ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/06/1991

הצעות לסדר היום; חוק העונשין (תיקון מס' 36), התשנ"א-1991; חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 18), התשנ"א-1991

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים