ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 08/05/1990

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בשני נושאים: 1) היערכות הממשלה לקליטת העלייה. 2} משק המים בישראל; ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 115

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"ג באייר התש"ן (8 במאי 1990). שעה 09:00
נוכחים - חברי תוועדה
היו"ר חי קורפו

ר' איתן

מ' גולדמן

פי גולדשטיין

שי דורון

ת' טובי

רענן כהן

אי לין

אי פורז

י י צבן

ר' ריבלין

י' שריד
מ"מ חברי ועדח
מי איתן

אי בורג

ג' גל

חי מירום
מוזמנים
מזכיר חכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר חכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
המזכירה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב
סדר היום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. שונות.היו"ר ח' קורפו
רבותי , בוקר טוב. הסעיף הראשון שעל סדר היום
ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות

הצעות לסדר היום.

בפנינו ערעורו של חה"כ אברהם פורז על אי הכרה בדחיפותך הצעתו בנושא: "הכנסת

ספר תורת לישיבת קבר יוסף".

אי פורז

מאחר וסגן יושב-ראש הכנסת איננו כדי לנמק אני מוכן לא לנמק גם כן.

י' שריד

שמעתי שהיו לחצים בנשיאות, עזוב את זרו.

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת תכבד את הפנייה, כל זמן שלא שינינו - - - מי שמכבד יכבד.

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

בעד - 7

נגד - 7

הערעור לא נתקבל

י' שריד

אני רוצת הצבעה חוזרת.

שי דורון

אין דבר כזה.

היו"ר חי קורפו

חבר הכנסת פורז, תודה רבה לך, הערעור נדחה.

בפנינו ערעורו של חה"כ האשם מחאמיד על אי הכרה בדחיפות הצעתו לסדר היום
בנושא
"התנחלויות חדשות בירושלים ובעזה".

המערער איננו. מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - מיעוט

הערעור נתקבל

ש' יעקבסון

יש תשע הצעות באותו נושא.היו"ר ח' קורפו

הוועדה מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בהוק הבזק (תיקון מסי 7).

התש"ן-1990 . אתמול שיחררנו את ההוק הזה מחובת הנחה לאחר שהוא היה בוועדת הכספים

כדי שיחזור לוועדה ויידון עוד היום להכנתו לקריאה שנייה וקריאה שלישית.

במליאת הכנסת הועלתה הצעה אחרת.

אני מעמיד את שתי ההצעות להצבעה זו מול זו, בעד העברת החוק לוועדת הכספים

ובעד העברתו לוועדת הכלכלה.

הצבעה

ההצעה להעביר את חוק הבזק (תיקון מס' 7), התש"ן-1990 לוועדת הכספים נתקבלה

היו"ר חי קורפו
ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בשני נושאים
1) היערכות הממשלה לקליטת העלייה.

2} משק המים בישראל.

פ' גולדשטיין

הנושא הראשון - שעתיים; הנושא השני - שעה אחת.

י י שריד

מקובל.

היו"ר חי קורפו

אני מבין שההצעה מקובלת על חברי הוועדה.

הישיבה נעולה.

***

(הישיבה ננעלה בשעה 09.30)

קוד המקור של הנתונים