ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/12/1991

חוק-יסוד: הממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 318

ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שני. בי בטבת התשנ"ב (9 בדצמבר 1991), שעה 13:00
נכחו
חברי הוועדה;

א' לין - י ו"ר

אי אבוחצירא

שי אלוני

י י ביילין

מי בר-זהר

אי דיי ו

מי וירשובסקי

יצחק לוי

די ליבאי

ע' לנדאו

חי מירום

מ"ז פלדמן

י י צידון

אי רובינשטיין

רי ריבלין

חי רמו ן

מ י שחל

ש' שטרית

מוזמנת; דייר כי שלו - משרד המשפטים

מזכירת הוועדה; די ואג

יועצת משפטית; ר' מלחי

קצרנית; אי אשמן

סדר-היום; בקשח של קבוצת חברי הועדה לתיקון סעיף 56 לחוק יסוד; הממשלהבקשה של קבוצת חברי הועדה לתיקון סעיף 36 לחוק יסוד; הממשלה
הי ו "ר א' לין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הועדה. קיבלתי פניה של תשעה חברי כנסת המבקשים

לדון מחדש בסעיף 56 לחוק יסוד: הממשלה, הידוע בשם החוק לבחירה ישירה של ראש

הממשלה. ויש להם בקשה לחלופין - לאפשר הוספת הסתייגות.

אני רוצה קודם כל לומר ולהדגיש, בחוק הזה יותר מאשר בכל חוק אחר קבעתי סדרי

עבודה מיוחדים כדי להקפיד שכל חבר כנסת שירצה להביא הצעה והסתייגות יוכל לעשות

זאת בצורה מסודרת. קיימנו שתי ישיבות מיוחדות, אם לא יותר מזה, רק לענין

ההסתייגויות. דאגתי לציין בסדר היום שיהיה דיון מיוחד בהסתייגויות. ובכל אופן

הוגשה עכשיו בקשה בענין סעיף 56, הוא סעיף השיריון.

אני רוצה להדגיש שהסעיף בעניו שיריון לא הוסף בועדה בדרך מקרה. הוא נדון כמה

פעמים בועדה, היו התלבטויות לא מעטות בענין זה, וקיבלנו החלטה לאחר מספר דיונים

בנושא ספציפי זה. לאחר כל זה קיבלנו את הבקשה של תשעת חברי הכנסת.

אני רוצה להבהיר שני דברים. אי אפשר לדון בסעיף של חוק שכבר הונח על שולחן

הכנסת אם לא מחזירים את החוק מן המליאה לועדה. אין לפני בקשה לההזיר את החוק מן

המליאה לועדה. אבל אני לא רוצה להיות פורמליסט בענין הזה, ואראה את הבקשה לדון

בסעיף כאילו היא בקשה להחזיר את הצעת ההוק מהמליאה לועדה. אחרת אינני יכול בכלל

לדון בסעיף הזה. ועדה אינה יכולה לתקן סעיף מסוים בחוק שהונח כבר לפני מליאת

הכנסת אלא אם כן החזירה את החוק מהמליאה לועדה.

השאלה הראשונה שאני מציג לפני הועדה: מי תומך בהחזרת הצעת החוק מהמליאה

לועדה?
ע' לנדאו
נתחיל את הדיון - - -
ח' רמון
לא. יש שאלה מקדמית. גם אילו הבכתי בהצעה שלך לגופה, הייתי מתנגד לפתוח מחדש

את הדיון.
היו"ר א' לין
אני רוצה קודם כל לדעת מי תומך בהחזרת הצעת החוק לדיון בועדה.

הצבעה

בעד ההזהת הצעת החוק לדיון בועדה - 2

נגד . - 8

ההצעה להחזיר את הצעת החוק לדיון בועדה לא התקבלה

אם אין מחזירים את הצעת החוק לדיון בועדה, אנחנו לא יכולים לדון בסעיף.

לחלופין מבקשים לאפשר רישום הסתייגות. בענין זה יש נהלים שקבע יושב ראש

הכנסת. במכתבו של יושב ראש הכנסת, בסעיף 4 נאמר: לא תצורף הסתייגות להצעת חוק

שהונחה לקריאה שניה ולקריאה שלישית אלא אם כן חודש הדיון בועדה על פי דרישתה

וכו'.אי רובינשטיין;

יש בכנסת נוהל שונה.

הי ו"ר א' לין;

אבל ענין זה של רישום הסתייגות, למרות המכתב של יושב ראש הכנסת, אעמיד אותו

להצבעה, ואם יהיה בועדה רוב לרישום ההסתייגות, אאפשר לרשום הסתייגות נוספת. היו

מקרים שגם לאחר שהצעת חוק הונחה על שולחן הכנסת איפשרו בכל אופן לרשום הסתייגות

נוספת. אבל דבר כזה יכול להעשות רק על פי הצבעה והחלטה של הועדה. אני לא אוסיף

בשלב זה הסתייגויות על פי שיקול דעתי בלבד. את הנושא הזה אני מוכן להעמיד

להצבעה. אם יהיה רוב - תוסף הסתייגות.

ע' לנדאו;

אינני הושב שהיה פגם במה שעשתה הועדה בנושא זה ובגלל זה הגענו לכלל טעות. היה

מסלול דיונים מתמיד, שיטתי ורצוף. אבל לחברי הועדה יש גם התחייבויות אחרות ולא

תמיד הם יכולים לבוא לכל הישיבות. אני עצמי הייתי בחלק מהישיבות בנושא הזה,

ובחלקן גם הבעתי רחשי לבי בענין סעיף 56 וכך עשו גם חברים אחרים. אני יודע מה

עמדתו של חבר-הכנסת צבן בענין זה. אמנם חבר-הכנסת צבן איננו חבר הועדה הזאת, אבל

הוא הביע דעתו כשהשתתף בדיון.

התחושה שלי היתה שסעיף 56, הסעיף שמשריין את החוק, הוא מסוכן. אנחנו מדברים

בחוק מהפכני, לא חוק רגיל, ובעקבותיו עלולים להתגלות כל מיני פגמים. ידוע שבכל

תוכנית מיושב וגם בפשוטה ביותר יש טעויות, מה שקוראים באגים. לכן בונים את תהליך

העבודה בצורה שמקילה לגלות טעויות ולתקנן. אני ביקשתי לא להגביל את הכנסת לתקן

את החקיקה שלה. אני חושש מאד מהחוק הזה, אבל גם אילו הייתי מחסידיו הגדולים,

עדיין יש הרבה מאד אי וודאויות שבגלל לא צריך לשריין את החוק בצורה כזאת שהחבוש

לא יוכל להתיר עצמו מבית האסורים.

