ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/02/1992

חוק המפלגות, התשנ"ב-1992, חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), התשנ"ב-1992

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים