ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 14/11/1989

ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 70

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ט"ז בחשון התש"ן (14 בנובמבר 1989). שעה 00;09
נוכחים - חברי הוועדה
פ' גולדשטיין - מ"מ היו"ר

ר' איתן

ש' וייס

י' שריד
מוזמנים
מזכיר הכנסת ש' יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת ד' לב
מ-זכירות הוועדה
א' בן-יוסף
הקצרנית
י י חובב
סדר היום
ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת וסגנים

שלא לאשר דחיפותת הצעות לסדר-היום.ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת וחסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום

היו"ר פ י גולדשטיין

בוקר טוב, אני פותח את הישיבה.
הערעור הראשון של חבר-הכסת רפאל איתן בנושא
המשמעויות הנובעות מתוצאות הבחירות בירדן והשלכותיהן

על האופציה הירדנית ושילובה במו"מ לשלום.

ינמק את אי אישור דחיפות ההצעה סגן יושב-ראש הכנסת חה"כ שבה וייס.

שי וייס

י- --י

-. -.

היו"ר פ' גולדשטיין

הבר הכנסת איתן, האם אתה מוכן להגיש הצעה רגילה בנושא.

ר י איתן

מסכים.

הי ו "ר פ' גולדשטיין

איננו מצביעים על הערעור של חבר הכנסת איתן כי הוא החליט להעלות את הנושא

כהצעה רגילה לסדר היום.
הערעור השני של הבר הכנסת חסיין פארם בנושא
מצב הדיור התת-אנושי של תושבי עכו העתיקה,

תהילת הגשמים והפסקת טפולה של עמידר בבתים.

אדוני, סגן יושב-ראש הכנסת, בבקשה.

שי וייס

הנושא חשוב מאד, הועלה בשבוע שעבר, יועלה בשבוע הזה. אבל, שוב, אנו מוצפים

בהצעות לסדר היום ומפאת העומס איננו יכולים לאשר את כל ההצעות.

היו"ר פ' גולדשטיין

מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור לא נתקבל

הי ו "ר פ' גולדשטיין

תודה רבה. הישיבה נעולה. * * * (הישיבה ננעלה בשעה 09:05)

קוד המקור של הנתונים