ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 04/02/1992

חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב-1992 -הכנה לקריאת שניה ולקריאה שלישית (הישיבה פתוחה לעתונאים)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 341

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שלישי, לי בשבט התשנ"ב (4 בפברואר 1992). שעה 00;21

נכחו;

חברי הוועדה; א' לין - היו"ר

מ' שחל
מוזמנים
ת' אדרי - מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית

א' שיל"ת - משרד הפנים

יועצת משפטית; ר' מלחי

מזכירת הוועדה; די ואג

קצרנית; אי זכאי

סדר-היום; חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב-1992 -

הכנה לקריאה שניה ולקריאה שלישית.חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב-1992 -

הכנה לקריאת שניה ולקריאה שלישית

(הישיבה פתוחה לעתונאים)
היו"ר א' לין
אני פותח את הישיבה. בהתאם לזימון המיוחד שהוצא היום לדיון מזורז בהצעת חוק

התפזרות הכנסת השתים-עשרה, התשנ"ב-1992. ובאישור ועדת הכנסת, אנחנו מקיימים את

הישיבה להכנת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

אני שואל את נציגי משרד הפנים: האם אתם חושבים שיש להכניס שינוי כלשהו

בקריאה השניה ובקריאה השלישית?
א' שיל"ת
לא.

היו"ר א' לין;

גב' מלחי, יש לך הערה כלשהי?
ר' מלחי
לא.

היו"ר א' לין;

אני פונה בשאלה אל חברי הוועדה אם הם רוצים להכניס איזה שהוא שינוי בחוק?
מ' שחל
לא.
היו"ר א' לין
גם אני סבור שאין צורך בשינוי איזה שהוא בחוק. אנחנו יכולים לאשר את החוק

כמות שהוא ולהעביר אותו לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

יש בפני בקשה בכתב להסתייגויות של חבר-הכנסת צ'רלי ביטון. חבר-הכנסת ביטון

איננו חבר הוועדה ואין הוועדה חייבת לרשום הסתייגות שהוא מבקש לחוק זה. הוא
העביר בכתב הצעה לשלוש הסתייגויות
1. לשם החוק. הוא רוצה ששם החוק יהיה: חוק התפזרות הכנסת השתים-עשרה

ועריכת בחירות חדשות, התשנ"ב-1992.

זה שינוי נעדר תוכן ואין לו משמעות. אינני חושב שצריך לאשר זאת.

2. הוא מציע שהבחירות תהיינה ב-17 במרס 1992.

זה שינוי עם תוכן ומשמעות והייתי מציע לוועדה לאשר הסתייגות זו. יש לנו

מסורת של אישור הסתייגויות גם לחברי כנסת שאינם חברי ועדה אם זה לא מכביד על

העבודה ואינו דורש דיון מיוחד והשתתפות בישיבות הוועדה.

3. הוא מציע את הנוסח: הבחירות לכנסת השלוש-עשרה יהיו במועד שייקבע על-ידי

מרכז מפלגת העבודה ומרכזי הליכוד והליברלים.

ההסתייגות הזאת איננה די עניינית ולא רצינית, זו לא הצעה בעלת אופי תכני של

ממש.ר' מלחי ;
זה גם מנוגד לחוק יסוד
הכנסת.

היו"ר אי לין;

אני מציע שלא נאשר לו הסתייגויות מסי 1 ומס' 3. ושנאשר לו הסתייגות מסי 2.

מ' שחל;

ההצעה השלישית שלו נוגדת את חוק יסוד: הכנסת, אבל הייתי מאפשר לו גם את

ההסתייגות הראשונה. יהיה דיון לוהט שיימשך זמן רב יותר אם לא נאשר לו את

ההסתייגות הראשונה.
היו"ר א' לין
אינני רוצה לאשר לו את ההסתייגות הראשונה כך שאין רוב לאישורה.

מ' שחל;

יש תיקו, אבל אני מוותר. אני תומך בהסתייגות השניה.

היו"ר א' לין;

אם כך אנחנו מאשרים לו רק את ההסתייגות השניה. החוק מועבר לקריאה שניה

ולקריאה שלישית ברישום הסתייגות מס' 2 של חבר-הכנסת צירלי ביטון, לבקשתו.

אני מבקש ממזכירת הוועדה להעביר מייד למליאה את חוק התפזרות הכנסת

השתים-עשרה, התשנ"ב- 1992, קריאה שניה ולקריאה שלישית. אני מקווה שנוכל לקבל

היום את החוק הזה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 21:05

קוד המקור של הנתונים