ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 07/11/1989

ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום; קביעת מסגרת לדיון בהצעות אי-אמון לממשלה; ש ו נ ו ת

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שניפרוטוקול מסי 68

מישיבת ועדת הכנסתנוסח לא מתוקןיום שלישי. ט' בחשון התש"ן. 7.11.1989. שעה 9.00
נכחו
חברי הוועדה: ח. קורפו - היו"ר

ר. איתן

מ. גולדמן

פ. גולדשטיין

צ. תנגבי

ש. וייס

ר. זאבי

ח. טובי

ג.. כהן

יאיר לוי

יצחק לוי

א. לין

ר. פנחסי

א. רובינשטיין

ר. ריבלין

ח. רמוך

י . שריד
מוזמנים
חבר-תכנסת א. אבו-חצירא

חבר-הכנסת ת. אורון

חבר-הכנסת א. בורג

חבר-הכנסת א. גמליאל

חבר-הכנסת מ. חריש

חבר-הכנסת ח. מירום

חבר-הכנסת ח. עזרן

חבר-הכנסת מ. פרוש

חבר-הכנסת י. פרח

חבר-הכנסת א. רביץ

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ד. לב - סגן מזכיר הכנסת

ש. גוברמן - משנה ליועץ המשפטי לממשלה
היועץ המשפטי של הוועדה
צ. ענבר
מזכירה
א. בן-יוסף
קצרנית
ח. אלטמן
סדר-היום
1. ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת

והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-

היום;

2. שונות:

3. קביעת מסגרת לדיון בהצעות אי-אמון

לממשלה.ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר-היום
היו"ר ח. קורפו
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת

הכנסת.
הנושא הראשון שעל סדר-יומנו הוא
ערעורים של

חברי הכנסת על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים על אי-הכרה בדחיפות

הצעותיהם לסדר-היום. הערעור הראשון הוא של חבר-הכנסת יצחק לוי בנושא:

הצורך למנוע הפיכת כל הנגב לשטחי-אש.

רשות הדיבור לסגן יושב-ראש הכנסת, חבר-הכנסת שבח

וייס.
ש. וייס
אני רוצה לחדור בפני חברי הוועדה, בקיצור, על

ההבדל בין הצעה חשובה מאד ובין הצעה דחופה.

זאת אמנם הצעה חשובה אלא שאין בה שום סימן של דחיפות על-פי מנהגנו.

דחיפות מוכרת בקשר נושא שמתעורר יום-יומיים או שעה או שבע שעות לפני

שחבר הכנסת הגיש אותה, ולא בקשר נושא קבוע, עם כל חשיבותו.

הצעתו לסדר-היום של חבר-הכנסת יצחק לוי נחשבת

הצעה רגילה טיפוסית.
היו"ר ח. קורפו
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת יצחק לוי.
יצחק לוי
אני מבקש להסביר לוועדה את הדחיפות שבהצעתי

שנובעת מכך שכבר נעשים מעשים בשטח. אם לא נטפל

בהם מיד ולא נחייב את הרשויות המוסמכות ואת משרדי הממשלה הנוגעים בכך,

הם יהפכו להיות בלתי-הפיכים.

אני מבקש התייחסות מיוחדת של חברי הוועדה לנושא

הנגב כיוון שנוסף על כל הצרות של האזור הזה, כמו הגירה שלילית או אבטלה

חמורה, יש אולי שני דברים שעדיין מייחדים את הנגב והם: איכות הסביבה

והתהוות המדבר, וגם את אלה רוצים לחסל.

אני מבקש שהנושא הזה יעלה לדיון דחוף או במליאת

הכנסת או בוועדה, כדי לעצור את התהליכים המתהווים בשטח בהקדם האפשרי, -

הכל כדי להציל את הנגב מלההפך למחנה צבאי אחד גדול.
ר. איתן
היכן הצבא יתאמן?
יצחק לוי
בסיני.
ש. וייס
אני שוב פונה לוועדת הכנסת שיש לה אחריות על

סדר-יומה של הכנסת ומדגיש שאנחנו נמצאים כבר

היום בעומס ש"מתגלגל" ליום חמישי בגלל הצעות אי-האמון. אין קושי

להגיע לכאן ולבוא לכלל הסדר עם חברים כדי שאחד יצביע עבור השני.

אני מודיע שוב שיש נושאים חשובים ביותר אבל הם

אינם דחופים, ויש נושאים בלתי-חשובים לחלוטין אבל הם זוכים להכרה של

נושאים דחופים. אין כל קשר בין השניים. גם אם יש נושא קבוע שקיים

שבעה חודשים ובמקרה כתבת טלוויזיה באותו שבוע מציגה אותו, זה לא הופך

אותו לנושא דחוף. לדחיפות יש חוקיות משלה.
יצחק לוי
בשבוע שעבר הנשיאות ביקשה להתחשב בסדר-היום

למרות זאת ביום רביעי סיימנו את ישיבת המליאה

לפני השעה שלוש. אותו דבר תופש כמה ימים אחרים מתחילת המושב.

הנשיאות טוענת שיש עומס עבודה אבל מך הצד האחר

מתברר לנו שיש סדרי-יום ריקים. אי-אפשר לבוא בטענה כזאת שבוע אחרי

שבוע כאשר לפחות בשבוע שעבר הטענה הזאת לא הוכיחה את עצמה.
היו"ר ח. קורפו
אני מעמיד להצבעה את ערעורו של חבר-הכנסת יצחק

לוי .

הצבעה

הערעור התקבל.
ש. דורון
יש גם הצעה שלי באותו נושא.
היו"ר ח. קורפו
הערעור השני. הוא של חבר-הכנסת תופיק טובי בנושא:

תנאי החזקתם התת-אנושיים של האסירים בכלא

אשקלון .

רשות הדיבור לסגן יושב-ראש הכנסת.
ש. וייס
מדי פעם בפעם עולות על שולחננו הצעות שקשורות

למצבם של אסירים בבתי-הסוהר. כולנו יודעים

שהאסירים בבתי-הכלא בישראל נמצאים בדרך-כלל בתנאים שאסירים בבתי-הכלא

מקבלים. השאלה במקרה הזה היא האם מדובר על מקרה חריג שקרה באותו שבוע

או יום-יומיים קודם לכך שמחמיר את המצב? שהוא מעבר למקובל? אם כן כי

אז הנושא הופך להיות דחוף. אלא שהמצב בנושא הזה לא השתנה. אנחנו לא

השתכנענו שיש בנושא הזה איזשהו ארוע חריג, מעבר לתנאים הקשים ששוררים

בבתי-הכלא במדינת-ישראל. כיוון שכך בקשת הדחיפות של ההצעה הזאת לסדר-

היום לא הוכרה.
היו"ר ח. קורפו
תודה, רשות הדיבור לחבר-הכנסת תופיק טובי.
ת. טובי
אני מסכים עם הטענה שהמצב הכללי בבתי-הסוהר

איננו מן המשופרים ביותר, אבל אני מדבר במיוחד

על מצבם של האסירים הפלשתינים-הבטחוניים שנחשב גרוע ביותר.

הדחיפות בהצעתי לסדר-היום בקשר בית-הסוהר

באשקלון נובעת מכך שיש החמרה מיוחדת ושיטתית במצב, שמהווה מצב חדש.

כיום, לדוגמה, הופרדו שלושים אסירים מבית-הסוהר באשקלון והועברו לרמלה

למרתפים בלי איוורור, בלי אור, האור שיש בתאיהם חלש מאד, הם קשורים כל

הזמן באזיקים ואפילו יוצאים לפגישות עם משפחותיהם ועם עורכי-דינם כשהם

כבולים באזיקים. כמו-כן נלקחה מהם האפשרות לקבל עתונים או לשמוע רדיו.

הקבוצה הזאת נדונה, למעשה, לגוויעה.

הטיפול הרפואי של האסירים בכלא אשקלון רע.

התזונה רעה, תנאי - - -
ר. ריבלין
בוועדה לענייני ביקורת המדינה שמענו שהמצב הזה

קיים בכלא באר-שבע.
ת. טובי
אם כך זה רע מאד. מכל מקום אני מדבר על מצב

מיוחד. לאסירים שעליהם אני מדבר אין ניתנים

מים חמים - - -
פ. גולדשטיין
אתה מדבר על בית-סוהר או על בית-מלון?
ת. טובי
תמיתו את האסירים האלה אז יהיה להם יותר טוב.
ר . זאבי
ברוסיה עושים זאת.
ת. טובי
המצב המיוחד שעליו הצבעתי הולך ומחמיר ודורש

דיון דחוף. כיוון שכך אני מבקש מוועדת הכנסת

שתאשר את ערעורי.
היו"ר ח. קורפו
אני מעמיד להצבעה את ערעורו של חבר-הכנסת תופיק

טובי .

