ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 08/02/1989

ערעורו של מר דניאל דיין על תוצאות הבחירות לכנסת ה-12

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשוה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 7 מישיבת ועדת הכנסתמיום ד', ג' באדר א' תשמ"ט - 8.2.1989 בשעה 9:00נפחו;
חברי הוועדה
יושב ראש-. ח. קורפו

ג. כהן י. צבן

י. שפרינצק ר. כהן

מ. פורוש ר. ריבלין

ר. איתן ש. וייס

י. לוי מ. גפני

ש. דורון צ. תנגבי

א. פורז

מוזמנים; ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ת. אדרי - מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית

ש. גוברמן - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ד. דייו

י. ישורון - עו"ד

נ. סקולר

יועץ משפטי; צ. ענבר

א. קמיר - עוזרת ליועץ המשפטי

מזכירות; א. בן-יוסף

נרשם; ע"י חבר המתרגמים בע"מ

סדר היום; ערעורו של מר דניאל דיין על תוצאות הבחירות לכנסת ה-12.

שעת סיום; 10:45
יו"ר ח' קורפו
אני פותח את הישיבה. אני רוצה להזכיר לחברי

הוועדה הנוכחים, כי ביום ראשון בשעה אחת עשרה, אנחנו מקיימים ישיבה

ובה נשמע את קציני המשטרה שטיפלו בחקירות על זיופי הבחירות בבחירות

לכנסת השתים עשרה.

היום נשמע את עדותה של מנכ"ל וערת הבחירות המרכזית, תמי אדרי. אני

מבקש לאפשר לה להשיב על השאלה הבסיסית שנציג לה: מה התרחש בכל אחת

מהקלפיות המנויות בערעור אליבא דוועדת הבחירות והפרוטוקולים שלה.

לאחר מכן נציג לה שאלות על החומר הזה או דברים אחרים שחברי הוועדה

ירצו לשאול אותה והיא תשיב. היא מופיעה כאן כעדה בפניהוועדה ועל כן

אני אבקש לנהוג בהתאם לכך.
ש' גוברמן
אני מבקש להביע את התנצלותי בפני הוועדה ובפני

חברי הנכבד עו"ד ישורון על הטעות כאשר טענתי ביום ראשון לגבי פריט 1

של כתב הערעור לגבי 44 מעטפות לגבי קלפי 94, אני הודעתי שכאילו

ספרתי מספר מחיקות 421 וזוהי טעות. המספר הנכון להבוקר הוא 405

בוחרים שנמחקו מרשימות הבוחרים.
יו"ר ח. קורפו
אני אבקש לתקן את זה בפרוטוקול את בקשת התיקון

לדבריו של המשיב.
ת' אדרי
אנחנו מדברים על קלפי 94 בבני ברק; לפי הטענה,

נמצאו בקלפי 44 מעטפות עודפות. יש לי פה את הפרוטוקול ואת שתי

רשימות הבוחרים כשברשימה אחת מסמנת ועדת הקלפי "וי", וברשימה מסמנת

ועדת הקלפי קו. בספירה של המחיקות וה-"וי", יש סתירה בין שתי

הרשימות. במחיקה של ה"וי", והיא נעשית כשהבוחר בא ומזדהה ורואים שיש

לו זכות בחירה. נמצאים 380 סימני "וי". במחלקה של הקו ברשימה השניה

, שנעשית אחרי שהאדם הצביע כשהוא שלשל את המעטפה לקלפי, נמצאו 405

מחלקות של קווים. כלומר, גם פה הנתונים לא מתאימים למה שכתוב

בתוצאות. בסך הכל, יש הפרש, אבל לא באותו מספר כפי שצויין

בפרוטוקול. ההפרש הוא לפי הרשימות שלנו.

לפי הפרוטוקול, מספר המעטפות שהוצאו מן הקלפי היה 431 לפי מה שרשום

פה, וגם לפי מה שרשום בפרוטוקול שוטר אחד. השוטר לא נכלל ברשימת

בוחרים.
ר' כהן
מה ההסבר להפרש בין המעטפות ובין הבוחרים?
ת' אדרי
על זה מתנהלת החקירה. אני מציגה את העובדות.

לכל ועדת קלפי יש שתי רשימות בוחרים. ברשימה אחת בא הבוחר ומזדהה,

מציג תעודת זהות ומחפשים אם הוא נמצא ברשימת הבוחרים. אם הוא נמצא,

מסמנים "וי" ליד השם שלו. נותנים לו את המעטפה והוא הולך להצביע.

אחרי שהוא חוזר, הוא משלשל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתיבת הקלפי,

חבר אחד של ועדת הקלפי מוחק את הקו. כאן יש הפרשים.
יו"ר ח' קורפו
מה חתום על הפרוטוקול כתוצאה של המצביעים?
ת' אדרי
בסך הכל יש קולות כשרים 422, ומספר המצביעים

הוא 431.
יו"ר ח' קורפו
כלומר, זה לא מתאים לא למסמן הראשון ולא למסמן

השני.
ת' אדרי
לא למסמן הראשון, לא למסמן השני ולא למה שכתוב

בערעור. עם הקלפי הזאת גמרתי. ההפרש הוא 25 מעטפות לפי גירסה אחת

ולפי גירסה שניה 52.
עו"ד י' ישורון
האם בדו'ית שלפניך, לגבי אותה קלפי, ישנו

איזשהו רישום על נסיון להשחיל מעטפות?
ת' אדרי
לא.
עו"ד י' ישורון
אין הערה שהיה נסיון להשחיל שבע עשרה מעספות

והנסיון סוכל?
ת' אדרי
כן, כתוב: בשעה 19.15 נפסלו 17, פעם כתוב 17

ובמילים כתוב שבע, בגלל נסיון להצבעה מרוכזת על ידי אדם שלא זוהה.

אין חתימה של מי שכתב. יש פה כמה הערות: בשעה 19.15 - אם אני מבינה

את הכתב נכון - פסלנו 17 (במספר) שבע (במלה) מעספות בגלל נסיון

להצבעה מרוכזת על ידי אדם שלא זוהה.
עו"ד י' ישורון
כאשר ועדת הבחירות המרכזית קיבלה את הדו"ח של

ועדת הקלפי הזו, לכאורה הרישום הזה מצביע על ביצוע עבירה פלילית לפי

חוק הבחירות. אתם הודעתם על כך למשטרה כדי שתבדוק מי עשה את

הנסיון?
ת' אדרי
לא.
עו"ד י' ישורון
אתם ניסיתם לברר מי רשם את ההערה הזו?
ת' אדרי
גם לא.
ר' כהן
יו"ר הקלפי גם לא התלונן למשטרה?
ת' אדרי
אין לי מושג אם הוא התלונן. אנחנו לא קיבלנו

תלונה כזאת. הפרוצדורה היא, שכאשר גומרים לספור, חברי ועדת הקלפי

ניגשים עם החומר הזה שיש להם, כולל המעטפות, כולל כל החומר שיש, על

פי החוק, להביא לוועדה האזורית, שבה הוא קשור. בוועדה האזורית

מתמנות ועדות קבלה לפי מספר שהם קובעים. ועדות הקבלה האלה מורכבות

מחברי ועדת הבחירות האזורית באזור שבו הם נציגי המפלגות. הם אמורים

לבדוק את כל החומר שמגיע מוועדת הקלפי ולאשר את הקבלה, לאשר שהגיע

הכל, ולבדוק את הפרוטוקול. אחרי כשאישרו את קבלת הפרוטוקול,

הפרוטוקול הולך לקלידה במחשב, ומתקבל ספח של המחשב. הפרוטוקול הזה,

פלוס הספח של הקלידה, מועברים ליו"ר ועדת הבחירות האזורית, ויחד עםחברי ועדת הבחירות האזורית מקריאים את התוצאות שרשומות בפרוטוקול

לעומת התוצאות שרשומות פה. כלומר, הקלידו את הדף הזה.
ח"כ ר' כהן
במסגרת ההליך הזה,מי אחראי על כך שבמידה ויש

חשד לעבירות פליליות ולזיופי בחירות (שגם הם עבירות פליליות),

להפנות את העניין לחקירה משטרתית.
יו"ר ח' קורפו
זה שרשרת. הראשון שצריך היה לעשות את זה היה

יו"ר ועדת הקלפי כאשר הוא ראה אדם שניסה להכניס שבע או שבע עשרה

מעטפות בהצבעה אחת; צריך היה לקרוא מיד למשטרה ולבקש לעצור את האדם

הזה. הוא לא עשה את זה. היתה צריכה לעשות את זה ועדת הבחירות

האזורית. היא לא עשתה את זה. ועדת הבחירות המרכזית היתה אמורה לעשות

זאת. לכל אחד ואחד היתה סמכות להגיש תלונה.
שבח וייס
מנין לנו שאין התרחשויות דומות במערכת? כלומר,

מבחינת הוועדה המקרה הוא חמור. זהו אקט פלילי בוטה, כמעט הפגנתי

שמצליח לעבור את כל רשת הפיקוח, ועל כן, האם לא כדאי לשכלל את אמצעי

הפיקוח, אולי להוסיף יותר כוח אדם, כי ייתכן מאוד שיש עוד מקרים

כאלה.
יו"ר ח' קורפו
ועדת הבחירות המרכזית עבדה על עיקרון של

קלפיות שגויות; רק אלה שבאו בפניה שגויות עוררו את תשומת לבה. אם,

למשל, כאן, אחרי כל מה שהתרחש, ועדת הבחירות חותמת ומיישרת את

הקווים, ועדת הבחירות המרכזית אפילו לא יודעת, לא בודקת את זה.
עו"ד י' ישורון
מי היה יו"ר ועדת הקלפי?
ת' אדרי
יו"ר ועדת הקלפי 94 היה נציג של מח"ל, וסגן

יו"ר היה נציג של אמת כשחבר לא היה. יו"ר - טורצ'ין יצחק יונה. סגן

יו"ר, אם אני מבינה את הכתב, זה רובינשטיין יעקב. היו גם משקיפים

בוועדה.
יו"ר ח' קורפו
שני חברים היו בוועדה?
ת' אדרי
נכון. חבר לא היה. היה משקיף.
עו"ד י' ישורון
היה משקיף בשם חסון יעקב?
ת' אדרי
לא רשום פה. רשום פה משקיף בשם לסקר מרדכי

מדגל התורה, ומשקיף מאיר גבורה ממולדת. ואחר כך הגיע חבר ועדת קלפי

ממולדת, מאיר גבורה. בסוף היום הגיע חבר משינוי, בשעה 21:00, אלימלך

פרל. בסוף היום החליף משה רובינשטיין ממח"ל את טורצ'ין יצחק בשעה

21:30. בסוף חתמו על התוצאות, רובינשטיין משה ממח"ל. מי שהביא את

חומר של הקלפי לוועדת הבחירות האזורית זה רובינשטיין משה, יו"ר מטעם

סיעת מח"ל ופרל אלימלך, חבר מסעם סיעת שינוי. והמזכיר גולדשמיט

גבריאל. המזכיר הוא פקיד.
עו"ד יי ישורון
לי נמסרה אינפוומציה מסויימת, ורציתי לדעת אם

היא בידיעתכם, והיכן אפשר לבדוק אותה. מסרו לי שטורצ'ין יצחק, שהוא

יו"ו, ורשום שהוא איש מח"ל, הוא למעשה איש דגל תורה ועקב הסכמים בין

המפלגות נתנו לו להיות יו"ר על חשבון מקום של מח"ל. איך אפשר לברר

אם זה נכון או לא?
ת' אדרי
זה במפלגות. בעיקרון, היה אישור לזה.
יו"ר ח' קורפו
הוועדה לא קשורה בזה.
עו"ד י' ישורון
אפשר יהיה לבדוק אם האינפורמציה הזו נכונה?

משום שאם אותו טורצ'ין יצחק הוא איש דגל תורה, יש לי רושם שאנחנו

מתחילים להחזיק קצה חוט לגבי מה שקרה בקלפי הזאת.
יו"ר ח' קורפו
חילופי גברי טעונים הסכמת ועדת הבחירות

האזורית. מי יו"ר ועדת הביקורת האזורית?
ת' אדרי
זה היה השופט אלקיים.
עו"ד יי ישורון
אני אבקש מהיו"ר להחליט שאת הנקודה הזאת צריך

לבדוק.
מ' גפני
נראה לי שזה מאוד לא מקובל. אתה מדבר פה על

חילופין בין מפלגות, כאשר אין לך שום עובדות.
עו"ד י' ישורון
יש לי עובדות, לכן אני מדבר על זה. אני מבקש

להוכיח את זה.
מ' גפני
מדובר למעשה על זיהוי של אדם בוועדת הקלפי כאיש

מח"ל; אתה בא וטוען שידוע לך שהוא שייך לסיעה אחרת כאשר אין לך

עובדות; אתה מתבסס על שמועות.
עו"ד י' ישורון
יש לי עובדות, אלא שאני רוצה להוכיח אותן ואין

לי דרך להוכיח אלא באמצעות הוכחה שאנו נביא.
יו"ר ח' קורפו
אנחנו כבר עכשיו בשלב של חקירה. אפשר להעלות

בפנינו דברים ואנחנו נחקור אותם. אם יהיה צורך, נבדוק את זה.
עו"ד י' ישורון
האם תוכלי לפרט את התפלגות הקולות בקלפי הזו?
ת' אדרי
כן. מערך - 1; המפד"ל - 4; יהדות התורה

המאוחדת אגודת ישראל - 178; מימד - 1; תנועת לאור לב אחד ורוח חדשה

בראשות יעקב חסדאי - 2; עץ אגודת החרדים דגל התורה - 208; רץ - 1;

שייס - 27. זהו.
יו"ר ח' קורפו
זהו? מח"ל לא קיבלה קולות?
ת' אדרי
לא.
עו"ד י' ישורון
את יכולה לתת לנו תוצאות של בחירות קודמות

