ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 30/01/1990

הצעת החלטה בעניין הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת: אורון, זאבי ופורז בנושא: "דו"ח מבקר המדינה על תרומות למפלגות"; הצעת חה"כ פורז בדבר דיון בוועדות הכנסת בתקציב המשרדים שבתחום טיפולן; חילופי גברי בוועדות הכנסת; סדרי הדיון בתקציב המדינה לשנת 1990 - דיון בהסתייגויות; סמכויות ועדות המשנה של ועדת הכספים; קביעת הוועדה שתדון בנושא "הענקת אזרחות ישראלית ליונתן פולארד ולרעייתו; קביעת מסגרת לדיון; קביעת מסגרת להצעות אי-אמון בשל דבריו של ראש הממשלה בנושא קליטת העלייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים