ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 13/01/1992

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 37), התשנ"א-1991 - של קבוצת חברי כנסת הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 38), התשנ"א-1991 - של חה"כ די ליבאי דיון בהסתייגות חה"כ עי לנדאו; הצעת חוק הערבות (תיקון מס' 2), התשנ"א-1991 - של חה"כ ש' שטרית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים