ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/02/1990

הסתייגויות לתיקון סעיף 103 לתקנון; חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990; ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 94

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, י"א בשבט התש"ו (6 בפברואר 1990). שעה 00;09

נוכחים - חברי הוועדה; היו"ר חי קורפו

ר' איתן

י י ביבי

מי ג ולדמן

פ' גולדשטיין

שי דורון

שי וייס

ר' זאבי

רן כהן

רענן כהן

יצחק לוי

אי לין

אי פורז

י י צבן

י י צידון

ר' ריבלין

י י שריד

מוזמנים; מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת ש' כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב

המזכירה; אי בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב
סדר היום
א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. הסתייגויות לתיקון סעיף 103 לתקנון.

ג. שונות.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר חי קורפו

רבותי , אנחנו פותחים את הישיבה. לפנינו שישה ערעורים הל החלטת הנשיאות,

ונעבור עליהם לפי הסדר.

1) ערעור של חה"כ י' צבן, בנושא: ההתפתחויות בדרום אפריקה והשלכותיהן.

בבקשה, אדוני סגן יושב-ראש הכנסת.

שי וי יס

הנשיאות היתה סבורה שמדובר באמת בהתפתחות הדרגתית מרתקת, וזה היה באותה מידה

דחוף לפני שבוע ויהיה דחוף בעוד שבוע. זה תהליך מענין מאד אבל לא מחייב דיון

דחוף על רקע העומס העצום של הצעות לסדר היום שיש ממילא בימי רביעי. זה סוג

הדיונים של הצעה רגילה.

היו"ר ח' קורפו

חבר הכנסת צבן, בבקשה. ארגה ודאי רוצה להאיר את האספקט החיובי של הענין...

י י צבן

אני מתפלא על ההבהרה הזאת, ואני יוצא מהנחה שמי שמנמק לא בהכרה מזדהה עם

הנימוקים.

אני רוצה להזכיר שהיו ההתפתחויות במזרח אירופה הובאו הרבה הצעות לסדר היום,

למרות שזה מאד הדרגתי שם. כשנפלו חומות ברלין הועלו הצעות למרות שהיה כבר דיון

בכנסת על האפשרות של איחוד שתי הגרמניות, ואין לי טענה על כך. הוכרה השבוע שוב

דחיפות בנושא איחוד שתי הגרמניות. מי שחושב שהאירוע שהיה השבוע בדרום אפריקה זה

עוד איזה טפטוף של הברז של החופש ולא מבין שאמנם בתהליך הזה זאת היא תחנה רבת

משמעות - מתעלם מן ההדים, מתעלם מן השאלות שנשאלות כאן ובעולם לגבי ישראל ודרום

אפריקה, לגבי יהודים בדרום אפריקה, מכלול של שאלות שלפי דעתי לא יהיה נאה אם כנסת

ישראל ראשית לא תברך על ההתפתחויות האלה, וגם לרושוב מה זה אומר לנו.

פי גולדשטיין

אדוני, לפני ההצבעה, היות ונודע לי שאני מיצג מיעוט אני לא אשתתף היום

בהצבעות בכלל...

קריאות - - -

היו "ר חי קורפו

רבותי , אני מבקש מאלה שאינם חברי הוועדה לא להשתתף בהצבעה.

מי ג ולדמן

למה? הי ושב-ראש יכול לבקש אבל זה לא חוקי .י' צבו

אדוני היושב-ראש, אני לא מקבל את זה.

היו"ר חי קורפו

רבותי, יש החלטה של הוועדה שאושרה על ידי מליאת הכנסת שחברים שאינם חברי

הוועדה אינם משתתפים בהצבעה. חברי ועדה מן הראוי שלא ישתתפו בהצבעה על הערעור

שלהם. זה תוכן ההחלטה שלנו. זה לא בעשרת הדיברות, זה "מן הראוי", כפי שאמרתי.

מי שירצה - יכבד את זה.

מי בעד קבלת הערעור של חה"כ צבן? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ יאיר צבן - לא נתקבל

היו "ר ח' קורפו

קולות שקולים, הערעור לא נתקבל.

מי ג ולדמן

מאחר וספרת את עצמך - -

היו"ר חי קורפו

הודעתי שהערעור לא נתקבל, האמן לי שהוא לא נתקבל.

ר י ריבלין

אני מצביע לפי הוראת הסיעה, יחד עם זאת, אדוני היושב-ראש עתיר הנסיון ודאי

ראה איזה נושאים אושרו השבוע.

היו"ר ח' קורפו

היושב-ראש עתיק הנסיון יודע שהשאלה הזאת עולה בכל ישיבה.

ר' ריבלין

אני מוכרח להגיד שבכל ישיבה ההצעות שאושרו וההצעות שלא אושרו הערך שלהן היה

שו וה.

פי גודלשטיין

אתה מוכן לוותר על הצעה שאושרה לך?

י י צבו

אדוני היושב-ראש, חבר אחר של הסיעה שלי יכול לבוא ולהצביע במקומי? אם כן,

אני אומר שזו פיקציה, אני לא מקבל את ה"מן הראוי" הזה. זה פועל לרעת הסיעות

הקטנות.

היו"ר חי קורפו

יאיר, אנחנו קבלנו את זה בהסכמה ובהבנה, מן הראוי שתכבד את זה.היו"ר חי קורפו

רבותי, לפנינו שלושה ערעורים על החלטת הנשיאות לא לאשר דרויפותן של הצעות

בנושא הטרטורים בצה"ל.

2. הערעור של חה"כ יוסי שריד בנושא: טרטורים בצה"ל.

3. הערעור של חה"כ רענן כהן בנושא; טרטורי טירונים.

4. הערעור של חה"כ אברהם פורז בנושא: עלייה במספר מקרי ההתאבדויות בצה"ל.

אני קושר את שלוש ההצעות כי גם שני המציעים הראשונה בדברי ההסבר שלהם נגעו

בנושא של ההתאבדויות.

בבקשה, סגן-יושב-ראש הכנסת שבה וייס.

אי פורז

אני נגעתי בנושא הטרטורים.

רענן כהן

אני מסיר את הערעור שלי.

היו"ר הי קורפו

רענן, לכל תכסיס יש תכסיסים שכנגד. ואם אתה רוצה לשמוע תשובה פורמלית - לא

מערערים בפנינו ועל כן לא יכולים להסיר. מערערים בפני יושב-ראש הכנסת, כאשר אני

אקבל הודעה מיושב-ראש הכנסת לבטל אז אבטל את ההצעה.

שי וי יס

אדוני היושב-ראש, לטובת הה"כ ריבלין ואחרים שהעירו ויעירו גם פה לגבי מה

מאשרים ומה לא מאשרים בנשיאות - אני רוצה לקבוע שכל חבר כנסת זכאי שיאשרו את

הצעתו אם הנשיאות חושבת שהיא דחופה, וענין הדחיפות זה לפי הטמפרמנט של כל חבר

כנסת. יש כאלה שעוסקים בבעיות ברומו של עולם כמו דרום אפריקה או גרמניה, יש כאלה

שחושבים שאחוז הפשיעה בישראל כפי שמתבטא בדוח המשטרה שהתפרסם בשבוע שעבר זה גם

נושא חשוב. לכן ההערות האלה הן לא הבריות, זה קצת מזכיר לי התנהגות ילדותית

בבית ספר, מין סוג של הלשנה, וזה ממש דוחה ומעורר בוז.

קריאות - - -

שי וי יס

בכל פעם אני שומע את ההערות האלה. גם העירו לגבי גרמניה, הנשיאות היינה סבורה

שגרמניה מול דרום אפריקה, על רקע משא ומתן על הכרה גרמנית בישראל וקיום ירוסים -

היא דחופה. אם יש לכם טענה כלפי, לי אושרו מראשית הכנסת שלוש הצעות דחופות,

פחות מכולכם, ואף פעם לא ערערתי.

קריאות - - -

שי וייס

אז תפסיקו עם הרמזים האלה, יש לי אוזן כזו שקולטת.

לגבי נושא הטרטורים - אני רוצה להציג בפני הוועדה את הלבטים שעמדו בפני

הנשיאות. לגבי הטרטורים עצמם פרופר - היתה נטייה לאשר, כי יש אלמנטים של דחיפות,

פרסום הדוח, ביקור הרמטכ"ל, וכן, הלאה. לגבי ההתאבדויות - אני רוצה לאמר פהדוגרי, יש מדיניות של הנשיאות, יש אין סוף טענות ש"החדווה" שבה חברי כנסת מבקשים

לעלות על ההתאבדויות - - -

שי דורון

תמחק את המילה "חדווה".

שי ו י יס

סליחה. - שהדרך והמהירות והחיפזון והרצון האז לרושוף ולהיחשף באמצעות הנושא

של התאבדויות, כי ההנחה המקובלת היא שזה יוצר גל וחלילה גורס לתוצאה הפוכה.

זה סוג של מדיניות שאתם יכולים לא לחבל אווזה, תפקידי ביושר לאמר לכם ואתם

תשקלו. למשל היתה הצעה של חבר הכנסת שריד, כשראינו שהנושא הוא טרטורים היתה

נטייה לאשר אווזה, אךמצאנו שם בטקסט הוא מוביל להתאבדויות - אנחנו קוראים לא רק את

הכותרת אלא את הטקסט של כל הצעה - ועל רקע זה נפלה ההחלטה. תשפטו אינם.

הי ו "ר חי קורפו

אני רוצה להבין, מדוע היושב-ראש לא השתמש בסמכותו להעביר את זה לוועדת החוץ

והבטחון, יש סעיף בתקנון שמאפשר זאת.

שי דורון

גם הצעה שלי באותו נושא הועברה בזמנו ישירות לוועדת החוץ והבטחון.

שי וי יס

היה לנו לפני שבועות אחדים מצב דומה לגבי נושא יהדות אתיופיה, של חה"כ מיכה

גולדמן,אנחנו עד אז גלגלנו הרבה הצעות לוועדת החוץ והבטחון. מכיוון שמסתבר

שלוועדת החוץ והבטחון אין נטייה לקבל ישיר מן הנשיאות יותר מדי הצעות - -

שי יעקבסון

- לא לגבי נושא ההתאבדויות.

שי וי יס

לא, לגבי נושאים שונים. אם אתם תציעו את זה פה יש לי הרגשה שלא תהיה בעיה.

היו"ר חי קורפו

שמענו את ההסבר של הנשיאות. בבקשה, חבר הכנסת שריד.

י' שריד

אני רוצה להתייחס לדחיפות של ההצעה כי אנחנו לא דנים פה לגופם של הדברים, וגם

לאפשרות כאילו להעביר את זה ישיר לוועדת החוץ והבטחון דבר שהוא אפשרי על פי

הפרוצדורה הפרלמנטרית.

אני מזדהה עם הרבה מאד דברים שחבר הכנסת שבח וייס אמר לגבי טענות שיש לחברי

כנסת על הצעות שמאושרות ולא מאושרות, לי אין טענות לגבי ההצעות שמאושרות.

מאושרות, זו זכותם של היושב-ראש והסגנים לאשר. אין לי גם טענה שהצעה מסויימת זו

לא אושרה, אני בא לנמק מדוע אני חושב שהיה פה ענין של שיקול דעת מוטעה, אפשר לקבל

אפשר לא לקבל את זה.יש בתקנון הכנסת דבר מאד ברור, שני קריטריונים לדחיפות ואין בלתם, ומעבר למה

שכתבו בתקנון הכנסת יושב-ראש הכנסת והסגנים לפי דעתי כמעט - אני אומר: כמעט -

אי נם רשאים לשקול.
הקריטריון האהד אומר
ענין לציבור.

ש' יעקבסון

ענין דחוף לציבור.

י' שריד

אם מישהו רוצה לטעון שבענין זה של טרטורים בצבא והתאבדויות בצבא אין ענין

לציבור, אני כמובן אחלוק עליו. ענין דחוף לציבור לא כל שכן. בענין זה אין צורך

להוכיח שכל אדם ששלח, שולח או ישלח את ילדו במוקדם או במאוחר לצבא הוא יש לו ענין

דחוף בנושא הזה. גם אם ילדיו לא שם, אז הוא מתייחס לילדים אחרים כאילו ילדיו.

שי דורון

- - -לוועדת החוץ והבטחון.

י' שריד

אסביר לך למה זה לא נכון. אתם חושבים שאם יחביאו את זה אז יצא מזה משהו. זה

לא נושא בטחוני. הפרוצדורה הזו שאתם מציעים - אני מקדים את המאוחר - שמורה

לענינים שעיקרם הסודות הבטחוניים הכמוסים של מדינת ישראל. אני רוצה לאמר שלפי

דעתי הענין הזה איננו סוד כמוס של מדינת ישראל.

כל יום, לצערי הרב - תיכף אומר גם את יחסי האישי לענין - ממש מעשה יום-יום

מתפרסמות ידיעות, והידיעות האלה הן הרבה יותר דרמנטיות מן הדיון בכנסת שהוא לא כל

כך דרמטי, ואני מניח, אני בטוח שהוא מתקיים מתוך אחריות מלאה, ולכן הידיעות הן

הידיעות ולא הדיון בכנסת ראוי שיתייחסו אליו בדחילו ורחימו.

אומר את יחסי לענין, וחברת הכנסת דורון יודעת את זה היטב - אני לא זו בלבד,

חבר הכנסת שבח וייס, שאינני עט על הנושא הזה כמוצא שלל רב. אני, וחברת הכנסת

דורון וארנה כחברי ועדת החוץ והבטחון יודעים היטב, ואפילו חה"כ דורון ואני רבנו על

זה - אני המגן העיקרי על מערכת הבטחון בענין הזה. אני אומר: חברים, המצב היום הוא

לעין שיעור יותר טוב מכפי שהיה אי פעם בעבר. אני חוזר על המשפט הזה אלף פעמים.

לכן, עלי אי אפשר שלאמר שאני מתוך חדווה, לא עלינו - - -

שי וייס

זה נמחק מהפרוטוקול. אני מבקש לא להשתמש יותר במילה זו.

י' שריד

כן, כן , בוודאי.

למה בכל זאת החלטתי לעסוק בענין? כי העובדות יותר חזקות ממני. מה אני יכול

לעשות, אני קם כל בוקר אני קורא את הידיעה הזו ולבי מתפלץ. בעובדה, יש היום יותר

מקרים. יש גם דוח, אני לא חיברתי את הדוח, והדוח הזה לא הועבר ישירות לוועדת

החוץ והבטחון, הוא הועבר ישירות לעתונים, חה"כ דורון.שי דורון

זה הודלף על ידי מישהו.

י' שריד

לא משנה כרגע, אני גם לא חושב שצריך להצניע את זה, זה לא מסוג הדברים שאפשר

להצניע, זה לא יעזור אם נצניע.

היו"ר ח' קורפו

קציני בריאות הנפש בצבא גורסים אהרת.

י' שריד

תסלח לי, לא נכון. גם אני הייתי שם. יש שגורסים כך, יש שגורסים אחרת.

היו"ר ח' קורפו

היתה קביעה חד משמעית.

י' שריד

אני אומר לך שיש הרבה מומחים לבריאות הנפש שסבורים שכל הנסיונות להצניע את זה

ולא לקיים בעניו זה דיון ציבורי פתוח, מבוגר ואחראי, רק יכול לגרום נזק.
אמת המידה השנייה אומרת
למנוע מעשה או מחדל. בהנחה שכל דיון בכנסת מכוון

לתקן מצב ולא לקלקל אותו, ולראות אולי אפשר לעשות משהו כדי למנוע מין דברים קשרים

כאלה, אז לצורך זה הדיון נועד.

לכן, לפי כל אמת מידה זה עונה, אין צורך בפרוצדורה מיוחדת, הענין יידון כמו

כל ענין, זה עולה בלאו הכי בעתונים כל יום, כותבים על זה מאמרים, רשימות, דנים

בזה ומתי יחסים לזה.

רענן כהן

על הנימוקים של חבר הכנסת יוסי שריד אין לי מה להוסיף.

היו"ר ח' קורפו

חה"כ פורז, לך יש להוסיף?

אי פורז

אני מתקומם נגד הנימוק שכביכול הנשיאות היא מעין אפורטרופוס של חברי הכנסת,

שלטובת הענין היא אומרת שלא טוב לפרסם את זה, כאילו אנהנו איזו חבורת מטומטמים -

- אני חוזר בי.

היו"ר ח' קורפו

הקביעה הזאת נעשתה על ידי ועדת החוץ והבטחון לא על ידי הנשיאות.

אי פורז
אבל פה הנשיאות באה ואומרת
לא טוב לדבר בנושא.היו"ר ח' קורפו

הנשיאות מסתמכת על הקביעה.

אי פורז

דבר שני , למכות תכל - שבה וייס מאד יכעס עלי - כאשר קוראים את רשימת הנושאים

שאושרו - - -

היו"ר ח' קורפו

קצת איחרת, כבר העלו את הנקודה הזאת קודם.

מי בעד קבלת הערעורים? מי נגד?

הצבעה

הערעורים של חברי הכנסת יוסי שריד, רענן כהן ואברהם פורז - לא נתקבלו

מ' גולדמן

אני מבקש שהוועדה תעביר את הנושאים לוועדת החוץ והבטחון.

ש' יעקבסון

הוועדה לא יכולה להעביר.

היו"ר חי קורפו

הנשיאות שמעה את תבקשה.

5. הערעור החמישי של חבר הכנסת רפאל איתן בנושא: רצח התיירים הישראליים

במצרי ים.

אדוני, סגן יושב-ראש הכנסת.

שי ו י יס

מכיוון שהיתה הודעת ראש הממשלה בנושא הזה אתמול, והכללים הם אלה; אם הממשלה

מבקש דיון מתקיים דיון; אם היא אינה מבקשת זאת, יכולים שלושים חברי כנסת לבקש

דיון. זאת זכות שעמדה בפני חברי כנסת בעלי היוזמה, היו רבים כאלה, היו אחת-עשרה

הצעות, הם ועוד כעשרים חברי כנסת יכלו לגרום לקיום דיון בנושא, אבל הם לא עשו כן.

על כן לא חשבנו שצריך להשתמש בפרוצדורה של דחוף, פעלנו ממש לפי הפרוצדורה של

הכנסת.

הנושא כמובן חשוב מאין כמותו.

ר' איתן

אני מסיר את הערעור.

היו"ר הי קורפו

תודה.שי דורון

הפול, אתה יכול ללמד הרבה אנשים הרבה דברים, ואני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול.

שי וייס

הברים, היו אמורות להיות הרי שש או שבע הצעות אי אימון בעניו זה, בכל

הקונטקסט הזה. הצעות האי אימון נדהו למועד אחר על פי בקשתן, רצונן והסכמתו של כל

הסיעות מלבד סיעת התחייה, והן תובאנה ביום שני הקרוב, והנושא הזה ישתלב כמובן.

היו"ר הי קורפו

הבר-הכנסת צידון, בבקשה.

י י צידון

אני סבור שיש כאו אי הבנה בשני כיוונים. כאשר דנו בהצעות האי אימון שהתייחסו

לפעילות הממשלה בנושא הקליטה - זה דבר אהד, זה לא שייך לדבר הזה. כאשר היוטה הצעת

ממשלה בנושא הרצה במצריים - זה היה דבר אהר. וכאשר אני מתיירא להתערבותה של

מצריים כמדינה שחתמה איתנו הוזה שלום בענינינו הפנימיים על ידי כך שהיא פונה

לברית-המועצות שתעצור את העלייה לישראל, שדבר שהוא בוודאי לא נוגע פורמלית לה -

זה לא מתייחס לא לרצה ולא להצבעת האי אימון.

שי וי יס

זה היה המקורי.

י י צידון

הבר הכנסת וייס, זה היה המקורי, את הנושא הזה ביקשתי ממזכירת הסיעה להגיש עוד

לפני שאירע הרצה. אני מבקש את סליהתך, אנהנו מתייחסים כאן להתערבותה של מצריים

בעניניה הפנימיים של ישראל על ידי פנייתה לברית-המועצות שתעצור אמיגרציה של

יהודים לארץ ישראל. אני הושב שלגבי מדינה ההתומה איתנו על חוזה שלום זה דבר שאי

אפשר לעבור עליו בשתיקה על אף האירועים האחרונים שכאילו האפילו על האירוע הזה.

על כן, אני מבקש לאשר את דהיפות הנושא, וצריך להיות דבר בעתו.

שי וייס

ברשותך, שאלה קצרה. לו אתמול התקיים הדיון על הצעת האי אימון, לו לא היו

קורים הדברים במצריים, נכוו שהיית נואם פחות או יותר את אותו נאום.

י י צידון

לא. אלה שני נושאים שונים. הייתי נואם על התבטאויות ראש הממשלה, על צורת

הקליטה. נושא האי אימון היה נושא אחר.

