ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 16/05/1989

חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם (תיקון מס' 7), התש"ן-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 29

מישיבת ועדת הכנסת

יום גי, י"א באייר התשמי'ט - 16.5.89 - בשעה 09.00
נכחו - חברי הוועדה
חי קורפו - היו"ר

פי גולדשטיין

אי גמליאל

שי דורון

צי הנגבי

שי וייס

ת' טובי

רן כהן

רענן כהן

אי לין

אי פורז

ר' ריבלין

י' שפרינצק
מוזמנים
מזכיר הכנסת שי יעקבסון

סגנית מזכיר הכנסת שי כרם

סגן מזכיר הכנסת די לב

שי גוברמן - משרד המשפטים

הי ועץ המשפטי; צי ענבר

אי קמיר

מזכירות הו ועדה; אי בן-יוסף

נ י שרם

הקצרנית; י' חובב

סדר יום; א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא

לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

ב. חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

(תיקון מסי 5)(תיקון), התשמ"ט-1989 - מטעם קבוצה

של חברי כנסת - הכנס לקריאה ראשונה.

ג. קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר היום והצעת חוק

שהועברו ממליאת הכנסת.

ד. שונות.א. ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום.

הי וייר חי קורפו;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הערעור השראשון של חבר הכנסת אברהם
פורז בנושא
"המיתון במשק".

סגן יושב-ראש הכנסת, בבקשה.
שי וי יס
הנשיאות היתה סבורה שהנושא חשוב מאד אבל לא דחוף על פי הקריטריונים של

דחוף.

אי פורז;

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לציין שהכנסת באופן כללי, לפחות המליאה, איננה

עובדת בקצב הראוי. אתמול למשל אחרי שנתיים וחצי היא התפזרה.. מצד אחד טועים לא

דחוף, אין זמן בעצם. מה זה לא דחוף? זה כשירווח. אבל עכשיו כבר רווח כי ין במה

למלא את סדר היום.

מדד אפריל הפתיע את שר האוצר, יש מצב של מיתון ואינפלציה, כבר מזמן לא נערך

דיון כלכלי רציני במליאת הכנסת. אני חושב כי מן הראוי את. הנושא הזה ללבן ובהקדם,

וזה דחוף מאד.
שי וייס
ברשותך, הערה בעקבות ההערה לסדר היום של הכנסת. רבותי, ההערה הזאת היא

נכונה לפעמים. מקובל שאנחנו מזמנים את השרים להשיב על הצעות כאלה, זה טעמו של

הענין, של הדו-שיח בין הפרלמנט והזרוע המבצעת. לא תמיד יש לנו אפשרות כל יום

להזמין שרים, יש לנו נוהג שאנחנו בדרך כלל מבקשים לשריין לשם כך את ימי רביעי, זה

נוהג עתיק יומין ומושרש מאד בחיי הבית. כאשר יש הודעה מדינית של הממשלה ביום כזה,

או הצעות אי-אמון שהן רבות, כולל יום רביעי זה, אז בוודאי שהרבה הצעות דחופות לסדר

היום גם סובלות מזה. אנחנו לפעמים עושים מאמץ להעביר את זה ליום שני או שלישי,

תוך נסיון לתאם עם השרים שזה לא תמיד אפשרי. זו היתה הערה על הערה.

אשר להצעה הזאת, היא חשובה ביותר כפי שאמרתי, אך אין לה שום קריטריון של

דחיפות על פי המסורת הפרלמנטרית ועל פי הנוהג הפרלמנטרי.
היו"ר חי קורפו
רבותי, מי בעד ערעורו של חבר הכנסת פורז? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ א' פורז לא נתקבל
רענן כהן
אפשר להעיר הערה?
היו"ר חי קורפו
לא בסעיף ערעורים.

הערעור הבא של חבר הכנסת מאיר וילנר בנושא: "התגברות האבטלה".אותו דבר בדיוק מילה במילה מה שאמרתי לקודמי.

ת' טובי;

אפשר לנמק במקומו?
וזי ו"ר חי קורפו
לא, הוא יכול להופיע. הערעור הוא אישי, לא סיעתי.

רענן כהן;

האם מותר לי להודיע הודעה אישית בנושא זה אחרי ההצבעה ?
ת' טובי
תמיד היה מקובל שהבר כנסת אהר יוכל לייצג מישהו בהנמקה.
ש י י עקבסון
לא תמיד.

רן כהן;

לצערי חברי כנסת נדרשים להופיע בכמה ישיבות בו זמית. הבעיה הזאת יוצרת גם

בעיה שוועדת הכנסת תגרום לוועדות אהרות. אני לא בא הנה עכשיו משום ששולמית אלוני

לא בבנין. היא בבנין, אלא שהיא יושבת בוועדה אחרת ועושה את עבודתה, ואני נתבקשתי

לייצג אותה. אז תגידו מראש, אלך אני להחליף אותה שם.

הי ו"ר חי קורפו;

תעשה את זה מפני שזהו הנוהג. הבקשה היא אישית לא סיעתית.

מי לבקשתו של חבר הכנסת וילנר? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ מי וילנר לא נתקבל

היו"ר חי קורפו;

הערעור השלישי של חבר הכנסת הרב אריה גמליאל בנושא: "מצבה הקשה של עירית

דימונה והעיר דימונה".
שי וייס
זה מסוג הנושאים שדחיפותם רב שנתית ועל כן היא הופכת לנושא רגיל, סליחה על

הביטוי.
אי גמליאל
אני דיברתי על מצבה הקשה של העיריה, לא על הריסת הבתים. זה נושא אחר לגמרי,

זה מצב קשה מאד ודהוף.
ש' וייס
באותו נושא, ברשותך. היה לנו חבר כנסת זיק אמיר, חבר כנסת מאד חשוב ובולט,

והוא היה כל שבועיים מעלה את הנושא של הצעה דחופה על מצבה הקשה של דימונה, וזה היהנכון כל הזמן, ולא יכולנו להתייחס לזה לדאבוננו. זה הופך לסוג הנושאים החשובים

אבל הדחופים.
היו"ר חי קורפו
רבותי, מי בעד הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ אי גמליאל לא נתקבל
היו"ר חי קורפו
שוויון בין המצביעים, הערעור לא נתקבל.

לפנינו ערעור של חבר הכנסת תופיק זיאד בנושא: "אירועי משחק הכדורגל בין

קבוצות אחי נצרת ובית"ר נהריה בנהריה".
ש' וייס
אני מתנצל מראש על סוג ההסבר שלי. מכיוון שכל הנושאים שקשורים במישרין או

כמעט במישרין למתיחות בין שני העמים נפלו לתוך ההודעה הממשלתית ביום רביעי---
תי טובי
מה זה שייך?
שי ו י יס
אני חייב לשקף את ההווי של הנשיאות, בלי לאמר מי העיר מה על איזה נושא, לכן

העירותי את מה שהעירותי בתחילת דברי ברוח חברית.

אני מציע להתייחס לענין הזה כאילו שזה הצד הבלתי ספורטיבי של הסכסוך בין שני

העמים ולכלול את זה בסדר היום הרגיל.

הנשיאות השבה שזה חלק מן המתה הכולל, ומשום שזה ידון ביום רביעי דין ההצעה

הזאת כדין שבע עשרה אחרות שבצורה מאד ישירה או קצת פחות ישירה קשורות לנושא.
ת' טובי
איך אפשר לשמוע נימוק כזה ולשתוק.
היו"ר חי קורפו
לא צריך לשתוק, צריך להצביע. מי בעד קבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ ת' זיאד לא נתקבל
היו"ר חי קורפו
חברת הכנסת אלוני תיכנס לישיבה בעוד מספר דקות. ברשותה נעבור לסעיף אחר בסדר

היום.רענן כהן;

ביקשתי רשות להודעה אישית. הצבעתי נגד שני הערעורים הראשונים, של חברי

הכנסת פורז ווילנר. אלה שני נושאים כבדים והשובים, הם פרי של חוסר קביעת יעדים

לאומיים של המדינה, וכל נושא שקוצץ מהתקציב.

השאלה שלי היא האם ועדת הכנסת יכולה ליזום נושאים מסויימים שכנסת ישראל

צריכה לדון בהם, כמו נושא התקציב, נושא אבטלה.
שי דורון
אני מציעה לך לדבר עם שר האוצר עם שובו מחוץ לארץ. אלה נושאים הנוגעים לו

ישירות.

רענן כהן;

על פי הבנתי כנסת ישראל מפקחת על עבודת הממשלה, אמורה לפקח כמו שאומר

ידידי פורז. אני לא חייב לשאול את שר האוצר.
היו"ר חי קורפו
חבר הכנסת רענן כהן, נתתי לך רשות להודעה אישית. תאר לך שכל אחד מעשרים

ושניים חברי הוועדה ירצה למסור הודעה אישית מדוע נמנע או הצביע כך או כך בנושא

מסויים. כדבריך, אלה אכן דברים רציניים, אבל בפורום הזה של הוועדה יש נוהלים.

הנוהלים הם שנציג הנשיאות מנמק מדוע לא הוכרה הדחיפות, ולאחר מכן מגיש הערעור מנמק

את בקשתו.
רענן כהן
אדוני, אני רוצה שהיועץ המשפטי ישמע את דברי. שאלתי האם יש לוועדת הכנסת

סמכות להעלות לדיון נושאים בלי שום קשר להצעה לסדר. ואז אני מבקש לדון בנושאי

יעדים לאומיים בתקציב המדינה, כי מה שקורה היום זו שיטת תוספת, מוסדות שקמו בשנות

החמישים ממשיכים להתקיים - -

הי ו"ר חי קורפו;

אין בעיה, ועדת הכספים יכולה לקיים דיונים של שבועות על גבי שבועות

בהצעות בנושאים הללו. היא לא רק רשאית, זו חובתה.

שי וייס;

כמו שאנחנו מקיימים דיונים בתקנון הכנסת וכולי. זו פשוט לא הוועדה הזאת שדנה

בנושאים כלכליים, זה שייך לוועדת הכספים, ועדת הכלכלה.

אי פורז;

מישהו שאל אם הוועדה יכולה להורות למליאה לדון בנושאים אלה.

היו"ר חי קורפו;

לא.

רו כהן;

אדוני היושב-ראש, הוועדה רשאית לפנות לנשיאות הכנסת, מאחר ואנחנו בהחלט

נמצאים במצב של אינטראקציה בעבודה, מאחר ולאחר הפגרה התבשרנו בכל זאת על מציאות

חברתית מאד קשה גם בתחומים של האבטלה, גם בתחומים של ירידת היצור והיצוא והמיתןהזה, בהחלט יש אפשרות שנפנה לנשיאות שתשקול פנייה לממשלה, ואני מצטרף לרעיון של

חברת הכנסת שרה דורון. היא צודקת שהכנסת בהחלט יכולה לתת דעתה לענין הזה בעקבות

הודעת ממשלה. אם הנשיאות תיזום פנייה כזאת לממשלה זה יהיה בהחלט לרוחנו.

היו"ר הי קורפו;

הפנייה צריכה להיות מופנית ליושב-ראש הכנסת ולא לוועדת הכנסת. זה נוהל לא

תקין.
אי פורז
בסדר היום של הכנסת - אני אומר את זה בעיקר לנשיאות - מוצאים כמה נושאים

שהכנסת לא מקיימת בהם דיון. אתם צריכים להיות ערים לכך, אם לא מספיקים לדון

בנושאים מסויימים אפשר להעביר אותם ליום אחר.

היו"ר חי קורפו;

כל מה שמופנה לנשיאות יכול להיעשות במישרין ליושב-ראש הכנסת. יש בהחלט

אפשרות לעשות זאת באמצעות אחד הסגנים, אבל לא כאן.

שי וי יס;

רוב הנושאים שהוחלט לקיים עליהם דיון הם נושאים שכבר מוצו במליאה, אבל בגלל

הטכניקה של הכנסת יש פטנט לקיים עליהם דיון וזה נועד להיות ברשימה הזאת במשך

שנים, חוץ מנושאים שאנחנו מדי פעם מעלים. אני אספר את הכל לחברי הנשיאות, גם את

תגובת החברים בדבר האירועים במגרש הכדורגל.

היו"ר חי קורפו;

רבותי, סיימנו את הנושא הזה, ואנו עוברים לנושאים הבאים שעל סדר היום.

מליאת הכנסת העבירה לוועדת הכנסת לדיון בהצעה לסדר היום של חה"כ אריה
גמליאל בנושא
מצוקת הישוב ספסופה. אינני יודע איך התגלגל הענין במליאה החליטה

שהוועדה שתדון בנושא תהיה ועדת הכנסת. בוודאי שזו היתה טעות, מכיוון שתקנון הכנסת

עוד לא הסמיך את ועדת הכנסת לדון במצבן של עיירות. נדמה לי שזה מוגדר בתקנון

הכנסת כסמכותה של ועדת הכלכלה.

אני מציע שוועדת הכנסת תתקן את הטעות הזאת, אם באמצעות המסלול שקבענו אותו

כבר פעם בהחלטה שלנו על ידי החזרה למליאה ובקשה להועיד את הוועדה המתאימה לענין

הזה.

ובכן, נשיב את הנושא למליאת הכנסת ו נמליץ בפניה שתעסוק בזה ועדת הכלכלה.

בהזדמנות זו ברצוני להעיר ליושב-ראש הישיבה שהוא יכול היה לעשות את זה מיד

במקום בכשרונו הרב, ולא היתה סיבה להעביר את זה לוועדת הכנסת לפרוצדורה מסובכת.
שי וי יס
אני לא מעלה על דעתי שאני אישרתי להעביר את הנושא הזה לוועדת הכנסת אלא

לצורך קביעת הוועדה. כך שעם כל הכבוד, זה מסוג הטעויות שאני לא יכול אפילו להודו

בהן.היו"ר חי קורפו;
ובכן, אצטט מן הפרוטוקול
"היו"ר ש' וייס: אתה לא יכול להציע לוועדת הכנסת כדי שתחליט לאיזו וועדה, רק

במקרה שיש שתי הצעות סותרות אנחנו מעבירים. אתה פשוט תעביר לוועדת הכנסת ותציע

שוועדת הכנסת תדון בזה. זה הכל."
שי וי יס
נכון, זו באמת התייחסות פורמליסטית, הייתי צריך להדריך אותו.
היו"ר חי קורפו
מונחת לפנינו בקשת היושב-ראש לקבוע מסגרת לדיון בהודעת הממשלה שתימסר ביום

רביעי, ובשתי הצעות אי אמון שיועלו באותו יום, הצעת סיעת ר"צ להביע אי אמון לממשלה

בשל הממצאים בדוח מבקר המדינה, והצעת סיעת התחיה - ואני שומע שגם סיעת מולדת -

להביע אי אמון לממשלה בשל החלטת הממשלה על בחירות ביהודה שומרון וחבל עזה.

לפני שנדון במשכי הזמן שאנחנו רוצים להועיד לנושאים האלה יש בפנינו בעיה

פורמלית. בדרך כלל הצעת אי אמון קודמת לכל סעיף אחר, אבל ישנו סעיף מפורש בתקנון

שאומר שאם יש ברצון הממשלה להודיע הודעה בעלת חשיבות מיוחדת תימסר ההודעה לראשונה,

אולם לא יתקיים דיון עליה אלא לאחר הצעות האי-אמון.

מאחר שזהו המצב הפורמלי, אני מציע שעוד לפני שנקבע מסגרת של זמן ננקוט בנוהג

הזה: ראש הממשלה ישא את דבריו; לאחר מכן יועלו שתי הצעות האי אמון על ידי

המציעים בלבד; בהמשך יתקיים דיון משולב בהודעת ראש הממשלה ובהצעות האי אמון למשך

הזמן שנקבע; בסיום נצביע הצבעות נפרדות, תהילה על הצעות האי אמון ועל אישור הודעת

הממשלה.
שי דורון
אני מציע מסגרת דיון של שלוש שעות.
שי וי יס
בעקבות הריכוז הגדול מאד של הנושאים והבלבול הגדול - גם הודעת ממשלת, גם

מבקר המדינה - אני מציע מקסימום שעות אפשרי הפעם.
שי דורון
אתה מתחייב לריכוז חברי הכנסת.
שי וי יס
זה לא. אם שלוש שעות הופכות לשש - אני מסכים. הייתי מציע בכל זאת מסגרת של

ארבע שעות.
שי דורון
זה המון.רענן כהן;

האם לא הגיע הזמן שוועדת הכנסת תקבע כמה הצעות אי אמון יכולה סיעה להגיש?

היו"ר חי קורפו;

הוועדה תיתן דעתה על הנושא הזה.
רענן כהן
שאלה שניה, האם יש אפשרות להעלות את הצעות האי אמון היום. אני רוצח להבטיח

דיון מיוחד בנושא המדיני ולא לקשור את הדברים יחד, מה גם שאחד מעילות הצעת האי

אמון הוא דוח מבקר המדינה. הייתי מסכים אם האי אמון היה רק בנושא המדיני. יש

הרבה דיעות שונות בקשת הפוליטית וצריך לתת ביטוי לעמדותיהם. אני לא רוצח להגביל את

זה בזמן.
היו"ר חי קורפו
חבר הכנסת רענן כהן, באשר לשאלתך הראשונה בהחלטה מחובתה של הוועדה לתת דעתה

על כך, אני מניח שנמצא נוסחה שהזאב יצא שבע והעוגה שלימה (שי וייס: לא נמצא). אבל

על פי התקנון הקיים כיום זאת היא זכותה של כל סיעה להגיש הצעות אי אמון, ומה הטעם

להגיש הצעת אי אמון בנושא מדיני. אם מוגשת הצעת אי אמון על דוח מבקר המדינה - אני

יכול להבין, זה לא יהיה כלול בדבריו של ראש הממשלה. אבל בנושא המדיני? אך לנו אין

ברירה, ברגע זה התקנון מאפשר זאת ואנחנו מחפשים פתרון. אם נקיים חיום את הצעת האי

אמון אז מה תרוויח? כל הסיעות ימסרו הודעות, ויגידו היום את מה שהן רוצות להגיד

מחר. נרוקן את הדיון מתוכנו.

לכן אני מציע שנקבל את הדרך שהצעתי, זה גם תואם את התקנון. השאלה היא כמה

זמן להועיד לדיון המשולב הל הודעת ראש הממשלה והצעות האי אמון.

רן כהן;

אני לצערי חולק על נמרצותו של חבר הכנסת רענן כהן למהר ולפגוע במוסד של האי

אמון, וגם אני ער לכך שיש סיעות שמשתמשות בו יותר מדי ומוזילות את מעמדו.

לנו למשל לא היתה כל ברירה, ולאחר פרסום הדוח המאד חמור של מבקר חמדינה, וזה

קרה השבוע, לא היה לנו מנוס. זה שסיעות אחרות מגישות אי אמון דווקא כאשר ראש

הממשלה מואיל לבוא לישיבה ולמסור הודעה מדינית זה ענין לחוכמתן ולתפיסתן, אני לא

נכנס לזה.

אני מסכים שצריך לנסות להביא את הסיעות להתנהגות נכונה. הסיעה שלנו עשתה

מאמץ גדול יחד עם סיעות אחרות ולו רק כדי לנסות ולחקפיד על חשימוש במוסד חאי

אמון.

מי משיב להצעת האי אמון בנושא מבקר המדינה?

היו"ר חי קורפו;

הצעת האי אמון עומדת להצבעה ולא מעבר לזה. הדיון יהיה דיון משולב שיכלול את

כל מה שכל אחד ירצה לאמר. מי שרוצה לשלב את דוח מבקר המדינה היום - עושה את הטעות.

הלוא איש לא מתייחס ברצינות לכך, אפילו לה היה סיפק בידי אנשים לקרוא את הדוח של

המבקר.
רק כהן
אנחנו בהחלט מוכנים לדחות את הצעת האי אמון שלנו לשבוע הבא.
היו"ר חי קורפו
זו זכותכם. מתקבל.

שי אלוני;

ברשות היושב-ראש, אם מותר לי לשאול: האם בסוף הדיון יהיו הצעות סיכום?

הי וייר חי קורפו;

בסוף הדיון המדיני יובאו הצעות סיכום מטעם סיעות.
לפנינו שתי הצעות
מסגרת לדיון המדיני - ארבע שעות או שלוש שעות. אני מעמיד

את שתי ההצעות זו מול זו.

הצבעה

בעד מסגרת של ארבע שעות - רוב

בעד מסגרת של שלוש שעות - מיעוט
הי וייר חי קירפו
הוחלט להועיד לדיון המדיני בהודעת הממשלה ארבע שעות. בדיון ישולבו הצעות האי

אמון של סיעות התחיה ומולדת. כלומר, דיון משולב.
אי לין
אני מצטער מאד שלא ניתנה לי אפשרות להשתתף בדיון, ביקשתי את זכות הדיבור

לפני ההצבעה.
הי וייר חי קורפו
היינו כבר בהליך ההצבעה. אבל אם נעשה לך עוול משווע נבטל את ההצבעה.
אי לין
יכול להיות שנעלם מעיני היושב-ראש שהרמתי את ידי, לא תמיד צריך לצעוק.

אני מדבר על החברים שמצביעים עבור ארבע שעות בלהיטות כזו (שי דורון; זה הופך

לשבע שעות). זה לא רציני, לא אמיתי ולא ענייני. לא יהיה דיון של ארבע שעות, אנחנו

אף פעם לא עומדים במתקונת הזמן שנקבע מלכתחילה. שלוש שעות זה מסגרת של דיון שהיא

מספיקה לחלוטין.
היו"ר ח' קורפו
לאחר דבריו של חבר הכנסת אוריאל לין, מי בעד רביזיה על ההצבעה שלנו? מי

נגד?

הצבעה

הצעת הרביזיה לא נתקבלה
הי וייר ח' קורפו
נשארת ההחלטה על מסגרת של ארבע שעות לדיון משולב.
אנו חוזרים עתה לסעיף הראשון שעל סדר היום
ערעורים על החלטת יושב-ראש הכנסת והסגנים

שלא לאשר דחיפות של הצעות לסדר היום

לפנינו ערעורה של חברת הכנסת שולמית אלוני בנושא: "הריסת בתים בעיירות פיתוח בדרום

הארץ".
שי וייס
היו לנו ארבע הצעות באותו ענין בעקבות השידור שהיה בשבת בנושא הזה. ההסבר

הוא שהריסת הבתים היא תוצאה של תהליך מתמשך ושל רצון עז גם של העיריה וגם של

התושבים להרוס בתים ישנים בני שלושים-ארבעים שנה, שהם כתם מכוער ומזיק, ופוגע

כלכלית וחברתית בישובים האלה, ולבנות בשטחים האלה בתים חדשים כמקובל בחידושן של

ערים שונות. זה לא ביטוי של מצוקה אלא של התחדשות. חשבנו שאם כך זה לא נושא שיש

בו את ענין הדחיפות מבחינת איזה אירוע חברתי שהוא תוצאה של מצוקה אלא חלק מאירועים

של תכנון עיר.
ש' אלוני
אני מצטערת על כך שלא באתי במועד. היה מקובל בעבר שנציג של הסיעה יכול היה

להציג את הנושא, אך אני מקבלת את הנוהל שלכם ואת עמדתכם שזו הצעה אישית. אני

מתנצלת על האיחור.

לגופו של ענין, יתכן שמה שספר לנו בשם הנשיאות חבר הכנסת שבח וייס הוא נכון,

אבל הוא נכון חלקית. ולא במקרה בנשיאות היו חילוקי דיעות וההכרעה נפלה למעשה על

קול אחד, ולא במקרה מספר חברי כנסת הביאו את ההצעה.

לפרסום ולפסיכולוגיה של ציבור יש ערך כמו לעשיה, והפרסום שהובא לציבור הוא

מדכא מאד מפני שנאמר שהורסים את הבתים גם לצורך שמירת המוראל של הציבור. זאת

אומרת, הידיעה שניתנה בציבור היא שבעיירות הפיתוח בנגב הורסים מאות של בתים בעוד

מאות של בתים עומדים פנויים. באותה נשימה באה הודעה על אבטלה הולכת וגדלה ועל

פיטורים שיש שם. וסיכום של ההודעה היה שכל זה נעשה כדי להציל את המוראל של הישוב.
אי לין
מי הורס את הבתים?
שי דורון
המועצות המקומיות.
רן כהן
700 דירות.
שי אלוני
לא רק זה, הודיע שעומדים להרוס עוד מאות בתים ועוד מאות בתים פנויים.
אי לין
השאלה היא אם זה לא צודק.ר' ריבליו;

רוב הבתים הם ,SLUMS

שי אלוני;

הצעה לסדר יום איננה באה לנגח, היא באה לתת כלי להבהיר מצב מסויים, או

שהוא פגום אז ועדה תצטרך לדון בו; אם הוא לא פגום ויש תשובה מניחה את הדעת מצד

הממשלה התשובה הזאת חייבת מושמעת מעל במת הכנסת, משוס שנוצרה הרגשה קשה מאד שסביבה

כבר יש הסתה נגד ישובים אחרים.

ר' ריבלין;

מדוע לא התחלתם עם שאילתה דחופה?
אי לין
מדוע אינכם מתייחסים לישובים בצפון?
ש' אלוני
נתנו שמות של שלושה ישובים בנגב. יכול להיות שמי שיענה בשם הממשלה יגיד שזו

בכלל לא תופעה של הנגב, ולא תופעה חריגה, ושלמעשה היום משרד השיכון עסוק בהריסת

בתים בעיירות פיתוח וחיסול כל הדירות שנבנו בחפזון עד 1960. תשובה כזו מוסמכת,. אם

זו התשובה, גם זה חייב להינתן לצבור. מפני שמה שנמסר הוא דבר שהוא מקומם ושיוצר

היום הסתה לשני כיוונים - אחד נגד הקיבוצים והשניה נגד ההתנחלויות.

אני חושבת שהממשלה לא צריכה להיות מעוניינת לא בהסתה לא לכאן ולא לכאן. לכן

הנושא מבחינה עניינית, מבחינה ציבורית, ומבחינת המוראל הציבורי חייבת לבוא לכלל

דיון.
ר' ריבלין
תבהירי שאת מתייחסת לכל הארץ.
ש' אלוני
אני מתייחסת לכל התופעה.
הי וייר חי קורפו
תרשו לי להעיר שתי הערות לענין. קודם כל, שמו שפורסמה הידיעה על הריסת

הבתים, בעתון שלמחרת קראתי את ההסבר של משרד הפנים ושל משרד הבינוי והשיכון,

וההסבר הוא שהם הורסים בתים שהם אינם בשימוש והפכו לבלתי מתאימים, והס רוצים

להועיד את המגרשים האלה לפרויקט "בנה ביתך" כדי להיות יותר אטרקטיביים.
ש' אלוני
קראת את התגובה של ראש עירית דימונה בענין הזה?
שי דורון
הוא רוצה להיות קבוץ. היתה לו הברקה בהחלט.היו"ר חי קורפו;

ההערה השניה לא רלבנטית על כן לא אציג אותה.

מי לקבלת הערעור? מי נגד?

הצבעה

הערעור של חה"כ ש' אלוני נתקבל
היו"ר הי קורפו
הערעור נתקבל. יש חמש הצעות לסדר היום באותו נושא. הנושא יידון בשבוע הבא
משתי סיבות
שר השיכון והבינוי איננו בארץ, וסדר היום מהר עמוס ממילא.
אי לין
יש לציין שהברת הכנסת אלוני אמרה שההתייחסות היא לכל תארץ.

רבותי, נתבקשנו על ידי נשיאות הכנסת לקבוע את מסגרת הדיון במליאה בהצעה לסדר
היום בנושא
עומס המשכנתאות - מאת הה"כ חיים אורון.
ר' ריבלין
יש ארבע הצעות, ביניהן שלי, וכולן נידונות בוועדת הכספים. מהר יש דיון עם

מנכל משרד השיכון ומנכל משרד האוצר.
היו"ר הי קורפו
אין ברירה, מליאת הכנסת קבלה ההלטה לקיים על זה דיון. אילו כל חברי הכנסת

היו נוכחים במליאה לא היו קורות תקלות כאלה.
שי דורון
אני מציעה שעה.
ש' וייס
רבע שעה.
היו"ר הי קורפו
הוצעה מסגרת של שעה ;אהת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
שי וייס
אני נגד.
היו"ר הי קורפו
הוחלט לקיים דיון במסגרת של שעה בלבד.נתבקשנו לקבוע את הוועדה שתדון בחוק איסור מכירת משקאות משכרים לקטינים,

התשמ"ט-1989, מאת חבר הכנסת מיכאל בר-זוהר.

שי דורון;

מר יעקבסון, למי זה שייך?
שי יעקבסון
מי מוציא רשיונות למכירת משקאות?
א' לין
אם זה תיקון לחוק העונשין - לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
היו"ר חי קורפו
מוסכם להעביר את הצעת החוק הנ"ל לוועדת החוקה, הוק ומשפט. למרות שהשר הציע

להעבירו לוועדת הפנים אנחנו לא נסוגים מהחלטתנו.

כמו כן, נתבקשנו לקבוע מסגרת דיון בנושא: עתיד הקבוצים קלע ומיצר - הצעה

לסדר יום מאת חה"כ מירום וסולודר. בתום הדיון נתקבלה החלטה של חמישה חברים במליאת

הכנסת לקיים דיון במליאת הכנסת.
שי וייס
אני רוצה לפנות אליך כאל יושב-ראש ועדת הכנסת. הוועדה הזאת יש לה תפקידים

נוספים חוץ מהאישור הכמעט פורמלי של מאוויי המליאה המקריים של הרכב מקרי.
שי דורון
מי היה יושב-ראש הישיבה.

שי וי יס;

מנהל הישיבה לא יכול לחסל את רצון המציעים.

היו"ר חי קורפו;

הוא יכול לצמצם במועד.
שי וי יס
אני נהגתי נכון, לא נבון אבל נכון. לא חשוב מי ניהל את הישיבה. הרי אם אתה

נותן עצות לבעלי ההצעות אומרים שאתה יושב-ראש מעורב מדי.

אני רוצה לבקש ממך אדוני היושב-ראש, זה באמת דבר שכדאי לעשות, כל ההחלטות על

קיום דיון במליאה איך אנחנו היינו פותרים את זה בעבר. אתה ותיק ממני ואתה יודע את

זה טוב ממני. מכיוון שהרבה החלטות מסוג זה היו דמונסטרטיביות ואיש לא התכוון

אליהן ברצינות, באה נשיאות הכנסת ופתרה את הבעיה על ידי כך שלא העלתה את זה. אז

תבקש שלא יעלו את זה.
היו"ר ח' קורפו
ועכשיו אתה חושב שזה יעלה? אנחנו צריכים לקבוע מסגרת של זמן, איננו קובעים

מתי זה יעלה.
ש' דורון
שעה.
היו"ר חי קורפו
מי בעד מסגרת של שעה לדיון בנושא?

הצבעה

הי ו"ר חי קורפו;

נקבע מסגרת של שעה לדיון בנושא כאשר הוא יעלה במליאת הכנסת.
הסעיף הבא שעל סדר היום
חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם

(תיקון מסי 5)(תיקון), התשמ"ט-1989

התחלנו לדון בחוק החסינותך, כאשר חלק מחברי הוועדה הצליחו לשאת את דבריהם והוחלט

שחבר הכנסת רן כהן יהיה ראשון הדוברים. נתבקשנו אז על ידי חבר הכנסת שבח וייס לא

לקבל כל החלטה בענין זה עד שסיעתו תקיים דיון ותקבל החלטה בענין זה.
שי וייס
יש לי הודעה קצרה. אנחנו דבקים בעמדתנו הקודמת, זה שפה ושם חברים בודדים

בסיעתנו הביעו עמדה כזאת או אחרת לא משנה.
שי דורון
הם חתומים על החוק, לא?

אני רוצה לאמר דברים מאד גלויים וחשופים. סיעתנו רואה בהחלטות ובחקיקה

שהתקיימה בכנסת הקודמת כחקיקה חשוב ומבקשת להשאיר אותה על קנה, והיא תעשה כל מאמץ

בכיוון זה.
ת' טובי
גם לי השערה קצרה. אנחנו הצבענו נגד העברת הקריאה הטרומית לתיקונים לחוק.

אני חושב שהנסיון הזה עכשיו לשנות חוק שעבדה עליו הכנסת במשך ארבע שנים או יותר---
אי פורז
כאשר זה היה תיקון לראשי ערים לא אמרת את זה.תי טובי;

אנחנו- התנגדנו לזה.

ר' ריבלין;

לא נכון, בגלל תופיק זיאד.
אי לין
בדקנו את זה, כולם הצביעו בעד.

ת' טובי;

כאשר נתקבל החוק ביקשנו להוציא את עניין ראשי הערים מהחוק הזה. היינו

קונסיקוונטים, ובעצם את התיקון הזה הביא הבר הכנסת לין.
אי לין
ומי אישר אותו? ועדת הכנסת.

שי וי יס;

זה לא דומה לראשי ערים. ראשי ערים - זה לאפשר לאדם לעבוד בהתנדבות כמו פקיד

ציבורי, והתיקון האחר זה להתעשר על חשבון הכנסת. זה הבדל אדיר.
ת' טובי
זה לא שייך להכנסה נוספת, זה לא שייך לניצול מעמדו של חבר הכנסת לצרכים

אחרים.

לכן אני חושב שהנסיון עכשיו לבטל את החוק למעשה זהו בזיון לכנסת הזאת.

התעלמות מעבודה מאומצת ומדעת ציבור שכפתה את החוק ערב סיום עבודתה של הכנסת ה-11.

זה זלזול בעבודה שהכנסת השקיעה בה השקעה גדולה, ורק אינטרסנטים מעוניינים לשנות את

החוק או לבטל אותו. חבר הכנסת לין, אתה בעצמך הצעת את מה שאתה מציע עכשיו לבטל.

אנחנו נצביע נגד נגד קבלת שני התיקונים בחוק.

רן כהן;

ברשות היושב-ראש, אני מבקש לאמר כמה דברים מנומקים, ואשפר לשער שעמדתי היא

בהחלט שלילית לגבי שני התיקונים הללו, ואני רוצה לנסות לשכנע את המציעים להסיר את

ההצעות שלהם.

קודם כל, חבר הכנסת לין, אני אומר זאת בכל הידידות, אמרת בדיון הקודם שהנושא

הזה נוגע לכל אחד מחברי הכנסת באופן אישי. אם זה לכיוון החיובי והשלילי - אני

מסכים אתך. רק יש מי שזה נוגע לו לכיוון החיובי, ויש מי שזה נוגע לו לכיוון

השלילי. אבל אם זה בא לאמר שבעצם כל חברי הכנסת יש להם נגיעה כזאת או אחרת לטובות

הנאה שישנם בצד עבודתם כחברי כנסת - אני לא מקבל את זה ואני לא רוצה גם להשתמש

באמירה הזאת.
אי לי ו
לא זאת כוונתי. זה גם לא קנה מידה, אני מוכן לוותר על זה.רן כהן;

לכן נתתי את שתי האופציות. מצאתי לנכון- לאמר את זה כיוון שדברת על כל חברי

הכנסת.

דבר שני, אני מתכוון לנסות ולשכנע.

ראו, אין בעיה בדיון הזה להפוך את זה לדיון אלים, אין בעיה. אבל אם לא יתנו

לי לדבר באופן נינוח אצטרך לדבר באופן לא נינוח.

אי לין;

האם אנחנו שומעים נימה של איום בדבריך?
רן כהן
זה מאד לא נעים. לכן, אודה לכם אם תאפשרו לי להתבטא באופן נינוח, וללא

הפרעות.

אני סבור שבאמת לא היינו כך לבוא ולהציע השוואה בין מי שעוסק במשרד

עורכי-דין או במשרד אחר כדי לעשות יותר הכנסת בדרך המקצועית הזאת לבין כתיבה

פובליציסטית שנוגעת לחיים הציבוריים. גם אני סבור שקבלת הכנסה מכרזות ומפרסומים

גם זה בעצם מבחינת חבר הכנסת התנהגות לא תקינה.

היו"ר חי קורפו;

מה זה "כרזות"?

רן כהן;

הבעיה של החוק הזה זה לבוא ולנסות ליצור שוויון? אני חייתי בקבוץ מגיל

שתים-עשרה, והייתי חבר קבוץ קרוב לשלושים שנה, ואני רוצה לאמר להם שגם בתוך קבוץ

מי שמנסה לבנות שוויון כאילו כולם בגובה אחד הוא אדיוט. כולנו שונים, אנשים

שונים, בעלי יכולת שונה, וכל הכוונה לעניות דעתי בחוק הזה זה לא לנסות ליצור

שוויון בין חברי הכנסת, אלא לנסות ולמקד את חברי הכנסת בעבודתם הפרלמנטרית, ואל

תשתמשו בנימוקי שוויון, זאת לא הבעיה.

מי שקם ושאל מה ההבדל בין סגן ראש עיר וראש עיר - צדק. אבל אז צריך להרחיב

את זה לגבי סגן ראש עיר. כלומר אם החוק הזה בכלל זקוק לתיקון כלשהו, לתיקון

קוסמטי פה ושם, זה דווקה להרחבה ולא לקצוץ.

ואז מי שבא ואומר; כמו שמקצצים לגבי זה צריך לקצץ לגבי זה - אני מסכים

איתו, בתנאי שזה יישאר בגבול ההגיון, הרי אין פה כוונה לעשות "עליהום" טוטאלי על

כל חברי הכנסת. הכוונה, והוועדה הקודמת שלא היתה לי הזכות הגלולה להימנות על

חבריה, עשתה דבר יוצא מן הכלל מבחינת מעמדם של חברי הכנסת ומעמדה של הכנסת בציבור.

רבותי, בענין הזה צריך לגלות רגישות, אין ברירה, אנחנו איזה שהוא סמל ציבורי.

