ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/05/1991

הארכת תקפן של תקנות ההוצאה לפועל (כשירות בעל תפקיד וחובותיו) (הוראת שעה), התש"ן-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 259

מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט

יום רביעי, ט' בסיון התשנ"א (22 במאי 1991), שעה 08:50

נכחו: חברי הוועדה; אי לין
מוזמנים
כ' שלו
יועצת משפטית
ר' מלחי
מזכירת הוועדה
ד' ואג
קצרנית
ח' בנקין
סדר היום
הארכת תקפן של תקנות ההוצאה לפועל (כשירות בעל תפקיד וחובותיו)

(הוראת שעה), התש"ן-1990.הארכת תקפן של תקנות ההוצאה לפועל (כשירות בעל תפקיד וחובותיו)

(הוראת שעה). התש"ן-1990

היו"ר א' לין;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר יומה של הוועדה הוא סעיף שהכנסנו אותו כתוספת לסדר היום,

וזו פניה של שר המשפטים להארכת תקפן של תקנות ההוצאה לפועל (כשירות בעל תפקיד

וחובותיו) (הוראת שעה), התש"ן-1990. תקנות אלה, עניינן דבר אחד ויחיד: להאריך את

התקנות הקיימות בשלושים יום.

אכן יש בפנינו חקיקה שבאה להחליף את התקנות. הרקיקה עברה בקריאה ראשונה, אבל

הוועדה לא רוצה לעבוד תחת לרוץ המוכתב בעקבות חוקים המוגשים ברגע האחרון, ומשום כך

אנחנו העדפנו להאריך את תקפן של התקנות האלה בשלושים יום מאשר לגמור את החוק

באווירה של לחץ, שרק תורמת לעצבנות חברי הוועדה. על פי הצעת מזכירת הוועדה,

שהתקבלה גם על דעתו של שר המשפטים, החלטנו להאריך את תקפו של התקנות בשלושים ימים

נוספים, ואני חושב שאין לאף אחד התנגדות שאכן כך הדבר ייעשה.

אם כן, אנחנו מאשרים את התקנות האלה.

אני מודה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 9:00

קוד המקור של הנתונים