היו"ר ח' קורפו

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

ערעורו של חה"כ יואש צידון - לא נתקבלי' צידוו

תודה רבה. אני ר-ק מבקש להדגיש שיש כאן חברים שחושבים שזה לגיטימי מצד מצאי ים

להתערב בענייניה הפנימיים של ישראל.

שי וייס

חלילה וחס. זו פרשנות לא נכונה.

י י צידון

זה הפירוש.

ר' איתן

זו המסקנה המתבקשת.

י' שריד

אז אפשר לפרש שיש חברים שהם בעד התאבדויות בצה"ל, כולל חברים שלכם.

שי וייס

אני לא הצבעתי ואני עוד מתלבט אם אני בעד או לא.

ר' ריבלין

אני נמנעתי , אני יש לי לבטים, ההצעה היחידה היא שהיה צריך לקבל את הערעור

ולחז ור למערכת הבטחון.

מי גולדמן

ואם תשאל עכשיו חבר חבר מה הצביע - אני מודיע לך שהיה רוב בעד.

היו"ר ח' קורפו

חבר הכנסת גולדמן, תנהג קצת בתבונה, אני כבר לא מדבר על עדינות.

***

חברים, בנושא השני שעל סדר היום - הסתייגויות לתיקון סעיף 103 לתקנון - יש

לנו השגה של חבר הכנסת תופיק טובי, אבל אני מעדיף להביא את הנושא בנוכחותו כאשר

ישוב מחוץ-לארץ - לא ידעתי שהוא בהו"ל - כדי שהוא יוכל לנמק.

***

רבותי, ברצוני להציב בפני חברי הוועדה הצעה לאפשר לכל חברי הכנסת בחדריהם

להיות קשורים למסוף, כדי שיוכלו לקבל את כל המידע שהמסוף יכול לתת באופן ישיר,

מבלי להזדקק למזכירות, לסיעות או להתרוצצות.

שי דורון

מי מממן , חברי הכנסת או הכנסת?היו"ר ח' קורפו

שריינו לענין זה כספים בתקציב הכנסת ואיננו זקוקים לבקש תוספת תקציב.

סידור nrיאפשר לכל חברי הכנסת - כרגע מדובר בארבעים הדרים - כלומר לכל שני

הבר' כנסת מסוף משותפ, ובזה הם יוכלו להיעזר בכל אשר הם זדקוקים לעבודתם בכנסת.

עזר זה, יהד עם העוזרים האישיים, 'תן הרבה מאד אפשרות לעבודתו של הבר הכנסת ומידה

רבה של אי תלות.

שי וייס

המידע כולל רשימת נוכהות של הבר' הכנסת? זה לא טוב, תתהלנה הלשנות...

שי דורון

זה לא סוד.

היו"ר ח' קורפו

הזמנתי את מר אריק פישל, המופקד על נושא המיחשוב בכנסת, כדי להציג מה הם

השירותים שסידור זה 'תן לחברי הכנסת. זה משתלב גם עם ההצעה שמונחת לפנינו להכנת

תשתית מיחשוב רהבה יותר עם כניסתנו לבנין החדש. כבר יש המלצה של הוועדה שעסקה בכך

להזמין סקר ביקושים, וגם את ההמלצה הזאת נביא בפני ועדת התקציב של הכנסת, כדי

שנהיה מוכנים להכנסת התשתית כבר עכשיו לקראת הרהבת המשכן.

פ' גולדשטיין

מסוף פר-חבר כנסת או פר-חדר.

היו"ר ח' קורפו

היום פר-חדר, כל שני חברי כנסת. לאחר מכן נרחיב בבנין החדש.

י י צבן

אדוני היושב-ראש, אני מאד מבקש להקדים את ההכרעה בענין חוק ההסדרים, יש לי

דיון חשוב בוועדת העבודה והרווחה שאני משתתף בו.

היו"ר ח' קורפו

רבות', אם אין התנגדות ניענה לבקשתו של חברנו יאיר צבן.

קיבלנו ממליאת הכנסת את חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן-1990.

הנוגע בחמישה-עשר חוקים שקובצו בהחלטה אחת והועברו, כמדי שנה, להכרעתה של ועדת

הכנסת. גם בשנה שעברה לא נפלה החלטה במליאת הכנסת בענין הזה, ולמעשה זה הוכרע

בוועדת הכנסת. אני זוכר שהבר הכנסת צבן הציע ועדה אהרת וכאן התקבלה הההלטה להעביר

את החוק לוועדת הכספים. גם היום החוק הזה חזר אלינו ואנחנו צריכים להחליט.

מה שברור הוא שאיננו יכולים לפצל אותו. את הדיון הזה כבר קיימנו לפני שבוע

והתברר שהדבר הזה אפשרי רק על ידי תיקון התקנון, וזה לא אקטואלי לצורך ההוק הזה

של שנה זאת.
האפשרויות הקיימות
כל ועדה אחרת, או ועדה משותפת, אם תימצא הוועדה הנכונה

כי, כפי שאמרתי, ההוק הזה נוגע בארבע או חמש ועדות של הבית.בבקשה חבר הכנסת צבן.

י' צבן

אני מציע, אדוני, וזה המינימום שאפשר לעשות על פי דבריך - להקים ועדה משותפת

לוועדת הכספים ולוועדת העבודה והרו ויד!, ואומר מדוע. רוב הרקיקה נוגעת ישירות

לביטוח הלאומי ולעניינים שבתחום "שיפוטה" - במרכאות -של ועדת העבודה והרווחה.

