ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/10/1991

בקשת חבר-הכנסת א' גמליאל להחזיר לדיון בוועדה את הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 24); הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 37), התשנ"א-1991(מאת קבוצת חברי כנסת) הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 38), התשנ"א-1991) (מאת חבר הכנסת ד' ליבאי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים