מפני שהיא

לא ידעה מה תהיה החלטת הסיעה לאור העובדה שלא היתה פנייה ישירה של חבר הכנסת שריר

אל חברת הכנסת שרה דורון. אחרי הישיבה העביר חבר הכנסת שריר פנייה לחברת הכנסת

שרה דורון, ובישבת הנהלת הסיעה הוחלט לאשר את הצטרפותו של חבר הכנסת שריר לסיעת

הליכוד.

י' שריד

לא, זה לא מספיק שהיתה החלטה.

ח' רמון

אנהנו רוצים לראות.

י' שריד

תסלח לי, בזמנו אתה דרשת הודעה בכתב. אתה לא יכול להודיע שום דבר, אתה לא

מוסמך.

היו"ר חי קו רפו

אתה צודק. חבר הכנסת אמנון רובינשטיין, רצית להגיד משהו.

א' רובינשטיין

כן, גם אמרתי בישיבה הקודמת, לדעתי בנושא המעורר התנגדות צריכים להיות שני
דברים
מכתב בקשה של חה"כ שריר, עם הנמקה מדוע הוא מבקש לעשות את זה; שנית, ברגע

שהדבר שנוי במחלוקת - הוא גם צריך להופיע בוועדה. גם ביקשו כאן חברים בישיבה

הקודמת שהוא יופיע בפני הוועדה.

ח' רמון

אני מצטרף לבקשותיו של חהייכ רובינשטיין. אני עומד על כך שמבקש הבקשה יבוא

ויסביר את נימוקיו. הוא הופיע פה כאשר הוא ביקש לפרוש מסיעת הליכוד לסיעת הרעיון

הציוני, הופיע, היה כאן, אמנם לא דיבר כי היה לו הדובר חה"כ גולדשטיין, אבל מכיוון

שחהייכ גולדשטיין נשאר בקידום הציוני ואילו חה"כ שריר לא פרש אז אין לו דובר.

י' שריד
בגלל התקדים אנחנו מוכנים
חבר-הכנסת שריר או בא כוחו.

ח' רמון

- או בא כוחו.אנחנו מבקש שהוא יבוא לכאן ויסביר את בקשתו על נימוקיה, ואני אבקש את

חבר-הכנסת לין שיסביר גם כן את מה שהוא הסביר באותה ישיבה הסטורית.

פ' גולדשטיין

אני אומר את כל מה שאני אומר עכשיו, אלא אם חבר הכנסת אוריאל לין יופיע בכתב

הגנה בנושא הזה ויסביר במשך שעות ארוכות את מה שהוא אמר בעבר.

אני, על כל פנים, רוצה לאמר לכם, אני מבין את בקשותיהם של חברי לוועדה, אני

אינני מתנה את פרישתו של חה"כ אברהם שריר מהסיעה לקידום הרעיון הציוני בשום דבר.

שום דבר לא ימנע אותנו מלאשר את פרישתו.

ח' רמון

חבר-הכנסת גולדשטיין, הלהיטות הזאת גובלת בחוסר נימוס כלפי חבר-הכנסת שריר.

פ' גולדשטיין

אם אדוני היושב-ראש מחלק את הנושא לשני חלקים, פרישה מסיעתנו והצטרפות

לליכוד, לפחות בקטע בו מדובר-על פרישה מסיעתנו - אני אתמוך.

רי ריבלין

אדוני, עד כמה שזכור לי גם חבר הכנסת לין וגם אני בישיבה הקודמת ביקשנו -

וזה רשום בפרוטוקול - לקבל נימוקים מדוייקים מדוע עזב אותנו חבר-הכנסת שריר,

ובעיקר מה הנסיבות שגרמו לו לשנות את החלטתו הדרמטית כפי שהובאה בפנינו באותה עת.

אנחנו רוצים לדעת בפירוש על מנת שנדע מה להצביע.

אני בא ואומר, אולי חבר-הכנסת לין שהוא חבר הנהלת סיעת הליכוד קיבל הסברים

ולכן הוא נמנע מלהופיע פה. אני לא הבר הנהלת הסיעה, אני מבקש לשמוע את ההסברים

בצורה ברורה ומפורטת, כי אחרת לא אדע איך להצביע. אני רוצה לדעת מדוע הוא מבקש

לחזור הבית, פרט לקריאה הדרמטית.

הי וייר חי קורפו

הוא התבקש על ידי שר הבינוי והשיכון.

רי ריבלין

זה נימוק, אדוני, שאני אשקול אותו בצורה רצינית ביותר. אולי זה הנימוקים

היחידי שיכול לשכנע אותי.

שי וייס

אני דווקא לא מתכוון להתבדח. פרשת שריר היא אחת הפרשות המכוערות ביותר של

החיים הפרלמנטיים פה. בקטע הזה יש שותפים, ישנו המשחד והמשוחד, לדאבון לבי גם ידי

מפלגתי מלוכלכות בפרשת שריר,

י י מצא

לא גם, רק.

שי וייס

גם.ואני לא רוצה להתעסק איתו, לא רוצה לתת ללו עוד במות, צריך מהר למחוק את

הפרשה הזאת מסדר היום הפרלמנטרי, הוא גרם נזק נורא לדמוקרטיה. לא רק הוא, כל מי

ששיתף איתו פעולה על ידי מעשה או בשתיקה, בהסכמה, בתוך זה שבועיים גם אני - אני

מתבייש בשתיקה שלי - לא רוצה לראות אותו פה לענין הזה. נעשה הצבעה, ונגמר הענין.

היו"ר חי קורפו

חבר הכנסת מצא מנהל את ישיבת הסיעה היום, ביקשתי ממנו מכתב והוא ביקש

להודיע את הודעתו.

י' מצא

המכתב בהכנה. אני החלפתי היום את חה"כ שרה דורון ולא על רקע פרשת שריר אלא

שיש לה היום איזו הופעה פוליטית יחד עם חברת הכנסת אורה אמיר. החלפתי אותה כממלא

מקום יושב-ראש הסיעה.

הובאה בפני הסיעה פנייתו בכתב של חה"כ שריר, וסיעת הליכוד בישיבת הבוקר

אישרה את חזרתו לסיעת הליכוד. אני לא חושב שהסברים של הנהלת סיעת הליכוד למה ומדוע

צריכים להינתן כאן. אם יש איזשהו הבר כנסת שמעונין לשמוע למה ומדוע יבוא אלינו ואם

נרצה נמסור לו אותם שם. בוודאי שאם אותו חבר כנסת שייך לסיעת הליכוד הוא יקבל כל

הסבר.

חי ו"ר חי קורפו

לענין הופעתו בפני הוועדה, אני הצעתי לחבר הכנסת שריר את הרעיון הזה והוא

דחה אותו. הווה אומר, שיש בפנינו את פנייתו בכתב בה הוא מודיע כדלהלן, ואני קורא:

"אדוני היושב-ראש, הנני מבקש להודיעך על עזיבתי את הסיעה לקידום הרעיון

הציוני ושובי לחצטרף לסיעת הליכוד. בברכה, אברהם שריר."

כמו כן, יש לנו את הודעת הנהלת הסיעה אשר מאשרת את הצטרפותו.

י' שריד

ההודעה לא מספקת, אנחנו רוצים לראות מכתב.

היו"ר הי קורפו

הבר-הכנסת מצא אמר שהמכתב בדרך. אל תהיה פורמלי סט.

י' שריד

אני פורמליסט בדיוק כמוך.

יו"ר ח' קורפו

אז תבטא את זה בחצבעתך.

מי לאישור הודעתו של חבר הכנסת אברהם שריר על עזיבתו את הסיעה לקידום הרעיון

ציוני והצטרפותו לסיעת הליכוד.

פ' גולדשטיין

אני מבקש הפרדת ההצבעה.היו"ר חי קורפו

מי בעד קבלת הודעתו על פרישתו מסיעת המפלגה לקידום הרעיון הציוני? נגד?

הצבעה

ש' יעקבסון

זו לא הצבעה חוקית, איך אפשר להצביע נגד פרישה? זה לא תופש, עם כל הכבוד.

היו"ר חי קורפו

רבותי, כמובן שההצבעה הזאת הסרת כל משמעות, מכיוון שאדם לא זקוק לשום אישור

כדי לפרוש.

ח' רמון

לפרוטוקול, אדוני היושב-ראש, אם ההצבעה היתה מאושרת זאת אומרת שהסיעה לקידום

הרעיון הציוני היתה מונה ארבעה ולכך יש אישור, וכעת היא מונה חמישה. אך עתה, הוא

מודיע על פרישה, הוא יכול להמשיך ולהיות מופרש, אבל הסיעה לקידום הרעיון הציוני

מונה חמישה.

צ' ענבר

לי נראה שיכולה להיות רק הצבעה אהת על המעבר מסיעה אחת לסיעה שנייה. אין

כאן בקשה אי - לפרוש, ואם לא תאושר הפרישה אז להישאר. לי לא זכור שום תקדים שבו

חבר כנסת ביקש לעבור מסיעה אהת לסיעה שנייה וקיימו על זה שתי הצבעות: אחת, שהוא

יוצא מהסיעה שממנה הוא פורש ונשאר כחבר כנסת יחיד, אני לא זוכר תקדים כזה. הוא

גם לא ביקש, הוא יכול לבוא ולהגיד: מה עשיתם לי, השארתם אותי חבר כנסת בלי סיעה.

חי רמון

זאת הכוונה.

היו"ר חי קורפו

רבותי, מי לקבלת הבקשה של הבר הכנסת שריר ליציאה מסיעת המפלגה לקידום הרעיון

הציוני והצטרפותו לסיעת הליכוד? מי נגד?

הצבעה

הבקשה - לא אושרה

***

חצבעה על בקשה לדיון חוזר בהשגה על הצעת תיקון

לסעיף 36 לתקנון - מועד הדיון בהצעת אי-אימון

היו"ר חי קורפו

מי לקבלת הבקשה לרביזיה על הצעת התיקון הנ"ל בנושא מועד הדיון בהצעת אי

אימון ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

הי ו"ר חי קורפו הצעה הרביזיה נתקבלה

הדיון בהצעה כפי שהוגשה לוועדה יתקיים בישיבה הבאה.דיון חוזר בהצעת תיקון לסעיף 36א

לחוק יסוד; הממשלה - העברת סגן שר מכהונתו

ח' רמון

ברשות היושב-ראש, ברצוני לאמר משהו, זה לא קשור ביילין לא ביילין. אני חושב

שהשימוש שנעשה במשטר הפרלמנטרי שלנו כפי שהוא קיים היום בפיטורי שרים היה שימו לא

נכון, ושזאת לא היתה כוונת המחוקק.

אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים היום בקריאה הראשונה בנושא של בחירת ישירה של

ראש ממשלה, וכאשר הנושא הזה יהזור לוועדת החוקה חוק ומשפט, אחד ההיבטים של החוק

הזה יהיה האם יש אפשרות לפטר שרים וסגני שרים ומה הסמכויות של ראש ממשלה שנבחר

באופן ישיר. אני מציע לכם שהרעיון הזה יידון במסגרת הדיונים של ועדת ההוקה חוק

ומשפט, מה עוד שמלכתחילה לא היתה סמכות בידי הוועדה הזאת להציע את החוק הזה,
מכיוון שחוקים שקשורים לחוק יסוד
הממשלה נתונים לסמכותה של ועדת ההוקה חוק ומשפט

להציע בקריאה ראשונה, ואני חושב שהוועדה חרגה אז מסמכותה,

מכל הנימוקים הללו אני מציע שהנושא הזה ירד מסדר יומה של הוועדה ויעבור

באמצעות מכתב - כהמלצה פה אחד - לוועדת החוקה חוק ומשפט לדון איך כיצד ומה לעשות.

צי ענבר

אני כבר בישיבה הראשונה שבה התקיים הדיון בנושא הזה סברתי שתיקונים לחוק

יסוד: הממשלה יכולים להיעשות רק בוועדת חוקה, ואינם בסמכותה של ועדת הכנסת.

אי רובינשטיין

אני גם חושב שזה צריך לעבור לוועדת ההוקה חוק ומשפט.

היו"ר חי קורפו

כן, זה נשמע לי הגיוני. נעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט.

***

רבותי, ברצוני למסור לחברים בדבר מינוי ועדה ציבורית לבדיקת נושא שכר

וגמלאות של חברי הכנסת. יושב-ראש הכנסת מינה ועדה זו. יש בקשות מבקשות שונות של

הברי הכנסת, ואני לא הייתי מוכן שהוועדה תדון בהן. אחרי שכבר היו שתי ועדות

ציבורית הצטברו כל מיני בקשות, העברנו את הכל לוועדה הזאת שהיא תשיב עליהן, הוועדה

מורכבת מאישי ציבור, בראשה עומד מר חיים קיברסקי. כך לא ניכנס אנחנו תחת שבט

הביקורת על שאנו דנים בענינינו. הוועדה התכנסה בשבוע שעבר, מחר אני מופיע בפניה.

הוועדה תעסוק בכל נושאי השכר והגמלאות שהועלו, הצעות פרטיות ועקרוניות גם יהד.

ח' רמון

הם דנים גם בענינים עקרוניים?

הי ו"ר חי קורפו

כן, הם קיבלו מנדט לעסוק כמעט בכל הנושאים.

ח' רמון

יושב-ראש הכנסת מינה אותה מיוזמתו?

היו"ר חי קורפו

הוועדה מונתה על-ידי היושב-ראש על פי בקשתנו. החלטנו שאיננו יכולים לדון

בבקשות שהופנו על הוועדה.ח' רמון

הבקשות שהופנו אלינו היו אישיות ולא עקרוניות, עד כמה שאני זוכר. יש הבדל,

אדוני,

הי ו"ר הי קורפו

אם הבר הכנסת תופיק טובי רוצה שאנחנו ניתן לחבר כנסת שכיהן שלושים שנה, אז

ההחלטה היא אידיבידואלית? לא, ההחלטה היא עקרונית. זו לא בקשה אישית, זה ענין

עקרוני.

ח' רמון

אם העקרון הוא כזה, זה בסדר. אבל לא שמגיע לחבר כנסת עוד שלושים אחוז

כי כך הוא החליט.

היו"ר חי קורפו

קודם כל, גם זו בקשה, כי הגימלאים מדברים על התוספת שה-ו.מלצה על ידי ועדת

נבנצל.

ביקשתי עכשיו למסור שהוועדה הזאת פועלת. אם יש למי מחברי הוועדה איזה שהן

הצעות בתחומים הללו אז מוטב שזה יעשה עכשיו, ולא שני זכר אחר כך ונצטרך לחכות

לוועדה חדשה שתקום. כל הבקשות שישנן בתחום הזה אני מבקש מחברי הוועדה להעלות אותן

כדי להעבירן לוועדה ולקבל לגביהן החלטה.

אי ליו

הייתי מציע שהוועדה תציג בפני ועדת הכנסת מה הם הכיוונים שלה. אני רואה בזה

פגיעה בכבודי לפנות לוועדה. אולי כדאי שנשמע את דעתה, ויובעו דיעות כאן בוועדת

הכנסת באופן בטוח וברור על הנושאים השונים, ואחר כך היא תיישם את המסקנות מהדיון

הזה, במקום שכל אחד יפנה באופן אינידיבואלי ויגיש הצעות שונות.

הי וייר חי קורפו

לא נראה לי הרעיון שוועדה ציבורית שמונתה על ידי יושב-ראש הכנסת תבוא לוועדת

הכנסת למסור לה מה הם ה- .TERMS OF REFERENCESאין חובה לפנות אל הוועדה

ישירות, זה יכול להיעשות דרכי.

ח' רמון

שלא יהיה לנו חלק ונחלה בזה.

היו"ר הי קורפו

ה י ש י בה נ ע ולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11.00)

קוד המקור של הנתונים