גם הנושא החינוך שאילו אפשר היה לפצל הייתי מאד-מאד בעד זה שזה יהיה בתחום ועדה

משותפת לחינוך ולכספים. אבל מכיוון שאין, צריך לראות את ההיבטים החברתיים של

הרקיקה הזאת, וזה המינימום שאנחנו צריכים לעשות כדי להבטיח דיון שייקח בחשבון גם

את ההיבטים הכלכליים וגם את ההשלכות החברתיות של החקיקה הזאת.

בכל הרכב, הרי בלאו הכי מובטח רוב לקואליציה, גם אם זה יהיה בוועדה משותפת גם

אם זה יהיה נפרד, ולכן השיקול היחיד אם אכן הנסיון, הגישה, התפיסה, שגובשה בוועדת

העבודה והרווחה בשאלות האלה - אגב, בניואנסים שונים כמעט ללא הבדל סיעה - תהיה ב-

INPUTשל אותה ועדה שצריכה להחליט בענין הזה.

אני מאד מבקש שזו תהיה ועדה משותפת על התקדים של תקציב הכנסת - אמנם פה זו

מסורת עתיקה כבר - אני חושב שעל חוק ההסדרים מוכרחים להחיל את זה, זה במשהו ייטול

את העוקץ מהחולשה של האופי של הסלט ירקות של החוק הזה.

היו"ר רו' קורפו

אני מבקש להוסיף משפט אחד, אני חייב אותו ליושב-ראש ועדת הכספים. הוא אמר

שהוא יזמין את יושבי-ראש הוועדות לכל סיף וסעיף הנוגע לעבודת ועדותיהם, הוא יזמין

אותם לאותה ישיבה כדי שיוכלו להביע בפני הוועדה את עמדותיהם בנושא הזה. מצאתי

לנכון להביא זאת כאן.

שי דורון

על אף הסכמתי עם חבר הכנסת צבן לגבי סלט הירקות, אני מבינה שהנושא הזה לא

אקטואלי לתקציב הקרוב. היות וזה נושא כבד ורציני אני מבקשת התיעצות סיעתית. יש

לנו דיון על התקציב בשבוע הבא, אני מציע שנעלה הצעה לדיון בנושא הזה באופן

עקרוני.

נקודה שנייה, בשעה עשר יש ועדת חוץ ובטחון, ואני מבקשת אדוני היושב-ראש ללכת

לפי סדר היום, ונשמע באמת על נושא המיחשוב.

היו"ר חי קורפו

בבקשה, חבר הכנסת גולדמן.

מי ג ולדמן

בוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת הכספים הוחלט על קניית מדפסות.

היו"ר ח' קורפו

ידוע.מי גולדמן

אז למה זה לא מבוצע?

היו "ר ח' ק ורפ ו

זה מבוצע, בהדרגתיות. אתמול כבר התקינו מדפסת אחת.

רשות הדיבור לחבר הכנסת שבח וייס.

שי וייס

אני יודע שוועדת הכנסת זאת לא במה לערעורים קואליציוניים, בתוך ביתנו אנחנו

יושבים, אבל היום צריכים לגמור את ההחלטה. אני מבין שקרה פה מה שקרה, וחברתי

חברת חכנסת שרה דורון יש טענה, ואני צריך לאמר שיש לה .CASEאבל אני רוצח לאפשר

בכל זאת שנקבל החלטה בענין.

חיו"ר ח' קורפו

הם עוסקים בתקציב ועוסקים גם בחוק הזה, יש להם חודשיים ימים.

ש וייס

יש לי בקשה, אם יושב-ראש ועדת חכספים יהיה סבור שזה דחוף, אולי נתכנס.

חיו"ר ח' קורפו

בסדר גמור.

מר פישל, בבקשה.

אי פישל

מה שבעצם חברי הכנסת יקבלו בחדרם באמצעות המסוף אלו הם הדברים שקיימים מהיום
הראשון שזה הותקן
1. מה קורה במליאה. בלי לצאת מהחדר מקבל חבר הכנסת מידע מה הנושא שבדיון, הנואם,

הנואם אחריו, הצבעה, והנושא הבא, כפי שזח נראח במוניטור. כל חבר כנסת יוכל לקבל

את זה בחדרו.

2. סדר היום של המליאה ושל הוועדות. מיום ראשון הכל מוכן,כולל סיורים, מוזמנים,

מועד הישיבות וכל מה שמופיע בהזמנות לוועדות.

3. מעבד תמלילים - תיקיון אלקטרוני. בשירות זה משתמשים בעיקר עוזרים פרלמנטריים

ואני המזכירות. אני מקווה שבשלב מסויים יהיו גם מדפסות קבוצתיות באיזור.

4. שאילתות. כל אחד יוכל לדעת היכן השאילתות עומדות, אם יש או אין פיגור במתן

התשובה, מתי היא כן נענתה. כך אפשר לקבל דוח על מצב השאילתות של חבר הכנסת או

של הסיעה.

ש' כרם

ענין השאילתות לא יפורסם לפני התשובה. מספרי השאילתות לגבי כל סיעה או חבר

כנסת זה אפשרי, לגבי מצבן צריך יהיה להוציא מידע בנפרד.אי פישל

כמובן, שיחידת המחשב תעביר קורס קצר להכרת המחשב.

היו"ר חי קורפו

קורס לחברי הכנסת ולעוזרים הפרלמנטריים.

א פישל

5. אישורי כניסה. אפשרות לחבר הכנסת, או לעוזר פרלמנטרי אם הוא מאושר לכך, להודיע

לשער פולומבו על בואם של אורחים.

6. נוכחות. רשימה שמית של חבר הכנסת הנמצאים בבניו הכנסת, ולפי סיעות.

7. סטטיסטיקה על פעילות הכנסת. הצעות לסדר היום, מי הגיש, לפי שמות או לפי סיעה,

הצעות חוק, הצעות אי אימון, שאילתות, נאומים, מגוון פעילות הכנסת בכל התחומים

הפרלמנטריים; ומה המצב במושב, בכנס, או מהתחלת הקדנציה, איפה עומדים מבחינה

מספרית וכולי.

ש' וייס

הוצאתם חוברת הדרכה.

אי פישל

את החוברת אפשר למצוא ON LINEעל המסך.

אחרון אחרון חביב, כל הנושא של איחזור מידע טקסטורלי, זאת אומרת: דברי הכנסת

ה-12, ה-11, ה-10 - אנחנו התחלנו משנת 1981; פסקי דין של בית המשפט העליון;
תקנון הכנסת; חוק יסוד
הכנסת; כרטסת חוקים, תהליך החקיקה, מקום המדינה; הטקסט

המלא של חקיקה מעודכנת כולל חקיקה מישנית יופעל מחודש פברואר 1990.

את הכל אפשר למצוא ברמה של כותרת, של מי פתוח.

שי יעקבסון

כל האי נדקס.

אי פישל

למשל, המזכיר זכר שראש הממשלה גולדה מאיר מסרה הודעה בכנסת בלי לקיים דיון -

בעקבות האירוע במינכן - הוא מצא את זה תוך דקות.

ר' זאבי

אם יש את מר יעקבסון למה צריך מחשב?...

אי פישל

הדברים שהזכרתי לעיל כבר קיימים ועובדים, ויופעלו עם הפעלת התכנית. יש כמובן

תכניות נוספות.היו"ר חי קורפו

מה כולל סעיף איחזור מידע 7 אתה מוכן לפרט שוב.

א פישל

כולל כעת שנים-עשר מאגרי מידע פנימיים של הכנסת. בנוסף מדובר עכשיו בתקשורת
מחוץ לארץ. שנים-עשר המאגרים הם
דברי הכנסת, מיפתוח דברי הכנסת, תקנון הכנסת,

כל הצעות החוק הפרטיות מהכנסת ה-10, פסקי דין של בית המשפט העליון, חוק יסוד:

הכנסת, וחקיקה מעודכנת של מדינת ישראל בטקסט מלא.

היו"ר חי קורפו

זה "גדעון", מעודכן?

אי פישל

בדיוק דומה, אך בהוצאה לאור של פרייזלר. כן, מעודכן.

שי יעקבסון

יש לנו מה שאין למשרד המשפטים.

א' רובינשטיין

הוא שרציתי להציע - להעביר מסוף למשרד המשפטים.

שי ו י יס

האוניברסיטאות יכולות ללמוד מאיתנו.

א' פישל

הם באים אלינו.

שי דורון

כל הכבוד לך.

שי יעקבסון

כל הכבוד, כל הכבוד.

שי וי יס

באמת עבודה יפהפיה.

היו"ר חי קורפו

לצורך זה שריינו תקציב לכנסת.

אי פישל

סכום החיבור של כל החדרים מגיע ל-150 אלף שקל.ש' וייס

סכום זה הוא מחצית עלות שיפוץ לשכה של שר- בלי תיק. אפשה להודיע את זה

לעתונות, כי הרי "יתפסו" עלינו.

היו"ר הי קורפו

ועדת התקציב תאשר את התשתית לקראת הרהבת המיחשוב עם הרהבת בנין הכנסת.

שי דורון

צריך להביע הערכה למי שיזם את המערכת ולמי שביצע, תודה והערכה בשם כולנו.

אי רובי נשטיין

אכו, ורציתי גם לאמר שאני באופו אישי נעזר בשירותי המידע והמירושוב באופן בלתי

רגיל. גם חוברות המידע שיחידת המחשב מוציאה עוזרות מאד.

רציתי להצביע על שני שירותי עזר שכבר שנים אני מבקש, שירותים שהם לא יקרים:

אחד, שירות פקס, שירות שהוא היום חיוני.

היו"ר רזי קורפי

יש בתקציב הוספת שני מכשירי פקסימיליה.

מי גולדמן

אישרנו אבל זה לא מבוצע.

אי רובי נשטיין

יש מכשיר פקס אחד והוא תמיד תפוס.

היו"ר חי קורפו

יוספו עוד שני מכשירי פקס, אחד בקומה הראשונה, אחד בקומה החמישית.

כמו כן, מכונות הצילום יוחלפו במכונות גם להגדלת צילום. מדפסות לייזר לכל

סיעה, לסיעות הקטנות מדפסות משותפות. כל הדברים האלה מבוצעים. הם לא מתעכבים

שרירותית אלא מסיבות טכניות.

כל הדברים האלה בתהליד של ביצוע.

אי רובינשטיין

דבר נוסף ברצוני להעלות, אנחנו בכל זאת לא חיים באי מבודד, רבים מאיתנו

צריכים מכל מיני סיבות לטלפן לחוץ לארץ. הדרך היחידה לעשות את זה היום, וזה כרוך

בתשלום מאד גבוה, זה באמצעות השירות 18, ולפעמים זה מגיע בעיקר בשעות הערב לתעריך

של פי ארבעה מהתעריף הרגיל, או על יושבו נו הפרטי של חבר הכנסת או על חשבון הסיעה

שזה כסף ציבורי.

ביקשתי חזור ובקש, וחברת "בזק" אמרה שהיא מוכנה לעשות את זה, ברשות הדואר

מוכנים לעשות את זה - להתקין טלפון עם מונה. מה הבעיה? זה מכשיר שעולה 30 דולר,

כל אחד מאיתנו ישלם את זה, עם חיוג ישיר לחוץ לארץ. זה דבר טכני. אם חברת "בזק"

לא מצליחה להתגבר על ענין הכרטיסים אז שיהיה לנו טלפון עם מונה.היו"ר ח' קורפו

חה"כ, צריך לבדוק את זה. אני שומע על כך לראשונה.

אי רובינשטייו

אני מדבר על כך מזה המש שנים.

ש' וייס

מכיוון שאנהנו פה בתור מציעי הצעות להתיעלות, ברצוני לאמר שהספרייה מכינה

ליושב-ראש הכנסת מדי בוקר סט של כל מה שהופיע בעתונות על דיוני הכנסת ביום

הקודם. אני ביקשתי מדייר דרזנר עותק, והוא עושה זאת. אני מציע שהם ישכפלו

וכל חבר כנסת יקבל סט כזה.

שי יעקבסון

משכפלים, לא לוקהים את זה. זה נמצא אצל הסדרן במליאה.

שי וי יס

אפשר להודיע לעוזרים הפרלמנטריים על קיום מידע כזה. הם כולם - או כולן -

עסוקים במכונות הצילום לצלם את האינפורמציה הזו עבור חברי הכנסת. על ידי כך

תתפנינה המכונות, יחסך כסף, והעבודה תתיעל.

הי ו ייר חי קורפו

נרשם ויטופל.

שי דורון

פונים אלי הרבה חברי כנסת, יש הקצבה לחבר כנסת, הקצבה של 4 אלפים שקל

שמתחלקת - 2500 שקל לדף לבוחר, ו-1500 להוצאות משרדיות.

האם שינו את החלוקה? אם כן, הייתי רוצה לדעת האם יש מגבלות, מה מותר מה

אסור. אולי כדאי להוריד את ההגבלה בגדר הסבירות? זה לא ברור, עד כדי כך שחבר

כנסת חדש אמר לי שהוא שלח מברקים ובסיעה שלו אמרו לו שהוא צריך לשלם מכיסו. עד

כמה שאני זוכרת לפי הצעת שריד מחזירים הוצאות למברקים עד תקרה מסויימת.

היו"ר חי קורפו

כל ההוצאות על מברקים.

אי רובינשטיין

לא ידעתי.

הי ו "ר ח' קורפו

אתה יכול להיעזר בשירותי הדואר, אך אם אתה שולח מברק מן החוץ או1ה מקבל קבלה

וחשב הכנסת ישיב לך את הסכום במשכורת.

אי רובינשטיין

איפה כתוב מה הם 4000 הש"ח האלה?היו"ר חי קורפו

יש על פך החלטה של ועדת הכנסת על סכום של 4000 ש "ח שמוקצבים לכל חבר כנסת,

שינינו את המגבלות של ציוד משרדי עם הדפסות. כפי שאומרת חברת הכנסת דורון, צריך

להיות גם הגיון בדבר הזה. אם נקצה את כל הסכום לציוד משרדי אז איך יתוקצב ה"דף

לבוחר"? אז נקבע 1500 שקלים לציוד, ו-2500 לדף לבוחר. זה הגיוני מאד. מברקים -

זה סעיף נפרד של סכום שנתי שעומד לרשות חבר הכנסת.

יצחק לוי

כחבר כנסת חדש אני ממש מתפעם מהאוצרות החבויים כאן ושאף אחד לא מנצל אותם.

היו"ד חי קורפי

נמצא את הדרך כיצד להביא את המידע הזה לידיעת חברי הכנסת.

ש י י עקבסון

לו חברי הכנסת היו קוראים את מה שאנחנו מניחים לפניהם הם היו יודעים. מתחילת

הקדנציה הכל כתוב.

אי רובינשטיין

- וגם את השינויים.

הי ו "ר ח' קורפו

רבותי, אני מסכם את הדיון. אני מבין שאין התנגדות לתכנית של חיבור המסופים

בחדרים של חברי הכנסת.

ה ו ח ל ט לאשר חיבור מסוף בכל חדר מ-40 החדרים של חברי הכנסת, מסוף אחד לכל

שני חברי כנסת, ולהביא לאישור ועדת התקציב את תכנית הרחבת המערכת לקראת הרחבת

המשכן.

כמו כן, תועבר הדרכה מתאימה לחברי הכנסת ולעוזרים הפרלמנטריים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

***

הישיבה ננעלה בשעה 10.05

קוד המקור של הנתונים