ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/07/1989

פעולתן של ועדות הכנסת; שונות; תיקון סעיף 72 לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 47

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ל' בסיון התשמ"ט (3 ביולי 1989). שעה 00;10
נוכחים - חברי הוועדה
חי קורפו - היו"ר

ר' איתן

פ' גולדשטיין

מי גולדמן

ש' דורון

צ' הנגבי

ש' וייס

יצחק לוי

אי פורז

י' שפרינצק

חי רמון
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב
היועץ המשפטי
צי ענבר
מזכירות הו ועדה
אי בן-יוסף
הקצרנית
י' חובב
סדר היום
א. תיקון סעיף 72 לתקנון הכנסת.

ב. פעולתו של ועדות הכנסת.

ג. שונות.

היו"ר חי קורפו

אני פותח את הישיבה. הצעה לסדר לחבר הכנסת רפאל איתן, בבקשה.

אי איתן

ההצעה היא להוסיף הצעות לסדר היום כדי לגוון את לוח הזמנים של ישיבות הכנסת

ולא כמו ביום רביעי האחרון שאלה שהם לא שותפים להצעות לסדר היום אין להם מה

לעשות במליאה, כי כמעט כל סדר היום היה הצעות לסדר היום פרט להצעת חוק אחת.

שי דורון

שיקשיבו.

ר' איתן

מה הם יעשו עם ההקשבה הזאת? שמעתי את ההערה שלך ברדיו.

שי דורון

אני מוכנה לחזור על זה.

ר' איתן

בטרם תתלונני בראי היטב תתבונני.

בכל אופן ביום כזה שכמעט הכל הצעות לסדר אנשים לא יישארו. מדוע שהצעות לסדר

לא תהיינה מפוזרות על פני שלושת הימים.

היו"ר ח' קורפו

זה טעון קודם כל בהסכמת הממשלה, והנושא הוא נושא לנשיאות הכנסת. צריך לבדוק.

ש' יעקבסון

לא קבלנו את הסכמת הממשלה. זאת הבעיה.

שי דורון

זה ראוי לדיון ולטפול.

היו"ר חי קורפו

זה לא נושא של החלטה. צריך לחפש דרך.

* * *
רבותי , סדר היום לפנינו. הסעיף הראשון
תיקון סעיף 72 לתקנון הכנסת

בשעתו קבלנו הצעה מוסכמת לתיקון סעיף 72 לתקנון, אלא שהמציע לא נכח באותה ישיבה.

המציע, שהוא חבר הכנסת צחי הנגבי , מבקש להכניס תיקון לתיקון.צ' הנגבי

אני אכן לא הייתי בישיבה כשזה נידון, יקוצצו חלק מן הגזירות החמורות שרצינו

להטיל על חבר הכנסת - במרכאות כפולות ומכופלות - ובכל מקרה אני רוצה לשנות מילה

אחת בסעיף הראשון. אם לא נשנה את אורגה מילה בסעיף קטן (א) להערכתי לא עשינו דבר.
הסעיף אומר כך
"קרא היושב-ראש לחבר הכנסת להצהיר הצהרת אמונים והצהיר חבר

הכנסת שלא כלשון החוק, יקרא לו היושב-ראש, על אתר, לחזור ולהצהיר כלשון החוק "

זאת אומרת, הוא נותן לו . SECOND CHANCEאני רוצה במקום "יקרא לו היושב-ראש",
שייאמר
רשאי היושב-ראש לקרוא לו לחזור ולהצהיר. ומדוע? כי אם הוא מאפשר לו מיד

להצהיר שוב תימשכנה כל ההפגנות והתעלולים ולא עשינו שום דבר. יעמדו עשרים חכ"ים

יצהירו על שלטון הפלשתינים או בעד טרנספר, או כל דבר אחר, ואחר כך יקרא להם

היושב-ראש והם יגידו 'מתחייב אני'. זה מה שהיה בפעם שעברה.

כאשר אני אומר "רשאי", פירושו שיש ליושב-ראש שיקול דעת בין שתי אלטרנטיבות.

אם עשה חבר הכנסת טעות, כמו במקום "מתחייב אני" אמר "אני מתחייב", זה לא כלשון

החוק; או שאמר "בעזרת השם", או טעות אחרת שהוא עשה כחבר כנסת חדש שאינו יודע - אז

באמת אין טעם מיד להפעיל את השוט. אבל במידה ורואה יושב-ראש הישיבה שמדובר

בהפגנה, בזדון, במגמה להכניס את הישיבה למהומה - הוא רשאי שלא לתת סיכוי שני. כי

אהרת מה יקרה? את ההפגנה קיימת, הטלוויזיה צלמה, ועכשיו הוא יקבל את הזכות להיות

הבר כנסת מן המנין.

הי ו "ר חי קורפו

לא ירדתי לסוף דעתך. נניח שהיושב-ראש לא יקרא לו, אז הוא מפסיד את הזכות

להמשיך את אותה "הצגה"?

שי דורון

לא באותה ישיבה.

היו"ר ח' קורפו

אבל את "ההצגה" הוא כבר עשה.

צי הנגבי

בזה הרגע הוא גמר את הענין.

שי דורון

הוא לא יכול להצביע.

היו"ר ח' קורפו

אין חשיבות להצבעה שלהם.

צ י הנגבי

בוודאי שיש חשיבות, בוחרים את יושב-ראש הכנסת.ש' דורון

בעקרון חבר הכנסת הנגבי צודק, משום שזה יתן בדיוק את אותו המשיק. מצד שני,

יש לי קצת חשש. הישיבה הזאת הרי תנוהל על ידי זקן חברי הכנסת, אנחנו לא יודעים

מי הוא יהיה בעוד כמה שנים. אנחנו נותנים לול יותר מדי כוח שיכול להיות מנוצל.

אני הייתי רוצה לראות אולי איזה שהוא בלם. אני מבינה, ואני איתך בהנמקה.

אבל כניה שזקן חברי הכנסת יהיה מישהו ממפלגה שמייצגת את אש"פ, הוא מנהל את

הישיבה, הוא יכול לפסול ללא כל בקרה? אני הייתי רוצה שתהיה בקרה. אולי מישהו

יכול להציע איזו שהיא בקרה.

היו"ר ח' קורפו

מה תעשה עם שגיאה תמימה?

צי הנגבי

הוא מאפשר לו להצהיר שנית.

היו"ר ח' קורפו

אבל הוא לא רוצה לאפשר לו. מה תעשה.

צי הנגבי

אפשר להביא את זה עד אבסורד.

היו"ר חי קורפו

לא, זה לא אבסורד. אם אתה אומר ש"היושב-ראש רשאי לקרוא- - - ", אז נניח

שתהיה טעות תמימה ובכל זאת הוא לא יקרא לחבר הכנסת. שוב, אם חבר הכנסת מצהיר שלא

כהלכה גם אם לא בזדון - אם היושב-ראש רשאי לקרוא לו אז הוא רשאי , הוא לא חייב.

אם הוא ירצה להכריע בהצבעה הוא לא יתן לחבר הכנסת להצביע.

שי דורון

אם הוא הצהיר בשגגה שלא כלשון החוק הוא צריך להגיד שזה היה בשגגה, ואז הוא

מצהיר באורנה ישיבה. אם הוא לא הצהיר וניצל את הזמן לנאום - הוא לא יצהיר. אני

בכלל לא נותנת לו את האפשרות להצהיר באותה ישיבה, אלא בישיבה הבאה.

צי הנגבי

אפשר להגיד "בשגגה", בשגגה זה במזיד.

ר' איתן

במקום כל התסבוכות האלה אני מציע שתהיה מגילה קטנה בנוסח קבוע, לכולם,

האדם חותם, מפקיד את זה בידי יושב-ראש הכנסת, וזה הכל.

שי דורון

הצהרת האמונים זה בכל זאת טקס חגיגי ויפה.צ' ענבר

ההצהרה תמיד נעשית בעל-פה בכל פורום בעולם, נשיא ארצות-הברית, שופטים, זה טקס

חגיגי.

ר' איתן

יקבל כל אחד קלף לחתימה, יקרא וימסור.

אי פורז

גם אז הוא יכול להוסיף תוספות.

ר' איתן

הוא יקרא בדיוק מה שכתוב. לא יקרא מה שכתוב - לא מקבלים את ההצהרה שלו .

פ' גולדשטיין

ההצעה של רפול טובה אבל לא פותרת את הבעיה, הרי מישהו יכול להוסיף בכתב ידו

מה שירצה.

דבר שני, לפי מיטב ידיעתי בדרך כלל האקט הזה של 'מתחייב אני' זה אקט הגיגי

שקיים בדרך כלל בכל הפרלמנטים, ואני מקווה לקבל את אישורו של שבח וייס שזה אכן

בכל הפרלמנטים.

ש' יעקבסון

זה קיים בכל הפרלמנטים.

פ' גולדשטיין

הכוונה של חבר הכנסת צחי הנגבי נכשונה, אבל דומני שעדיין לא מצאנו את השיטה.

אסור לתת בידי היושב-ראש, יהיה אשר יהיה, וככל שאדם מבוגר יותר לפעמים שיקול הדעת

שלו נוטה לכיוונים - - -

שי דורון

על כך אני מוהה. אבקש שזה יירשם בפרוטוקול.

פ' גולדשטיין

אני מודיע גם לפרוטוקול וגם להברת הכנסת שרה דורון שלא היתה לי כוונה לפגוע,

ואם היא נפגעה - אני מתנצל.

יצחק לוי

בי יחוד שהיא צעירה.

פי גולדשטיין

לא מצאנו עדיין את השיטה הנכונה, כי כל הדברים שאמר חבר הכנסת צחי נכונים, אך

ההערות שהשמיעו חברת הכנסת שרה דורון, חבר הכנסת רפול איתן והיושב-ראש - סותרים

אותם, אך לא נותנים לנו תשובה נאותה לבעיה שהיא קיימת. אני רוצה למנוע ריאקציות

פוליטיות באקט החגיגי של ההשבעה. השאלה איך עושים את זה.אני לא יודע אם לא צריך להקים ועדת משנה לנושא הזה, או לפחות לקיים דיון

מעמיק. אני באמת לא יודע.

צי הנגבי

אני יורד מהצעת התיקון. נאשר את הנוסח שהוועדה קיבלה.

פי גולדשטיין

לא נעביר דבר שאהר כך נצטער עליו.

שי דורון

נדון ונדוש עד שנגיע להסכמה. לא בוער לנו, חבר הכנסת הנגבי. כ/ה שנחליט צריך

לינת תשובה להרבה בעיות בעתיד, להרבה כנסות. צריך למצוא פתרון, נדבר עוד חצי שעה,

אל לנו למהר.

פ' גולדשטיין

לדוגמה מצב שלא יהיה כל כך לרוחך, נניח שיושב-ראש הישיבה הוא איש סיעת

הליכוד, ועולה להצהיר איש סיעת רק"ח וסוטה מן הנורמה והוזר בו; השארת לאותו

יושב ראש מספיק מרווה כדי להפעיל את שיקול דעתי להומרה ולא לקולה. אותו דבר אם

יושב-ראש הישיבה הוא איש רק"ח ועולים להצהיר אנשי ליכוד, ושניים מהם - שזה

הBALLANCE-שיקבע מי יהיה יושב-ראש הכנסת - שוגים בתום לב. בכך אתה תגרום לכך

שבחירת יושב-ראש הכנסת תידחה.

שי דורון

לא תידחה, תהיה שונה.

צ י הנגבי

במשך ארבעים שנה לא היוגה טעות ב'מתחייב אני'. אנחנו הכנסנו את נושא הטעות רק

למקרה שחס-וחלילה מישהו טועה, אבל לא צריך להפוך את זה לבעיה הערכית.

היו"ר ח' קורפו

איזו טעות? הצהרות פוליטיות?

צי הנגבי

הבעיה היא למנוע השתוללות, לא איך למנוע טעויות, וחלילה בגללן לאבד שליטה על

המצב.

פ' גולדשטיין

הבעיה שעומד בפני זה שיקול הדעת הנרחב או הרחב מדי שאתה רוצה לתת ליושב-ראש

ישיבה יהיה אשר יהיה.

צי הנגבי

בהצעה שלי לא היה שום שיקול דעת. אדם לא הצהיר - הוא לא חבר כנסת.היו"ר ח' קורפו

בהצעה המקורית שלך היה כתוב "במזיד", אז ממילא יש כאן שיקול דעת.

חבר הכנסת יצחק כהן, בבקשה.

יצחק כהן

קודם כל אני מתנגד לכתוב "במזיד" או "בשגגה", כי אין לזה גבולות, ולא נוכל

לצאת מזה.

אחת מן השתיים, או שאנחנו יוצאים מהנחה שכל מי שעושה את זה - זה במזיד,

מכיוון שכל מי שבא צריך לברר לעצמו בבירור מהו הטקס, מה צריך לאמר, וכדומה. ואז

נצא מנקודת הנחה שכל מי שאומר את הצהרת האימונים שלא לפי החוק - זה במזיד. ואם

כך, לא צריך להגיד אם זה במזיד או לא, אלא להגיד: "לא יקרה לו עוד פעם", ולא כמו

שכתוב "יקרא .. .".

או שאנחנו רוצים לאפשר שיקול דעת לפי מה שקורה בישיבה. יכול להיות שזה לא

בלט מאד, אחד אמר משהו ומאפשרים לו, יכול להיות שזו הפגנה המונית, יכול להיות

שהאווירה היא כזאת או אחרת.
אז יש שתי אפשרויות
או שמתייחסים לכל כ"במזיד", ואז - לא יקרא לו פעם

שנייה, ולהצעה זאת אני מסכים. או לתת שיקול דעת ליושב-ראש.
אלה שתי האלטרנטיבות
האחת, לא יקרא לו להצהיר שנית. זאת סנקציה שבאותה ישיבה

הוא לא מצביע, עד הישיבה הבאה. האלטרנטיבה השניה, בכל אופן לסמוך על שיקול הדעת

של היושב-ראש. מדובר פה בנבחר, מדובר פה באדם שיש מידה מסויימת של אמון העם בו

שאפשר לסמוך עליו.

