ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 08/05/1991

חוק-יסוד: הממשלה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 253

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

מיום ד' כד' באייר התשנ"א - 8.5.91. שעה 9.30

נכחו; חברי הוועדה; א' לין - היו"ר

ש' אלוני

א' דיין

יצחק לוי

ח' מירום

י י צידון

ח' רמון

מוזמנים; שי גוברמן - משרד המשפטים

חניכי פו"מ של משטרת ישראל

יועצת משפטית; ר' מלחי

מזכירת הוועדה; די ואג

קצרנית; ח' בנקין
סדר-היום
הצעת חוק יסוד; הממשלה - הצעת חוק פרטית של קבוצת חברי כנסת.
הצעת חוק יסוד
הממשלה

(הצעת חוק פרטית של קבוצת חברי כנסת)

היו"ר א' לין;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא הצעת חוק יסוד: הממשלה, הצעת חוק פרטית של

כשלושים חברי כנסת.

ראשית, אני רוצה לברך את חניכי הקורס לפיקוד ומטה של משטרת ישראל. אני

מקווה שאתם תיטלו חלק פעיל בדיון, במובן זה שאם יהיו שאלות יסוד שאינן בהירות

לכם, נשמח להבהיר לכן אותן. אנו עוסקים היום באחד החוקים החשובים ביותר, אם לא

החשוב ביותר, לשינוי שיטת הממשל בישראל, הווה אומר חוק הקובע שמעתה ואילך

הלגיטימיות של ממשלת ישראל לא תהיה מבוססת על רוב בכנסת, אלא ראש הממשלה יקבל

את סמכותו ישירות מן העם, בבחירות אישיות רחבות, כפי שבוחרים נשיא בארצות-

הברית, אבל אין זה אומר שאנו עוברים למשטר נשיאותי.

מצד אחד, אנו רוצים שבישראל יהיו ממשלות יציבות ויעילות שאינן צריכות

להיות כל הזמן תחת לחצים ולשלם מחיר גבוה. בפרט בתחרות בין שני הגושים

הפוליטיים הגדולים, המערך והליכוד, המחיר שמשלמים מדי פעם בפעם למפלגות

בינונינות וקטנות וגם לחברי כנסת בודדים הוא מחיר גבוה מדי שהמדינה אינה יכולה

להרשות לעצמה. זה מחיר גבוה גם בכסף וגם בערכים. כדי שתהיה ממשלה יציבה שתוכל

לתפקד, רצוי שהסמכות תינתן לראש הממשלה ישירות מן העם. זו תפיסה דמוקרטית

בריאה, ובחוק זה רוצים אנו גם לשמור על איזונים בין כוחה של הממשלה לבין כוחה

של הכנסת. החוק נותן גם יותר כוחות לכנסת בפעולתה, בפיקוח שלה על הממשל

ובאחריות כלפיו. זה חוק שבא להעלות את רמת הממשלה ואת רמת הכנסת כאחת.

בפתח הישיבה אני רוצה להודות למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מר שלמה ג וברמן,

וליועצת המשפטית של ועדת החוקה, חוק ומשפט, גבי מלחי, שהכינו לנו את הנוסח

החדש של החוק. קיימנו דיונים ממושכים בחוק זה, ותעיד על כך חברת-הכנסת שולמית

שליוותה כמעט את כל הדיונים, ובוודאי יעיד על כך חבר-הכנסת יצחק לוי, שאני

חושב שנכח בכל הדיונים. הנוסה שהכינו היועצים המשפטיים כבר מהווה גיבוש של מה

שהסתמן כעמדת הוועדה בדיונים הקודמים, וזה בעצם מצע לדיון בסעיפים. עכשיו

אנחנו עומדים בשלב שבו אנחנו כבר מאשרים את הסעיפים סופית לצורך הכנתם לקריאה

שניה ולקריאה שלישית במליאת הכנסת.

כשהיועצים המשפטיים קיבלו על עצמם להכין את הנוסח החדש, התקבלה גם החלטה

שחבר-הכנסת רובינשטיין ואני נעבור על הנוסח כדי להעיר את הערותינו בטרם הוא

יוגש לוועדה, אולם מאחר שלא היה סיפק בידי לעבור על הכל, אני מודיע שהנוסח

המלא, לאחר שנעבור עליו, יימסר לחברי הוועדה כבר בשבוע הבא. כדי שלא נאבד זמן,

נתחיל היום בשני העמודים הראשונים שאין לנו לגביהם הערות מיוחדות. פשוט לא

הספקנו ללמוד את כל הנוסח שהכינו היועצים המשפטיים.

לפני שנתחיל בדיון בסעיפי החוק, הערה לחבר-הכנסת רמון.ח' רמון;

אדוני היושב ראש, אני בהחלט מלא הערכה למאמצים הנעשים בוועדה בטיפול

השוטף בהצעת חוק זו. יחד עם זאת יש לי תחושה שאנחנו עוסקים בחוק הזה בצורה

כמעט אקדמית, ומטעמים קואליציוניים - לא שהיושב ראש איננו רוצה להביא את החוק

לקריאה שניה ולקריאה שלישית - בגלל העובדה שחבריו של היושב ראש בליכוד

מחוייבים בהסכמים להימנע משינוי שיטת הממשל, אנחנו נעסוק בסעיפי החוק עד תום

כהונתה של הכנסת. הדיונים מאד מעניינים ברמה האקדמית, וייתכן שאפשר יהיה אפילו

להוציא על סמך הדיונים האלה ספר לגבי השיטה הרצויה, חסרונותיה ויתרונותיה, אבל

את שיטת הממשל לא נשנה.
שי אלוני
אני חושבת שאתה טועה.
ח' רמון
הלוואי שאני טועה, אני מתפלל שזו תהיה טעות. יושבים כאן חברי כנסת, לרבות

היושב ראש, הרוצים באמת ובתמים לשנות את שיטת הממשל. מה שאני מבקש הוא לקבוע

לוח זמנים ברור וחד-משעי מתי החוק הזה יגיע לקריאה שניה ולקריאה שלישית, ואם

צריך לעבוד עליו ביתר אינטנסיביות כדי להגיע לכך, ראוי לעשות זאת, ואפילו

להוסיף ישיבות במשך השבוע, ובלבד שעד תום הכנס הזה הוא יגיע לקריאה שניה

ולקריאה שלישית בכנסת, שאם לא כן, אני חושש מאד שלא אתבדה.
ש' אלוני
ראשית, אני רוצה לומר לך, חבר-הכנסת רמון, שזה לא בזבוז זמן להכין חוק

טוב גם אם הוא לא יגיע לקריאה שניה ולקריאה שלישית, מפני שיש חוק הרציפות

ומפני שילמדו ויידעו. לדעתי, אין כאן בזבוז זמן. נכון שתפקידנו להכין חוקים,

אבל כשם שאנו שוגים כאשר אנו מחוקקים חוקים חפוזים מדי, לא נורא שחוק זה יוכן

כראוי.

הוועדה הזאת לא תקבע את יום הקריאה השניה והשלישית, אבל חובתה להכין את

הצעת החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
חי רמון
ברגע שאנו מסיימים את הטיפול בהצעת החוק, אנחנו חייבים להביא אותה

למליאה.

היו"ר א' לין;

קודם כל בואו נשאל את עצמנו בכנות אם ועדה זו ממלאת את חובתה ועושה את

עבודתה כפי שצריך.

שי אלוני;

אני מסכימה שאנחנו צריכים לסיים את העבודה בחוק בכנס זה. כמובן, מדרך

הטבע מתבקש שכאשר החוק מוכן הוא יונח על שולחן הכנסת לקריאה שניה ולקריאה

שלישית, אבל פה יתערבו אלמנטים פוליטיים, וייתכן שיהיה מאבק פוליטי. לי יש

קושי נפשי מסויים. מצד אחד, אני חושבת שנעשית פה עבודה טובה, ומצד אחר, אני
חושבת לעצמי
אם ראש ממשלה שדרושים לו כיום 61 חברי כנסת מתייחס כך לכנסת, מה

יעשה ראש ממשלה שיזדקק רק ל-51 חברי כנסת לצורך הקואליציה שלו?אדוני היושב ראש, אם צריך להגביר את קצב העבודה לפי שיקולך, כדאי לעשות

זאת. לדעתי, אם הכנס הזה מסתיים בסוף יולי, הרי לפהות שבועיים לפני כן הצעת

החוק צריכה להיות מוכנה לקריאה שניה ולקריאה שלישית.
היו"ר אי לי ו
האם את סבורה שעד היום אנחנו האטנו את קצב הדיונים?

ש' אלוני;

לא. אני חושבת שנעשה מה שצריך היה להעשות ושמענו את מי שהיה צריך לשמוע.

זו מהפכה גדולה וצריך לתת את הדעת על הפרטים.
י' צידון
להערתה של חברת-הכנסת אלוני. אינני משפטן, אבל דומני שחוק -זה קיבל תשומת

לב מירבית, והגענו פחות או יותר למקסימום שאפשר להפיק. תורת המינהל מלמדת

שעדיפה תשובה נכונה ב-80% -70% בזמן מאשר תשובה נכונה ב-100% כשכבר מאוחר מדי,

ואני פוחד מאד שבנושא שיטת הממשל אנחנו מתקרבים למשבר בדמוקרטיה הישראלית.

כאשר להערתו של חבר-הכנסת רמון, ראשית, אני רוצה לומר לצורך הפרוטוקול

שעד השבוע שעבר לא יכולנו להביא את הדברים להצבעה משום שהמערך לא סיים את

הדיון בערעורים של חברי-הכנסת שטרית וזיסמן, והייתי במגע רציף גם עם פרופ'

ליבאי וגם עם חברי כנסת אחרים, לרבות חבר-הכנסת רמון, וידעתי שידיכם כבולות.

עכשיו אפשר להוכיח אם חבר-הכנסת רמון צודק אם לאו, ואני מבקש מהיושב ראש

שנוכיח שהוא לא צודק ושכן נקבע לוח זמנים ונפעל על פיו.

א' דיין;

לדעתי, הוועדה מילאה תפקיד חשוב מאד בהכנת הצעת החוק והקדישה לה הרבה

ישיבות, אבל אם לא נביא אותה לקריאה שניה ולקריאה שלישית בכנסת הזאת, יסתבר

בדיעבד שבוזבז זמן לריק. עם כל הכבוד לחוק הרציפות, כשתעסוק בכך כנסת חדשה,

היא תקיים את כל הדיונים מחדש, ויכולות להיות גם דעות, השקפות ושיטות אחרות,

כי אלה מים שאין להם סוף, כפי שכתוב בתלמוד. צריך לשנות את שיטת הממשל, ויש

הרבה חילוקי דעות בקשר להצעה המונחת כאן. אנחנו יודעים שיש דעות שונות בענין

זה. לצערי הרב, אני מאד פסימי. אני רואה שהקואליציה מאוחדת - - -

שי אלוני;

היא עוד לא עמדה במבחן. הבעיות הפוליטיות שמהוץ לוועדה אינן צריכות לעכב

את עבודת הו ועדה.

ח' רמון;

בואו נעמיד אותה במבחן.

אי דיין;

זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים.לפני הצטרפותו לקואליציה אמר לי חבר-הכנסת צידון שחוק זה ייגמר תוך שלושה

חודשים. בינתיים עברה כמעט שנה. אם לא נגיש את הצעת החוק לקריאה שניה ולקריאה

שלישית בכנס הזה, השנה הבאה היא שנת בחירות, וייתכנו גם בחירות מוקדמות, וכל

העבודה שהשקענו תרד לטמיון. לכן אם באמת ובתמים רוצים אנו לפחות שוועדה זו

תמלא את תפקידה - יכול להיות שלא יהיה רוב במליאה והחוק יירד מסיבה פוליטית -

ולהעמיד את הדבר למבחן, אנחנו חייבים לסיים את הדיון עד חודש יולי ולהגיש את

ההוק למליאה בסוף יולי.

יצחק לוי;

שמחתי לשמוע מחבר-הכנסת רמון שיש כבר אחדות דעים במערך בקשר להצעת החוק.

זה משנה את המפה בצורה מאד משמעותית וזה צריך לתת דחף רציני להגשת הצעת החוק.

אני חושב שהוועדה עושה את עבודתה מעל ומעבר. בחורף היושב ראש ייעד ישיבה

קבועה רק לחוק הזה, ואגב כתיבת ספר, אני רוצה לומר שגם אם החוק יעבור, כדאי

להוציא ספר, כיוון שבכל מקרה צריך ללמוד את הסוגיה, לעיין ולדוש בה ולבדוק אם

יידרשו שינויים כעבור זמן מה.

אני רק רוצה להעיר לחבר-הכנסת צידון שאין כאן ענין של העמדת הקואליציה
במבחן. המבחן הוא אחד
או שהחוק עובר או שהחוק יורד, אבל בואו לא נשחק

במבחנים, כיוון שלפחות בכנסת השתים-עשרה לא תהיה הזדמנות שניה, שהרי איננו

בשנה הראשונה של הקדנציה.

היו"ר א' לין;

אם החוק לא יעבור בכנסת השתים-עשרה, אולי הוא לא יעבור גם בכנסת השלוש-

עשרה.

יצחק לוי;

לא תהיה הזדמנות שניה. כשנעמיד את החוק להצבעה, אנחנו צריכים ללכת על

בטוח ככל האפשר, ולא להעמיד את הקואליציה במבהן, כי אם נעמיד אותה במבחן והחוק

יפול, מה זה יעזור? אולי נהיה מרוצים מכך שעבדנו היטב ושעשינו את שלנו, אבל זה

יהיה הכל. לכן אני כן מציע, אדוני היושב ראש, להביא את השיקול הפוליטי בחשבון

ולמצוא את שעת הכושר בה אנחנו יכולים ללכת על בטוח.

היו"ר א' לין;

באופ כללי אני הולך בעקבות דבריה של חברת-הכנסת שולמית אלוני. אני מציע

שלא נבזבז זמן בקשר למערכת הפוליטית. אנחנו ועדת החוקה, חוק ומשפט וקיבלנו

בעצם צו ממליאת הכנסת להכין את הצעת החוק הזאת לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

אני רק רוצה לומר לכם שההתקדמות שנעשתה בהצעת חוק זו לעומת הצעות החוק

המקוריות היא עצומה וחסרת תקדים. לפעמים אולי לא מעריכים די הצורך את העבודה

שהושקעה ואת מה שהושג כאן. אל תשכחו שבתחילה היו ארבע הצעות חוק נפרדות, ולאחר

מכן ישבנו חודשים כדי לאחד אותן ועשינו עבודה אינטנסיבית מאד. לו העבודה הזאת

היתה נעשית בתוך הוועדה, היא היתה נמשכת שנה שלימה. גיבשנו מצע משותף שאליו

הצטרפו עד היום כשלושים חברי כנסת וחתמו עליו באופן אישי. זה המצע לעבודת

הוועדה.

הנוסח המונח היום לפניכם הוא עוד שלב גדול קדימה בחוק הזה בהשוואה לנוסח

הקודם, ואנו עומדים לקראת ההכנה הסופית של החוק לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

נדון בסעיפים, נאשר אותם, ומי שירצה להסתייג, יסתייג.אני רוצה להוסיף שלא די להעיר הערות על כך שהחוק מתקדם או לא מתקדם. אני

מתחייב להקדיש מדי שבוע ישיבה שלימה וארוכה לנושא זה. קצב ההתקדמות ייקבע על

פי יעילות הדיונים, מספר המשתתפים ונכונותם להיות נוכחים במשך כל הישיבה. לא

אקיים ישיבות לבדי. היו מקרים בהם נאלצתי לקיים ישיבות בהשתתפותי ובהשתתפות

עוד חבר כנסת אחד. זה לא יכול לבוא בחשבון. תהיה ישיבה קבועה מדי שבוע,

וההתקדמות בחוק תיקבע על פי יעילות הדיונים. אם חברים בוועדה ירצו להאריך

ולומר כל העולה על לבם בקשר לבעיות פוליטיות וכוי, נתקדם לאט. כוועדת החוקה,

חוק ומשפט אנחנו צריכים להתייחס לסעיפים לגופם ולהכין את החוק לקריאה שניה

ולקריאה שלישית. בשלב הבא המערכת הפוליטית תיכנס למשחק. כרגע זה לא מענייננו,

ואני מציע שלא נתייחס לזה.

מה היום בשבוע הרצוי לכם לקיום הדיונים בנושא זה, שלישי או רביעי?

שי אלוני;

יום שלישי.

היו"ר א' לין;

בשבוע הבא נקיים את הישיבה ביום רביעי, אבל החל מהשבוע שלאחריו נקיים

ישיבות בימי שלישי, משעה 11.00 עד שעה 14.00 או 14.30.

אני מסכים שיש השיבות גם ללוח הזמנים, ואני מקבל על עצמי לעשות כל מה

שנחוץ כדי שהדיון יסתיים והחוק יהיה מוכן להנחה לקריאה שניה ולקריאה שלישית

לפני תום כנס זה של הכנסת, כנס הקיץ.
שי אלוני
לא יאוחר מאמצע יולי.

כיוון שאנחנו כאן שלושה חברי כנסת שצריכים לצאת עוד מעט להצבעה בוועדת

הכספים, אני מציעה להתחיל את הדיון בסעיף 6 שבו יש אלטרנטיבות.

היו"ר א' לין;

אני מציע להתחיל לפי הסדר, ואם יהיה צורך, נחזור שוב.

י' צידון;

אני מבקש שיירשם שאני מאחל לחברת-הכנסת שולמית אלוני הצלחה בהצבעתה

בוועדת הכספים.

הצעת חוק יסוד; הממשלה

היו"ר א' לין;

רבותי, האם יש הערות לשם החוק? באין הערות, אנו מאשרים את שם החוק.

סעיף 1 - מהות

היו"ר אי ליו;

האם יש הערות לסעיף 1? באין הערות, סעיף 1 מאושר כמוצע בנוסח המונח

לפנינו.סעיף 2 - מקום מושב

היו"ר א' לין;

האם יש הערות לסעיף 2? באי; הערות, אנו מאשרים את סעיף 2 כמוצע בנוסח

שלפנינו.

סעיף 3 - מקור הסמכות והרכב
שי אלוני
בסעיף קטן (ג) כתוב "ימונו". האם אנהנו רוצים לכלול גם את חלוקת התפקידים

בין השרים?
ר' מלחי
על כך מדובר בסעיף מאוחר יותר. כאן נקבע רק העיקרון.
היו"ר א' לין
האם יש הערות נוספות? באין הערות, אנו מאשרים את סעיף 3 כמות שהוא.

סעיף 4 - תקופת כהונה
היו"ר א' לין
העיקרון ברור: תקופות הכהונה הן הופפות, אבל יש מקרים יוצאי דופן שיפורטו

לאחר מכן בחוק. האם המונח "אותה שעה" הוא נכון? אולי נקבע את נקודת הציון של
החפיפה בבחירה המשותפת ונכתוב
הנבחרת באותו זמן.
ר' מלחי
זה חל גם במקרה שהממשלה נבחרה לאהר מכן מסיבות כאלה או אחרות. גם אז

תקופת כהונתה היא עד גמר תקופת הכהונה של הכנסת.
היו"ר א' לין
האם המונח "אותה שעה" משקף את המשמעות שאנחנו מתכוונים לה?
ר' מלחי
כן, מדובר בכנסת המכהנת.
י' צידון
פירוש המלים "אותה שעה" הוא שגם אם ראש הממשלה נבחר לאחר מכן, ברגע

שהכנסת מתפזרת, תמה גם תקופת כהונתו. לדעתי, הסעיף כפי שהוא מנוסח ברור די

צרכו.
יצחק לוי
גם אני חושב כך.
היו"ר א' לין
אם כן, אנחנו מאשרים את סעיף 4 בנוסח המונה לפנינו.סעיף 5 - כשירות לכהונת ראש הממשלה

יצחק לוי;

במקום "מועמד בבחירות לראש הממשלה" אני מציע לכתוב "מועמד לראש הממשלה".

המלה "בבחירות" מיותרת הן בסעיף קטן (א) והן בסעיף קטן (ב).

שי ג וברמן;

הצעה זו נראית לי. הייתי מציע גם שבמקום "כל הכשיר" בסעיף קטן (א) נכתוב

"מי שכשיר".

א' דיין;

למה ההגבלה לגיל שלושים?

היו"ר א' לין;

כדי שמועמד לראש הממשלה לא יהיה עול ימים ויוכיח קודם את עצמו. עד חיום

לא שמענו שום הערה לענין זה.

יצחק לוי;

גיל שלושים הוא גיל סביר לענין זה. אדם צריך להיות מיושב בדעתו כדי להיות

מועמד לראש ממשלה.

יצחק לוי;

אני מבקש להוסיף בסוף סעיף קטן (ב): "אלא אם נקבע אחרת בחוק יסוד זה", כי

יהיו מקרים שונים שבהם מועמד לראש הממשלה לא יוכל לעמוד בראש רשימת מועמדים

לכנסת.
היו"ר א' לין
באילו מקרים הוא לא יוכל להיות ראש רשימת מועמדים לכנסת?

יצחק לוי;

למשל, במקרה שראש הממשלה נפטר שלושים יום לפני הבחירות לכנסת, ואז אותה

רשימה צריכה להציג תוך זמן קצר מועמד אחר שמופיע ברשימה, אבל הוא אינו יכול

להיות ראש הרשימה. זה אמור גם לגבי מקרים בהם קבענו שיש בחירות חוזרות רק לראש

הממשלה, ולא לכנסת, ואז הרשימה תוכל לבחור מישהו אחר שאינו עומד בראשה.

היו"ר א' לין;

נראה לי שהדוגמה הראשונה לגבי מועמד לראש ממשלח שנפטר, חלילה, היא דוגמה

נכונה, אבל לא הדוגמה השניה.ר' מלחי;

הערתו של חבר-הכנסת לוי נכונה בכל המקרים בהם קבענו בחירות מיוחדות

לראשות הממשלה בלי בחירות לכנסת. הדרישה שהצבנו במקרים אלה - כמובן, אפשר

לשנות אותה - היא רק שהמועמד יהיה חבר הכנסת. לכן אני הושבת שההערה של חבר-

הכנסת לוי במקומה.

היו"ר א' לין;

אם כן, אישרנו את סעיף קטן (א) תוך מחיקת המלה "בבחירות" וההלפת המלים

"כל הכשיר" במלים "מי שכשיר". כן החלטנו למחוק את המלה "בבחירות" גם בסעיף קטן

(ב) ולהוסיף בסופו את המלים "אם אם נקבע אחרת בחוק יסוד זה", כהצעתו של חבר-

הכנסת לוי. האם יש הערות נוספות לסעיף קטן (ב)?

סנ"צ מ' ארגמן;

אני מתנצל על שאני מתערב בדיון, אבל מהנוסח "מועמד לראש הממשלה יעמוד גם

בראש רשימת מועמדים" משתמע מעין ציווי, שעה שהכוונה, כפי שאני מבין, היא שלא

יוכל להציג מועמדות לראש הממשלה אלא מי שעומד בראש רשימה. מהנוסח המוצע עלול

להשתמע שאדם שהגיש מועמדותו לראש ממשלה יוכל לתבוע לעצמו גם את ראשות הרשימה

מכוח חוק היסוד, וכמובן, לא זאת הכוונה.

היו"ר א' לין;

כפי שנאמר, "מכל מלמדי השכלתי", אתה צודק בהערה שלך. אנחנו יודעים כל כך

טוב את הכוונה שלא תמיד אנו שמים לב למה שעלול להשתמע מהנוסח. אנחנו מתכוונים

לומר שרק מי שעומד בראשות רשימה לכנסת יוכל להיות מועמד לראש הממשלה, ונשנה את

הנוסח בהתאם לכך. הגדרנו לעצמנו את הכוונה, ואנחנו משאירים את ענין הניסוח

ליועצים המשפטיים.

ר' מלחי;

אנחנו גם מדברים בסעיף זה על כשירות.

היו"ר א' לין;

בזה אישרנו סעיפים קטנים (א) ו(ב) בשינויים שנתקבלו, ואנו עוברים לסעיף

קטן (ג). משמעותו של סעיף קטן (ג) היא שברגע שראש ממשלה מילא מיכסה של שבע

שנות כהונה רצופות הוא אינו יכול להיות יותר מועמד לראש הממשלה, אבל אם תהיה

הפסקה בין בחירות לבחירות, הוא יוכל לחזור ולהיות מועמד מחדש. למשל, אם כעבור

שנה מתקיימות שוב בחירות, הוא יוכל להיות שוב מועמד לראש ממשלה. לשון אחרת,

הוא יכול לכהן שתי קדנציות רצופות, לא מעבר לכך.

האם יש הערות לסעיף קטן (ג)? באין הערות, אנחנו מאשרים את סעיף קטן (ג)

כמות שהוא. בזה סיימנו את סעיף 5.

סעיף 6 - הצעת מועמדות

היו"ר א' לין;

כיוון שסעיף זה מורכב וחברת-הכנסת אלוני רצתה גם להביע דעה, אני מציע

שנעבור לסעיף 7 ואחר כך נחזור לסעיף 6.סעיף 7 - פטירת מועמד והסרת מועמדות

היו"ר א' לין;

למי תכוונה במלים "מי שתציעו"?
ר' מלחי
מי שתציע אותו מועמד שנפטר או שחדל לתיות מועמד.

י' צידון;

אולי כדאי לנקד את תמלת "שתציעו", כדי שיתית ברור שזת חולם ולא שורוק, או
שנפשט את הענין ונכתוב
"מי שהציע אותו".
היו"ר א' לין
אם הכוונת לאותה רשימת, נכתוב זאת. תרי הוא חייב לעמוד בראש רשימה.
יצחק לוי
הוא גם יכול לתיות מועמד מטעם כמת רשימות.
ר' מלחי
תיאורטית, הוא יכול להיות מועמד מטעם קבוצת אנשים מרשימת אחת ועוד קבוצת

אנשים מרשימה אחרת. התנאי תוא שאותו מועמד צריך לעמוד בראש רשימת, אבל מבחינת

מי שמציע אותו יכולות להיות כל מיני סיטואציות.
היו"ר א' לין
רק אותה רשימה שבראשה עמד ראש הממשלה שנפטר או שהדל להיות מועמד מטעם אחר

יכולה להציע מועמד אחר תחתיו, והוא הדין אם רשימות נוספות תצטרפו לאותת רשימה.

הנוסח "מי שהציעו" הוא יותר מדי כללי. אנחנו חייבים להגדיר את הענין בצורה

הרבה יותר ברורה. אינני רואה אפשרות שמישהו אחר - מלבד הרשימה שבראשה עמד ראש

הממשלה שנפטר או הרכב של רשימות - יציע מועמד אחר.
יי צידון
אפשר לכתוב "הרשימת או הרשימות".
היו"ר א' לין
ברגע זה אינני מדבר על הניסוח, אלא על הבעית. בדיונים שקיימנו אמרנו

שאיננו יכולים לאפשר לכל מועמד לסכל את יום הבחירות. מועמד מרשימה מאד קטנה

שרוצת לגרום לדחיית הבחירות בחודש ימים יכול לתודיע שתוא מסיר את מועמדותו.

ייתכן שכאשר נדון בסעיף 6 ונראת מי רשאי להציע מועמד, ענין זה יהיה יותר פשוט.ר' מלחי;

אמרת שמועמד יוכל לסכל את קיום הבחירות ביום שנקבע על ידי שהוא יתפטר,

אבל בסעיף זה איננו מדברים על התפטרות, ובמתכוון, משום שזו היתה החלטת הוועדה

על רקע ההערה שלך. סעיף 7 מתייחס רק לפטירה.
יצחק לוי
אבל כתוב כאן לא רק "נפטר מועמד לראש הממשלה" אלא גם "או חדל להיות מועמד

מטעם אחר". אם את רוצה, תמחקי את המלים האחרונות.
שי ג וברמן
לא יעלה על הדעת שאדם לא יוכל להסיר מועמדותו.

ר' מלחי;

אין חולק על כך שהוא יוכל להסיר מועמדותו. השאלה היא באילו תנאים זה

דוחה את הבחירות.

היו"ר א' לין;

לגבי מקרה של פטירה אין בעיה. נניח שאנו מאפשרים ל-50 אלף איש להציע

רשימה, ואדם שעומד בראש אותה רשימה שלא היתה בכנסת הקודמת ושהוא מועמד לראש

הממשלה עושה תרגיל ומסיר את מועמדותו. כתוצאה מכך כל הבהירות נדחות בחודש

ימים. זה מצב אבסורדי שאנחנו לא מתכוונים אליו. מצד אחר, ייתכן, למשל, ששמעון

פרס שהוא מועמד של המערך נתקף נקיפות מצפון שבועיים לפני הבחירות ומחליט

להתפטר. הוא שואל את עצמו אם מילא בעבר את תפקידו כראש ממשלה כיאות ואם מן

הנכון שהוא יהיה מועמד מחדש והוא מחליט להתפטר שבועיים לפני הבחירות. במקרה

כזה אי אפשר לומר שמפלגה, שיש לה טענה אמיתית לשלטון, תכפה עליו להיות מועמד

או שהיא תישאר בלי מועמד. כמובן, זה מצב די חריג, אבל אנחנו צריכים להימנע

מתמרונים במסגרת סעיף זה.

יצחק לוי;

ראשית, אני חושב שסעיף זה צריך לעסוק רק במועמד שנפטר. נניח שאותו מקרה

שתיארת, אדוני היושב ראש, היה קורה בבחירות האחרונות, כשכל מסע הבחירות היה

סביב שני מועמדים לראש הממשלה, יצחק שמיר ושמעון פרס. אותה רשימה שראשה היה

מתפטר שבועיים לפני הבחירות היתה נקלעת למשבר חמור, אבל אין אפשרות להתחשב בכל

התפטרות ולדחות את הבחירות. הדבר היחיד שאפשר להתחשב בו לענין זה הוא פטירת

מועמד. אני מפליג ואומר, שגם אם ראש רשימה הורשע בעבירה שיש עמה קלון שבועיים

לפני יום הבחירות, לא הייתי דוחה את הבחירות, משום שאין לדבר סוף.

היו"ר א' לין;

כיום אין בעיה.

יצחק לוי;

אין בעיה חוקית, אבל יש בכל אופן בעיה ציבורית מאד חריפה. כיום, נרצה או

לא נרצה, שתי המפלגות הגדולות מריצות את ראשי רשימותיהן כמועמדים לראש הממשלה.היו"ר א' לין;

אבל אם אחד מראשי הרשימות נופל לפתע פתאום יום לפני הבחירות, הבחירות

מתקיימות, ובוחרים ברשימה.
יצחק לוי
אני חושב שטובת המדינה קודמת לבעיה של מפלגה זו או אחרת. אנחנו צריכים

להתחשב כאן רק בבעיה של פטירת מועמד, כי במקרה כזה אין למפלגה מועמד שלא

מרצונה ושלא מרצונו של האיש, אלא בגלל כוח עליון. במקרים אחרים איננו צריכים

להתחשב.

יש בעיה שניה בסעיף זה. אני יוצא מתוך הנחה שתתקבל הצעתי שסעיף זה ידבר

רק על מקרה של פטירת מועמד, שאם לא כן אני רואה לנגד עיני מיגוון עצום של

מניפולציות. נניח שנפטר מועמד לראש ממשלה, ולפי הכתוב כאן, מתקיימות הבחירות

באותו יום בשבוע כעבור ארבעה שבועות, ומי שהציעו אותו רשאים להציע מועמד אחר

תוך שבועיים. כלומר, בעצם נותנים למועמד החדש אך ורק שבועיים לארגון מסע

בחירות. זו בעיה אחת. לדעתי, אנחנו צריכים לקצר את התקופה של שבועיים הקבועה

כאן, או להאריך קצת יותר את תקופת הבחירות.

ר' מלחי;

כתוב "תוך שבועיים", כלומר יכולים גם לעשות זאת כעבור יום.

יצחק לוי;

אני מציע שמי שהציע אותו יהיה רשאי להציע מועמד אחר תוך שבוע, כי אין זה

דבר כל כך פשוט, המדינה נמצאת במערכת בחירות, אנשים משובצים כבר באלפי

תפקידים, המשטרה ערוכה, ואנחנו צריכים לפחות לזרז את ההליכים ולא ליגת למצב הזה

להימשך. לו אפשר היה לקבוע פחות משבוע, הייתי קובע פחות, אבל זה בלתי אפשרי.

הדבר השני שאני מתלבט בו הוא אם נכון הדבר שאלה שהציעו אותו מועמד שנפטר

יציעו מועמד אחר. האם לא נכון יותר לפתוח את רשימת המועמדים לשבוע? ראשית, אלה

שהציעו את המועמד הקודם יכולים להיות במקרה מסויים 50 אלף איש - דומני שזה

מופיע בשתי אלטרנטיבות, או באחת מהן - ואז צריך לחפש אותם 50 אלף איש ולהחתים

אותם, ואם אחד מהם לא יימצא, כבר אי אפשר יהיה להגיש מועמד אחר. אבל בואו נניח

שלא מדובר ב-50 אלף איש, אלא בחמישה-עשר או בעשרה חברי כנסת, ואחד מהם הלך

לעולמו, ואם תתקבל הצעתי לכתוב "תוך שבוע ימים", יכול להיות שחלק מהמציעים לא

יהיו בארץ. אני מפרש את המלים "מי שהציעו" ככל המציעים. או נניח שלמועמד

מספיקים עשרה חברי כנסת, אבל הוא החתים על מועמדותו ארבעים חברי כנסת.

היו"ר א' לין;

כבר הצעתי, חבר-הכנסת לוי, שלא נכתוב "מי שהציעו", אלא נקבע דבר ברור,

שהרשימה היא שמציעה מועמד אחר תחתיו.

יצחק לוי;

גם לזה אני מתנגד, כי לפעמים זאת לא רשימה אלא שילוב של רשימות, ומי אומר

שאותו שילוב ירצה להתקיים שוב באותו רגע? אנחנו יודעים שייתכנו שינויים. למה

שלא נאמר בצורה מפורשת שאנו פותחים את רשימת המועמדים לשבוע? אלה שכבר מועמדים

ממשיכים להיות מועמדים, כי ברור שמי שחריץ את עצמו כבר כמה חודשים ממשיך להיות

מועמד, ויחד עם זה אנחנו מאפשרים הצגת מועמדים חדשים.היו"ר א' לין;

תוך שבוע ימים? הרי זה מחול שדים.

יצחק לוי;

בגלל שזה תוך שבוע ימים זה לא מחול שדים. מועמד לראש ממשלה נפטר. כל

המועמדים שהגישו מועמדות על פי החוק עד אותו זמן ממשיכים להיות מועמדים. מדובר

על כך שהבחירות יתקיימו תוך שלושה שבועות או חודש לאחר מכן. מי יגיש מועמדים?

רק אותה רשימה שהעומד בראשה נפטר.

היו"ר אי לין;

אבל למה לפתוח את רשימת המועמדים לכולם?

יצחק לוי;

כיוון שאם לא נעשה כן, נסתבך מאד בענין הזה של הרשימה, הרשימות או

המציעים. בכל אופן הצעתי כאן שלוש הצעות תיקון לסעיף זה.

היו"ר א' לין;

לדעתי, אנחנו לא מסתבכים בכלל. אני מציע שנעבור על הנושאים אחד אחד. נושא

ראשון הוא מי רשאי להציע מועמד אחר תחת זה שנפטר או הסתלק, ואני מציע שנתקמד

קודם בסוגיה זו ונגמור אותה. לאחר מכן נעסוק בנושא תשני של המקרים, ולבסוף -

בנושא לוח הזמנים. לפני כן נשמע את אחד מחניכי הקורס לפיקוד ומטה של המשטרה.

סנ"ץ י' בכר;

האם אי אפשר לחייב את הרשימה להגיש מראש שני מועמדים, כך שאם מועמד מספר

אחד נופל מסיבה זו או אחרת, מספר שניים הופך אוטומטית למועמד תחתיו?

היו"ר א' לין;

צריך בהחלט לחשוב על אפשרות זו. אולי יש בה סכנה פנימית מסויימת למפלגה,

אבל מצד אחר, אין ספק שהיא מפשטת את הענין. ביחסים פנימיים במפלגות אפשר לתת

לאדם להיות מספר שניים ברשימה, אבל לו היה צריך לבחור בו כמספר אחד, לא היו

בוחרים בו. לפעמים בוחרים בו כמספר שניים כפשרה, כאיזון פנימי בתוך המפלגה.

אבל זו בעיה פנימית בתוך המפלגה.

סנ"ץ י' בכר;

אם הרשימה תדע מראש שמספר שניים עשוי להפוך למספר אחד, היא תביא זאת

בחשבון.

היו"ר א' לין;

ייתכן שמה שאמר החניך הוא הפתרון הטוב ביותר, והאמת היא שאני גם חשבתי על

כך, אבל נבחן את הדברים אחד אחד. תחילה נסיים את הסוגיה למי הכוונה ב"מי

שהציעו", היינו מי הוא זה שרשאי להציג מועמד אחר.ש' גוברמן;

ברשותך, אני חושב שצריך לגשת לענין מנקדות ראות אחרת, אני תמים דעים עם

חבר-הכנסת לוי שהסרת מועמדות רצונית אינה צריכה להשפיע על התוצאות, דהיינו מי

שהתפטר ממועמדותו לראשות הממשלה, או שהתפטר מרשימת המועדמים לכנסת ועל ידי כך

פסל את עצמו מלהיות מועמד לראש הממשלה, אינו צריך לקבל שום פרס בעד התפטרותו.

לכן השאלה היחידה שדורשת מענה היא השאלה של פטירה.
היו"ר א' לין
נעצור בנקודה זו. נניה שמועמד של המערך החליט להתפטר ארבעה ימים לפני

הבחירות. התוצאה לפי הצעתך היא שלא יהיה מועמד למערך?

שי גוברמן;

הפתרון הוא בדרך של חוק מיוחד שיפתור את המשבר של אותה שעה. אין פתרון

כזה שחוקה תזמין מראש משברים חוקתיים.

היו"ר א' לין;

מה הפתרון שאתה מציע למצב הזה?
שי גוברמן
לדעתי, מי שהתפטר - התפטר.

היו"ר א' לין;

כלומר, התוצאה שאתה מציע היא שלמפלגה הזאת לא יהיה מועמד.

ש' גוברמן;

יש לי הצעה חילופית.

היו"ר א' לין;

רבותי, אני מבקש שנסיים קודם את הסוגיה של "מי שהציעו".

שי ג וברמן;

הפתרון שאני מציע הוא באותה דרך חשיבה של החניך, שהיא נבונה מאד, היינו;

לאחר פטירתו של מספר אחד, מי שרשום כמספר שניים ברשימת המועמדים הוא שיהיה

המועמד. למקרה פטירה אנחנו צריכים לתת תשובה חקיקתית.

יצחק לוי;

כלומר, מספר שניים הופך ממילא להיות ראש הרשימה.

ש' גוברמן;

אותו פתרון נכון גם למקרה של הסרת המועמדות.היו"ר א' לין;

זה פתרון לכל המקרים, ואז המפלגה תעשה את החשבונות הפנימיים שלה כפי

שצריך. נניח שסיעתו של הרב פרץ, מורשת ישראל, תומכת במועמד של המפד"ל. אם

קורה, חלילה, משהו למועמד הזה, אוטומטית בא תחתיו מי שמופיע אחריו ברשימה. למה

להיכנס לוויכוחים? החוק צריך לתת פתרונות מיידיים למצבי משבר כאלה. אנחנו

עוסקים כרגע במקרה חריג שבדרך כלל אינו מתרחש בחיים, אבל אם הוא בכל זאת

מתרחש, אנחנו צריכים לתת תשובה מיידית שתמנע משבר. דרך חשיבה זו שעל פיה מספר

שניים בא אוטומטית במקום המועמד הקודם פותרת את כל הבעיות.

ר' מלחי;

אינני חושבת שזה הפתרון הרצוי. מבחינה טכנית אפשר לקבוע שמספר שניים יבוא

תחתיו, וזה פתרון פשוט, חד וחלק, אבל רצינו לאפשר שמספר סיעות יחליטו יחד על

מועמד משותף להן, ובמקרה כזה יש משמעות לאישיות של המועמד. למעשה החוק מתבסס

הרבה על המחשבה שאישיותו של ראש הממשלה היא אישיות מיוחדת שבשבילה מצביעים.

לכן גם ההפרדה בין ההצבעה בעד רשימת המועמדים לבין ההצבעה בעד ראש הממשלה, ואז

אינני בטוחה שהפתרון, שנראה קל ונוח מבחינה טכנית, של מספר שניים באותה רשימה

דווקא הוא הפתרון הנכון. אולי זה פתרון קל, אבל אני לא בטוחה שהוא הפתרון

הרצוי והקונסיסטנטי לשיטה הזאת ששמה את הדגש על בחירה של אישיות לתפקיד ראש

ממשלה.

במקרה שמדובר על פטירה עלתה שאלה מי רשאי להציע מועמד אחר. אם איננו

הולכים בשיטה הזאת, אינני חושבת שאפשר לפתוח את רשימת המועמדים בפני כל מועמד

שהוא, מפני שפירוש הדבר פתיחת כל התהליך מחדש, וחודש ימים לא יספיק לענין זה,

כי יש בעיה של בדיקת השמות וכוי.

ההצעה הנגדית אומרת שלא כל מי שהציע את המועמד הקודם יוכל להציע מועמד

אחר, אלא רק הרשימות, ואין לחזור למספר הבוחרים שרשאי להציע. לדעתי, גם הצעה

זו אינה מעשית, מפני שבאחת האלטרנטיבות אנחנו נותנים אפשרות ל-50 אלף בעלי

זכות בחירה, או רק ל-100 אלף בעלי זכות בחירה, בלי חברי כנסת, ואז אין לנו

ברירה אלא לחזור לאותם הגורמים, יהיו אלה חברי כנסת ויהיו אלה 50 אלף או 100

אלף אזרחים שחתמו. אם אנחנו הולכים לשיטה הזאת, אנחנו חייבים לחזור לקונספציה

שרק אלה שהציעו יש להם הזכות להציע מועמד אחר.
סנ"ץ מ' ארגמן
אולי יש דרך ביניים שלא תגרום לדחיית הבחירות וגם לא תציב אוטומטית את

מספר שניים כמועמד, אלא תיתן שיקול דעת לרשימה, שהמועמד שלה ירד מסיבה כלשהי,

להציג מועמד אחר. אותה רשימה יכולה להציג במקום המועמד הקודם את מספר שניים

כשם שהיא יכולה להציג במקומו את מספר שבעה-עשר למקרה שהציבה במקום שני אדם

שהיה נוח לה להציבו שם מטעמים קואליציוניים כאלה או אחרים, אבל היא תדע שאין

דחיה של הבחירות. המועמד שלה יצטרך להתמודד כמו כל מועמד אחר על קולו של

הבוחר, וכמובן, היא תשקול היטב את מי היא מציבה במקום המועמד הקודם.

הערה לשונית. אם רוצים להשאיר את שתי האופציות במשפט הראשון, נדמה לי

שהשניה מוציאה את הראשונה, כי אם אומרים "מי שחדל להיות מועמד מסיבה כלשהי",

קל וחומר שזה כולל מי שנפטר, ומבחינה לשונית אין צורך לפרט את שתי האופציות.

לעומת זאת אם הולכים על פי הגירסה המדברת רק על מי שנפטר, ברור שזה מייתר את

החלופה השניה.י' צידון;

יש לי רושם שקלעתי לדעת גדולים כשהצעתי את נושא הסגן, אם כי על פי גירסתי

הסגן נבחר על ידי המועמד לראש הממשלה, אבל זה לא משנה כרגע. מכל מקום לו היה

סגן, הוא היה הופך אוטומטית למועמד במקום המועמד הקודם. כשביטלנו את נושא

הסגן, נוצר חלל שהדובר כאן מילא אותו בדיוק על פי אותו הגיון.

אינני רואה שום פגם בכך שרשימה או צירוף של רשימות יהיו חייבים להציג

מועמד מספר אחד ומועמד מספר שניים. אם הם יציבו במקום שני אדם מסויים מטעמי

כבוד, הבוחר ישפוט לאחר מכן אם הוא מתאים או לא מתאים להיבחר כראש ממשלה. אי-

לכך יש להניח שכל מפלגה תדאג לכך שמספר שניים יהיה מועמד סביר למקרה שיקרה

משהו למספר אחד, ולא מדובר בהכרח בפטירה, אלא גם במחלה או בסיבה אחרת.

לכן הצעתי היא שנחזור לקונספציה המקורית של הסגן, המופיעה גם בחוברת

הכחולה, אבל לא נדבר על סגן, אלא נאמר שכל רשימה תעמיד שני מועמדים, והיה

ומספר אחד יורד משום מה מהרשימה, מספר שניים יבוא אוטומטית במקומו, ואז לא

יהיה צורך לדחות את הבחירות. זה נראה לי סביר.

היו"ר א' לין;

ננסה לפשט את הענין. זה כלל לא נראה לי הגיוני שנאמר לרשימה, שאם מי

שעומד בראשה התפטר, היא נשארת ללא מועמד. אי אפשר להשאיר רשימה שלימה לשרירות

לבו של אדם יחיד, גם אם בחרו אותו כמספר אחד. זה יותר מדי פשטני, כי אלה לא

הזכויות של המועמד, אלא של הרשימה.

ש' גוברמן;

בחוק הבחירות לכנסת וכן ברשויות המקומיות לא היתה עד היום שום התייחסות

למקרה כזה.
היו"ר א' לין
בוודאי שלא, כי לא היה צורך בכך.

י י צידון;

זה גם לא אותו דבר. מעל לרשויות המקומיות יש תמיד ממשלה. כאן אין שום דבר

מעל.

היו"ר א' לין;

לפעמים בונים נדבך הגיוני על נדבך הגיוני ועל עוד נדבך הגיוני ופתאום

מתרחקים מרחק גדול מאד מעולם המציאות. מדובר במקרה חריג, אבל תוך כדי הטיפול

במקרה החריג איננו צריכים להתנתק מהיסודות.

הנוסח "מי שהציעו" נראה לי מורכב, מסובך ומבולבל, ואנחנו צריכים למצוא

לזה פתרון. לאפשר לרשימה, שמי שעומד בראשה הוא המועמד לראש הממשלה, לבחור אדם

אחר במקומו במקרה הצורך - זה נראה לי פתרון טוב. חבר-הכנסת לוי דיבר על צירוף

רשימות. לדעתי, יש שתי אפשרויות ריאליות. אפשרות אחת היא שאותה רשימה שהמועמד

עמד בראשה תחליף אותו באחר, כי צירוף של רשימות יתקשה מאד להחליף אותו. מה הוא

הגוף הבוחר של צירוף של רשימות? איך זה נעשה, בהסכמה או בלי הסכמה? אי אפשר

לומר שמי שרשאי להחליף אותו זה גוף שאין לו מנגנון החלטה מוגדר.אפשרות אחרת היא שמספר שניים, זה שבא אחרי המועמד, נכנס אוטומטית במקומו,

גם במקרה של פטירה וגם במקרה של התפטרות. פתרון זה נותן את התשובה המהירה

ביותר וגם נותן התראה מוקדמת למפלגה, שאם קורה משהו למועמד, מספר שניים מחליף

אותו באופן אוטומטי. זה יוצר קושי מסויים, אבל זה הפתרון הנוח יותר. בריאליזם

הפוליטי בהחלט יכול להיות שמספר שניים הוא לא מי שהרשימה התכוונה שיהיה ראש

ממשלה. לדעתי, רק רשימה היא שצריכה לקבל את ההחלטה על החלפת המועמד, כי זה

הגוף היחיד שבו קיים מנגנון קבלת החלטות מהיר ומוגדר. פשוט אינני רואה

אפשרויות ריאליות אחרות. אנחנו עוסקים בחריג, ואני מציע שנמצא פתרון שיתן

לרשימה אפשרות של ייצוג הולם.
י י צידון
מה המניעה הטכנית שכל רשימה אשר בוחרת את מספר אחד שלה תבחר גם את מספר

שניים?

היו"ר א' לין;

אין מניעה טכנית, ואפשר גם ללכת בדרך זו. יש רק בעיה אחת, והיא שייתכן

שהרשימה לא התכוונה שמספר שניים יהיה מספר אחד.
י' צידון
אם היא לא התכוונה, הבוחר כבר ישפוט. נניח לרגע קט שבחרו את האדם הכשרוני

ביותר כמספר אחד ובחרו כמספר שניים אדם שהוא פרופי מפורסם, אבל אין לו מושג מה

נעשה, וכבר היו דברים מעולם. זה יגיע לציבור, והציבור ישפוט.
היו"ר א' לין
מה דעתך, חבר-הכנסת לוי?
יצחק לוי
עם כל הכבוד, אינני מקבל כל כך את הקביעה שלך שאם אדם מתפטר ממועמדותו

בגלל נקיפות מצפון אנחנו צריכים להפוך את הסדרים הרגילים. לפעמים אדם או מפלגה

מאבדים זכות להתמודד. המפלגה צריכה להיות מספיק אחראית כדי להציג מועמד שהוא

יציב בנפשו ושירוץ עד הסוף. הבאת כדוגמה מקרה שחבר-הכנסת פרס, למשל, ייתקף

בנקיפות מצפון ארבעה ימים לפני הבחירות ויתפטר. אני מעריך שאם הוא יתפטר ארבעה

ימים לפני הבחירות, סימן שהסקרים הם לרעתו.
היו"ר א' לין
נניח שהוא התפטר. האם מפלגתו תישאר ללא מועמד?
יצחק לוי
כן. מפלגה אינה יכולה לשחק עם הציבור, עם מועד הבחירות וכדומה.
היו"ר א' לין
אבל לפי הצעתי מפלגה לא תוכל לשחק במועד הבחירות, כי אני אומר שהמועד לא

ישתנה.יצחק לוי;

כלומר, גם אם המועמד יתפטר ארבעה ימים או אפילו יום לפני המועד, לא ישתנה

מועד הבחירות?

היו"ר א' לין;

לא יחול שום שינוי. הבחירות יתקיימו במועדן.

יצחק לוי;

זה בהחלט משפר את ההצעה,

היו"ר א' לין;

נצא מתוך הנחה שהבחירות חייבות להתקיים במועדן, וכדי שהן יתקיימו במועדן,

יש אוטומטיות במובן זה שמספר שניים בא מיד במקומו של המועמד לראש ממשלה. במקרה

של פטירה - דבר שהוא בידי שמים, ולא ענין של מניפולציה - הייתי מאפשר לדחות

את הבחירות בשבעה ימים.
אלה שני הצירים שאני מציע
במקרה של פטירה נאפשר לרשימה להחליף את המועמד

שנפטר במועמד אחר, ומועד הבחירות יידחה בשבעה ימים, ובמקרה שמועמד מסתלק

ממועמדותו מסיבות אחרות מספר שניים ברשימה בא מיד אחריו. אינני רוצה שנהפוך

מקרה חריג למרכז החוק. ניצור אוטומטיות.

י י צידון;

אין צורך בדחיית מועד הבחירות בשבעה ימים.

היו"ר א' לין;

איזה מין הליך דמוקרטי זה? מפלגה ממקדת את תשומת הלב במספר אחד שהוא

מועמד לראש ממשלה. יומיים לפני הבחירות נפטר מספר אחד ברשימה. לא יהיה לה זמן

להערך להצגת מועמד אחר?

יי צידון;

אנו מדברים כאן על הסתברות נמוכה ביותר. היערכות לבחירות היא ענין כבד

ביותר. אם אנו מחליטים שהרשימה תבחר את מספר אחד ואת מספר שניים שלה, היא תדאג

להעמיד את מספר שניים באור המתאים במשך מסע הבחירות, ואין שום צורך בדחיית

מועד הבחירות.

היו"ר א' לין;

אני חושב שאנו נתפסים לגישות קיצוניות לכאן ולכאן שעה שאנו מדברים בסך

הכל בחריג. אדם נפטר מידי שמים. לא ניתן למפלגה שלו שהות של שבעה ימים להציג

את מועמד מספר שניים שלה למבחן הציבור? נניח שנפטר מועמד ריאלי של רשימה גדולה

מאד. לא ניתן לה דחיה של שבעה ימים? זו תהיה מערכת דמוקרטית?י' צידון;

יש להניח שמספר שניים מוכר מספיק.

היו"ר א' לין;

אבל הוא לא עמד במבהן השאלות העיקריות הנשאלות במערכת הבהירות. לשם מה

מנהלים בכלל מסע בהירות ויש עימות בין המועמדים בטלוויזיה? המטרה היא לבחון את

השקפותיו של המועמד בנושאים הרלוונטיים באותה תקופה.
שי אלוני
אני חושבת שדבר יוצא דופן מהסוג הזה, אם הוא הכרחי, אפשר תמיד לקבוע אותו

בהוראת שעה. השאלה היא אם זה צריך להיות בתוך חוק היסוד.

היו"ר א' לין;

כן, מוטב שיהיה בחוק יסוד. מדוע לא? מתי זה כבר קורה שמועמד נפטר? פעם

אחת במאה שנה? על זה אנחנו מתווכחים כל כך הרבה? ויש מקרה אחר שבו מועמד מתמרן

ומחליט להתפטר סמוך למועד הבחירות. אני מציע שנבדיל בין השניים, נקבע שני

פתרונות פשוטים ונתקדם בחוק.

שי ג וברמן;

אם יינתן פרס קונסטיטוציוני בחוק היסוד לפטירה או להתפטרות, יפעילו לחצים

על מנת שאדם יפרוש ויתפטר.

היו"ר א' לין;

לשם מה, כדי שמספר שניים יבוא במקומו? על אילו לחצים אתם מדברים?

ש' אלוני;

יכול להיות שבאמצע מסע הבחירות יראו שלא הולך כל כך לאותו מועמד.

אי דיין;

ייתכן שיפעילו לחצים וירצו להחליף מועמדים בעקבות סקרים.
שי אלוני
במקרה של כוח עליון עדיף לקבוע הוראת שעה אם יש צורך בכך מאשר לתת פתח

ללחצים בעקבות משאלי דעת קהל. אני חושבת שהסעיף הזה מיותר.

יצחק לוי;

אני מציע שנחזור ונבדיל בין פטירה לבין שאר המקרים, כלומר, הסעיף יעסוק

רק במקרה של פטירה. לגבי שאר המקרים, אם אין התייחסות, ממילא אין מועמד, ואם

יהיה צורך בהוראת שעה, נקבל הוראת שעה. ייתכנו מקרים שונים, כגון שהמועמד

התפטר בגלל ייסורי מצפון, או שהוא בכלל רוצה להסיר מועמדותו והמפלגה החליטה

לפרוש מן המירוץ לראש הממשלה. למה לקבוע שמספר שניים יבוא באופן אוטומטי במקום

מספר אחד ברשימה? נניה שהמפד"ל הגישה מועמד ובשלב מסויים היא החליטה שלא כדאי

לה. למה לקבוע אוטומטיות?

על כן אני חוזר להצעתי הראשונה שסעיף זה יעסוק רק בפטירה, ולא בשום מקרה

אחר.
ש' אלוני
מקובל עלי.

י' צידון;

אפשר שהסעיף יעסוק בפטירת או במקרה רפואי שמונע ממנו לתפקד.

ש' גוברמן;

אין לדבר סוף.

יצחק לוי;

אני הייתי מעדיף לייחד את חסעיף רק לפטירה.

היו"ר א' לין;

רבותי, אני מצטער מאד, אבל אינני מבין בכלל את קו המחשבה שלכם. ממה אתם

חוששים? נניח שיומיים לפני הבחירות מועמד יקבל התקף לב. הוא לא נפטר, אבל הוא

חושב שהוא כבר אינו מסוגל להיות מועמד. במקרה כזה אינני מציע לדחות את יום

הבחירות. כל מה שאני אומר הוא שמספר שניים ברשימה יבוא אוטומטית במקומו. זה לא

עדיף על כך שנאמר שאין למפלגה מועמד?

יצחק לוי;

אם יקרה מקרה כזה, נדון לגופו.

היו"ר א' לין;

מתי נדון לגופו? הרי זה עשוי לקרות יומיים לבחירות.

סנ"ץ מ' ארגמן;

כבוד היושב ראש, אנחנו רוצים להודות לכם על האירוח הנעים והמהנה.

ההשתתפות בישיבה היתה מאוד מועילה לנו.

היו"ר א' לין;

גם תרמתם הרבה מאד.

סנ"ץ מ' ארגמן;

תודה רבה שקיבלתם אותנו. אנחנו נאלצים לצאת עכשיו.

היו"ר א' לין;

תודה רבה.

סנ"ץ י' בכר;

אנחנו תומכים בכם בשינוי שיטת הממשל.

(חניכי הקורס לפיקוד ומטה של המשטרה עוזבים את חדר הוועדה)ח' מירום;

אדוני היושב ראש, אתה דיברת רק על פטירה או גם על מקרים אחרים?

היו"ר א' לין;

כשיצאת להצבעה בוועדת הכספים הצעתי להבחין בין פטירה לבין שאר המקרים.

במקרה של פטירה - ופטירה אינה תמרון - הצעתי לאפשר לרשימה שלו להחליף אותו

במועמד אהר ולדהות את מועד הבחירות בשבעה ימים. אני אומר לכם שמקרה כזה יקרה

אחת למאה שנה. מה אתם חוששים?

יצחק לוי;

לגבי פטירה אני מסכים.

היו"ר א' לין;

לגבי מקרה אחר, כגון שמועמד מתמרן, או שבאמת קרה לו משהו, אני מציע

שמספר שניים יבוא אוטומטית במקומו. זה לא מתקבל על הדעת שנאמר שבמקרה כזה אין

לרשימה מועמד.