בענין הזה אני לחלוטין מסכים עם חבר הכנסת לין. זה בכלל לא משנה איזה קבוצה

של חברי כנסת תעשה בזה שימוש. כולם, כנבחרי העם, נצטרך לקבל על עצמנו את הכתם, אם

יהיה כתם.קריאה;

אני מציע שלא יהיה כתם.
רן כהן
אני מציע שחברי הכנסת - וזה יהיה הקו שינחה אותם - יקדישו את כל מאמציהם,

זמנם וחייהם ללעבודתם בכנסת לתקופה שבה הם חברי כנסת, גם אם זה קרבן. זה קרבן

למען הציבור ששלח אותם.

חבר הכנסת ריבלין, באמת, הדוגמה שנתת בישיבה הקודמת לדעתי לא תופסת ואומר לך

למה: כי אין כל ספק שהלק בלתי נפרד מעבודתך הציבורית כחבר כנסת מטעם תנועת החירות

זה גם לשמש יושב-ראש מחלקת הארגון בתנועת החירות ולעשות את כל המאמצים בענין הזה

ולקבל את כל האמצעים כדי למלא את תפקידך בתור שכזה. להיפך, מה שאתה מקבל משום -

פלא-פון, מכונית, נהג - והליכוד מוצא לנכון לממן לך את זה - זה חלק מעבודתך כחבר

הכנסת.
רי ריבלין
מה היתרון שיש לי עליך? מה היתרון שיש לישראל קיסר? אז אתה רוצה שני

יתרונות?

החוק יכול לאפשר לך היום ללכת להסתדרות לתת הרצאה ולקבל שם ארבעים אלף דולר

עבור ההרצאה. היו דברים מעולם, חברים.
שי ו י יס
יש פה עורכי דין שהיו סרסורים של כל מיני גופים, קבלו מיליונים, ואני כותב

מאמר ומקבל 32 שקל. השוואה מטורפת.

רן כהן;

אני במפורש שמח על הדברים שאמר כרגע חבר הכנסת רובי ריבלין. אני חושב שזאת

שערוריה, אם זה יכול לקרות, וצריך למנוע את זה.
ר' ריבלין
יפה. בבקשה. זה הכל.
רן כהן
אבל צריך להבין שמה שיקרה אם התיקונים האלה יתקבלו זה שיהיה לגיטימי לקבל

ארבעים אלף דולר בהסתדרות.
שי דורון
מבית ברל זה לגיטימי?
רן כהו
זה בדיוק מה שאני רוצה לאמר. אם היום הנורמה שנקבעה על פי החוק הזה לםפחות

מונעת את האפשרות שהדבר הזה יקרה באופן מוסרי. אבל ברגע שהתיקונים הללו יתקבלו -

גם מוסרית יהיה ניתן לעשות את זה גם אם זה לא מתבצע, על ידי כל גורם.אז ממה נפשך, אם אתה רוצה למנוע את ההרחבה הנוראה הזאת - צריך לעשות את זה.

ועוד טיעון שלישי, טיעון מאד לא סימפטי - שלא להשתמש במונחים אחרים - לגבי

הנושא של קבלת אינפוזיה מעולם העסקים. מה זה אינפוזיה?
היו"ר ח' קורפו
- כוחות רעננים לא יבואו לכנסת.
רן כהן
השתמשו במונח הזה - אינפוזיה. לא אגיד מי אמר, אני רוצה שהדיון יהיה

ענייני. אני אומר לכם שהשתמשו במילה הזאת, זה רשום אצלי מילה במילה.

לכנסת ישראל צריכים לבוא אנשים מכל הרבדים, גם מעולם העסקים, גם מעולם

החברתי, גם מעולם הבנקאי, גם מהעולם התעשייתי, מכל הגוונים, גברים, נשים.
אי פורז
בעיקר עסקני מפלגות...
רן כהן
אני סבור שאין כל מניעה שמי שצמח בעולם העסקים להחליט שבשלב מסויים של חייו

הוא מחליט להקדיש לטובת הפרלמנטריזם הישראלי והציבור הישראלי כמה שנים מחייו. אם

הוא צבר הון עד אז - שיבושם לו ושיהיה בריא. עיני לא צרה, להיפך, אני חושב שאחד

כזה שצבר את הסכומים וכבר יש לו - יוכל להקדיש.

אני אומר רק דבר אחד: אם אתה מאפשר לאנשים להמשיך לינוק אינפוזיה מעולם

העסקים גם במהלך כהונתם כחברי כנסת, הרי אתה כבר עושה עוול כפול ומכופל למי שאין

לו את הקרקע הכספים והאמצעים כדי להגיע לכנסת ישראל שלא מעולם העסקים. ואז גורלו

של מי שבא מהעולם הפשוט - תסלחו לי -
ר' ריבלין
אבל בסוף יגיעו או עשירים מהעולם האזרחי או קבוצניקים. למה תיכף לרוץ

ל.PRIMARIES-
רן כהן
מספר חברי הקבוצים שהגיעו אל הכנסת במהלך ארבעים השנה האחרונות הולך ופוחת,

והיום הוא מסתדר בערך בסדר הגודל שלהם באוכלוסיה הישראלית. במצב הנוכחי אין דווקה

יתרון בענין הזה, וטוב שכך. אני לא הסיד של הקבוץ למרות שאני בא מקבוץ ואני גאה

על כך.

לבוא לטעון בכנסת ישראל שצריך יתרון לאלה שבאים מעולם העסקים, שהיתרון הזה

יהפך ליתרון בפועל?
אי לין
אתה לא מתייחס לדברים שנאמרו.
רן כהן
גם אם לא נאמרו הדברים אתה לא יכול לטעון שזה לא מה שיווצר בעקבות התיקון

שלך. זה בדיוק מה שיווצר.
אי לין
המצב החוקי היום הוא כמו שהיה, החוק עוד לא נכנס לתוקפו, אז לא משנים עדיין

עובדות.

רן כהן;

אבל תסכים איתי שברגע שבו אתה תרשה לחברי כנסת להמשיך ולקיים על יד עבודתם

בכנסת את עסקיהם הפרטיים - -

אי לי ו;

כמו היום.

רן כהן;

לא כמו היום - מה שאתה רוצה לשנות בחוק - להמשיך בעסקיהם ולצבור חון.
היו"ר חי קורפו
החוק עוד לא נכנס לתוקף.
רו כהן
אני מדבר על: כמו היום בחוק, לא היום בפועל.

אין כל ספק שיווצר לאותו חבר כנסת גם יתרון כספי כלכלי של אמצעים על פי

משיהו אחר. ממילא, שמעתי פה איזו מין אנקה מצד חברי כנסת שבכלל מצבם גם יהיה נחות

על יד אחרים, משום שלאחרים יש טלפון, מזכירות, והם יגידו: אחנו מקופחים על ידי כל

שאר המועמדים להיכנס לכנסת? אבל לנו יש יתרון עצום על אלה שאינם חברי כנסת, יש

לנו את הבמה, יש לנו את העתונות, יש לנו את התקשורת, יש לנו את היכולת להופיע, יש

לנו את היכולת להוכיח את עצמנו. מי שמוכיח את עצמו בעבודה הפרלמנטית - זה קניינו

ולא הפלא-פון אם המזכיר והאוטו. אז נוסף על כך לתת לנו, לחברי הכסת, לצבור עוד

יותר יתרונות על פי מישהו אחר? סליחה, עם כל הכבוד, יש לנו אינטרסים, אבל אי אפשר

להפוך את הכנסת לאיגוד מקצועי של חברי כנסת.

דבר אחרון, אני בררתי, אדוני היושב-ראש, הצעת החוק לא היתה עד כדי כך מוחלטת

וקטלנית שהיא מנעה כל אפשרות מחבר הכנסת לעשות לעצמו ולענייניו. הצעת החוק אמרה

שתמונה ועד בראשות שופט עליון ושני חברי כנסת לשעבר, וכל מי שרוצה לעסוק בנושאים

בנוסף להיותו חבר כנסת רשאי לפנות לוועדה הזאת.

אי לין;

חד פעמית.
רן כהן
בכל פעם הוא יכול לפנות מחדש.

בררתי את הענין הזה, ונודע לי באופן מוסמך ביותר שהוועדה הזאת הוקמה, היא

קיימת, מי שרוצה לעשות לעסקיו יהיה רשאי לפנות לוועדה.

ש' דורון;

החוק עוד לא נכנס לתוקף.
רן כהן
ועדת ההיתרים הוקמה. מי שחושש שמספטמבר לא יוכל לעשות לעצמו רשאי להתחיל

לפנות את הוועדה הזאת, לגבי תחום, לגבי נושא, לגבי תקופה, ואם הוועדה הזאת תראה

את הענין לנכון מן הבחינה הציבורית - היא תיתו את ההיתר; אם היא לא תיתן את

ההיתר - משמע הענין הזה מבחינה ציבורית לא תקין. מה שבאה הצעת החוק לעשות זה

להתיר את מה שלא תקין, שאחרת המציעים היו מפנים אותנו אל הוועדה ולא אל השינוי

בחקיקה.

לכן אני באמת מציע גם לכבוד חברי הכנסת עצמם, גם לכבודה של הכנסת, להסיר את

ההצעות האלה, זה לא יוסיף כבוד לא לכנסת ולא לכם.

תודה.

אי לין;

אני מוכרח לאמר לחברי רן, עם כל הכבוד, זה היה אחד הדברים הבלתי משכנעים

ששמעתי עד היום. קודם כל חלק מהטענות לא שלימות, לפי דעתי בלי הבנת המטריה,

באופן חלקי, בתפיסת נקודות בלי ראייה מקיפה של הנושא הזה.

קודם כל הוא אומר לנו שהכוונה של החוק היא שחברי הכנסת ימקדו את עבודתם
בכנסת. אני שואל אותך
ראשי ערים שרוציםן למלא תפקידם כראשי ערים יכולים למלא

את עבודתם בכנסת?