אני מעדיף את האופציה הראשונה, וזאת האופציה שאנחנו הגשנו כהצעת חוק, לבוא
ולאמר
באותה ישיבה לא יקרא לו. הוא לא יצהיר באותה ישיבה. אם נדחה את האופציה

הזאת אני בכל אופן אהיה בעד שיקול דעת. אני לא בעד שלא ננקוט בשום צעד, כי לפי

מה שכתוב פה זה בדיוק מה שקרה הפעם, כלומר הם עשו את ההפגנה ואחר כך הם הצהירו.

זאת אומרת, מה שכתוב בהצעה לא מתקן את מה שקרה הפעם.

פי גולדשטיין

אני מאמץ את החלק הראשון של ההצעה של חבר הכנסת יצחק לוי, אני בעד שיהיה

כתוב: "לא יצהיר באותה ישיבה".

יצחק לוי

אם לא רוצים סנקציות ארוכות טווח אז רק לאותה ישיבה.

אי פורז

לדעתי הדברים צריכים להיות מוחלטים ולא נתונים לשיקול דעת. אחרת מישהו עלול

להשתמש בזה לא לטובה. הסנקציה בעקרון היא שבאותה ישיבה לא קוראים לו עוד פעם,

וזו סנקציה משמעותית מאד. אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי מבחינה קונסטיטוציונית.

האם קיימת אפשרות, אפילו תיאורתית, שבישיבה הראשונה תוצג הממשלה?

שי דורון

כן.אי פורז

אם כן, אני מוכן שיהיה איזה שהוא עונש, אבל אם זה כרוך בהצבעת אמון בממשלה זה

מרחיק לכת. כי אני לא מעלון על דעתי את האפשרות שתהיה הצבעת אמון בממשלה וכמה

מחברי הכנסת לא יכול להשתתף על איזו שטות שהם עשו.

אולי שייקבע בהוק שהצבעת אמון בממשלה תהא לעולם בישיבה - - -

היו"ר ח' קורפו

מה ההבדל ביו הצבעת אמון בממשלה או הצבעה בבחירת יושב-ראש הכנסת.

א' פורז

עם כל הכבוד, בחירת יושב-ראש הכנסת זו בכל זאת בחירה פרסונלית.

שי דורון

זו הצבעה עם משמעות פוליטית.

היו"ר חי קורפו

בחירת יושב-ראש הכנסת היא בעלת משמעות פחותה מאשר הצבעת אמון בממשלה?

אי פורז

אני לא מעלה על הדעת חבר כנסת שמייצג ציבור על בוחרים, אפילו אם הוא

"שמענדריק", אפילו אם הוא פוחח או פוחז, לא יוכל להשתתף בהכרעה העיקרית.

צ' ענבר

"לא יקרא לו", כהצעתו של חבר הכנסת יצחק לוי, נראית לי מרחיקת לכת מדי, מפני

שאז לגבי מקרים של טעות תמימה זו סנקציה כבדה מאד.

יצחק לו י

יוצאים מנקודת הנחה שמה שנאמר היה במזיד.

צ' ענבר

הוא יגיד "בעזרת השם".

שי דורון

"בעזרת השם" יהיה מותר.

צ' ענבר

זה לא מותר לפי מה שכתוב פה. אדם ירא שמיים אומר "בעזרת השם" באופן טבעי

ופעמים רבות בלי להשוב אפילו.

יצחק לוי

בכנסת הזאת אף אחד לא אמר את זה, על אף שהיו רבים שהיו רוצים.

שי יעקבסון

מעולם לא אמרו, גם לא בכנסות הראשונות.צ' ענבר

נראה לי שזו סנקציה מרחיקת לכת, כאשר בדרך כלל בוחרים בישיבת הראשונה ומן

הראוי לבחור בישיבה הראשונה את יושב-ראש הכנסת, שזה דבר בעל משמעות רבה מאד לחיי

הכנסת.

שי דורון

אז שיתנהגו כמו בני אדם.

צ' ענבר

ההצעה שלי היא להשאיר את סעיף (א) כמו שהוא, אבל למקרה שהבר הכנסת מצהיר

בצורה שהיא באמת הפגנתית - לתקן את סעיף קטן (ג) ולאמר: "הצהיר חבר הכנסת שלא

כלשון ההוק באופן שהיה בו כדי לפגוע בחגיגיות המעמד, או נמנע חבר הכנסת מלהצהיר

אמונים" אז אפשר יהיה להביא אותו לישיבת הכנסת ולהרחיק אותו לפי שיקול דעת.

כלומר, תהיה סנקציה אבל בדרך אהרת.

שי דורון

לא, אני נגד שיקול דעת ליושב-ראש.

צי ענבר

גם אני .

צי הנגבי

ברוח הדברים שנאמרו כאן אני מבקש להעמיד את הצעת התיקון בנוסח שאתם תיקנתם:

(א) קרא היושב-ראש לחבר הכנסת להצהיר הצהרת אמונים, והצהיר הבר הכנסת שלא כלשון

החוק, ויקבע היושב-ראש שחבר הכנסת נמנע מלהצהיר אמונים וחבר הכנסת לא ישתתף באותה

ישיבה."

צי ענבר

הוא לא נמנע מלהצהיר אמונים, הוא לא הצהיר כחוק.

יצחק לוי

"לא הצהיר אמונים", הכוונה שלא הצהיר כחוק.

צי ענבר

תגיד: "לא הצהיר חבר הכנסת כלשון ההוק, יובא הענין על ידי היושב-ראש...".

אבל "נמנע מלהצהיר" זה מתייחס רק למקרים ש"יקרא לו היושב-ראש לחזור ולהצהיר...

לא עשה חבר הכנסת כנדרש" אז בא סעיף קטן (ג).

אם אתה אומר שאתה לא נותן לו את ההזדמנות אלא הוא יקבע שהוא נמנע, אז צריך

לתקן את סעיף קטן (ג).

היו"ר ח' קורפו

בשביל מה צריך את סעיף קטן (ג), וגם לא צריך את סעיף קטן (ב).צי ענב

נכון.

ש' יעקבסון

מה פירוש "נמנע", מעשית.

אי פורז

לא נאמר "לא ישתתף בישיבות" אלא "לא יוכל להצביע".

היו"ר חי קורפו

מה אומר אותו סעיף בתקנון הכנסת בדבר חבר כנסת שלא נוכח בישיבה.

ש' יעקבסון

יצהיר בישיבה הבאה שבה יהיה נוכח.

היו"ר ח' קורפו

זה יחול גם כאן. אין צורך בסעיפים(ג) ו-(ב}.

צי הנגבי

סעיף קטן (ג) חיוני.

הרי הוועדה רשאית להחליט על הרחקת חבר מישיבת הכנסת. הרי החלטנו על זה.

היו"ר חי קורפו

כדי לרענן את זכרונך, הכנסנו את סעיף קטן (ג) מכיוון שכאשר הורדנו את האפשרות

של הענשתו ולא לתת לו אפשרות להצהיר, רצינו שבמקרה כזה תהיה עוד איזו שהיא סנקציה

לפני הוועדה. אם הסנקציה היא שלא יצביע ולא ישתתף בישיבות הכנסת מה תרוויח מזה

שהוא לא ישתתף בעוד שלוש ישיבות, מי ידע אם השתתף או לא.

אני חושב שזה לא משמעותי. אם ההצעה היא באמת שאנחנו נאמר: "קרא היושב-ראש

לחבר הכנסת להצהיר הצהרת אמונים והצהיר חבר הכנסת שלא כלשון החוק, יקבע היושב-ראש

שחבר הכנסת נמנע מלהצהיר אמונים וחבר הכנסת לא ישתתף באורנה ישיבה".

צ' ענבר

כדאי בכל זאת להשאיר את סעיף קטן (ב), מפני שההוראה של סעיף 15 בחוק יסוד
הכנסת, אומרת
"חבר הכנסת של נוכח בישיבת הפתיחה,שהיה לחבר הכנסת לאחר מכן,

יצהיר את ההצרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח". אבל במקרה שלפנינו הוא כן

היה נוכח בישיבת הפתיחה הוא רק לא הצהיר והוציאו אותו, לכן כדאי להשאיר את סעיף

קטן (ב).

א' פורז
ייאמר
יחול סעיף קטן (ב).צ' ענבר

הייתי משאיר את סעיף קטן (ב).

היו"ר חי קורפו

"נמנע מלהצהיר אמונים" זה גם יכול להיות שהוא לא היה נוכח.

צ' ענבר

זה בהמשך לסעיף קטן (א) שבו נאמר "יקבע היושב-ראש שחבר הכנסת נמנע מלהצהיר

אמונים", וסעיף קטן (ב) אומר: "נמנע חבר הכנסת מלהצהיר אמונים ( - כלומר,

שהיושב-ראש קבע את זה - ) לא ישתתף עד אשר יצהיר אמונים".

היו"ר ח' קורפו

הייתי מוסיף "כאמור בסעיף קטן (א)". כלומר, הנוסח יהיה: "(ב) חבר הכנסת

שנמנע מלהצהיר אמונים, כאמור בסעיף קטן (א), לא ישתתף בישיבות הכנסת עד אשר יצהיר

אמו נים כהוק."

רבותי, זה יהיה התיקון שיונה על שולחן הכנסת.
הסעיף השני שעל סדר היום
פעולתן של ועדות הכנסת

מונח בפני מכתב מאת חבר הכנסת יהושע מצא הקובל על עך שהוא נאלץ לפזר בפעם

השלישית ישיבה של ועדה מכיוון שחברי הוועדה לא נכחו בישיבה.

תלונות דומות הגיעו אלינו מוועדות רבות אהרות, ונראה עלי שעלינו לתת את הדעת

על הענין הזה משתי נקודות ראייה: האחת, מבחינת המבנה של הוועדות. איננו רוצה

להיכנס לנושא זה בזה הרגע, אבל עלינו להגיע לאיזו הסכמה בקרוב ולהניח איזו הצעה

לקבוע תקרה למספר חברים בוועדה. כלומר, לא תהיה ועדה בת יותר מאשר מספר מסויים של

חברים.

שי דורון

בכנסת הבאה.

אי פורז

תקבע את המספר המקסימלי של ועדות שחבר כנסת יכול להיות חבר בהן.

היו"ר ח' קורפו

יש לזה את אותה התוצאה.

הרי זה אבסורד, אם יש מאה ושישים מקומות בוועדות, ונכתוב עשר פעמים שאדם לא

יכול להיות חבר בשתי ועדות, מה תעשה? איך בכל זאת יתמלאו המאה ושישים מקומות? יש

תשובה לכך. ברגע שסיעה חייבת לכסות חברים שמכהנים בתפקידים אחרים אזי ישבו חלק

מחבריהם בשתי ועדות.

רבותי, אני לא רוצה להתמודד עם זה עכשיו. אמרתי את הרעיון איך נוכל להתמודד

עם זה. נשכיל לעשות את זה במועד יותר מאוחר.כרגע אני רוצה להציע דבר יותר אופרטיבי שהוא בתהום הארגון. ברצוני להציע

שאנחנו נחלק את הוועדות לשתי משמרות בימי ב' ו-ג'. בימים אחרים רשאית כל ועדה

לשבת מתי שהיא רוצה. יש ועדות עמוסות שיש להן הרבה מאד עבודה, אלה ירולות לשבת

גם בימי שישי או ראשון, ואותו דבר- לגבי סיורים שהוועדות עורכות.

ש' דורון

נאמר שמסיבות דתיות הכנסת לא תפעל בימי אי ו-בי.

ש' יעקבסון

זה אמור לגבי עבודת מליאת הכנסת, לא לגבי הוועדות. אמרו שיום שישי זה יום

השבת של המוסלמים, יום ראשון של רזנוצרים, אז הכנסת לא יושבת. הוועדות יושבות.

הי ו "ר חי קורפו

אני רוצה להציע שהוועדות תתחלקנה בין ועדות שתשבנה בין השעות 09.00-11.00,

לבין ועדות שתקי ימנה את הישיבות בין 11.00-13.00, ירצו להאריך ישבו עד 14.00. יש

נושאים חשובים, חברי כנסת רוצים להתבטא - ישבו עוד חצי שעה, שעה.

בדרך זאת, נשיג קודם כל בחתך של כל הוועדות אי התנגשות בשעות הישיבות, וחבר

כנסת יוכל להיות חבר בשתי ועדות מבלי להיכנס לקונפליקט.

אי פורז

הרעיון טוב.

היו"ר ח' קורפו

בכך נוכל ליצור מתקונה תקינה של עבודה, ואני חושב שזה יהיה נסיון ראשון

להכניס קצת סדר בעבודת הוועדות.

אם זה סביר בעיניהם, אזמין את יושבי-ראש הוועדות, נכין טבלה אלה חמש הוועדות

המוקדמות, אלה הן הוועדות של משמרת שנייה, ונעביר את זה כהחלטת הוועדה למליאת

הכנסת.

יצחק לוי

מה קורה אם יושב-ראש ועדה רוצת לקיים שתי ישיבות באותו יום?

פ' גולדשטיין

במקרה דחוף אפשר יפנה יו"ר הוועדה ליו"ר הכנסת לקיים את הישיבה במועד כינוס

המליאה.

היו"ר חי קורפו

אפשר למצוא פתרון.

צ' ענבר

יש לי חשש שאין למליאה, או לוועדת הכנסת, סמכות לכפות על הוועדות את שעות

ההתכנסות.היו"ר חי קורפו

אני בטוח שיש לוועדת הכנסת הסמכות. זה תפקידה.

נא לעיין בסעיף "תיאום ועבודתם של ועדות הכנסת", סעיף 13 לתקנון הכנסת. כתוב
בפירוש
"ואלו הן הוועדות הקבועות ותחומי ענייניהן: (1) ועדת הכנסת: תקנון הכנסת

ועניינים הנובעים ממנו; חסינות חברי הכנסת ובקשות לנטילתה; סדרי הבית; המלצות על

הרכב הוועדות הקבועות והעוודות לעניינים מסויימים ויושב-ראש שלהן; תיחום ותיאום

הוועדות;"

זה בפירוש סמכותה של ועדת הכנסת.

אם זה מקובל עליכם אזמין את יושב-ראש הוועדות לדון איתם בנושא.

צ' ענבר

תודה על רשות הדיבור, ואני מבקש את הקשבתו של הבר הכנסת רמון, כעורך-דין,

כיושב-ראש סיעה.

סעיף 98 לתקנון אומר: "יושב-ראש ועדה יזמין את חברי הוועדה לישיבות רגילות

בזמנים שקבעה הוועדה;" נראה שלפי סעיף 98 לוועדה יש הגמוניה מוחלטת לקבוע את

הזמנים מתי היא רוצה להתכנס.

אני חושש שעם כל הסמכות שיש לוועדת הכנסת לקבוע את תיאום הוועדות עדיין היא

לא יכולה להגיד להן מתי להתכנס, או בשעה זו או בשעה זו.

היו"ר חי קורפו

היא לא תגיד לוועדות מתי להתכנס, הן יכולות גם לא להתכנס כלל. ועדת הכנסת

בתוקף סמכותה לתיאום בין הוועדות קבעה את המועדים הללו. אמרתי שאשב עם יושבי-ראש

הוועדות כדי להגיע איתם להסכמה שהם יציעו לוועדה את המועד המתאים.

צ' ענבר

בצורה שלא תהווה פגיעה בסעיף 98 לתקנון .

היו"ר חי קורפו

בוודאי שלא.

ש' יעקבסון

כדי לרענן את הזכרון, ועדת הכנסת במרבית הכנסות התחילה ישיבותיה בשמונה וחיצי

בבוקר.

* * *

רבותי, מונחת בפנינו בקשת הממשלה לשחרר מחובת הנחה את הצעת חוק מגן דוד אדום

(הוראת שעה), התשמ"ט-1989.

חי רמון

אני מתנגד.

היו"ר חי קורפו

רבותי, אני מציע לכם לקרוא את דבדי ההסבר.אי פורז

למה לשחרר.

חי רמון

אני מכיר את החוק, אני תומך בו, החוק בא לינת סמכויות לשר לעשות מעין ועדה

קרואה למגן דוד אדום, דבר שהיה צריך לעשות כבר מזמן.

יחד עם זאת, אני מתנגד לשחרור מחובת הנחה אלא אם יש אילוצים מאד יוצאי דופן.

הענין הזה של מגן דוד אדום ידוע במשך שנים, ישבו עליו, היו עשרים משברים, ושום

דבר לא יקרה אם ידינו בו ביום שני הבא, או מחר, או ביום רביעי. הבקשה נובעת

מנוחות של הופעת שרים במליאה. עם כל הכבוד, נוחות של הופעת שרים בפני מליאת

הכנסת אי ננה נימוק.

פ' גולדשטיין

שירשם בפרוטוקול שאני חושב שחיים רמון צודק.

חי רמון

אני מקווה שהעקרון הזה ינחה אותנו בכל חוק, כולל בחוקים שמישהו תומך בהם

פוליטית.

שי יעקבסון

אם לא משחררים את החוק הוא לא יוכל לבוא לא היום ולא מחר.

שי דורון

גם לא ביום רביעי, אנחנו נהיה בישיבת המרכז.

הי ו "ר ח' קורפו

הרי אין התנגדות עקרונית לחוק.

ש' דורון

יש התנגדות בקרב אנשי המערך. אני רוצה לתמוך בחוק.

חי רמון

אז זה יועלה ביום שני.

היו"ר ח' קורפו

מי בעד היענות לבקשת הממשלה? מי נגד?

הצבעה

בעד - אין

בקשת הממשלה לשחרר מחובת הנחה את החוק הנ"ל לא אושרההיו"ר ח' קורפו

מונחת לפנינו בקשה לקבוע מסגרת לדיון בשלושה נושאים שהועלו בסדר יומה של
הכנסת
1) לקראת גלי עלייה - מטעם קבוצת חברי כנסת.

שי דורון

מסגרת של שעה לדיון.

היו"ר ח' קורפו

מי בעד? מי נגד?

הצבעה

ההצעה להקצות לנושא הנ"ל מסגרת של שעה אחת - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

2) הנושא: התנהגותם של ערבים מיש"ע בתחום הקו הירוק - מאת חה"כ אוריאל לין.

שי דורון

שעה.

היו"ר חי קורפו

מי בעד הצעתה של חה"כ שרה דורון?

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להקצות לנושא הנ"ל שעה אחת לדיון - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

3) הנושא השלישי: מצב הבטחון בעיר ירושלים - מאת חה"כ שלמה דיין.

מי בעד ההצעה של חה"כ שרה דורון - מסגרת של שעה לדיון. מי נגד.

הצבעה

ההצעה נתקבלה

הי ו "ר חי קורפו

תודה. רבותי, הוחלט להקצות שעה לכל אחד משלושת הנושאים.

א' פורז

אדוני היושב-ראש, אני מבקש להעביר את הצעת חוק הגבלת צריכת חינם של עובדי

חברת החשמל, התשמ"ט-1989, לוועדת הכלכלה. בישיבה הקודמת ביקשתי לדחות את ההחלטה

כי רציתי לנסות משתו בלתי טבעי, אבל בשיחה עם יושב-ראש הוועדה החלטנו שצריך

ללכת עם הטבע.היו"ר ח' קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בהצעת החוק הנ"ל. המציע מבקש

להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה, שהוא המקום הטבעי לדון בחוק זה.

הצבעה

בעד - רוב

נגד - אין

ההצעה להעביר את חוק הגבלת צריכת חינם של עובדי חברת החשמל, התשמ"ט-1989

לוועדת הכלכלה - נתקבלה

היו"ר חי קורפו

ועדת הכנסת מתבקשת לקבוע את הוועדה אשר תדון בהצעה לסדר היום בנושא: דוח מבקר

המדינה על תרומות למפלגות - מאת חה"כ חיים אורון, אברהם פורז ורחבעם זאבי.

אי פורז

אני מציע את ועדת הכנסת. זו הוועדה המתאימה ביותר.

שי דורון

ועדת הכנסת.

ח' רמון

זה דוח מבקר המדינה.

היו"ר ח' קורפו

זה לא דוח מבקר המדינה. דוח מבקר המדינה לא צריך את הדיון שלנו. יש הצעה

לסדר היום, ובהסתמך על דוח מבקר המדינה העלו הצעה לקיים דיון על נושא מימון

מפלגות.

אני מעמיד להצבעה שתי ההצעות זו מול זו.

הצבעה

בעד העברת הנושא לוועדת הכנסת - רוב

בעד העברת הנושא לוועדה לענייני ביקורת המדינה - מיעוט

הוחלט להעביר את ההצעה לסדר היום בנושא דוח מבקר המדינה על תרומות למפלגות

לדיון בוועדת הכנסת

היו"ר חי קורפו

עוד בנושא 'שונות', קבלתי מכתב מחבר הכנסת רמון, בו הוא מודיע שחבר הכנסת

אברהם בורג חדל להיות חבר בוועדת החינוך והתרבות.

ועדת הכנסת לא מקבלת הודעות מסוג זה. אתה צריך להודיע לי על חילופי גברי .ח' רמון

אין לי אנשים.

היו"ר חי קורפו

אני לא יכול להוציא חבר מוועדה. שהוא יתפטר בפניך, יהיה לכם פחות חבר אחד

בוועדה.

קבענו את הרכב הוועדה המשותפת לתקציב של הכנסת, חמישה הברים נציגי ועדת

הכספים וחמישה נציגי ועדת הכנסת. ועדת הכספים מבקשת להחליף את חברת הכנסת עדנה

סולודר בחבר הכנסת אברהם שוחט יושב-ראש ועדת הכספים.

אם אין התנגדות אנו מאשרים את השינוי ונודיע על כך במליאת הכנסת.

* * *

כדי לרענן זכרונכם, הוחלט בשעתו, בסביבות נובמבר-אוקטובר שנת שעברה, להשעות

את עדכון שכר חברי הכנסת - היינו מצויים אז לפני הבחירות - וזה נמשך שלושה

חודשים. בפברואר-מרץ החזרנו את המצב לקדמותו, אבל החלטנו להקים ועדה שתבדוק ותציע

פתרונות כיצד לעדכן את שכרם של חברי הכנסת וכן כל התלויים בדבר. אמנם בענין שרים

מחליטה ועדת הכספים, אבל בחרנו ועדה משותפת לשתי הוועדות שתבדוק את הנושא ותציע

דרך לעדכון השכר.

בשעתו הצענו את חבר הכנסת גולדמן, והוא הודיע אחרי שישה חדשי חברות בלא מעש

באותה ועדה שהוא מבקש להחליף אותו, ועלינו לבחור חבר אחר מטעם הוועדה.
חברי הוועדה הם
חברי הכנסת, גולדמן, גולדשטיין, צבן, רענן כהן, יאיר לוי

ופסה גרופר.

אני מציע את חבר הכנסת צחי הנגבי .

צי הנגבי

אני לא מבין בזה דבר.

היו"ר ח' קורפו

זו המעלה שלך במקרה זה...

צי הנגבי

אשקול בדבר.

היו"ר חי קורפו

אי אפשר לשקול.

הוחלט לשחרר את חבר הכנסת מיכה גולדמן מחברותו בוועדה המשותפת לענין עדכון

שכר חברי הכנסת והשרים, ובמקומו יבוא חבר הכנסת צחי הנגבי.

תודה רבה, רבותי . ישיבה זו נעולה. (הישיבה ננעלה בשעה 10.15)

קוד המקור של הנתונים