מציעי החוק חוששים שמיד לאחר שיתקבל החוק יתחילו מתנגדיו לכרסם בו. לדעתי,

אין יסוד לרושש הזה. ראשית, משום שגם מתנגדי החוק הזה - - -

היו"ר א' לין;

חבר-הכנסת לנדאו, אנחנו לא יכולים לדון בסעיף ולתקן אותו אם איננו מחזירים את

החוק מהמליאה לדיון בועדה. אתה מבקש שנמקד את הדיון ברישום ההסתייגות?

ע י לנדאו;

מיד אגיע לענין רישום ההסתייגות. אני רוצה להגיד את אשר עם לבי, אנחנו לא

עוסקים כאן בנושא פורמלי.

היו"ר אי לי ן;

זהו נושא פורמלי. אי אפשר לתקן סעיף אם לא מחזירים את החוק לדיון בועדה.

ע' לנדאו;

אין יסוד לרושש שיכרסמו בחוק הזה. גם מי שהתנגדו לחוק, אם הם אנשים בעלי

אחריות לא ירצו בכל יום לשגע את הציבור ולהביא חוק חדש. הטעם השני, מי שנבחרו לפי

חוק כזה והגיעו לשלטון לא ימהרו להפוך את החוק.היו"ר אי לין;

הנושא הזה נדון בועדה מספר פעמים, זה לא נושא שהועדה לא שמה אליו לב.

ע' לנדאו;

אם אתה לא רוצה לתת לי לדבר, בסדר.

היו"ר אי לין;

אני כן רוצה לתת לך לדבר.

ח' רמון;

היתה הצבעה וקיבלנו ההלטה בענין זה.

ע' לנדאו;

אני סבור שההוק הזה הוא חוק מסוכן. לדעתי יש כאן דבר קצת פגום. ההוק הזה

יתקבל ברוב רגיל, לא דרוש רוב מיוחד ומיוחס לקבלתו, והמובילים את החוק הזה, שיכול

להתקבל בכנסת ברוב של שנים נגד אחד, משריינים אותו מכל הכיוונים, משל היה זה חוק

יסוד. אני חושב שיש בזה פגם.

אני הושב שבמקרה הזה חייבים לפהות לרשום הסתייגות, שבה אנחנו מבקשים למחוק את

סעיף השיריון.

הי ו"ר אי לי ן;

אני מוכן להמליץ לועדה לתמוך בבקשה לרשום הסתייגות.

די ליבאי;

אני מתנגד. אני מבקש לנמק את התנגדותי.

היו"ר אי לין;

אני רוצה שנבין מה מבקשים מן הועדה וננסה למקד את הדברים במה שמבקשים. חבל

לפזר את הדיון. אם הבקשה מצטמצמת לענין של רישום הסתייגות, לאחר שברור שאין כאן

רוב להצעה להחזיר את הצעת החוק לדיון בועדה, נמקד את הדיון בענין שלפנינו.

ע' לנדאו;

עוד שתי הערות, ומתוך שלא לגופה יבוא לגופה. אדוני היושב ראש, אני מבקש עוד

שתי דקות. התפרסם עכשיו דוח של אברהם וחנה דיסקין, נדמה לי שאברהם דיסקין היה גם

מהי ועצים של קבוצת הארבעה למען בחירה ישירה של ראש הממשלה, והוא מונה פגמים רבים

בסעיף 56. אני מביא אותו כתנא דמסייע כדי שתנתן אפשרות להגיש הסתייגות לכנסת.

בהתחלת שלבי החקיקה של ההוק הזה, רבים מהמציעים אמרו שהחוק הזה הוא ניסיון,

ננסה ונראה מה יהיה. מי שהולך לאכספרימנט בוודאי לא למנוע הסתייגות לסעיף 56,

כדי לאפשר לתקן לפי התוצאות.

אי הש אי נוהות כי תגובות של הלק מהאנשים שסיועם ביקשתי לא נובעות מגישה

שקולה. יש בעיה מסוימת וצריך לחשוב איך לטפל בה כדי לא להקלע לתקלה גדולה עוד

יותר. יש כעין אובססיה. אותה אובססיה שהביאה אנשים כאן לעצור כל דיון, לעצור את

האפשרות להגיש הסתייגות, העיקר לא לעשות גלים בשום מקום. את החוק הזה הבאנו, לא

משנה מה כתוב בו, מוכרחים להביא אותו לדיון בכנסת. עד כדי כך הגיעה האובססיה

שאפילו אם יש בחוק הזה דבר שהוא פגום באופן בסיסי, גם אז אסור לגעת בו, צריךלהביא אותו לכנסת אפילו אם כל עם ישראל יבוא לתקלה קשה מאד עם חלילה יתקבל

החוק הזה. לפי דעתי זו גישה בלתי רצינית של מי שעוסקים בנושא רציני.

היו"ר אי לי ן;

אני רוצה להכניס את הדיון למסגרת ביקשתי קודם לדעת אם יש מי שתומך בהחזרת

החוק מהמליאה לועדה, שנים הצביעו בעד.

מ"ז פלדמן;

גם אני בעד.
היו"ר אי לי ן
שלושה תומכים. אני מעמיד שוב להצבעה את ההצעה להחזיר את החוק לדיון

בועדה. מי בעד?
רי ריבלין
יש אלטרנטיבה?

היו"ר אי לי ן;

אחר כך נדון בענין ההסתייגות. אלה שני נושאים נפרדים.

שי אלוני;

תעמיד להצבעה זה מול זח.
י י צידון
לא זה ולא זה.
היו"ר אי לי ן
אני לא מעמיד זה מול זה. יש שתי בקשות נפרדות. בקשה אחת היא לתקן סעיף

בחוק, ולשם כך צריך להחזיר את החוק מהמליאה לועדה. אני רוצה לדעת מי תומך

בבקשה הזאת.
די ליבאי
כבר היתה הצבעה.

רי ריבלין;

הצעה לסדר. אני מציע לדון בשתי תהצעות ביחד כי ההצעה השניה היתה לחלופין.

היו"ר אי לי ן;

לא אעמיד את שתי ההצעות להצבעה ביחד בגלל סיבה אחת פשוטה: אנחנו לא

יכולים לדון בתיקון סעיף אם לא מחזירים את הצעת החוק לדיון בועדה. אחר כך נדון

בענין ההסתייגות. אי אפשר לתקן סעיף בלי להחזיר את החוק לדיון בועדה, ואנחנו

לא נעשה את עצמנו לצחוק.אני חוזר ושואל. שלושה חברי כנסת היו בעד החזרת הצעת החוק לדיון בועדה.

מי נגד?

הצבעה

בעד ההזרת הצעת החוק לדיון בועדה - 3

נגד - רוב

ההצעה לא התקבלה

אני פותח את הדיון באשר לרישום הסתייגות. פנו אלי חברי כנסת, ביניהם גם

חבר-הכנסת שמעון שטרית, וביקשו לרשום הסתייגויות נוספות. אמרתי להם: לא. אמרתי

שבאיזו שהיא נקודת זמן חייב להיות סוף לדבר, לאחר שקבענו כאן נוהל מיוחד לדיון

בנושא הזה וכולם קיבלו הודעה מוקדמת.

בכל אופן, אם אנחנו רואים בהסתייגות של חבר-הכנסת עוזי לנדאו הסתייגות

אחרונה, ומכיוון שאני מניח שאילו חבר-הכנסת עוזי לנדאו היה מעלה את זה כאן

בזמן המתאים היינו מאפשרים לו לרשום את ההסתייגות, אני אמליץ לועדה כן לאפשר

רישום הסתייגות כדי שהענין יובא להכרעה במליאה. האם יש מי שמתנגד לדעתי?

די ליבאי;

היתה הבנה בין חברי הועדה ללכת לקראת חבר-הכנסת לנדאו ואחרים בענין

ההסתייגויות, וגם אילו היה רוב בועדה נגד ההסתייגות לגופה - לאפשר הגשת

ההסתייגות. גם כאשר סברנו שההסתייגות אינה הסתייגות, היא ממש בבחינת חוק אחר

כי היא מטרפדת את כל החוק הזה, אנחנו גרסנו, לאור דיונים שהיו ולאור הבנה

שהיתה בראשית הדרך, שנאפשר לחבר-הכנסת לנדאו ולאחרים שמתנגדים לחוק הזה להגיש

הסתייגויות כהנה וכהנה. לא נקטנו בענין הזה אמות מידה מחמירות אלא להיפך.

עכשיו אנחנו נמצאים במצב מיוחד, ועל רקע זה אני נאלץ לדון בבקשה של חבר-

הכנסת עוזי לנדאו. אלמלא הרקע המיוחד, הייתי מציע לחברים להענות לו ותירשם עוד

הסתייגות. המצב המיוחד הוא שלאחר שהצעת חוק עברה מהועדה לקריאה שניה ולקריאה

שלישית, במשך שבועות רבים אין מעלים אותה במליאה כפי שהתקנון מחייב. עד כדי כך

שעשיתי דבר שלא האמנתי שאני אעשה, אני נגד התערבות בג"צ בעבודת הכנסת. כחבר

הכנסת אני לא רוצה להזמין את הרשות השופטת לנהל את הרשות המחוקקת או להתערב

בעניניה. נקלעתי למצב של חוסר אונים נוכח התנהגות של יושב ראש הכנסת, לעניות

דעתי נגד החוק, נגד התקנון, בצורה שהיא בלתי סבירה. יושב ראש הכנסת אינו קובע

מועד להבאת הצעת החוק לדיון בקריאה שניה ולהצבעה.
אי רובינשטיין
הוא גם לא כולל אותה ברשימת הנושאים, כאילו היא לא קיימת בכלל.
שי אלוני
למה למנוע את ההסתייגות? אני לא רוצה להצביע בעד החוק אם לא תהיה

ההסתייגות הזאת.
די ליבאי
בנסיבות האלה נאלצנו לפנות לבית המשפט הגבוה לצדק. אנחנו טוענים שיושב

ראש הכנסת נוהג שלא לפי התקנון ובשרירות מעכב הבאתה של הצעת חוק לדיון במליאה.מה מבקשים מאתנו עכשיו? אותו יושב האש הכנסת הוציא הנחיות, בוודאי היתה

לו סיבה לעשות זאת, שבהן הבהיר מצב משפטי נכון: כשם שאינם יכולים להוסיף

ולשנות תג בהצעת הוק שהונחה על שולהן הכנסת בלי להחזירה לועדה, אינכם יכולים

גם להוסיף הסתייגות ללא החזרת ההצעה לועדה. אני הושב שצדק יושב ראש הכנסת.

אי רובינשטיין;

לא כך נהגו בכנסת.
די ליבאי
כך כתוב במכתב יושב ראש הכנסת, שיושב ראש הועדה קרא לפנינו.

היו"ר אי לי ן;

זה מכתב משנת 1986. ידוע לי שהיו תקדימים שהוסיפו הסתייגויות.
די ליבאי
כאשר נושא לא הוגש לבג"צ ואנחנו לא נבחנים שם בענין חוקיות או אי חוקיות

הפעולה, זה מצב אהד. לאחר שבהצעת חוק מסוימת נזקקנו להביא את הענין לפני

בג"צ, גם ההתנהגות שלי כאחד העותרים תיבחן שם, אם אני נוהג בהתאם לחוק, בהתאם

לתקנון ואם לא, ואם לא - למה אני בא לבקש סעד שם. לכן אני מדקדק בענין הזה,

למיטב הבנתי, לפי התקנון.

לפי הבנתי את התקנון ולפי הבנתי את מכתבו של יושב ראש הכנסת, אם אנחנו

מוסיפים הסתייגויות להצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת, למעשה אנחנו מחזירים את

הצעת החוק לדיון בועדה ופותחים פתח לויכוח איפה נמצאת הצעת החוק.
הי וייר אי לי ן
קיבלנו החלטה שלא מחזירים את הצעת החוק לועדה.
די ליבאי
במצב הנתון, אינני רוצה לפתוח פתח לויכוח צדדי נוסף על משמעות ההחלטה

לאפשר היום הוספת הסתייגות להצעת חוק שמונחת על שולחן הכנסת, ואם הנוהל היה

תקין או לא תקין. אינני רוצה להכנס לזה לפני החלטת הבג"צ.

לכן אני מציע לחברי הועדה לא לשנות כהוא זה עד לדיון בבג"צ והחלטתו. אם

בג"צ יפסוק ולאחר מכן הענין יעלה לדיון ויבקשו מאתנו אותה בקשה, אהיה מוכן

לשקול אותה. לא עכשיו. אני פונה לחברים ומבקש לא לעשות קיצורי דרך ולא לעשות

פשרה, אלא לעמוד כרגע על משמר תקנון הכנסת כהלכתו ולא לחפש כרגע דרך לפנים

משורת הדי ן.

אני מציע בשלב זה להפסיק את הדיון. הוחלט לא להחזיר את הצעת החוק לועדה,

זה מצב הענינים. אם בשלב מסוים הבקשה תעלה שוב לדיון ונראה שאפשר ברוח של הבנה

לסכם אחרת, אני מוכן ללכת בדרך של הבנה ולפנים משורת הדין. לא כשהענין נבחן

בבג"צ.

אדוני היושב ראש, אם דעתי לא מקובלת, אני מבקש בענין זה התייעצות סיעתית.היו"ר אי לין;

בדקתי את המצב התקנוני בנושא הזה, בתקנון אין הוראה ספציפית לענין זה.