באותה קלפי?
ת' אדרי
כן, אבל לא כרגע.
עו"ד י' ישורון
אני מבקש להכין לנו את התוצאות הקודמות באותה

קלפי בבחירות קודמות.
ת' אדרי
ואתם מבקשים לבדוק למי שייך טורצ'ין?
יו"ר ח' קורפו
כן, לבור דרך ועדת הבחירות האזורית אם היו

חילופי גברי. ואז אפשר אולי לבדוק את זה דרך המפלגות.
עו"ד י' ישורון
לגבי הערעור בסעיף 3, אנחנו טענו לגבי קלפי זו

ששני אנשים, האחד ויצברגר אברהם והשני ליבי לנדאו דיטל, רשומים כמי

שהצביעו בה בעת שהם היו בחו"ל באותו זמן. האם אכן נמחקו שמותיהם

מהקלפי הזו.
ת' אדרי
נמחקו.
עו"ד י' ישורון
האם יש לכם נתון ממשרד הפנים אם הם היו בארץ

או לא היו בארץ באותו יום?
ת' אדרי
לא.
עו"ד י' ישורון
לא בדקתם גם.
ת' אדרי
לא. לנו יש את רשימת הבוחרים.
עו"ד י' ישורון
לא, נציג משרד הפנים הוא המשיב; אני הייתי

משוכנע, שלצורך הדיון בוועדה דרך המחשב, משרד הפנים יבוא ויאשר מיד

אם העובדה נכונה או לא.
יו"ר ח' קורפו
העליתם את הטענה מקודם.
עו"ד י' ישורון
היא בערעור.
ר' כהן
מדוע נבחרה הקלפי הזאת? כיוון שעליה היתה

תלונה ישירה?
ת' אדרי
כן. יש לך את התלונה בתיק.
יו"ר ח' קורפו
מה היה אחוז ההצבעה בקלפי הזאת?
ת' אדרי
בסך הכל היו בקלפי הזאת 563 מצביעים. מספר

המעטפות שהוצאו 431.
יו"ר ח' קורפו
אחוז ההצבעה כ-80%
מ' גפני
יש פסולים בקלפי הזאת?
ת' אדרי
תשעה.
מ' גפני
יש גם הסיבה?
ת' אדרי
לא.
יו"ר ח' קורפו
תמי, אבקש להמציא לוועדה את האינפורמציה

שביקשנו, וכל השאלות שנשאלו כאן שטעונות בדיקה עם ועדת הבחירות

האזורית.
ת' אדרי
אנחנו עוברים לקלפי 167.
יו"ר ח' קורפו
זאת היתה הקלפי שאתה, גוברמן, אמרת שיש תאום

מלא?
ש' גוברמן
לא. זו היתה 94. אני הודעתי שספרתי 660 מחיקות

כאשר מספר הבוחרים היה 695, כך שההפרש הוא 35 ולא 66.
ת' אדרי
הטענה היא בסעיף 2 א' (אנחנו מדברים על קלפי

167 ברמת גן). הטענה היא, לפי התלונה, שבקלפי נמצאו 66 מעטפות

עודפות. עכשיו, שוב, סימוני ה-"וי", נמחקו 616.
עו"ד י' ישורון
כמה מעטפות היו?
ת' אדרי
מעטפות שהוצאו מהקלפי - 695. כך לפי

הפרוטוקול.
עו"ד י' ישורון
כמה נמחקו?
ת' אדרי
823. בעלי זכות בחירה. עכשיו, לפי סימוני

ה-"ו"י ברשימת ה-"וי", נמחקו סימונים ל-616. ברשימת הקווים יש

מחיקות ב-662. כלומר, יש הפרש של 46 קולות בין שתי רשימות הבוחרים.
עו"ד י' ישורון
והתוצאות האלה אושרו?
ת' אדרי
הכל מאושר על ידי ועדת הקבלה של הוועדה

האזורית.
עו"ד י' ישורון
ה-"וי" 616, המחלקות 662.
ת' אדרי
נכון.
עו"ד י' ישורון
לפי המחיקות, זה הפרש של 32, ולפי ה-"וי" זה

הפרש של 79.
ת' אדרי
כן. כלומר, גם פה שוב אין התאמה בין הרשימות

ואין התאמה גם בין המספר שכתוב, כלומר, שלושת המספרים שמופיעים אינם

מתאימים.
יו"ר ח' קורפו
גם זה, וגם העובדה שהמחיקות תמיד גדולות יותר

מאשר הסימונים. בשניהם, לעת עתה.
ר' כהן
מה תוצאות הבחירות בקלפי הזאת?
עו"ד יי ישורון
לגבי המחוקים ב-"ו"י, זה 616, לעומת 695

מעטפות. ולגבי המחיקות בקו זה 662 לעומת 695, זה הפרש של 33. כך או

. כך, זה התקבל כתוצאה נכונה.
יו"ר ח' קורפו
את רוצה לקרוא לנו את התוצאות באותה קלפי? ת'
ת' אדרי
הקולות הכשרים היו בסך הכל 689. לפי הפרוטוקול

הוצאו מהקלפי הזאת 695 מעטפות. שש פסולות, ו-689. התוצאות הן: המערך

- 252; המפד"ל - 17; אגודת ישראל - 10; תנועת המרכז שינוי - 21;

חדש - 1; מולדת - 15; הליכוד - 211; מימד - 5; מפ"ם - 10; לאור - 3;

דגל התורה - 64; צומת - 12; התנועה למען חברה צודקת רמי סוויסה - 1;

גימלאים - 17; רצ - 18; התאחדות הספרדים ש"ס - 15; תחיה.17 -
יו"ר ח' קורפו
את רוצה לתת לנו את הרכב ועדת הקלפי?
ת' אדרי
היו"ר, מסטיג שלמה מש"ס. אני מדברת על מה שהיה

בתחילת היום. סגן היו"ר הוא מהמערך, החברה טורקניץ הדסה. והחבר

שבוועדה חזו מהליכוד, וקסלר יעקב.
יו"ר ח' קורפן
היו חילופים בשעות אחר הצהריים?
ת' אדרי
היו חילופי גברי בין נציג סיעת אמת, אך לא

כתבו את השמות פח. חילופי גברי בסיעת מח"ל, חילופי גברי בסיעת אמת

ועוד פעם באמת. בסוף היום חתומים.
יו"ר ח' קורפו
ש"ס ישב כל היום?
ת' אדרי
חתום בסוף היום לוסטיג שלום. זה אותו איש.

ייתכן שהיו, עקרונית, ועדת הבחירות התירה, יש בעיה, שלא תמיד יש

מספיק חברים.
יו"ר חי קורפו
בדקי גם אם בוועדת הבחירות האזורית רשום

חילופי בעלי תפקידים.
עו"ד י' ישורון
חאם נכון שהמשקיף שישב באותה ועדת קלפי מצא

לנכון לרשום הערה שלו בדו"ח, על כך שמספר המעטפות עולה על מספר

המצביעים?
ת' אדרי
רשמה משקיפה בשם יוכבד ליברמן מטעם אגודת

ישראל. היא כתבה כך; בעת הספירה התגלה פער בין מספר המצביעים לפי

המסומן בפנקס הבוחרים, לבין מספר המעטפות שנמצאו בפתיחת הקלפי (626

מצביעים מסומנים בפנקס הבוחרים לעומת 692 מעטפות). וגם פת המספר לא

מתאים. לדעת המשקיפה מטעם סיעת אגודת ישראל המאוחדת ג', פער זה של

ששים וששה קולות הוא משמעותי. יש פה את מספר תעודת הזהות של המשקיפה

הזאת.
עו"ד י' ישורון
כשראיתם הערה כזו, האם ועדת הבחירות העבירה את

העניין לבדיקת המשטרה?
ת' אדרי
לא.
עו"ד י' ישורון
אני מבין שתהליך הבחירות, כפי שהוא קבוע בחוק,

הוא שלאחר שהאיש מזדהה ומסמנים "ו"י על שמו, הוא הולך ומצביע ואז

מוחקים את שמו. לכן אם אכן שולשלו כאן מעטפות נוספות כתוצאה ממעשה

עבירה, למעשה אם המשטרה תבדוק את 612 השמות הרשומים כמחוקים...
יו"ר ח' קורפו
הוא מתכוון לפער בין ה-"וי" למחלקה, לבדוק אם

אמנם הצביעו.
עו"ד י' ישורון
בדיוק. למעשה, היא יכולה לגלות באמצעות בירור

אם ישנה הותמת הצביע או אין חותמת הצביע. היא יכולה לברר את העובדות

לאשורן. אין בעיה בעניין הבדיקה. נכון?
ת' אדרי
נכון.
שי גוברמו
על פי ההוראות, מתי מסמנים את ה-"וי"? גב'

אדרי.
ת' אדרי
כשמזדהים.
ש' גוברמן
מתי מוחקים?
ת' אדרי
אחרי שמשלשלים את המעטפה לקלפי.
שי גוברמו
זאת אומרת, שלפי ההגיון המחיקות זה יותר מהימן

מאשר ה-"וי".
עו"ד י' ישורון
ההיפך. בזיהוי עושים את ה-"וי" ואחר-כך מי

שמעוניין שתהיינה יותר מעטפות, מותק שמות. ולכן ה-"וי" הוא הקובע.

ותמיד בשתי הקלפיות האלה, ה-"וי" זה המספר הנמוך יותר.
יו"ר ח' קורפו
הרי ההליך הוא, כשנכנס אדם, יו"ר הוועדה או

אחד מחברי הוועדה, קורא את שמו, מסמנים בוי, הוא משאיר את תעודת

הזהות במקום. כשהוא יוצא מן ההצבעה ומשלשל את המעטפה מחתימים את זה

ומוחקים את שמו.
ר' כהן
אז העניין הוא, שברגע שבו רוצים לזייף, פשוט

לא מסמנים את הוי. אותו אדם וכנס עם תעודה אחרת, זהה, נוספת ,הוי לא

מסומן על ידו, הוא יכול להיכנס להצביע. לאחר מכן מוחקים, לא מוחקים,

זו כבר בעיה אחרת. זה בדיוק מה שקורה.
י' שפרינצק
את יכולה לאשר מה שנאמר, האם יש בשתי הרשימות

האלה שמות שאפשר להבחין שאין על ידם וי?
ת' אדרי
בוודאי, אפשר להשוות בין שתי הרשימות.
י' צבן
האם בבחירות קודמות הופקו לקחים מבעיות מהסוג

הזה, ואיך דברים כאלה מתבצעים? האם הם בדרך כלל מתבצעים לשיעורין,

זאת אומרת, במהלך היום, על ידי משקיף? או שזה בדרך כלל נעשה בעת

סגירת הקלפי, באיזה קנוניה בין האנשים שמופקדים על הקלפי? חשוב מאוד

באמת, בבדיקה הזאת, לראות את המחוקים. כי אם אתה עושה את זה בסוף

היום, אתה יכול פשוט למחוק אנשים שלא הופיעו. או שלפעמים יש לך מידע

מוקדם על אנשים שנמצאים בחו"ל, על אנשים שנמצאים בבית חולים, אנשים

שהסתלקו לעולם שכולו טוב ויודעים את זה ומנצלים את זה. האם יש תדריך

להפקת לקחים מזיופים קודמים כדי להעמיד את האנשים על השיטות השונות

של הזיופים, כדי שיהיו ערים לכך?
ת' אדרי
עד למערכת הבחירות הזו לא נתקלנו בזיופים ולא

בשמועות על זיופים ולא הגיעה אלינו שום בקשה או תלונה או משהו

שהיינו צריכים לבדוק.
ש' גוברמן
ההרכב ההטרוגני של הוועדה הוא הערובה לסוהר

הבחירות.
ת' אדרי
לכן יש שלושה חברי ועדת קלפי, ועדת הקבלה, שהם

נציגים של מפלגות, של ועדת הבחירות המרכזית, זה

בסיס השיטה.
יו"ר ח' קורפו
תמי, אני אבקש גם בקלפי הזאת תוצאות בחירות

קודמות.
י' צבן
לאור מה שקורה כאן, מוכרחים לרדת לחקר העניין

ואפילו אם יש ספקולציה על שיטות שונות, להזהיר,

כי מסתבר שזאת לא ערובה מוחלטת. אני גם מבקש לדעת מדוע הפרטים

הקשורים בתלונה הקודמת, למשל, לא נבדקו על ידכם, לגבי ההעדרות של

אנשים מהארץ וכד'.
יו"ר ח' קורפו
היא אמרה שלא נבדקו, אנחנו נגיש המלצות עכשיו.
עו"ד י' ישורון
ועדת בחירות מקבלת קלפי מאוד משונה, מאוד

משונה.
יו"ר חי קורפו
אבל היא לא בודקת אם הקלפי משונה, וזאת מפני

שוועדת בחירות מקבלת מהאזור הזה מאות קלפיות ואם אין ציון שהקלפי

הזאת שגויה, ועדת הבחירות לא בדקה אותה בכלל.
י' צבן
יש ועדת קלפי והיא עברה ויש הערה של משקיף; יש

משהו לא תקין במערכת. השאלה היא איך ועדה אזורית אישרה את הקלפי

הזה? זו שאלה חמורה.
ש' גוברמן
בכתב הערעור נאמר שלגבי הפרטים שבכתב הערעור

הוגשה תלונה למשטרה.
ג' כהן
את זה אנחנו היגשנו. הוא שואל למה הוועדה לא

הגישה.
ת' אדרי
לא אנחנו, אלא יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, קיבל

מספר תלונות אחרי הבחירות, על כל מיני דברים שאנשים טוענים שהם לא

כשרים. כל החומר שהגיע אלינו הועבר על ידי יו"ר ועדת הבחירות ליועץ

המשפטי לממשלה לפתיחה בחקירה.
ר' כהן
אבל מה שנשאל הוא, מדוע לגבי הדברים שנמצאים

בתיקים של ועדת הקלפי, שהם על פניהם חשדות לפלילים, צריך את התלונה

שלי או של גאולה כהן?
יו"ר ח' קורפו
עכשיו עוסקים בנתונים. אם זה מתפקידנו, נתקן

בהמלצותינו גם את צורת הניהול של מערכת הבחירות.
ת' אדרי
בסעיף 3 רשומים הדברים הבאים: בקלפי 91 בבני-

ברק, מדברים על פרידמן משה, שלפי הטענה הוא היה בחוץ לארץ, זה אני

לא יודעת, אבל הוא באמת מחוק בשתי הרשימות. בקלפי 93 בבני-ברק,

זיכרמן טאובה, מחוקה בשתי הרשימות. אני לא יודעת, אני רק בודקת.

אנהנו לא בדקנו אם האנשים היו בחו"ל או לא. הנתונים שלנו הם לפי

הפרוטוקול. האנשים האלה מחוקים גם ב"וי" וגם בקלפי, כמצביעים. גם

בקלפי 94 מופיעים שני שמות, וירצברגר אברהם וליבי לנדאו, שניהם

הצביעו לפי הפרוטוקול, לפי רשימת הבוחרים. בקלפי 96 בבני ברק סנדרס

רחל ואברהם ואחן, גם הם מחוקים בשתי הרשימות, כלומר, הצביעו. לגבי

סעיף ב', אין לי פה פרטים של האנשים.
יו"ר ח' קורפו
מר גוברמן, העניין של שהייה בחוץ לארץ נבדק על

ידי משרד הפנים?
ש' גוברמן
אני לא יודע אם זה נבדק על ידי משרד הפנים,

אבל אני מעריך שכאשר יהיה כאן איש המשטרה - הרי הפרטים האלה נמסרו

למשטרה לבדיקה - אפשר יהיה לקבל את המידע ממשטרת ישראל.
ת' אדרי
הם קיבלו את כל החומר מאיתנו, כל שביקשו

המשטרה, קיבלה מאיתנו.
יו"ר ח' קורפו
יש גם בין האנשים האלה שנפטרו מסומנים?
ש' גוברמן
נדמה לי שכן.
עו"ד י' ישורון
לגבי סעיף ב', ישנם אנשים שכמה מהם שכנראה

נפטרו; אני מניח שהמשטרה תוכל למסור לכם את כל הפרטים.
ת' אדרי
אין לי פה שמות.
עו"ד י' ישורון
זה נושא למשטרה.
ת' אדרי
בסעיף ארבע, זו הקלפי שדיברנו עליה קודם. גם

שם, ונוחוציקר יוסף וונהוצקו רחל ושטרן אידה ושטרן יהושע מחוקים,

כלומר, לפי הרשימות, הצביעו.
עו"ד י' ישורון
כלומר, סעיף 5 בערעור נכון, וסעיף 6 בערעור

נכון.
ת' אדרי
כן, נכון.
יו"ר ח' קורפו
זאת אומרת 156 קולות, היכן צריך לרשום אותם?
ת' אדרי
אנחנו מדברים עכשיו על קלפי בתל אביב, 670/2.
יו"ר ח' קורפו
לא, אנחנו מדברים עכשיו על קלפי 575 ועל

670/2.
ת' אדרי
לליכוד אין כלום, וליען, התימנים, יש 156 על

פי גליון ספירת הקולות. וזאת טעות. צריך היה להיות הליכוד 156 ויען

אפס.
ר' כהן
זה כבר הועבר למחשב?
ת' אדרי
כן. בסוף יום הבחירות ועדת הקלפי מוציאה את

ההומר, סופרת, רושמת את התוצאות בפרוטוקול. הם בעצם קבעו את תוצאות

הבחירות בקלפי הזאת. את החומר הזה הם מביאים לוועדת הבחירות

האזורית. שם מקלידים את זה במחשב, משווים שוב, ההשוואה היא, לא

בודקים אם מה שוועדת הקלפי כתבה הוא נכון או לא נכון, אלא מה

שבודקים זה שההקלדה, כלומר מה שכתוב בכתב יד באמת זה אותו דבר

במחשב, שלא תהיה טעות של קלדנית בתום לב. את זה הם בודקים - ועדת

הקלפי וועדת הבחירות האזורית. זה מה שיוצא מהמחשב אחרי הקלדנות. והם

מקריאים אחד מול השני ורואים שמה שהכתבנית כתבה זה אכן מה שכתוב

בפרוטוקול.
ר' כהן
זה אומר שכל טעות או רמייה או הונאה או עיוות

שנרשם כאן, מוזן בעצם אוטומטית עד לתוצאות ואף אחד לא יכול לראות

שבעצם בתל אביב, בקלפי מסויימת, לא יעלה על הדעת שלליכוד לא יהיו

קולות. מי בודק את זה?
יו"ר ח' קורפו
נציגי הליכוד בוועדה הבחירות צריכים לבדוק את

זה. אין מי שיעשה את זה בשבילם. והמספר הזה, 156, לא נרשם לליכוד,

אלא ליען.
ר' כהן
אבל איך זה יכול להיות, שבוועדת הבחירות איש

אני עומד על העניין הזה, טעות טרוויאלית, פשוטה, מיידית.
ת' אדרי
ועדת הקלפי מורכבת משלושה נציגי מפלגות, במטרה

שלא יהיו טעויות כאלה. החומר מועבר לוועדת הבחירות האזורית שמורכבת

מנציגי כל המפלגות. הם קיבלו את החומר, הם ראו אותו במו עיניהם.
יו"ר ח' קורפו
אפשר לקבל את שמו של מזכיר הוועדה?
ת' אדרי
מזכיר הוועדה הוא ששון יהודה. אנחנו מדברים על

קלפי 575. היו"ר מהמערך.
מ' גפני
בקלפי הזאת היה נציג של מח"ל?
ת' אדרי
כן.
מ' גפני
מה שמו?
ת' אדרי
בתחילת היום או בסוף היום?
מ' גפני
סוף היום.
ת' אדרי
את הפרוטוקול הביא גוראל משה, יו"ר הוועדה

מסיעת המערך והמזכיר.
מ' גפני
מי ישב בסוף היום מטעם מח"ל.
ת' אדרי
אף אחד. בנוסף לזה, לפני שוועדת הבחירות

מפרטמת, אם יש טעות בפרוטוקול, (אני לא מדברת על טעות רישום, אני

מדברת על טעות חשבונית) גם אם הוועדה האזורית ראתה את הטעות, לפי

החוק הקיים אין לה סמכות לתקן את הטעות, אלא ליו"ר ועדת הבחירות

המרכזית. רק הוא רשאי לתקן טעות. אם יש קלפי שהיא שגויה בטעות

חשבונית, בודקים אותה אצלנו מחדש, ויו"ר הוועדה מתקן את הטעון תיקון

חשבוני. זה בהתאם לסמכותו בחוק. למעשה, זאת הטמכות היחידה שמצוינת

בפירוש בחוק - של יו"ר ועדת הבחירות. טעות חשבונית הובאה ליו"ר ועדת

הבחירות המרכזית. לגבי טעות אחרת, ישבו נציגים של מפלגות בוועדה

אזורית לא גילו את הטעות. קיבלו נציגים של ועדת הבחירות המרכזית את

הדו"ח מחשב שלנו כבר של כל הקלפיות לפני פרטום התוצאות, ולא גילו את

הטעות. אילו מישהו היה בא ומגלה לנו את הטעות היינו בודקים את

הפרוטוקול, והיינו מתקנים לפני אישור התוצאות. מידע כזה לא הגיעו

לידינו.
יו"ר ח' קורפו
הטעויות שהובאו לידיעתך עוד טרם פורטמו תוצאות

הבחירות, תוקנו על ידי היו"ר?
ת' אדרי
היה מקרה אחד שגילינו תוך כדי בדיקה, והזמנו

את חברי ועדת הקלפי אל יו"ר ועדת הבחירות והם תיקנו בנוכחות יו"ר

ועדת הבחירות את התוצאות. קלפי אחת. בבחירות האלה ובבחירות קודמות

היה פעמיים מקרה כזה.
ש' וייס
מה שברור לפי שעה הוא, שאם הפיקוד בדרג הנמוך

ביותר טועה ומטעה, יש לו סיכוי להטעות.
יו"ר ח' קורפו
אני מחפש את מזכירי הוועדה, כיוון שלדעתי, זה

המפתח.
ש' גוברמן
גב' אדרי, קחי לידך את פלט המחשב על הצגת

תוצאות ההצבעה בקלפי 575. בסוף פלט המחשב מודפס: קלפי שגויה. לא

בפרוטוקול, אלא בדף המחשב.
יו"ר ח' קורפו
מי כתב את המלה "קלפי שגויה"?
ת' אדרי
מישהו מהליכוד. כנראה בסוף, בתוצאות הבחירות

של הקלפי הזאת. הקלפי הזו, בתוצאות הבחירות, כשהוקלדה, יצאה שגויה.
יו"ר ח' קורפו
למה? הרי אמרתם ששגויות אמרתם לא מעבירים דרך

המחשב?
ת' אדרי
לא, היא עוברת דרך המחשב והיא רשומה כשגויה,

יו"ר הוועדה מתקן את הטעות החשבונית. פה תוקנה טעות חשבונית. היתה

פה טעות חשבונית שתוקנה על ידי השופט. אבל לא שמו לב לטעות של

החישוב. טעות חשבונית תוקנה על לדי יו"ר הוועדה. הקלפי היתה שגויה,

הקלפי הזו יצאה מהמחשב שגויה, כלומר, לא היתה מאוזנת. ואז יש בעיה.

מספר המעטפות לא התאים. היא היתה שגויה חשבונית. את הטעות החשבונית

הזו יו"ר הוועדה תיקן, בפרוטוקול.
יו"ר ח' קורפו
מה היתה אותה טעות? אי התאמה בין המעטפות

למצביעים?
ת' אדרי
כן, הוא שינה פה, הטעות היתה בסך כל הקולות

הכשרים שהיו צריכים להיות 343 והקולות הפסולים 11 וסך הכל המצביעים

354. זה התיקון של השופט. מה שהיה קודם, היה סך כל המצביעים. רשמו

פה סך הכל הקולות הכשרים 343, והקולות הפסולים 9. במקום 345 זה תוקן

ל-343 ומספר הקולות הפסולים ל-11. זו טעות חשבונית שיו"ר הוועדה, על

פי סמכותו, תיקון.
ש' גוברמן
על דף המחשב מודפס קלפי שגויה.
ת' אדרי
נציג הליכוד ראה שהקלפי שגויה אבל הוא לא שם

לב שטען, הוא ראה שיש שגלאה בקלפי, אבל לא ראה שיש שגיאה ברישום.
יו"ר ח' קורפו
סעיף מספר 6.
עו"ד י' ישורון
אין מחלוקת, מודים בערעור שלנו בשני הסעיפים.
ת' אדרי
בשני גם יש טעות. שם לליכוד יש אפס קולות

ולמלמד - 165 קולות. בתל אביב. מל שהביא את הקלפי לוועדת הבחירות

האזורית זה נצלג המערך.
יו"ר ח' קורפו
מי מזכיר הוועדה?
ת' אדרי
בנימיני חנוכה. חברי ועדת הקלפי היו: אמת,

יו"ר; מח"ל סגן יו"ר, וש"ס חבר. נציג המערך הביא את זה בסוף היום.

כלומר, מי שחתום שהביא את הפרוטוקול, זה יו"ר הוועדה בלבד.
מ' גפני
חברי הוועדה חתומים על הפרוטוקול?
ת' אדרי
כתוב רק שהחומר יועבר לוועדה על ידי מי שהביא

אותו. הוא בא לבד, זה מה שכתוב בפרוטוקול. יו"ר הוועדה היה נציג

אמת, ברושק זאב, הוא שהביא את התוצאות לוועדה האזורית.
מ' גפני
יש לכם את הפרוטוקולים שחתומים על ידי חברי

הוועדה?
ת' אדרי
זה הפרוטוקול.
מ' גפני
ורק הוא חתום? הנציגים האחרים לא חתומים?
ת' אדרי
חתום יו"ר הוועדה, חתום סגן יו"ר הוועדה, התום

חבר הוועדה וחתום המזכיר. מי שהביא את החומר לוועדה האזורית הוא חבר

המערך. גם פה היתה טעות חשבונית, שתוקנה לפי הסמכות של יו"ר הוועדה.

כתוב: טעות בסיכום הקולות. לתשומת לבכם: בדף סיכום הקולות נרשם

שלמח"ל אין קולות.
ר' כהן
מי כתב את זה?
ת' אדרי
אי אפשר לפענח את החתימה.
יו"ר ח' קורפו
מה כתוב בהערה?
ת' אדרי
טעות בסיכום הקולות. בדף סיכום הקולות נרשם

שלמח"ל אין קולות ולעומת זאת, למימד 165. זה רשום בדף המחשב. וחתימה

שאני לא יכולה לזהות.
יו"ר ח' קורפו
אם זה היה לפני הוועדה, למה הוועדה לא תיקנה

את זה?
ת' אדרי
לא שמו לב. יש פה תיקון של טעות, תיקנו את

הטעות המספרית ולא תיקנו את הטעות ברישום. יו"ר ועדת הבחירות

המרכזית תיקן טעויות חשבוניות בלבד. כנראה לא שם לב לרישום הזה.
יו"ר ח' קורפו
בזה מוצו העובדות שבערעור. יש לך עוד טעויות

סופר שלא נכנסו לתוצאות?
ת' אדרי
יש לי עוד שתי טעויות סופר שלא נכנסו לתוצאות,

שנתגלו ואפשר לומר גם על ידי מי, על-ידי נציגים של סיעת הליכוד. לא

מופיע בערעור. בקלפי 252 בירושלים זה לא מופיע בערעור, לליכוד אין

אף קול ולמימד יש 48 קולות.
יו"ר ח' קורפו
והמצב הוא הפוך.
ת' אדרי
נכון. ועוד אחד בקלפי במושב זנוח, שם לליכוד

אין אף קול ולמימד יש 85 קולות. בקלפי מספר 0816001 במושב זנוח.
מ' גפני
אני מבין שמלבד הנושא הזח של הערעורים והפנייה

של סיעת הליכוד לגבי שתי הקלפיות האחרות האחרונות שעכשיו דיברת

עליהן, לא נעשתה שום בדיקה נוספת באשר לקלפיות אחרות. מכיוון שאני

יכול רק לשער שאם היתה טעות כזאת כבר ארבע פעמים בטעות סופר של

הליכוד עם מימד הסמוך לו, יכלו להיות גם טעויות דומות עם מפלגות

אחרות, לו היו מתלוננים ומגישים ערעור. הרי אין ספק שהמשקיפים של

הליכוד דווקא הם האנשים שלא שמים לב. הרי בכל מפלגה יש כאלה שלא

שמים לב. כלומר,זה פשוט לא נבדק.
ת' אדרי
אני לא יכולה לומר אם יש טעויות או אין

טעויות. אני יכולה לומר לך שכאשר החומר מגיע לירושלים ואם נציג

מפלגה כלשהי, פונה ומבקש לבדוק פרוטוקולים (כלומר, חבר ועדת בחירות

מרכזית) הוא יכול לבדוק ויש כאלה שבדקו. החומר היה כולו פה ומה שהם

ביקשר הם קיבלו, ראו ובדקו. אף אחד מחברי ועדת הבחירות המרכזית לא

הסב את תשומת לבנו, לפני פרסום התוצאות, על טעויות כאלה. זיופים זה

לא טעות סופר.
מ' גפני
ידוע לך על תלונות נוספות, לא בקשר לטעויות

סופר, אלא בקשר לדיוקים ומספר לא זהה של מעטפות ומצביעים וכו'? על

דברים נוספים במקומות אחרים בארץ, שהוגשו לוועדת הבחירות ולאחר מכן

ליועץ המשפטי?
ת' אדרי
יש לי פה תיק שהעברנו ליועץ המשפטי. כל חומר

שהגיע ליו"ר הוועדה בנושא של זיופים, שהיו"ר חשב שיש מקום לבדיקת

המשטרה, הועבר על ידיו ליועץ המשפטי לממשלה. יש תלונה על כך שביקשו

את תע ודת הזהות.
מ' גפני
יש לכם תשובות מהיועץ המשפטי?
ת' אדרי
עדיין לא.
יו"ר ח' קורפו
ביום ראשון יהיה איש המשטרה, תוכל לשאול אותו.
ת' אדרי
יו"ר ועדת הבחירות העביר ליועץ המשפטי דף

למשקיף של סיעת דגל התורה, שבו יש כל מיני הנחיות למשקיף, שלדעת

יו"ר ועדת הבחירות היה ראוי להעביר ליועץ המשפטי לממשלה.זה הועבר

אליו. אחרי הבחירות.
ר' כהן
מאחר שנתגלו לנו,שאללולא התלונות של מר

ישורון, התלונות שלי, של דדי צוקר וגם של אחרים לגבי מקרים

ספציפיים, בעצם לא היינו יודעים גם חלק מהעובדות שכרגע התגלנו בצורת

שאלות של היו"ר ושלנו. משתמע מן הדברים, שייתכן שבקלפיות רבות

נוספות מצוי היום חומר על הערות, על מעידה, על טעויות סופר, עלזיופים, שבכלל לא הובא. מה בדעת ועדת הבחירות המרכזית לעשות? הדברים

האלה צריכים להיבדק. הייתי מאוד מבקש שוועדת בחירות, לעבור לפחות על

עשרה אחוז מהתיקים באופן מידגמי, לפחות לגבי מקומות שיש בהם חשד,

ולהביא בפנינו נתונים על מספר התיקים שבהם נמצאו ליקויים וחשד

לזיופים, ומידע על חשד לפלילים שלא הועבר למשטרה ולא טופל.
יו"ר ח' קורפו
הסמכות שלנו היא לעסוק באותם הערעורים שהוגשו

תוך ארבעה-עשר ימים מיום הבחירות. צריך להעיר לוועדת הבחירות, שהיא

תחפש דרך לתקן את מערכות הבחירות הבאות שלא נעמוד בעתיד בפני מציאות

כזו. אבל עכשיו זה לא יקדם אותנו לצורך העניין שלנו.
ר' ריבילין
זה רק מראה, שכאשר מאשרים אותיות בוועדת

בחירות, צריך לדאוג שיאשרו אותן נכון. השאלה שלי נוגעת לערעורים

עצמם, ולסעיפי החוק המאפשרים לנו ושאיפשרו לנו לפתוח כאן בוועדת

חקירה, ושיאפשרו לנו, אם נקבל מסקנות, גם לפעול בהתאם לחוק. לא

הובאו לידיעתנו קודם פרסום הבחירות כל הדברים שמובאים כעת לידיעתכם.

אני שואל אותך כמנהלת ועדת הבחירות, אם היו מובאים לידיעתכם העובדות

שמובאות כאן לפניך, ומתוך הנחה שהעובדות האלה נכונות, האם הייתם

פוסלים את אותן קלפיות שבהן מדובר?
ת' אדרי
אני לא יכולה לענות לך לגבי מה שהיה מחליט

יו"ר ועדת הבחירות ביחד עם כל ועדת הבחירות. אני יודעת שלגבי טעויות

סופר,שאילו היינו יודעים מראש, גם יו"ר הוועדה לא היה מתקן לבד, אלא

מזמין את חברי ועדת הקלפי הנוגעים בדבר לתקן. במקרה אחד, גילינו

והזמנו. אם היינו יודעים על המקרים האחרים היינו מזמינים. לגבי

השאלה השניה, אני לא יכולה לומר לך מה היו"ר הוועדה והוועדה היו

מחליטים.
עו"ד י' ישורון
לגבי שתי הקלפיות, 94 ו-167, זה שתי הקלפיות

שלגביהן אין טענה על סעות סופר, אלא של מה שאנחנו טוענים שהיו

זיופים. אנחנו הבאנו את הדברים בפני יו"ר הוועדה טרם פרסום תוצאות

הבחירות. תשובתו היתה שאין לו סמכות ואתם הפורום שצריך להחליט.
יו"ר ח' קורפו
גם ועדת הבחירות עובדת על פי החוק. לוועדת

הבחירות גם אין כלים, בין יום הבחירות לבין פרסום התוצאות, לעכב את

התוצאות ולקיים בחירות חוזרות באחת הקלפיות. זה סעיף 68 לחוק.
ר' ריבלין
אם, למשל, בדו"ח ועדת הקלפי, היתה הסתייגות של

אחד מחברי ועדת הקלפי, לאמור, בקלפי זאת היו זיופים מהטעם הפשוט

שראיתי אנשים שבאים עם תעודות זהות של אחרים ומצביעים ויו"ר הקלפי

ואחד מחברי הקלפי אישרו אותו כאילו הוא מצביע כחוק, ואני מודיע לכם

שפה היו זיופים, ואני דורש לא לאשר את הקלפי הזאת, יו"ר ועדת

הבחירות היתה לו סמכות לדון בזה, וגם היה דן, בזה וגם היה מחליט.
עו"ד יי ישורון
אבל הוא סרב. אנחנו דרשנו.
ר' ריבלין
פה הוא אמר - אני לא יודע אם זה נכון או לא

נכון. להערכתי, אם היה דו"ח, שבו אחד מחברי ועדת הקלפי היה מתריע עלזיופים, היה יו"ר ועדת הבחירות נכנס לגופו של עניין או אומר, אין

לי את הכלים להיכנס לגופם של דברים, אני מעביר את זה למשטרה ומעביר

את זה לוועדת הכנסת. ולכן, אני אומר, פה היו דברים.
יו"ר ח' קורפו
מה ההבדל אם הוא אומר, אני ראיתי מישהו נכנס

עם תעודת זהות לא שלו, או שהוא אומר שיש 66 מעטפות עודפות ביחס

למספר המצביעים. את זה הם אמרו, בפרורטוקול זה נאמר.

יש הסתייגות של נציגת אגודת ישראל, שהיא אמרה את זה.
ר' ריבלין
אני מאמין שיו"ר ועדת הבחירות היה צריך לפסול

את הקלפי.
ת' אדרי
לפי נסיוני, במשך כל השנים שאני עובדת בוועדת

הבחירות, תמיד קיבלו את מה שוועדת הקלפי קבעה, אפילו אם ידעו. הנה

זה היה רשום בפרוטוקול, הם החליטו, וההחלטה שלהם היא סופית. מה

שיכול היה השופט לתקן - טעות חשבונית - הוא תיקן. לגבי השאר, כך היה

תמיד, לא ראו מקום לתקן.
ר' ריבלין
אני מודיע לך שוועדת הבחירות המחוזית מקבלת את

הקלפיות מוועדות הקלפי, ושלושה שלושה שמתפצלים, וועדה באה ובודקת את

הפרוטוקול והיא צריכה לאשר אותם, זה תפקידה, ועד שלא אישרה ועדה

מחוזית, לא אושרו הקלפיות. אם באה ועדת הקלפי ואומרת, יש פה שגויים,

אז
יו"ר ח' קורפו
לא ועדת הקלפי. המשקיפה שישבה בצד אמרה את זה.

ועדת הקלפי לא אומרים את זה, הם אומרים - הנה הפרוטוקול, חתום.
ר' ריבלין
הקלפי מובאת בפני ועדה מחוזית ויושבים שם

שלושה, אנשי ועדת משנה של ועדה מחוזית, ומקבלים קלפי. אז בדרך כלל

באים והולכים, באים והולכים. אבל לפעמים יש כאלה שמצטרפים אל יו"ר

ועדת הקלפי והוא אומר, אני נציג המערך ומודיע לך שנציג הליכוד פה

עשה מעשים שלא ייעשו ואני דורש שלא לאשר את ועדת הקלפי.
יו"ר ח' קורפו
ואם הוא לא אישר את זה?
ר' ריבלין
הוא לא הצטרף היום בגלל שהוא לא קרא שום דבר.
יו"ר ח' קורפו
קרא. היא כתבה בפרוטוקול.
ג' כהן
אתה לא היית פה כשקראו את ההערה של המשקיפה.

לא התייחסו לזה.
ר' כהו
זה הובא לוועדת הבחירות המרכזית וברגע

שהעובדות האלה התגלו, היה בסמכותו להעביר את זה ליו"ר ועדת הבחירות

המרכזית, זה היה אפשרי וזה לא הועבר.
ש' וייס
העניין המרכזי שאליו אנחנו נדרשים הוא עניין

משפטי, עם חששות של עבירות פליליות, שיכול לקבוע קביעות חשובות מאודלגבי הרכב הכנסת הזאת. אולי נמשיך ונגבש אחר-כך כמה הצעות, אפילו אם

יהיה צורך בתיקון החוק. יכול להיות שיהיה צורך להחריף מאוד את הבקרה

של ועדת הבחירות המרכזית, ישב שם שופט וכן הלאה.

נניח שבעקבות העניין הזה לבקש ח"כ גפני לעבור מחדש על כל הקלפיות,

האם יש אפשרות חוקית לעשות את זה?
יו"ר ח' קורפו
יש אפשרות לעשות הכל, אך אין לזה שום ערך

מעשי. מפני שאנחנו יכולים לפעול רק בעיקבות תלונה שהוגשה תוך 14

ימים מיום הבחירות - ערעור בחירות. אני יכול להניח, תיאורטית, שכל

התוצאות יוכלו להשתנות לו היו שני מנדטים נעים לכאן או לכאן כתוצאה

מזה. זה לא יתן לנו שום דבר.
י' שפרינצק
הכנסת סוברנית, היא יכולה להחליט בעניין זה.
יו"ר ח' קורפו
הכנסת יכולה על פי חוק להתפזר, אבל לא יכולה

להתפזר על פי סעיף 86. נשב עם ועדת הבחירות המרכזית, נציע להם כמה

רעיונות, אבל לעניין הקונקרטי שלנו זה עכשיו לא רלבנטי.
מ' גפני
נכון שאין אפשרות לחזור על בחירות בקלפיות

שלגביהם הוגש ערעור. אם יתגלה במקומות אחרים, גם שם היו טעויות,

מספר מעטפות גדול ממספר המצביעים, אין אפשרות לחזור שם על בחירות,

אין לנו סמכות להחליט על זה. יתכן, שכאשר רואים קלפי כזאת עם הרבה

בעיות, יתכן שצריך לערוך שם בחירות חוזרות, אבל כאשר, לאחר בדיקה,

שזה קרה במקומות רבים, הרי שהשיטה לא טובה. ואז זה משנה את התמונה

מבחינה ציבורית. הווה אומר, זה לא קלפי מסויימת, שלגביה הוגש ערעור

על-ידי גוף מסויים או איש מסויים. יש דבדים נוספים, שלהם לא היינו

ערים, מכיוון שלא הוגשו ערעורים, אבל בעצם גם שם יש את אותן תופעות.
יו"ר ח' קורפו
יכול להיות שדווקא אלה שזייפו בשתי קלפיות,

זייפו גם בששים אחרות. זה לא חייב להיות נגע של המדינה. יכול להיות

דווקא ההיפך, שזה נגע של המזייף לבדו.

אני מבקש להמציא לוועדה את תוצאות בחירות קודמות בשתי הקלפיות האלה

שעמדו לפנינו ואת הפרטים שביקש מר ישורון.
שי וייס
אם אתה מבקש תוצאות, שעל פיהן אתה רוצה ללמוד

משהו, אתה צריך גם לבקש מידע על שינויים סוציודמוגרפיים אפשריים

בסביבת הקלפי. כי פוליטית יש פה קושי.

הישיבה ננעלה בשעה 5 10.4

קוד המקור של הנתונים