רן כהן;

לא, אני לא בעד זה.

אי לין;

אבל כנסת ישראל לאחר שהעבירה את החוק הזה עשתה את התיקון שמאפשר לראשי ערים

להיות חברי כנסת. אורגה סיעה שחבר הכנסת שבח וייס אומר שהוא מייצג אותה ושהיא

עקרונית ועקבית בתפיסתה, אווזה סיעה תמכה בכך שראשי ערים יוכלו להיות חברי כנסת.

שי ו י יס ;

לא סיעה אלא חברים בסיעה תמכו, בעלי אינטרס, ראשי ערים אשר הצביעו בעד עצמם,

עורכי דין אשר הצביעו בעד עצמם.
אי לין
בכל אופן מרבית חברי סיעתכם תמכו בתיקון החוק לגבי ראשי ערים.

אני רוצה לאמר לחבר הכנסת רן כהן, לראש עיר יש לו יתרון ברור על חבר אחר

במפלגתו, בין שאותו חבר אחר במפלגתו הוא חבר כנסת קיים ובין שהוא איננו חבר כנסת

ורוצה להיות. מדוע? כי הוא כבר נמצא באיזיר מסויים ואכן עומד לרשותו האמצעי ליצור

קשר מסיבי ורחב עם מספר גדול של חברים בצד האינידיבידואלי, לא בצד של העבודה

הפרלמנטרית.

הלוואי והיום הבחירה של חברי כנסת היתה כפי שאיזה מתאר אווזה שאנחנו עושים

עבודה פרלמנטרית טובה ואנחנו מתחרים על בסיס העבודה הפרלמנטרית. אם זו היתה

המציאות הפוליטית, ואם זאת היתה המציאות הדמוקרטית אז אוזה צודק. אבל כולם יודעים

שזו אינה המציאות. ואם לא השכלת ליצור גם קשר אישי עם אנשים אוזה לא תיבחר על אף

זה שעבודתך הפרלמנטרית היא מצויינת. לא מספיק לדבר בתיאוריה.ברור לנו שהמצב הקיים היום יוצא העדר שוויון הזדמנויות בולט של אותם הברי

כנסת שהם בעלי תפקידים ציבוריים לאלה שאינם בעלי תפקידים ציבוריים.
היו"ר הי קורפו
איך תתגבר על השאלה איך תיתן את השוויון הזה ל-120 אנשים.
אי לין
אני לא יכול לתת אותו, אני רק יכול לאמר לכם שבתהליך על פי המצב החוקי היום

כנסת ישראל תהיה כנסת של ראשי ערים ובעלי תפקידים ציבוריים, הם ייבחרו לכנסת.
היו"ר הי קורפו
אלא אם כן תסגור בפני ראשי ערים.
פ י גולדשטיין
סליחה, השוויון צריך להיות לגבי כולם בכל, לכאן או לאן. לא יכול להיות אהד
שיגידו
הוא מזכיר הסתדרות ויעשו לו כיסוי אהד, לראש עיר כיסוי אהר, ולשלישי -

לא. איטה רוצה - אז לכל אורך הקו.

אי לין ;

אדוני היושב-ראש, אני הייתי זה שרצה להציב בפני ועדת הכנסת את האתגר שעליו

דיבר עכשיו הבר הכנסת פנים גולדשטיין. באתי עם הצעה גורפת שהאיסור יהיה טוטאלי

וכללי . למה התקבלה הצעתי? אני כללתי בהצעתי המקורית גם מזכיר כללי של הסתדרות,

אמר לי הבר הכנסת שבה ויי אני אלך לכיוון הצעתך בתנאי שתוריד מזכיר כללי של

הסתדרות. הסכמתי. אהרי זה אמרה לי הברת הכנסת גאולה כהן: אסכים להצעתך בתנאי

שאתה תוריד הברי מנגנון, זאת אומרת בעלי תפקיד אקסקוטיבי במפלגה. הסכמתי.

היו"ר הי קורפו ;

למה הסכמת?
אי לין
כי רציתי להעביר את ההצעה שלי.

הרי במציאות הפרלמנטרית היום הקיימת שאותה מתאר הבר הכנסת רן כהן אותם הברי

כנסת שבאים מן התהום האזרהי לא יוכלו לעמוד במבחן אותו מתארים, בגלל סיבות שהבר

הכנסת רענן כהן ציין אותן בפעם הקודמת, שאין לנו אפילו תנאי עבודה נאותים בכנסת.

מה מדברים כאן על עקביות. יש בפנינו שתי הצעות. הצעה אהת אומרת: בואו

ניכנס למהות סעיפי ההוק ונעשה שינויים שהם יעמדו במבחן, שהם אפשריים. לא להיות

פרקליט בפועל, לא אפשרות להיות עורך-דין, לא אפשרות לייצד אינטרסים. הצעה אהת

מדברת על אפשרות להיות חבר בהנהלות של עמותות, הברות ציבוריות, אגודות עותומניות
וכולי . מדוע
היו"ר ח' קורפו: כל ה-120.אי לין;

אני לא מבין את שאלתך. אדוני היושב-ראש. כל חוק שווה ל-120. עושים כאן

חוקים לחברי כנסת ספציפיים.

היו "ר חי קורפו ;

השאלה היא אם העיסוק הזה הוא עיסוק שיהיה מותר לכולם והוא קיים לכולם, והוא

בהישג יד לכולם.

אי לין;

מה זה "קי ים לכולם".
פי גולדשטיין
אם לעמותה שאתה תהיה חבר בה יוכלו להציע להיות חבר גם לחבר כנסת אחרי.
אי לין
אני קובע מי ייכנס לאיפה? אני אחראי פה על סידור עבודה?

אתן לך דוגמה, אני לא רוצה להרחיק לכת: יש לך קופים שהם בעלי אופי מעורב -

ציבורי ועסקי - למשל קופת חולים. מצד אחד, רואים בזה עסק. מצד שני, רואים בזה

גוף ציבורי. האיסוק חל או לא רול?

אז מדבר איתנו חבר הכנסת רן כהן על ועדת היתרים. אולי הוא לא מכיר היטב את

סעיפי החוק. ועדת ההיתרים לא יכולה לתת היתר לתפקיד קבע, אלא רק לפעולה מסויימת

ספציפית.
רן כהן
למה אתה נוקט בשיטה לא הוגנת, תסלח לי.
אי לין
מה לא הוגן?
רן כהן
אני זלזלתי בדבריך?
אי לין
אני מזלזל בדבריך?
רן כהן
אני בעצמי ציינתי שהוועדה יכולה לתת היתר פר נושא, תחום ותקופה. מדוע אתה

אומר: הוא לא מכיר את סעיפי החוק. תודה רבה לך על המחמאות. אני למדתי את החוק

כדי להראות שיש ועדת היתרים, אני העליתי את הנושא של ועדת ההיתרים. גס אני יכול

לאמר: חבר הכנסת אוריאל לין לא מכיר את החוק, הוא לא מבין את הענין, הוא ממש בור

ועם הארץ.פ' גולדשטיין;

המשפט האחרון מיותר.
רן כהן
תודה רבה לך.

אי לין ;

אם כך הבנת את סעיפי החוק, חברי כן כהן, לא כך הבנתי מדבריך, אז אני מתנצל.

אם כך, הבנת טוב את סעיפי החוק, אבל לא כך עלה מדבריך. אני מצטער.
רן כהן
תחלוק עלי, מה אתה מדבר על הבנותי.
שי דורון
הוא התנצל.

אי לין ;

הרושם שלי היה שלא הבנת את סעיפי החוק, מה אתה רוצה שאני אעשה?

מעבר לזה, אומר לכם את האמת, כל הענין של ועדת ההיתרים הוא פסול בעיני. אני

לא חושב שפעילות של חברי כנסת צריכה להיות נושא לאישור של ועדות היתרים. אני חושב

שאנחנו צריכים לקבוע עקרונות ולעמוד בהם. אני גם רואה הרבה דברים בתחום הפעילות

- לעומת המצב היום - שאנחנו צריכים לקבוע בהם החמרות חריפות. אמרתי את זה בישיבה

הקודמת. אני חושב, למשל, שאפשרות לייצג לקוח לא צריכה להיות קיימת, בפנימוסדות

שלטון או בצורה אחרת, וגם לא הופעות בבתי משפט.

שי דורון ;

מופיע השותף.

אי לין;

גם לא שותף. הדברים האלה בעיני הם מאד פסולים, אבל אנחנו צריכים לשקול אם

האיסור הטוטאלי שאנחנו מטילים אותו הוא באמת איסור צודק ואם סעיפי החוק הם

במקומם.

יכול להיות שאם היו חברים הולכים בקו העברי שבו נקבע החוק המקורי הזה אז
היינו אומרים
יש פה עקביות, היא הולכת לאורך כל הקו. אבל לא זה המצב.

אם כן, עומדים בפנינו שתי אפשרויות: לדחות את תחולת החוק בשנה וחצי או בשנה,

אפשר גם חצי שנה. אנחנו צריכים לשקול אם אנחנו רוצים להיכנס למהות סעיפי החוק

מבחינת הזמן שעומד לרשותנו ולקיים ניתוח בסעיפי החוק עצמם. ואם אנחנו סבורים שכן

- ניגש לניתוח סעיפי החוק. ואם אנחנו סבורים שלא - יתכן שחוק זה קודם שאנהנו

נטיל אותו הר כגיגית ראוי שייבחן בצורה קצת יותר רצינית, ויידחה לתקופה קצרה משנה

וחצי.

נראה לי, כרגע, שזו ההחלטה המקדמית שאנחנו צריכים לעשות, ולארור מכן להיכנס

לתוכן הענין.
היו"ר ח' קורפו
רשות הדיבור לחבר הכנסת גולדשטיין. אני מבקש לצמצם בדברים, כדי שנוכל להגיע

עוד היום לאיזה שהוא סיכום, לפחות להכוונת העבודה שלנו בנושא זה.
פ' גולדשטיין
אני שותף בנושא הרקיקה, אבל יש דברים שכאיש ציבור אני חייב לאמר אותם.

הצביעות פה חוגגת ב-360 מעלות, מעגל שלם של צביעות, וכולנו חוטאים בכך. כך שהיות

והכנסתי את עצמי למעגל אני מבקש את סליחתם של יתרת חברי.

א) בגלל חמישה או שישה חברי כנסת שפרצו גדר בצורה בוטה - על כל העדה יצא

הקצף. ב) אני אומר משהו מאד לא פופולרי.

היו"ר ח' קורפו;

הצרה היא שכלש אחד מצביע על חמישה אחרים.
פ י גולדשטיין
אני אתפשר אתך על שמונה וכולם יסכימו עליהם.
אי לין
יש כמה קלאסיים.
פ' גולדשטיין
הקלאסה נגמרה, רבותי. כל אחד מצא לעצמו פתרון. ואם לא כולם, רובם.

הנקודה השניה, אני רוצה להסב את תשומת הלב לכך שכולנו, בצורה חברית על כוס תה

נסכים ביניו שמשכורתו של חבר הכנסת איננה משכורת, לא בהתאם למאמץ, לא בהתאם

לביצוע.
רן כהן
גם לא בהתאם לתנאי עבודה.

שי דורון;

מדינה מצחיקה, ראש ממשלה מרוויח פחות משופט שלום. מדינה מגוחכת.

פ י גולדשטיין;

כשאתה מדבר אחד לאחד, כולם מסכימים אתך. אבל כשזה יגיע לשולחן הזה הצביעות

תמשיך ותחגוג. לכן חורה לי, לכן כואב לי. יש בינינו כאלה שלא אכפת להם, אז הם

אומרים בריש גלי מה שהם חושבים, ואני לא רוצה להשתייך לדור הצדיקים.

3) החוק הזה צריך להביא למצב אחד: לשיוון תאפשרויות. לא יעלה על הדעת שבו

אחד או שניים או שלושה ישרקו בטלפון, בהוצאות, בדירקטורים. גם אני דירקטור באיזו

חברת. בבוא העת, יחליטו - אני אצא ממנה. יחליטו אחרת - אשאר. התמורה שאני מקבל

לא תשפיע שאהיה בעד החוק או נגדו.

בואו ננסה לפתור בעיה בצורה מסודרת. אם מזכיר ההסתדרות הוא חבר כנסת - שיקבל

משכורת של חבר כנסת.
ש' וייס
זה מה שהוא מקבל.
פ' גולדשטיין
אבל יש לו את מה שנלווה למשכורת, את התוספות, ואת הצ'יפס ואת האורז. ועל כך

אני מלין. כי גם אוריאל לין רוצה לאכול מנה כמו כולם, וגם רובי ריבלין רוצח אותה

מנה.

אני רוצה שתדעו, אני מדי פעם חוטא בעט סופרים. בפעם הראשונה שכתבתי וזה

פורסם שלחתי בחזרה את התשלום - 32 שקל או 4 שקלים זה לא רלבנטי -אמרתי: התמורה

שלי היא בעצם פרסום שמי. אין לי טענה גם כלפי אלה שמקבלים מאה שקל תמורה כל עוד

זה מותר.
שי ו י יס
ב"דבר" מקבלים 8 שקלים.
פי גולדשטיין
דין פרוטה כדין מאה.

אני נגד לדחות את החוק, אדוני היושב-ראש. צריך להחליט לכאן או לכאן. אין

אפשרות להיות לצחוק למשל ולשנינה בעיני הציבור, ואנחנו חוטאים כלפי עצמנו. בחלק

מהדברים אנחנו אשמים בפגיעה בתדמיתנו. אילו חיינו קמים כאיש אחד, ואומרים - עם

מכה על השולחן או בלי מכה - משכורתו של חבר הכנסת איננה נאותה, בואו נשווה אותה

בכך וכך ונגמור ענין. אני הרי הבאתי את ההצעה להשוות לשופטים.
היו"ר חי קורפו
על זח הוועדה הציבורית נתנה את דעתה. יש החלטה להעלאת השכר.
ש' דורון
החלטה שלא יישמנו.
פ י גולדשטיין
אדוני היושב-ראש, צריך ליישם דברים. אני משוכנע שיש דברים שבגלל האי רצון

שלנו להתנגש בעתונאים הכותבים, ומתוך חשש לתדמיתנו הציבורית - -
אי לין
- או רצון לשאת חן בעיניהם.
פ י גולדשטיין
לכן, אדוני היושב-ראש, עמדתי הנהיה כזאת: אני בעד לבחון מחדש את החוק, אבל

בשום פנים לא לחרחיק אותו מספטמבר חשנה, כי זה לא יהיה נכון, זה לא יהיה ציבורי,

זה לא יהיה אתי ולא יהיה אסתטי.

תודה רבה.אי לין;

לא כמו שעשו עם חוק הבנקאות (רישוי) (תיקו ו מס' 6), התשמ"ט-1989. התאריך

האחרון לבצוע היה 31 במרץ 1989 . עשרה ימים לאחר שעבר המועד להשלמת הבצוע הגיש שר

האוצר הצעת חוק שבאה לבטל אותו. דע לך שזה נעשה למערכת הבנקאית בחסות בנק ישראל

ומשרד האוצר. אלה עובדות.

שי דורון;

שערוריה.

אי פורז;

אני הייתי בין אלה שחתמתי על ההצעה לדחות את הביצוע, אני גם הסברתי בישיבה

הקודמת שהמטרה שלי היתה להביא את זה תידי דיון כאן. אני אינני תומך בדחיית התחולה

של החוק. אם צריך לעשות בו תיקון צריך לעשות אותו עכשיו תוך זמן קצר, וניתן

לעשות את זה.

אני חושב שגם חבר הכנסת שבח וייס, אולי גם חבר הכנסת רן כהן, מסכימים שעצם

העובדה שבחוק כפי שהוא כיום יש ועדת היתרים, היא מהווה בלם מפני מעשים חריגים.

הבעיה העיקרית היא שוועדת החריגים הזאת יכולה לתת רק לעיסוק חד פעמים ולא לעסוק

שוטף. זאת אומרת, יכולה לינת לאדם לעשות פרויקט אדיר באופן חד פעמי, אבל היא לא

יכולה לתת לו היתר לעשות חמשים פעולות קטנטנות - - -
קריאות
- - -
אי פורת
מאחר ומציאת קריטריונים אוביקטיביים היא מאד מאד מסובכת - מהו ניגוד

אינטרסים, מהו מקרה מותר, מהו מקרה אסור - מאחר וקביעת הנורמה מאד מסובכת

בהתייחס לזה אני מציע שהתיקון היחיד שנעשה הוא שוועדת ההיתרים תהיה מוסמכת לתת גם

היתר לעיסוק של קבע אם היא משתכנעת שזה לא פוגע בזמן שחבר הכנסת צריך להקדיש - -

ש י י עקבסון ;

ועדת היתרים רשאית לתת היתר לקדנציה שלמה. זה כמו קבע.

אי פורז;

לא. היא יכולה לאשר פעולה חד פעמית. היא לא יכולה לאשר לאדם להיות חבר

דירקטוריון של חברה.

פ' גולדשטיין;

במפורש כן. לפי יעוץ שקבלתי מהיועץ המשפטי אותה ועדה יכולה לאשר לחבר כנסת

להיות דירקטור בחברה אם היא תשתכנע - -
היו"ר ח' קורפו
את הפרשנות המשפטית נשמע מהיועץ המשפטי.

אי פורז;

לכן, אחת האפשרויות לתיקון החוק הזה היא להרחיב את הסמכות של ועדת ההיתר, לא

להקביל אווזה לעיסוק חד פעמי אלא גם לעיסוק של קבע והיא תשקול כל מקרה לגופו.שי דורון;

ברשותך, אדוני היושב-ראש, אני חייבת לאמר משפט אחד. יש לי כאן טבלה: שופט

שלום - 5900 שקלים; ראש הממשלה - 5500 שקלים.

היו"ר חי קורפו;

מר צבי ענבר, בבקשה.

צ' ענבר;

אחד התנאים למתן היתר הוא אכן התנאי "העיסוק הנוסף הוא ארעי ולא יהא בו כדי

לגרוע מן הזמן הנדרש לו למילוי תפקידו כחבר הכנסת." כלומר, הקשר בסעיף הזה הוא
בין שני הדברים
ארעי ולא יהיה בו כדי לגרוע.
מה בדיוק המשמעות
האם למשל חברות בדירקטוריון שהיא יכולה להיות עיסוק של

פעם בחודש או פעם בשבועיים בימי חמישי, אני לא שולל את האפשרות שוועדת ההיתרים

שבראשה יושב שופט בית משפט עליון תבוא ותאמר: בעינינו המשמעות של הפסקה הזאת

"עיסוק ארעי שלא יהא בו כדי לגרוע" כולל את האפשרות כזאת.

אם תבוא תביעה כזו לוועדה והוועדה תקבל פרשנות שתיחשב בעיני חבר הכנסת

כפרשנות מחמירה מדי אז יתכן שיהיהמקום לשקול את הנושא הזה. בינתיים זה בהחלט

נושא בגינו הוקמה הוועדה בראשות של שופט בית המשפט העליון שהיא תוכל באמת לשקול

את כל ההיבטים.
הי ו "ר חי קורפו
רבותי, זוהי כבר הישיבה השניה בנושא זה, והייתי רוצה להכניס איזה שהוא סדר

קודם כל בסוגיה הזאת.

ישנן בפנינו שתי הצעות, הצעה הראשונה היא לדחות את מועד תחולת החוק למועד

מאוחר יותר, שנה עד שנה וחצי.

יש טעם בענין הזה אילו היינו זקוקים עוד למשך זמן כדי לתקן את החוק המקורי,

או אם נשארו עדיין תלויים ועומדים כמה דברים. אני לא רואה שזה המצב

אני רואה את החוק - טוב או לא - כחוק קבוע, סגור, ואין טעם לבקש את המשך

דחיית החלתו לעוד שנה או שנה וחצי.

הצעת החוק השניה מבקשת להוציא מכלל הנכללים בזכות העיסוק סוג מסויים של

עיסוק. גם פה אני לא רואה את הישועה. למה קבוצה עיסוק זו ולא קבוצה עיסוק אחרת?

הרי שוב זה לא דבר שיאפיין את חברי הכנסת.
שי דורון
זה קי ים גם בסנט.
הי ו "ר ח' קורפו
אין ספק שבחוק שנתקבל יש ליקויים, והצבעתי בישיבה הראשונה על ענין ראש עיריה

וסגן ראש עיריה; ומה זה הקנין הרוחני? זו עטיפה יפה. האם מודגר לחבר הכנסת להיות

צייר?צ' ענבר;

כו.

היו"ר ח' קורפו;

מותר לו להיות צייר, הוא ימכור את התמונות שלו בסכום ענק, הוא ישב כל ימי

השבוע בעין כרם או באיזה נוף ארור ויצייר? איך זה מתיישב? אדם יכול לכתוב ספרים,

לעסוק במרקר, זה לא ענין רוחני: הוא יגלה איזו תרופה נהדרת שהיא תכניס לו הוו

עתק.

אם אנחנו רוצים בכנות לאמר שחבר הכנסת צריך להיות מנותק מכל עיסוק איור, רבותי

- מותר לו לעסוק בכל דבר שבעולם אם זה איננו מפריע לחברותו בכנסת, אסור לו שתהיה

לו הכנסה של אגורה אחת מזה במישרין או בעקיפין. אם היינו אומרים את זה אני

מבין שסגרנו הרמטי את התפקיד הזה. אולי זה נכון שבגלל כמה אנשים נפל עלינו הענין

הזה, אבל זאת עובדה שהדבר הזה נוצל לרעה, הדימוי של חברי הכנסת איננו רק

בחמישה-שישה אנשים, כמעט כל חברי ועדת הכספים קבלו דימוי של אנשים שעסקו בעסוקים

נוספים. אני לא אומר אם זה נכון או לא, זה לא חשוב לגמרי אם היו בעלי תואר אקדמי

או לא הי ו בוגרי תיכון.

רבותי, זה טעון תיקון. אנחנו לא יכולים לוות לדמות של הכנסת להידרדר במידה

כזאת.

לאור מה שאני הבנתי משני ימי הדיון, רבותי, אנחנו רוצים לתקן את ההוק. אנו

איננו רוצים לדחות את תחולתו, אנחנו רוצים לשפר אותו שהוא יהיה חוק יותר טוב.

אני מציע שנתעלם משתי ההצעות הקיימות בפנינו, מכיוון שהן עוסקות דווקה בדבר

הלא חשוב, וננסה למצות דיון עם כמה סעיפי החמרה דווקה, במידה כזאת שנוכל להוציא

מתחת ידינו חוק מתוקן.

אי לין;

מה זה נקרא "הרומרה", אדוני היושב-ראש.

שבח וייס;

למשל, קנין רוחני.

היו"ר ח' קורפו;

אני מדבר קודם כל על העקרון שאין לו הכנסה נוספת, במישרין או בעקיפין.
אי לין
אני רק רוצה להעיר לך שיש פרלמנטים בעולם שאפשר אולי ללמוד מהם, למשל פרלמנט

מסויים קובע שאסור שהכנסתו החיצונית תהיה יותר בכך וכך, למשל שאסור שעיסוקיו

החיצויים בין שזה קנין רוחני - לא הייתי מעלה על דעתי לאסור על חבר כנסת לכתוב

ספר, אומר את האמת - אבל אםלמשל חבר הכנסת מקדיש עשר שעות עבודה בשבוע לעיסוקיו

החיצוניים אני לא הייתי רואה בזה פגיעה. אני רק אומר שצריך לקבוע קו שיהיה

מציאותי.

היו"ר ח' קורפו;

העיסוק של חבר הכנסת קבוע בחוק ובתקנון. אנחנו יודעים מתי ימי העבודה של

הכנסת בהם הוא צריך להיות נוכח. אין שום הוראה בחוק מה צריך חבר הכנסת לעשות

ביום שישי, והוא יכול לעשות ביום שישי כל מה שעולה על רוחו. יכול להיות שתפקידו

הפוליטי יחייב אותו מה לעשות בימי שישי או ראשון. הכנסת חייבת לשבת שמונהחודשים, שלושה ימים בשבוע, כל הישיבות של הוועדות; יש עוד מספר דברים שאם ניתן

עליהם את הדעת נתקן בהרבה מאד את עבודתה של הכנסת..

העובדה שהיום לחבר הכנסת אין זיקה לאף ועדה; העובדה שהוא שכל חבר כנסת יכול

להחליף את מישהו מתי שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, לא יודעים אפילו את מי החליף;

העובדה שאין לו הזדהות עם עבודתה של הוועדה, הוא לא מכיר את הנושאים של הוועדה

מכיוון שהוא מרחף על פי ארבע-חמש ועדות. רבותי, פה בדברים האלה מתחיל הענין

המהותי המרכזי של תפקידו של חבר הכנסת. ואנר1נו על זה עוברים, והענין מיטשטש,

ואנחנו עוסקים בדבר שאולי הוא חשוב אבל אנחנו לא נוגעים בו בצורה הנכונה.

אני אציע תיקונים בתחומים נוספים במצב הקיים. לא יתכן שיהיה מצב כזה שבאמת

אפשר לרחף בבנין הזה, לא מספיק שהמחשב קלט את כניסתך לבנין ואתה מופיע

בסטטיסטיקה.
שי ו י יס
בעניינים האלה נלך איתך.

היו"ר ח' קורפו ;

אני מציע שהוועדה תעסוק עכשיו בכמה דברים ממשיים לקראת תיקון ושיפור החוק,

ולא תעסוק בקביעת הקלות מיוחדות בו.
אי לין
הכיוון נכון.
שי דורון
מקובל.

היו"ר ח' קורפו;

אני מבקש מחברי הוועדה לעשות גם עבודה מעשית קונקרטית. זאת אומרת, להציע גם

לסעיפים הקונקרטיים הצעות תיקון כדי שנוכל לגשת לענין ברצינות.

רשות הדיבור ליועץ המשפטי.
צ' ענבר
לענין הקנין הרוחני - גם הוא מוגבל על ידי כל אותן הגבלות. כלומר: ובתנאי

שלא יהיה בו כדי לגרוע מהזמן הנדרש לעבודתו וכילי. אני אומר זאת כדי שלא יווצר

רושם אחר כפי שזה נראה קודם.
קריאות
- - -
היו"ר ח' קורפו
זה ברור.
פ י גולדשטיין
ההצעה של היושב-ראש מקובלת עלי , אני הלכתי באותה רוח. השאלה היא: האם לא כדאי

להקים לצורך ענין זה איזו ועדת משנה שתבדוק ותכין לנו ממצאים. אחרת הענין לא

יזוז.
שי וייס
בהמשך להערתו של חברי פנחס גולדשטיין, אני מציע את אווזה הצעה בוריאציה קצת

אחרת. אני מבקש שנפנה אל ד"ר דרזדנר שיכין לנו לוח - זה קל מאד לעשות כי יש כמה

ספרים שמכילים את המידע - לוח מרוכז של מה שמקובל בשבעה-שמונה פרלמנטים חשובים.
שי דורון
ביקשתי חומר כזה ממר ענבר.
צ' ענבר
הוכן והוגש.

אי לין;

אני מצטרף לבקשתו של חבר הכנסת שבח וייס.
ר' כהן
בעקבות דברי חבר הכנסת גולדשטיין, לדעתי אם אנחנו רוצים ציבורית לתקן את

יכולת עבודתם של חברי הכנסת, את תנאי עבודתם - זאת ההזדמנות.
ש' דורון
לעשות עסקת חבילה.
ר' כהן
בדיוק. אם הדברים יופיעו בהקשר אחד זה יראה אחרת בעיני הציבור.

היו"ר ח' קורפו ;

לענין החומר שביקשת - תבדוק אם מה שקיים, כולל מה שהוגש לוועדות הציבוריות,

עונה לצרכים שלנו, אם לא נזמין את ההשלמה.

לענין ועדת המשנה - היא יכולה להיות טובה, היא יכולה להיות לרועץ. היא תהיה

טובה אם היא תוגבל בזמן ותכין עבודתה. היא וזהיה לרועץ מפני שאנחנו יכולים למצוא

את עצמנו קרוב לספטמבר והוועדה לא גמרה עדיין את עבודתה, ואילו אני רוצח להיזהר

מלהאריך את הזמן. אני מעדיף שנקיים ישיבות מיוחדות שלנו, גם אם יארכו כמה שעות,

ונוכל למצות את הנושא.

שי דורון ;

בבקשה, לא בימי כנסת ולא בירושלים.

היו"ר ח' קורפו;

רבותי, תודה לכם. הישיבה נעולה.

. . . .

(הישיבה ננעלה בשעה 11.00)

קוד המקור של הנתונים