די ליבאי;

האם יש לאדוני חוות דעת של היועץ המשפטי של הכנסת או של היועצת המשפטית

של הועדה?
היו"ר אי לי ן
אני רואה שגב' מלחי מרימה ידה, מיד אתן לה רשות הדיבור. יש התייחסות

לנושא במכתב יושב ראש הכנסת משנת 1986, אבל אני יודע שהיו לא מעט מקרים שלאחר

שהצעות חוק הונחו על שולחן הכנסת לקריאה שניה איפשרו להוסיף הסתייגות, מבלי

להחזיר את החוק לועדה.

חי מירום;

מה ימנע הגשת בקשות נוספות?
היו"ר אי לין
אם הועדה מחליטה היום שהיא מיכנה להוסיף את ההסתייגות הזאת כהסתייגות

אחרונה, אני חושב שזה בתחום סמכותה של הועדה.
ר' מלחי
ההנחיות של יושב ראש הכנסת מסכמות כמה וכמה נושאים, שלא כולם רלוונטיים

לענין שלנו. הדבר שהוא רלוונטי לענין שלנו דווקא כן מופיע בתקנון. בסעיף

123(ד) כתוב: "הצעת החוק בצירוף ההסתייגויות כאמור תונח על שולחן הכנסת על-ידי

יושב-ראש הכנסת, והוא יעמידה על סדר-יומה". לסעיף זה יש הערה שמצטטת החלטה של

ועדת הכנסת מ-1954. שם נאמר: "אין להרשות לחבר כנסת להוסיף את הסתייגותו ללוח

ההסתייגויות לאחר שהחוק וההסתייגויות הונחו כבר על שולחן הכנסת".

לזה צריך להוסיף שאנחנו מפעם לפעם נוהגים לתקן לוח הסתייגויות, כמו

שמתקנים שגיאת דפוס, אם הושמט משהו בטעות, טעות של היועצים או של הכתבנית,

כולנו בני אדם. זה נעשה בדרך כלל סמוך להנחה על שולחן הכנסת, ואני משערת - - -
די ליבאי
נעשה נעשה בדרך כלל בהבנה.
ר' מלחי
בהבנה, בהסכמה, וגם סמוך להנחה. אני משערת שלמקרים אלה מתכוונים אלה

הטוענים שיש מקרים שנהגו אחרת ויש תקדימים.

כדי להיות בטוחה, שאלתי את מזכיר הכנסת כיצד נוהגים ואם הורגים מהתקנון

על פי הנוהג. מזכיר הכנסת אמר לי: זה הדבר המחייב, כך נוהגים.
די ליבאי
כשאת אומרת שזה הדבר המחייב, את מתכוונת למכתבו של יושב ראש הכנסת.
ר' מלחי
כן, והוא תואם מה שנאמר בתקנון. זאת אומרת שהמקרים האהרים הוגדרו, בין

שהדבר היה באמת כך ובין שלא, כתיקון טעות.

שי אלוני;

בדברים שהביאה לפנינו היועצת המשפטית נאמר שלהבר הכנסת אין זכות להוסיף

את הסתייגותו. אבל הדבר נעשה בהסכמה. אני יושבת בבית הזה ואני יודעת שהפרקטיקה

היא שמאפשרים להוסיף הסתייגויות. בועדת הכספים עשינו את זה אינסוף פעמים,

בהסכמה. הוסיפו הסתייגויות אפילו ביום שהכנסת דנה בהוק.

אני מבינה את החששות של חבר-הכנסת ליבאי. הם פנו לבג"צ, אם אנחנו נסטה

מהנוהל אפשר שיהיו לזה להשלכות לענין התנהגות יושב ראש הכנסת. לכן אנחנו

מסכימים שהענין לא יובא לדיון בועדה.

אני הושבת שאפשר לעשות צעד נוסף, להסכים שהבקשה לרישום הסתייגות נוספת

תידון לאחר פסיקת בג"צ. אבל לא על בסיס הוראה משנת 1986, ולא על בסיס הוראה של

הכנסת משנות החמישים, מאחר שהפרקטיקה היא שונה לחלוטין.
יצחק לוי
למה לא על הבסיס הזה? מה שאת אומרת לא סותר את הבסיס.

שי אלוני;

אני לא רוצה להזקק זה.

אני כאן במילכוד: אני רוצה לתמוך בחוק אבל אני לא רוצה שיריון בחוק

ניסיוני כזה. חשוב לי שתהיה הסתייגויות שתיקבע, למשל, שהשיריון ייכנס לתוקף רק

אחרי שתי מערכות בחירות, לאחר שנראה איך הדברים הולכים. אני רוצה שתהיה

הסתייגות כזאת, אחרת תהיה לי בעיה. אנחנו יודעים את הניסיון שיש לנו עם סעיף

4 לחוק יסוד:הכנסת, שם כבלו את בן-גוריון לא לשנות את שיטת הבחירות, אנחנו

יודעים איך עד היום הזה אנחנו חיים את הנושא של שינוי שיטת הבהירות ואת הקשיים

שיש לנו בהשגת הרוב המיוחד, על כל המשתמע מזה.

אני מבינה את הרגישות המשפטית של חבר-הכנסת ליבאי, ואני לא יכולה להגיד

שאין כאן ענין שיש לתת עליו את הדעת. עם זאת, אין שום מניעה להביא את הענין

לאחר פסיקת הבג"צ. אותו כינוס שכינסת כאן היום, אדוני היושב ראש, אפשר לעשות

לאחר מכן, כשמוסכם בינינו שלא מחזירים את הצעת החוק לועדה אלא דנים רק בהוספת

הסתייגות.

ר' ריבלין;

כשאני חתמתי על הפניה ראיתי את שתי החלופות. חששתי שהחלופה הראשונה תגרום

לכך שחברים יוכלו להאשים את החותמים על הפניה בניסיון לעשות פיליבסטר. אינני

מוכן לתת יד לפיליבסטר בנושא זה. אני חושב שצריכה ליפול הכרעה. המפלגות צריכות

לקבל עליהן את האחריות, כל אהת על פי החלטתה. מפלגת העבודה קיבלה החלטה

שמחייבת את כל חבריה. יתכן שהליכוד יקבל ההלטה כזאת, אם כי אני מאד מקווה שלא

יעשה זאת.

אין כל ספק שיש בזה דבר אכספירמנטי. אנחנו התומכים בחוק מנסים לשכנע כך

את חברינו המהססים. אני לא בטוח שאצביע במליאה בעד ההסתייגות של חבר-הכנסת

לנדאו, אבל אני חושב שצריך להעלות אותה ולראות אם הכנסת תומכת בהסתייגות אםלא. זה לא שינוי דרמטי, אם כי אני מבין שיש לו גם משמעות פוליטית כי תהיה

אפשרות לעשות כל מיני מניפולציות. בסך הכל זאת הסתייגות לגיטימית.

אנחנו יודעים שבלי הסכמה כללית אי אפשר לאשר את ההסתייגות הזאת אלא אם כן

מהזירים את החוק לועדה. לכן הצעתי קודם בהצעה לסדר לדון בשני הדברים ביחד. אני

מציע שלאחר הפסיקה של בג"צ, אם הוא לא יאסור דבר כזה, נגיע להסכמה לראות את

ההסתייגות של חבר כנסת לנדאו כאילו הוגשה בזמנה ואנחנו מצרפים אותה בבחינת

תיקון טעות סופר. אין לי ענין בפיליבסטר. אני רק רוצה לומר לכל חברי: אם זה

הדבר שמפחיד אתכם, בבקשה, הענין יבוא לפני הכנסת.

אם הועדה תחליט אחרת, אני אצטרף לבקשת הליכוד לרוויזיה על ההצבעה שהיתה

בועדה היום על מנת להחזיר את החוק לועדה ולדון בו.

שי אלוני;

לא צריך לדון כדי לרשום הסתייגות של חברים בועדה, צריך רק להסכים לזה. זה

ענין לשלוש דקות. צריך להתחשב בטיעון של חבר-הכנסת ליבאי ולא להרבות דברים

בענין זה. לא כדאי עכשיו לדון בזה, הדיון הזה הוא מכשלה לבג"צ.

היו"ר אי לין;

אלמלא הבג"צ לא היתה שום בעיה. יש כאן הבנה.

מ' שחל;

הכלל בכנסת הוא שאם יש הסכמה אפשר לעשות הכל. עם כל הכבוד לתקנון, מרגע

שיש הסכמה בין כל חלקי הבית לא היתה בעיה שלא נמצא לה פתרון.

הוגשה עתירה לבגייצ. מטבע הדברים אף אחד מהצדדים, במיוחד לא העותרים, אינם

מוכנים שישתנה איזה שהוא דבר מהדברים שהובאו לפני בית המשפט, בגלל החשש, במקרה

הקונקרטי, שאם תתקבל הצעה אפשר יהיה לטעון שהחוק לא היה מושלם בעת שהגישו את

העתירה.

ההצעה של חברת-הכנסת אלוני עונה על הבעיה. קיימנו היום דיון, ואני מציע

לא לקרוא לו יותר מזה, חברים הביעו דעות וגם אני מביע דעתי לגוף הענין. ביום

שהחוק יובא להצבעה בכנסת לא אראה שום סיבה להתנגד לצירוף ההסתייגות, על דעת

כולנו, במסגרת תיקון טעויות. סיכום כזה עונה גם על הבקשה של חבר-הכנסת

ליבאי. היום הבענו דעות.

הדעה היא ברורה. אני מןדיע באופן חד-משמעי שביום ההצבעה על החוק לא אתנגד

לצירוף ההסתייגות. אני חושב שההיגיון מחייב להביא להצבעה הסתייגות כזאת, שהיא

מאד ענינית. אמרתי לחברת הכנסת אלוני שרק בגלל דבר אחד אני לא מצרף את חתימתי

לפניה של תשעת החברים, שמא יגידו שזה כאילו מעכב את החוק.

זו הצעתי, ואני חושב שאפשר לקבל אותה ברוח טובה.

רי ריבלין;

נתכנס ביום שלאהר החלטת בגייצ.
היו"ר אי לין
יש עוד כמה הברי ועדה שביקשו לדבר. אם מתגבשת הסכמה שהיום לא נקבל החלטה

ונחדש את הדיון בבקשה הזאת כשיהיו נסיבות מתאימות יותר, מבחינת הבג"צ, לא

באופן שנכשיל את הבקשה אלא באופן שנאפשר אותה, אולי נוכל לקצר את הדיון. אם יש

הסכמה להצעה של חבר-הכנסת שחל, לא נקבל היום החלטה. אם הברים רוצים בכל אופן

להשתתף בדיון, בבקשה.

י י צידון;

הצעה לסדר. אני מוותר על הטיעונים. אני מבקש שבסיכום יהיה ברור דבר אחד;

סוכם שלא מחזירים את החוק לועדה.

היו"ר אי לין;

קיבלנו פעמיים את ההחלטה הזאת. אתה מחליש את ההחלטה כשאתה חוזר עליה. אין

בזה צורך.

י י צידון;

אני רוצה להבין בצורה מפורשת; הוחלט שלא מחזירים את החוק.

היו"ר אי לי ן;

כן.

י י צידון;

זה דבר אחד. דבר שני, הוחלט שבנושא ההסתייגות נדון לאחר הבג"צ.

אי דיין;

בכיוון חיובי.
י' צידון
לא בכיוון חיובי ולא ככיוון שלילי.

היו"ר אי לי ן;

היום לא נקבל החלטה.

אי רובינשטיין;

הניסוח שהציע חבר הכנסת שחל.

היו"ר אי לין;

הניסוח של חבר-הכנסת שחל, הניסוח של חברת-הכנסת אלוני, התוצאה היא פשוטה;

היום לא התקבלה החלטה. בזמן המתאים נביא את הענין לדיון מחדש.יצחק לוי;

אני מתנגד לניסוח של חבר-הכנסת שחל. אני חושב שהפרוטקול של הישיבח חזאת

ישמש בבג"צ את אלה שרוצים לעכב את החוק. יבואו ויגידו: מה זאת אומרת שיחליטו

אחרי פסיקת בג"צ, שהועדה תגמור את החוק עתה. במקומו של חבר-הסנסת לנדאו אני

הייתי טוען כך, הייתי עומד לפני השופטים ואומר: תראו, מה המשחקים האלה, החלטה,

הסכמה, הרי אתם רואים שיש כאן עוד לדון, הרי הועדה עצמה אומרת כך. מה שאמר חבר

הכנסת שחל זה עוד יותר חמור, הוא אמר שהועדה תהיה פתוחה להסתייגויות נוספות.
מ' שחל
לא אמרתי כך.
היו"ר אי לין
הוא לא אמר. ואם אמר, הוא מוחק.
יצחק לוי
מישהו אמר כך.

אני מציע לסכם שהחלטת הועדה היום היא שלא מחזירים את החוק. היתה פניה של

תשעה חברי כנסת. על פי כל הנהלים ועל פי התקנון, כדי להוסיף הסתייגות צריך

להחזיר את החוק מהמליאה לועדה. לא היה כאן רוב להצעה להחזיר את החוק. סוף

פסוק. אנחנו לא דנים יותר בחוק. מה שיקרה אחר כך, נראה. אני לא יודע, אני לא

רוצה לדבר על זה. אני לא רוצה לתת לא הסכמות ולא הבנות, ולא להגיד שכולנו

מסכימים שיהיה כך או כך. חברת הכנסת שולמית אלוני, אני יכול להסכים אתך

במזנון. לא כאן. כאן אני לא מסכים לשום דבר. אחרי נעילת הישיבה, בלי פרוטוקול,

אגיד לך מה אני חושלמה אני מסכים ולמה אינני מסכים. עכשיו אני לא מסכים לשום

דבר.
אי אבוחצירא
אתה חייב לענות לחבר-הכנסת עוזי לנדאו - - -
יצחק לוי
התשובה לחבר-הכנסת עוזי לנדאו היא בהצבעה שהיתה כאן. סוף פסוק. אין כאן

שום הסכמות. היתה הצבעה והוחלט לא להחזיר את החוק מהמליאה לועדה. כדי להוסיף

הסתייגות צריך להחזיר את החוק לדיון בועדה, כך קבע התקנון, ואין לנו כאן שום

הסכמות. זאת הצעתי לסיכום.
היו"ר אי לין
אילו התקבלה ההצעה שלי, שאנחנו מאפשרים לרשום את ההסתייגות וסוף פסוק,

היה לנו היום דבר סופי ומוגמר שאין שום דבר מעבר לו. אני חושב שגם אם הוגשה

עתירה לבג"צ זה לא אוסר על ועדות הכנסת להמשיך בפעולתן. אי אפשר לטעון שועדות

הכנסת לא יכולות לפעול משום שכמה מחברי הכנסת הגישו עתירה לבג"צ.

אילו קיבלנו החלטה לאפשר את רישום ההסתייגות, היה לנו היום דבר סופי.

קודם כל קיבלנו החלטה שלא להחזיר את החוק לועדה, והיתה עוד החלטה לאפשר רישום

הסתייגות בלי להחזיר את החוק לועדה, והענין תם ונשלם. אם אומרים שלא רוצים

לקבל היום החלטה בדבר הוספת ההסתייגות, יתכן שיש משהו בדבריו של הבר-הכנסת

יצחק לוי. אני מציע שנשקול את הדברים בראיה ענינית. אנחנו רוצים שהנושא הזהיעלה במליאה ויבוא להכרעה במליאה. אנחנו לא דנים בנושא בועדה.גמרנו את הדיון

בועדה. מאפשרים לחבר הכנסת עוזי לנדאו לרשום את ההסתייגות הזאת. נקודה.

חי מירום;

מה יהיה גורל פניה נוספת שתוגש מחר?

הי ו"ר אי לי ן;

בפתח הדברים אמרתי שזאת הסתייגות אחרונה ולא נדון בהסתייגויות נוספות.

אם יש חששות בהקשר של הבג"צ, ההצעה הזאת נראית לי עדיפה על פני החלטה

שאומרת שאנחנו לא מקבלים היום החלטה בדבר הוספת ההסתייגות.
יצחק לוי
כן מקבלים החלטה: הועדה דוחה את ההסתייגות.

הי וייר אי לי ן;
יש שלוש אפשרויות
דוחים, לא מחליטים, מאשרים את ההסתייגות.
אי אבוחצירא
אפשר גם לומר: נדון אחרי הבג"צ.
די ליבאי
אני מציע ליושב ראש לקבל חוות דעת משפטית בכתב בשאלה מה משמעות הבקשה

המוגשת לנו היום מבחינת התקנון והפרקטיקה. כשתהיה חוות הדעת לפני אדוני, יחזור

ויכנס את הועדה.
היו"ר אי לין
זאת אומרת שאין לנו היום דבר גמור.
אי רובי נשטיין
אני באתי לכאן כדי לתמוך בהצעה לרשום את ההסתייגות. אבל לאחר הדברים של

חבר הכנסת ליבאי, אני מציע לדחות את הסיכום עד שאנחנו בעצמנו נחשוב על הענין

מבחינה משפטית ונתייעץ גם עם היועץ המשפטי לועדת הכנסת, כי אסור שבגלל החלטה

שמתקבלת בתום לב כדי לאפשר לחברי כנסת להוסיף הסתייגות שהם רואים אותה חיונית

תהיה השפעה על החלטת בגייצ. אני אומר זאת במפורש. לא זאת כוונת חברי הועדה.

בקשר לחוק הזה נעשה דבר שלדעתי אין לו תקדים בדברי ימי הכנסת. מה שעושה

יושב ראש הכנסת זה דבר חסר תקדים, ואני מתפלא שחברי הכנסת גם המתנגדים לחוק

אינם מבינים את משמעות הדבר. מחר יהיה לכם יושב ראש כנסת שיטיל וטו על חוקים

שלא נראים לו. לא לכלול הצעת חוק שהונחה לקריאה שניה ושלישית ברשימת הנושאים

שעומדים על סדר היום, כאילו הצעת החוק הזאת בכלל לא קיימת, יוק. אתם לא

מבינים את המשמעות החוקתית של התקדים הזה. אנחנו יודעים ששמחים על דברים

שבמקרה אחד משרתים צד אחד, ולאחר מכן רואים איזה מכשיר ניתן כאן. זה לא קיים

בשום פרלמנט בעולם. אנחנו לא הסכמנו לתת לנשיא המדינה סמכות עיכוב של חוקים,

וכאן יושב ראש הכנסת, משיקולים לא עניניים, בכלל מוחק את הצעת החוק מסדר היום.

ואותו דבר בחוק בענין כספים ייחודיים.
היו"ר א' לין
מהי ההצעה שלך לועדה?

אי רובינשטיין;

ההצעה שלי היא לדחות את הנושא לקבלת ייעוץ משפטי.

היו"ר א' לין;

זאת אומרת שהנושא תלוי ועומד ויושב ראש הכנסת צודק שהוא לא מביא אותו

למליאה. זאת המסקנה.
אי רובינשטיין
מה תלוי ועומד? החוק כבר מונח על שולחן הכנסת והוחלט לא להחזיר אותו

לועדה.
היו"ר אי לין
אם הועדה לא סיימה את החלטתה בענין רישום הסתייגות נוספת, הרי הנושא

עדיין עומד על סדר יומה של הועדה ואפשר לומר: במצב זה, למה להביא את הנושא

למליאה? אילו הלכנו בדרך הפשוטה ולא הייני נכנסים יותר מדי לפלפולציה משפטית

והיינו מקבלים החלטה לאפשר הסתייגות, הענין היה נסגר עכשיו.
יצחק לוי
למה לבקש ייעוץ משפטי? הכל כתוב בתקנון.
י י צידון
אני שמעתי שהחוק הזה נחקק בחיפזון חובבני, שמעתי שחוקק בנוהל לא תקין,

שיש להחזירו לדיון בועדה, שיש בו פגמים. שמעתי כבר כל מיני דברים כאלה. האם

אנחנו צריכים לפתוח עכשיו איזה שהוא פתח למחשבה שיש באמת הרהור שני?

לדעתי, צדק חבר-הכנסת לוי. קיבלנו חחלטה לא להחזיר את החוק לועדה. זהו.

על יתר הדברים נדבר במזנון.
רי ריבלין
יכול להיות שיהיו חברי כנסת שיצביעו בעד החוק אם תיכלל ההסתייגות הזאת.
היו"ר א' לין
אני רוצה להציע סיכום. מאחר שחבר-הכנסת עוזי לנדאו בזמנו שכח, בגלל

עיסוקיו הרבים, לרשום את ההסתייגות שלו לסעיף 56, אנחנו מאפשרים לו לרשום את

ההסתייגויות. בזה הענין תם ונשלם ולא יהיו עוד הסתייגויות.
מ' שחל
היושב ראש צודק, אם לא תתקבל היום החלטה ואנחנו דוחים אותה למועד אחר,

אין דבר גרוע מזה מבחינת הבג"צ. הועדה כן קיבלה היום החלטה. ההחלטה אומרת

בדיוק מה שאומר סעיף 123(א} לתקנון. מרגע שהועדה החליטה שהיא לא מחזירה את

החוק מהמליאה, זאת אומרת שהועדה סיימה את דיוניה. את המצב הזה אסור לשנות.אני מקבל את דעתו של היושב ראש, בעבר היו מקרים שהוסיפו הסתייגויות לאחר

שהצעת חוק הונחה לקריאה שניה, ולא מקרה אחד או שנים, היו עשרות מקרים. עם כל

הכבוד לכל היושבים כאן, לותק יש איזו שהיא משמעות, יש משמעות גם לפירוש

התקנון. אם כל הצדדים בכנסת אמרו שהסתייגות מסוימת לא נכללה בלוח בגלל שכחה,

טעות או סתם איחור בהגשתה, וכולם הסכימו להוסיף אותה, עשו זאת אפילו ביום

ההצבעה על החוק. בנושאים קרדינליים הגישו לכנסת דף צהוב נוסף של הסתייגויות

ואף אחד לא אמר מילה.

אני מציע לומר בסיכום שהועדה החליטה היום שאיננה מחזירה את החוק מהמליאה

לדיון בועדה, והמשמעות היא שהועדה סיימה את מלאכתה. אם יש בעיה טכנית, אומרים

שאחד החברים שכח לרשום הסתייגות, לא הספיק לעשות זאת בזמן, במסגרת תיקון טעות

מוסיפים את ההסתייגות. היו עשרות ומאות תקדימים כאלה. אין שום סיבה לא לעשות

את זה. אם יש חשש, הועדה חוזרת ואומרת שהדיון בחוק הזה הסתיים כבר מזמן והוא

מונח על שולחן הכנסת לקריאה שניה ולקריאה שלישית. הועדה לא מעכבת את הדיון,

היא הצביעה וקיבלה החלטה אחת שהיא המחייבת: לא מחזירים את החוק לדיון בועדה.

המשמעות היא שסיימנו את הדיון בחוק הזה.

אם ביום שהחוק יובא להצבעה יבוא אלי חבר-הכנסת עוזי לנדאו ויגיד לי ששכח

לרשום הסתייגות, לא תהיה שום סיבה לא להוסיף הסתייגות. בג"צ לא יכנס לענין

זה. עלולה היתה להיות בעיה אילו החלטנו היום להחזיר את החוק לדיון בועדה, או

אם היינו אומרים שמשהים את ההחלטה ותהיה ישיבה נוספת לדיון בחוק, בג"צ היה
אומר לעותרים
איך אתם באים אלי ומבקשים ממני סעד בטענה שהדיון הסתיים בשעה

שאתם עצמכם עוד לא סיימתם את הדיון. אנחנו חייבים לסגור את הענין.

אני מציע לומר לסיכום הדיון: הובאה לפני הועדה הצעה להחזיר את החוק לדיון

בועדה, הצעה זו נדחתה ברוב קולות. אי לכך קובעת הועדה שהדיון בחוק כבר הסתיים

בזמנו. חבר-הכנסת עוזי לנדאו פנה ואמר כי בטעות או מתוך שכחה לא רשם הסתייגות,

במסגרת הנוהל הרגיל והמקובל הועדה רואה את התיקון כענין שבשיגרה וההסתייגות

שלו תצורף ללוח ההסתייגויות.
חי מירום
זה לא תיקון טעות.
היו"ר אי לי ן
רבותי, עומדות על הפרק שתי הצעות: א. לדחות את הבקשה לרשום הסתייגויות;

ב. לאפשר היום רישום ההסתייגות במסגרת תיקון טעויות.
אי אבוחצירא
יש גם הצעה שלישית - ההצעה של חברי-הכנסת ליבאי ואלוני.
היו"ר אי לין
חבר-הכנסת ליבאי הוריד את הצעתו.
י צחק לוי
הייתי הולך בכיוון של הבר הכנסת שחל אלמלא חששתי, לא מפני חבר-הכנסת עוזי

לנדאו, חבר-הכנסת לנדאו מקבל את זה בהסכמה, אבל יכול חבר כנסת אחר מהליכוד
לבוא לבגי'צ ולהגיד
עם כל הכבוד, הועדה הזאת נורא נחמדה אבל זה נגד התקנון.
היו"ר א' לין
אם זה נגד התקנון, לא תהיה הסתייגות,
יצחק לוי
בואו ונראה מה יקרה. כולנו פה מסכימים שזה ייחשב תיקון טעות וכוי וכו'.
יבוא חבר כנסת אחרת ויגיד
רבותי, זה בניגוד לתקנון, לכן אני מבקש להורות

לועדת החוקה או למחוק את ההסתייגות או לדון. ואז אנחנו נקיים עוד ישיבה ונמחק

את ההסתייגות. יבואו חברי כנסת שרוצים מאד שההסתייגות הזאת תבוא לפני הכנסת
ויגידו
יש בעיה. אני רואה לפני את חברת הכנסת שולמית אלוני ועוד חברים

שרוצים מאד שההסתייגות תבוא להכרעת הכנסת.

זה לא לטובת הענין. אם באמת המטרה היא לא עיכוב החוק אלא טובת הענין

שתופיע הסתייגות כזאת, הרי שהדרך המוצעת היא לא חדרך. אם נאשר היום את

ההסתייגות תהיה טענה של אי חוקיות הוספת ההסתייגות, יש די חברי כנסת שיעלו

טענה זו וניאלץ למחוק את ההסתייגות או לערוך דיונים.

אני חוזר על הצעתי. מאחר שיש בינינו הבנה שלא ננהג בנוקשות בענין

ההסתייגות של חבר-הכנסת לנדאו, אבל אנחנו לא רוצים לעכב את תהליך החקיקה של

החוק הזה, אני מציע שבהבנה עם חבר-הכנסת לנדאו, ללא רוויזיות וללא שום

דבר,לאחר שיש בינינו הבנה ותיקון טעות אפשר לעשות גם בשלב מאוחר יותר, נגיד

היום שועדת החוקה חוק ומשפט דהתה את בקשתו של חבר-הכנסת לנדאו. נקודה. נגמר

הענין. אין שום תוספת להחלטות. (קריאה: אם חבר הכנסת לנדאו יסכים). אני אומר

שחבר-הכנסת לנדאו יסכים כי הרי לא נביא את החוק למליאה שעה אחרי הבג"צ, בוודאי

יהיו לנו שעתיים-שלוש וגם יותר.
היו"ר אי לי ן
הבר-הכנסת לנדאו, אתה מוכן להסיר את בקשתך?
עי לנדאו
לא. הנוהג כאן נראה לי מוזר. אנחנו דנים בחוק כבד מאד, הגענו לשלב מסוים

בדיון. בדיון בחוקים אחרים כשהיה לחברי כנסת רצון לשנות, אפילו בסוגיות

רציניות מאד, להוסיף הסתייגות, כן שכחה לא שכחה, היו מטפלים בזה באופן סביר.
י' צידון
שם לא היו חבלות כאלה שהיו בחוק הזה. הבלות לא מצידך.
עי לנדאו
אוהדי החוק הזה לא יכולים להתלונן אלא על אורך רוח מופלג גם של מתנגדי

החוק כל זמן שהחוק נידון כאן. בכל הטיפול בחוק הזה מתחילת הדרך ועד לרגע זה,

על ידי מתנגדיו כמו אוהדיו, שם המשחק היה הגינות. והנה החוק הזה עבר מהקריאה

הטרומית לקריאה הראשונה בלי שום דיון, היתה הבנה. נהגנו זה בזה בדרך

ג'נטלמנית. חבר-הכנסת ליבאי אמר שנהגו בי לפנים משורת הדין. לא נהגו לפנים

משורת הדין.
הי ו"ר א' לין
מבחינה תקנונית, כן. מה דעתך על הצעתו של חבר-הכנסת יצחק לוי?עי לנדאו;

אני לא מסכים, אני גם לא מבין אותה.

בסיום כל התהליך באח סיעה גדולה בכנסת ואומדת: חכו, יש עוד זמן רב עד

סיום חמושב הזה של הכנסת, אנחנו צריכים עוד שלושה שבועות כדי להחליט בתוכנו,

לא להתחשב - - -
אי רובינשטיין
לא אמרה את הדבר הזה.
עי לנדאו
לומר כמו שאמר חבר-הכנסת רובינשטיין, שזו סכנה קונסטיטוציונית, מי יודע

מה עושה יושב ראש הכנסת... צריך לשמור על הפרופורציות. חברי הכנסת שהוליכו

ענין כזה לבג"צ, לפי דעתי, עשו טעות קשה.
ד' ליבאי
לא קיבלנו שום תאריך. אמרתי ליושב ראש הכנסת שאם הוא יודיע תאריך, אחרי

כינוס מרכז הליכוד, אני לא אצטרף לעתירה.
היו"ר אי לי ן
נקיים דיון מיוחד על חתנהגות יושב ראש הכנסת... לא עכשיו.
עי לנדאו
לאחר כל הדברים האלה באים עכשיו לדיון בענין שהוא ממין הענינים שעסקנו

בהם כל הזמן, וגם חברי כנסת שהם בעד החוק הזה סבורים שיש מקום להסתייגות הזאת.
באים ואומרים
לא נשחק בזח עכשיו. למה? יש בג"צ. ממתי בג"צ מנהל את הישיבות

שלנו כאן? אנחנו צריכים לכוון את הדיונים שלנו לפי הסיכויים של כמה חברים

להגיש בג"צ או להתנגד לבג"צ? זה לא דבר שהוא ממין הענין, ולכן אי אפשר לקבל

אותו.
אי אבוחצירא
אני במין תשעה החברים שחתמו על הבקשה לצרף את ההסתייגות של חבר-הכנסת

לנדאו. אני רוצה עכשיו לפנות לחבר-הכנסת עוזי לנדאו ולהציע לו להסכים להצעה של

חבר-הכנסת יצחק לוי. חבר הכנסת לוי אומר שבגלל הבג"צ הוא לא רוצה שתהיה עכשיו

הכרעה. אחרי הבג"צ הוא לא יתנגד לרישום ההסתייגות.
היו"ר א' לין
חבר-הכנסת לוי מציע לקבל עכשיו החלטה שלילית.
אי אבוחצירא
הוא מציע עכשיו החלטה שלילית, אבל הוא אומר: תנו לנו לעבור את הבג"צ,

נוכל לבוא לבג"צ בידים נקיות, אחרי הבג"צ לא תהיה התנגדות לצרף את ההסתייגות.
מי וירשובסקי
היא לא אמר את זה. אילו אמר - - -

אי אבוחצירא;

חבר-הכנסת לנדאו, אני מציע לך ללכת לקראת חברי הועדה ומיד אחרי הבג"צ

יכנס היושב ראש את הועדה לישיבה נוספת ונצרף את ההסתייגות שלך.

הי ו"ר אי לין;

רבותי, אנחנו ניגשים להצבעה. מאחר שנאמרו הרבה דברים ויש פרשנויות, אומר

במדוייק מה הן שתי ההצעות שעומדות להצבעה. הצעה אחת היא של חבר-הכנסת יצחק

לוי: לדהות את הבקשה של חבר-הכנסת עוזי לנדאו וחברים אחרים לרשום הסתייגות.

נקודה. ההצעה שניה, הצעה של הבר-הכנסת משה שחל ושלי: במסגרת תיקון טעויות,

מחליטה הועדה לאפשר לחבר-הכנטת עוזי לנדאו לרשום הסתייגות לסעיף 56. וזו

הסתייגות אחרונה שהועדה תאשר לחוק הזה.
מי שהל
אני מציע גם לומר שהועדה סיימה את הדיון בחוק ואיננה מחזירה אותו

מהמליאה.
היו"ר א' לין
בסדר. נצביע על שתי הצעות ההחלטה עם התוספת שהציע חבר-הכנסת שחל.
די ליבאי
אפשר לערוך הצבעה שמית?
היו"ר אי לין
אין צורך בזה. נרשום שמות החברים שהצביעו.

הצבעה

בעד ההצעה של חה"כ יצחק לוי - 6

בעד ההצעה של חה'יכ מי שחל ואי לין - 5

התקבלה ההצעה של חה"כ יצחק לוי

בעד ההצעה של חבר-הכנסת יצחק לוי הצביעו חברי הכנסת אלי דיין, יצחק לוי,

דוד ליבאי, חגי מירום, י ואש צידון, אמנון רובינשטיין.

בעד ההצעה של חברי-הכנסת משה שחל ואוריאל לין הצביעו חברי הכנסת שולמית

אלוני, אהרן אבוחצירא, אוריאל לין, עוזי לנדאו, ראובן ריבלין.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 14:10)

קוד המקור של הנתונים