הצבעה

ערעורו לש חבר-הכנסת ת. טובי לא התקבל.
היו"ר ח. קורפו
הונח על שולחננו ערעורו של חבר-הכנסת אריה
גמליאל בנושא
מילגת הבטחת הכנסה לאברכים שתורתם

אומנותם.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת שבח וייס.
ש. וייס
כיוון שאני צריך לחזור על מה שכבר אמרתי, יש לי

הצעה שאני מקווה שאף אחד מחברי הוועדה לא ייפגע

ממנה. אני מציע שנעביר טופס מטעם ועדת הכנסת שבו תהיה הגדרה מה היא

הצעה דחופה לסדר-היום ומה היא הצעה רגילה לסדר-היום.

בהצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת אריה גמליאל אין

אלמנט של דחיפות.
היו"ר ח. קורפו
רשות הדיבור לחבר-הכנסת גמליאל.
א. גמליאל
אני חולק על דעתו של חבר-הכנסת שבח וייס וסבור

שהעניין דחוף.
היו"ר ח. קורפו
האם ההצעה הזאת איננה שווה הגשת הצעה רגילה

לסדר-היום של הכנסת?
ר. איתן
האם האברכים שעבורם חבר-הכנסת גמליאל מבקש מילגת

הבטחת הכנסה, ואשר תורתם אומנותם, הם אחרי שירות

צבאי?
היו"ר ח. קורפו
אני מעמיד את ערעורו של חבר-הכנסת אריה גמליאל

להצבעה.הצבעה

ערעורו שר חבר-הכנסת א. גמליאל לא התקבל.
היו"ר ח. קורפו
הונח לפנינו ערעורו של חבר-הכנסת יוסף עזרך
בנושא
לימוד נצרות במסווה של תולדות האמנות.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת שבח וייס.
ש.וייס
על הערעור הדה של חבר-הכנסת אריה גמליאל יש לי

אותו הסבר כמו זה שנתתי בקשר הערעורים הקודמים.

הנושא איננו חדש; זה נושא טיפוסי להצעה רגילה, חשובה, לסדר-היום.

הבעיה בפניה אנו עומדים מתמקדת בשאלת עיקרון

הדחיפות. אם, לדוגמה, מחר יתפרסם ספר לימוד בו יש לימודי נצרות

במסווה של אומנות, ושעתיים אחרי זה או שלושה ימים אחר-כך חבר הכנסת

יגיש הצעה דחופה לסדר-היום - זה "סיפור" אחד. אבל אם מדובר על דבר

קיים שפתאום מועלה, כמו ההצעה של חבר-הכנסת יצחק לוי בנושא הנגב, - זה

כבר "סיפור" אחר.
היו"ר ח. קורפו
רשות העדיבור לחבר-הכנסת יוסף עזרן.
י. עזרן
האמת ניתנת להאמר והיא שיכולתי להסתפק בהגשת

הצעה רגילה לסדר-היום של הכנסת, אלא שהייתי רוצה

לספר לכם איך החומר הרלוונטי לנושא הזה הגיע לידי. אחת מהתלמידות שלי

שהיא מורה בבית-ספר תיכון דתי לבנות רצתה להשתלם בחומר הזה, וכיוון

שהוא היה מצוי בידה היא הביאה לי אותו לפני שבוע. עברתי עליו כיווך

שציפיתי למצוא בו חומר על כלי המיקדש או על המישכך וכליו או אומנות

יהודית אחרת ובמקום זה מצאתי אומנות פגאנית, הלניסטית ונוצרית. עם כל

הכבוד וההערכה - - -
א. רובינשטיין
כל מה שציינת זאת אומנות אוניברסאלית.
י. עזרן
מדובר על חומר למידה מחייב.
ר. ריבלין
90% מהאמנות היא אומנות פגאנית ונוצרית.
י . עזרך
עברתי על כל החומר, פרק אחר פרק, כדי שאני אוכל

לחוות דעתי עליו מבחינה הילכתית, ולא מצאתי בו

שום דבר שמזכיר את היהדות.

