ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/04/1990

כינון הממשלה והרכבה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 113

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ט"ז בניסן התש"ן (11 באפריל 1990). שעה 30;08
נוכחים - חברי הוועדה
שי דורון - מ"מ היו"ר

ר' איתן

מי גולדמן

פ' גולדשטיין

/ צי תנגבי

שי ו י יס

ר' זאבי

ת' טובי

י י צבן

אי רובי נשטיין

י י שריד
מ"מ חברי ועדה
מ' איתן

חי מירום

י' פרח
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
המזכירה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י' חובב
סדר היום
קביעת מסגרת לדיון בנושא: כינון הממשלה והרכבה.היו"ר ש' דורון

בוקר טוב, מועדים לשמחה. חבר הכנסת קורפו, היושב-ראש הקבוע של הוועדה ביקש

ממני לפתוח את הישיבה.
הוועדה מתבקשת לקבוע מסגרת לדיון בנושא
כינון הממשלה והרכבה

שיידון היום בכנס מיוחד של הכנסת. יש הצעות?

ר' איתן

הודעות סיעות.

אי לין

הודעות סיעות, עשר דקות לסיעה, היות וזה נושא כבד משקל.

חי רמון

אתה ממש עקבי

א' לין

אני מציע דיון יותר רחב.

היו"ר ש' דורון

ברצוני לשאול את מזכיר הכנסת - מה התקדימים בנושא הצגת ממשלה. אם נלך על

הודעות סיעות תהיה זו פגיעה חמורה מאד בדמוקרטיה, לדעתי, נסיון של הרוב להשתיק את

המיעוט.

באירוע כזה בחיי מדינת ישראל - הצגת ממשלה - אפשר לאפשר דיון חופשי ופתוח ולא

צריך לחשוש גם מדברים חריגים שייאמרו. בשביל זה קיימת הכנסת.

אני פונה לכל אבירי חופש הדיבור בנושאים שוליים ביחס לנושא שעומד להיות מועלה

היום, רק לפני שבוע ביקש חבר הכנסת וייס דיון ארוך של שלוש-ארבע שעות ולא הודעות

סיעות בנושא שהוא יחסית שולי, ואני רוצה לפנות לרגש האחריות הציבורית שלכם. זה

יהיה מאד מאד לא מקובל לקבוע מסגרת של הודעת סיעות.

מר יעקבסון, בכל שנות קיום המדינה, בכל פעם שהוצגה ממשלה, מה היה משך הדיון?

מה הם התקדימים?

שי יעקבסון

מקובל דיון נרחב. הודעות סיעות רק במקרה של צירופי שרים.

חי רמון

אני מבין שאת רוצה דיון סיעתי. אני מציע דיון סיעתי של שעתיים, ובכך נתפשר.ג' כהן

שש שעות.

ר' זאבי

מה אפשר להגיד שעוד לא נאמר-?

היו"ר ש' דורון

אני עוד לא דיברתי, למשל. לא שמעתי רבים מחברי. היו אלי פניות רבות, וזה חל

על כל הסיעות, לקיים דיון ולתת לכל המעוניינים בכך להתבטא. זה לא יהיה מקובל

לאור מה שמתרחש, זה לא יאה לתדמיתנו , אם לא ננהג כך. הרי אם יש רוב אז יש רוב

לכל דבר, ואפשר גם להחליט לא לקיים דיון בכלל.

ר' איתן

אנחנו לא חייבים שום דבר למי שעשה את כל "הסמטוכה" הזאת במשך החודש האחרון,

ואיננו צריכים להתחשב בשום תקדים. אף פעם לא הוצגה - או לא הוצעה - ממשלה בצורה

כזאת, עם כל התרפה, עם כל ההשפלה, מצד כל הנוגעים בהצגת הממשלה הזאת - לכידת

עריקים וכל מיני הבטחות שהובטחו להם שלא נשמעו כמותן. אנחנו לא חייבים דבר לאף

אחד מהם.

אני מציע שנקיים דיון סיעתי קצר וממצה, ובזה נגמור את הענין.

א' רובינשטיין

אפשר להתפשר על שלוש שעות.

פי גולדשטיין

שלוש שעות זה מספיק.

הי ו "ר ש' דורון

אני מוכנה ללכת על הפשרה הזאת.

פ' גולדשטיין

אם כך אז עדיף הודעות סיעות.

ח' רמון

אני מציע דיון סיעתי של שעתיים, ולוותר על הודעות סיעות.

היו"ר ש' דורון

מה התקדים? כמה שעות?

ש' יעקבסון

שעתיים, שלוש.ג' כהן

נכון אמר רפול שאסור להסתמך על תקדימים. עוד לא היה תקדים למין הצגה כזאת

של ממשלה. אבל דווקה מפני שלא היו תקדימים להצגה כזו של ממשלה כזו , בהצגת

הממשלה - אם תוצג - צריך-שהדברים יאמרו על ידי כל חברי הכנסת. אילו זה היה ניתן

כל מאה ועשרים חברי הכנסת צריכים להגיד היום את דעתם על הנושא הזה.

לכן אני בעד להרבות עד כמה שאפשר, ובעד הרחבת המסגרת. הצעתי שש שעות של דיון,

אך אני מוכנה להתפשר עם ההצעה הראשונה שלך - ארבע שעות דיון.

י' שריד

אחרי כל מה שהציבור עבר, מענין אותו כמה זמן הכנסת תדון בנושא כמו שמענין

אותו השלג דאשתקד.

אני מציע שיהיו הודעות סיעות, ולשאלה מה מקובל - כל אחד על פי טעמו. אני

חושב שדי שכל סיעה מופיעה ואומרת דעתה, ואין צורך בשורה אין סופית של כל מיני

אנשים שיעלו ויבואו אל הדוכן.

אני מציע מסגרת של הודעות סיעות.

פ' גולדשטיין

אתמוך בכל הצעה שתדבר על המינימום שצריך, לא יותר. אם אני צריך לשקול בין

הצעתו של חה"כ שריד - הודעות סיעות - לבין הצעתו של חה"כ רמון - שעתיים דיון -

אעדיף את הצעתו של חה"כ שריד, אך אני מוכן ללכת לפשרה של שעתיים דיון סיעתי.

ת' טובי

אני מעדיף הודעות סיעות, לשכנע אחד את השני. אבל אם מתפשרים על שעתיים דיון,

שיהיה כך.

היו"ר ש' דורון

אני מבינה שיש חוב להצעה של שעתיים דיון.

אני מעמידה את ההצעות זו מול זו.

הצבעה

בעד הודעות סיעות - 6

בעד דיון של שעתיים - 8

ההצעה לקיים דיון סיעתי של שעתיים - נתקבלה

היו"ר ש' דורון

הוחלט לקבוע מסגרת של שעתיים לדיון סיעתי בנושא: כינון הממשלה והרכבה.

תודה.

* * *

(הישיבה ננעלה בשעה 08.45)

קוד המקור של הנתונים