מדובר על לימוד חובה של אחד האוונגלים, כולל

בבתי-ספר דתיים. זאת אומרת לימוד מהברית החדשה. אני אדם "פתוח" וככזה

אני רוצה להוסיף ולומר שאדם שלומד ב"בצלאל" או באוניברסיטה במגמה של

תולדות האומנות יכול לעשות מה שהוא רוצה ואף אחד לא יבוא אליו בטענות.

אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. אבל כאשר מדובר על תכנית לימודית מחייבת

- זה כבר משהו אחר. ולא רק זה אלא שהיא כוללת בתי-ספר דתיים.

אני חייב למחות ולהשתדל לתקך את המעוות או לפחות

לדרוש לכבודה של תורה ושל יהדות שאיננה מוזכרת כלל בחומר שעליו אני

מדבר, לכך אני מבקש מוועדת הכנסת שתאשר את ערעורי.
ר. ריבלין
מדוע לא תגיש שאילתה בעל-פה לשר החינוך והתרבות?
היו"ר ח. קורפו
לחבר-הכנסת עזרן יש יועץ משפטי בסיעתו שיכול

לתת לו את כל העצות הטובות.
ש. וייס
היה ברצוני להוסיף ולומר שוודאי שהנושא הזה

חשוב, אלא שאני מדבר על ענייך הדחיפות.
היו"ר ח. קורפו
אני מעמיד את ערעורו של חבר-הכנסת יוסף עזרן

להצבעה.

הצבעה

ערעורו של חבר-הכנסת י. עזרן התקבל.
היו"ר ח. קורפו
הונח על שולחך ועדת הכנסת ערעור נוסף של חבר-
הכנסת גפני בנושא
מכשירי ציטוט בלשכת הרב

הראשי.

אני מעמיד את הערעור להצבעה.

הצבעה

ערעורו של חבר-הככסת ר. גפני לא התקבל.

ש ו נ ו ת
הי ו"ר ח. קורפו
עלינו לבחור את ועדת המשנה לבדיקת התבטאותו

של תבר-הכנסת רחבעם זאבי במליאת הכנסת ביום 24

באוקטובר, כפי החלטתנו מאתמול. לחברת-הכנסת שרה דורון יש הצעה מגובשת

ואני מבקש אותה להשמיע אותה בפנינו.
ש. דורון
יושב-ראש הוועדה יהיה יושב-ראש ועדת הכנסת,
חבר-הכנסת חיים קורפו, וחבריה יהיו
חברי-הכנסת

ראובן ריבלין, פנחס גולדשטיין, חיים רמון, שבח וייס, מיכה גולדמן,

תופיק טובי, רפאל איתן ויצחק לוי. תודה רבה.
י. שריד
כל אחד מבין את בעיית האיזון. כיוון שכך אני

מציע לצרף לוועדת המשנה הזאת את חבר-הככסת יאיר

צבן או את חבר-הכנסת חיים אורון.
היו"ר ח. קורפו
הרכב ועדת המשנה הוא: שלושה נציגי הליכוד,

שלושה נציגי המערך, חבר-הכנסת תופיק טובי, חבר-

הכנסת יצחק לוי, וחבר-הכנסת רפאל איתן.
י. שריד
בגלל ההרכב הזה אני מציע לצרף לוועדה את תבר-

הכנסת יאיר צבן.
היו"ר ח. קורפו
הצעתך לא תקיים את האיזון.
י . שריד
אם אתה רוצה אני אומר את הדברים במפורש.

אם יש שלושה נציגים של הליכוד ושלושה נציגים של

המערך באותה ועדה, ניחא. חבר-הכנסת תופיק טובי - בסדר. חבר-הכנסת

רפאל איתן - בסדר. אבל מול חבר-הכנסת יצחק לוי צריך להיות חבר הכנסת

אחר.
פ. גולדשטיין
מדוע?
הי ו"ר ח. קורפו
אני מבקש את החברים להפסיק את סערת הרוחות.
י. שריד
חבר-הכנסת יצחק לוי שהוא חבר שלי ושאני מעריך

אותו, לא יופיע בוועדה הזאת מטעם האו"ם.
יצחק לוי
אף אחד מחברי הוועדה לא יופיע בה מטעם האו"ם.
ח.רמון
אני מציע להוסיף לוועדה את חבר-הכנסת רביץ.
היו"ר ח. קורפו
רשות הדיבור לחבר-הכנסת רפאל פנחסי.
ר. פנחסי
כאשר הוצע להקים את ועדת המשנה נאמר לי שהיא

תהיה מורכבת משלושה נציגי המערך, שלושה נציגי

הליכוד, אחד מהימין, אחד מהשמאל, ואחד מהדתיים.

לנו מגיע להיות נציגים בוועדה שאמורה להיות

מוקמת. פנו אלי וביקשו ממני לוותר על נציגותי בוועדה. לצורך הענייך -

ויתרתי. בנוסף על כל אלה אני מבקש לומר כי מספר חברי הוועדה צריך

להיות לא זוגי, ואם יוסיפו חבר-הכנסת ממפ"ם מספר חברי הוועדה יהיה עשר.
היו"ר ח. קורפו
עומדת בפנינו הצעה של תשעה חברים בוועדה שתוקם,

כפי שציינה חברת-הכנסת שרה דורון, ויש הצעה אחרת

שבוועדה יכהנו עשרה חברים כולל חבר-הכנסת צבן. אני מעמיד להצבעה - - -
ח. רמון
יש עוד הצעה, לצרף את חבר-הכנסת אברהם רביץ

לוועדת המשנה.
היו"ר ח. קורפו
הוא לא חבר ועדת הכנסת.
ח. רמון
אם כך כי אז אני מציע לצרף לוועדת המשנה את חבר-

הכנסת גפני.
היו"ר ח. קורפו
אני מעמיד להצבעה את אישור הרכב ועדת המשנה

כפי שהיא הוצגה על-ידי חברת הכנסת שרה דורון,

מול ההצעה של חבר-הכנסת שריד.הצבעה

הרכב רעדת המשנה לבדיקת התבטאותו של תבר-הכנסת ר. זאבי

במליאת הכנסת ביום 24 באוקטובר

התקבל ספי הצעתה של חברת-הכנסת ש. דורון.
הי ו"ר ח. קורפו
אני מבקש את חברי הוועדה ונבחרו לכהן בוועדת

המשנה להישאר אחרי הישיבה הזאת כדי שבקבע מספר

נוהלים לעבודתה.

אנתנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-יומנו -

קביעת מסגרת לדיון בהצעות אי-אמון לממשלה
היו"ר ה. קורפו
הוגשה לנו בקשה לדיון חוזר בקשר ההחלטה מאתמול

לקיים מחר דיון סיעתי במקום הודעות סיעות,

בעניין הצעת אי-האמון לממשלה של סיעות: התחיה, צומת ומולדת.

אנחנו קבענו שתהיינה הודעות סיעות, והוגש לנו

ערעור שמבקש לקיים דיון סיעתי.

אני מעמיד להצבעה את הבקשה לדיון חוזר.

הצבעה

הבקשה לקיים דיון חוזר התקבלה.
היו"ר ח. קורפו
אנחנו-נפתח בדיון מיד. הסעיפים האחרים שהיו

על סדר-יומנו - יידחו למועד אחר.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת שבח וייס.
ש. וייס
כיוון שה"סיפור" חוזר על עצמו מדי פעם בפעם,

וכל-וון שחברי הוועדה יודעים על מה מדרבר, אני

מבקש מהיושב-ראש לקיים בקשר אליו הצבעה.

יש שתי סיעות גדולות. בהצעת אי-אמון לממשלה לכל

סיעה קטנה יש נואם שמציג את הנושא וגם משתתף בו. בסיעות גדולות יש

מיגוון של חברים אשר אנחנו צריכים לאפשר להם להתבטא.

אני מציע להצביע על קיום שעתיים דיון סיעתי.
היו"ר ח. קורפו
רשות הדיבור לחבר-הכנסת פנחס גולדשטיין.
פ. גולדשטיין
אני שוכנעתי מדבריו של חבר-הכנסת שבח וייס

ומאחר שבסיעות הגדולות יש מיגוון דעות שונות,

אני מציע לקיים דיון בן ארבע שעות.
היו"ר ח. קורפו
אני מבקש להסב את תשומת-ליבן של הסיעות

הגדולות שאחראיות לעבודת הבית, שיש להן שבעים

ותשעה חברי הכנסת, למשמעות של העניין, כאשר לפני מספר חודשים קיימנו
דיון בשאלה
כיצד לבלום את הצעות אי-האמון של הסיעות הקטנות כדי שלא

יווצר מצב כזה שהכנסת לא תוכל לנהל סדר יום כפיי שהיא רוצה, אלא כפי

שאחרים מכתיבים לה.

רשרת הדיבור לחבר-הכנסת יצחק לוי.
י צחק לוי
אינני מבין מדוע הסיעות הגדולות לא יכולות ללחוץ

כך שהדברים יתנהלו בדרך של החלטות ממשלה? זאת

בושה וחרפה-, הממשלה מחליטה החלטות שאינן מובאות לכנסת, ואז אנחנו

ניתלים בהצעה של סיעה קטנה כדי לקיים דיונים. אני סבור שרק בגלל זה

צריך "ללכת" על הדיון המצומצם ביותר וששתי הסיעות הגדולות תיפננה

לממשלה בבקשה שזאת תגיש הודעות ממשלה.

זאת בושה וחרפה שהכנסת איננה מדווחת על המשברים

המדיניים מזה שנה או יותר. לא יתכן להמשיך לקיים מצב כזה.
היו"ר ח. קורפו
רשות הדיבור לחברת-הכנסת גאולה כהן.
ג. כהן
ראש-הממשלה עוקף גם את הממשלה עצמה. עכשיו

הממשלה רוצה לעקוף את הכנסת והמפלגות רוצות

לעקוף חברי הכנסת שנמצאים בתוכן, כאלה שאולי יש להם דעות אחרות אר

עמדות אחרות.

אני חושבת שהדיון הזה הוא אחד הדיונים החשובים

בכנסת. אין לו שום קשר עם הודעות הממשלה. יש הצעות אי-אמון לממשלה.

אני מבקשת לומר לחבר-הכנסת יצחק לוי שאי-אמון זה

"סיפור" אחד, והודעות הממשלה הן "סיפור" אחר לגמרי.

אני מכבדת את עמדת יושב-ראש סיעת המערך שמאפשר

לאנשים שלו לומר מה דעתם, וקשה לי לומר שאני מכבדת את עמדת סיעת הליכוד

לסתום פיות.
ש. דורון
על-פי הכותרות המופיעות בעתונים אף פה לא סתום.
היו"ר ח. קורפו
רשות הדיבור לחבר-הכנסת רחבעם זאבי.
ר. זאבי
כבא-כוח סיעה קטנה הייתי צריך להסתפק בדיון של

שעה כי אז יש לי פעמיים יכולת לבוא לכלל ביטוי,

אבל אני סבור שהנושא יותר חשוב מהשיקול והאינטרסים של סיעה קטנה.

בסיעות הגדולות יש בעיה של מתן אפשרות של ביטוי ליותר חברים. הנושא

רציני ביותר והוא נבלם או נדחק על-ידי הממשלה עד כדי חוסר דיון ציבורי.

כירון שכך על הכנסת חלה חובה להביא את העניין לידי ביטוי.

חבר-הכנסת פנחס גולדשטיין הביא את הנושא לכלל

אבסורד כאשר הוא הציע מסגרת דיון בת ארבע שעות, אבל הוא חזר בו מהצעתו.

דיון של שעתיים שיאפשר לסיעות הגדולות להביא יותר חברים לכלל ביטוי,

כדי שהציבור ישמע את הדברים וכדי שיותר חברי הכנסת יביעו את דעתם, יהיה

צודק בראיה כוללת-לאומית, והוא "מכסה" על האינטרס הצר של סיעה קטנה כמו

זאת שאני מייצג.
היו"ר ח. קורפו
תודה. מיצינו את הדיון החוזר.

אני מעמיד להצבעה את ההצעה לקיים דיון סיעתי

במסגרת שעתיים.

הצבעה

ההצעה לקיים דיון סיעתי במסגרת של שעתיים התקבלה.
ח. רמון
אני מבקש שהיושב-ראש יודיע מתי תהיה הרוויזיה

בנושא החוק - - -
היו"ר ח. קורפו
כבר אמרתי שאני אודיע לך מבעוד מועד.
ח. רמו ן
אני מבקש מהיושב-ראש להודיע לי על-כך יום קודם.
היו"ר ח. קורפו
אנל- אודיע לך יום קודם מתי נקיים את הדיון.

אני מבקש מחברי ועדת המשנה לבדיקת התבטאותו של

חבר-הכנסת רחבעם זאבי במליאת הכנסת ביום 24 באוקטובר להישאר, כדי שנוכל

לקיים את ישיבתה הראשונה של הוועדה.

הישיבה הסתיימה בשעה 10.00

קוד המקור של הנתונים