א' דיין;

ברשויות המקומיות, למשל, לאחר תקופה מסויימת גם הרשימות אינן יכולות

להסיר את המועמד שלהן לראשות העיר. אינני יודע אם יש סעיף כזה בחוק.
יצחק לוי
כאן הוא יכול להתפטר.
א' דיין
להתפטר, משמע להסיר מועמדות. המחוקק קבע שעד מועד מסויים רשימה יכולה

להחליט משיקולים שלה לא לרוץ לראשות העיר, אלא למועצה. חבר-הכנסת לוי נתן

לדוגמה מקרה שבו המפד"ל מחליטה חמישה-עשר יום לפני הבחירות להסיר את המועמד

שלה. משיקולים שונים אולי כדאי לה למפלגה להורות לחבריה להצביע בעד מועמד

פלוני, כדי שהסיכויים שלו להיבחר כראש ממשלה יהיו גדולים יותר, ואז המפד"ל

תהיה חברה בקואליציה וראש הממשלה ימנה שרים מקרבה. השאלה היא אם יש כאן סעיף

הקובע עד מתי יכולה רשימה להסיר את המועמד שלה.

היו"ר א' לין;

היא יכולה לעשות זאת עד הרגע האחרון. אני מציע שבמקום "חדל להיות
מועמד..." נכתוב
נבצר ממנו להיות מועמד מסיבה כלשהי, מספר שניים ברשימה בא

אוטומטית במקומו.י' צידון;

הצעה לסדר. לדעתי, נושא זה חמור מאד, כי אינני רוצה לאפשר לרשימה להחליט

ברגע האחרון להסיר את המועמד שלה כדי להגיע להסכמים עם מועמד אחר תוך כדי "סחר

סוסים" שאני רוצה למנוע אותו. לגבי מקרה של פטירה אני מוכן להתפשר אתך, אדוני

היושב ראש. יחד עם זאת אני טוען שחייב להיות מספר שניים. רשימה שהחליטה להציג

מועמד חייבת ללכת עד הסוף, כך שייבצר ממנה לעשות ברגע האחרון תרגילים שאינם

מוצאים חן בעיני. אני מבדיל בין בחירות לרשויות מקומיות לבין בחירות לראש

ממשלה, מפני שכאן מדובר בפורום העליון שמעבר לו אין פורום אחר.
לסיכום, הצעתי היא כדלקמן
כל גוף שרשאי להציע מועמד יציע מועמע ויקבע את

מספר שניים. מספר שניים יחליף אוטומטית את מספר אחד אם זח האחרון מסיר בעצמו

את מועמדותו, לא אם מסירים את מועמדותו. אינני רוצה שרשימה תהיה רשאית להוריד

את המועמד שלה.

היו"ר א' לין;

אנחנו מסכימים שאי אפשר יהיה להוריד אותו.
י י צידון
אני רק מבקש להדגיש את ההסכמה הזאת. ובכן רשימה תציג שני מועמדים. היה

והמועמד הראשון יורד מטעם כלשהו, פרט לפטירה, מספר שניים לוקח את מקומו

אוטומטית. היה והמועמד נפטר, אני נכנע או מסכים לדחיית מועד הבחירות בשבעה

ימים כדי לאפשר בניית התדמית של מספר שניים, אבל גם אז מספר שניים הוא שיהיה

המועמד המחליף ולא מישהו אחר.
היו"ר אי לי ו
אני מסכים לדבר אחד, והוא שצריך למנוע תמרונים בתוך הרשימה. זו הבעיה

הריאלית היחידה שעומדת על הפרק, למנוע תמרונים. אני מסכים שנקבע שהרשימה לא

תוכל להחליף את המועמד, אבל איננו יכולים לומר שהמועמד אינו יכול לפרוש

מרצונו. אפשר רק לקבוע את התוצאות במקרה שהוא פורש.
חי מירום
אני חושב שהאמירה שלא תהיה אפשרות להוריד מועמד אינה מונעת את התמרונים.

עדיין אפשר, בהסכמתו, לתכנן תרגיל של יציאה מהמירוץ ברגע מסויים. כלומר, למעשה

יש מספר מועמדים. הראשון יודע שהוא רץ עד שבועיים לפני הבחירות ואחר כך הוא

יוצא מהמירוץ כדי להעביר את תומכיו למקום אחר.
יצחק לוי
כדי להעלות את המחיר.
חי מירום
אני חוזר ואומר שהקביעה שאי אפשר ליטול ממועמד את מועמדותו אינה חוסמת

תמרונים, ומכיוון שכך אני נוטה להצטרף להצעתו של חבר-הכנסת לוי שנגביל את

הסעיף רק למקרה פטירה. זה לא אסון כל כך גדול.אני יודע שבקונסטיטוציה האמריקאית לא הכל כתוב. למרות שיודעים שיש מקרים

שיכולים לקרות, אין פירוט בחוקה מה ייעשה אז. ויודעים שאם יהיה צורך בכך, בתי

הנבחרים יכונסו ובית המשפט העליון יפרש את הכתוב. אני חושב שגם אנחנו איננו

צריכים להתייחס כרגע למה שלא מתחייב. מתחייבת התייחסות למקרה פטירה בלבד,

ובענין זה אני מקבל את הצעתך, אדוני היושב ראש, בדבר החלפת המועמד ודחיית

מועד הבחירות בשבעה ימים.
היו"ר א' לין
ואם יהיה מקרה רפואי של התקף לב קשה? תחשוב על מקרה שהוא לא כל כך בלתי

אפשרי, שמועמד העומד בראש מפלגה, הליכוד או המערך, ושכבר עבר את גיל השישים

ואולי את גיל השבעים מקבל התקף לב חודש לפני הבחירות והוא רואה שבריאותו אינה

כפי שהוא חשב. מה תעשה, תגיד למפלגה שאין לה מועמד? בואו נהיה הגיוניים. הרי

זה החריג. כפי שהדברים מתנהלים עכשיו, אני חושב שנצטרך להקדיש עוד ישיבה לנושא

הזה.
חי מירום
במקרה כזה יתחיל תהליך הבחירות מחדש. הרי אם אין הולכים לפתרון של מספר

שניים, למפלגה באמת אין מועמד, וכדי שיהיה לה מועמד, צריך שהתהליך יתחיל מחדש.

היו"ר א' לין;

אתה רוצה לאפשר לה לבחור מועמד אחר ושהבחירות יתקיימו במועדן?
חי מירום
כן, ואנחנו עדיין מוגבלים למקרה שנבצר ממנו כתוצאה מבעיה בריאותית.

היו"ר א' לין;

אבל אז יש בעיה אחרת. אנחנו רוצים לקיים את הבחירות במועד, ואם הארוע קרה

ארבעה ימים לפני כן, ובוחרים מועמד חדש וצריך להציג את מועמדותו, אין מספיק

זמן.
חי מירום
אתה הצעת לתת פרק זמן של שבוע ימים לגבי פטירה. אני מציע שנקבע מרווח זמן

שיספיק גם לענין זה. לפי ההגיון שלך, ממילא יהיה צורך לחזור מיד למספר שניים.

ניתן עוד שבעה ימים, ומספר שניים יתייצב.
יצחק לוי
אני מרגיש שחבל להקדיש ישיבה נוספת לענין הזה ולכן אני רוצה להציע הצעת

סיכום.

אדוני היושב ראש, המקרים שאתה מתייחס אליהם אין להם סוף, כלומר, זה יכול

להיות ארבעה ימים לפני הבחירות, זה יכול להיות יום לפני כן, זה יכול להיות

התקף לב, זה יכול להיות התקף כליות, זו יכולה להיות תאונת דרכים. לכן אנחנו

צריכים לתחום את עצמנו, ואני חושב שהתחום הוא פטירה. פטירה, משמע אדם נעלם מן

העולם, איננו. בכל שאר המקרים האדם נמצא, ואז אפשר יהיה לדון, אפשר יהיה לכנס

את הכנסת, לפנות לבית המשפט, ללכת לבג"ץ. אני מציע לקבל את הסיכום שלך, אדוני

היושב ראש, רק בנושא פטירה.
היו"ר א' לין
אם כן, אומר מה סיכמנו כדי שלא יהיה צורך לחזור על כך. סיכמנו שהרשימה

אינה יכולה להחליף מועמד. במקרה שהמועמד נפטר, הרשימה שהוא עמד בראשה יכולה

להחליף אותו, ומועד הבחירות נדחה בשבעה ימים.

יצחק לוי;

לא, תלוי מתי הוא נפטר. אם הוא נפטר חודשיים לפני הבחירות, אין- צורך

לדחות את המועד.

היו"ר א' לין;

ברור שהכוונה למקרה שהוא נפטר בטווח זמן מסויים לפני הבחירות.

שי אלוני;

עשרים יום לפני הבחירות.
היו"ר א' לין
אני מסכים שנדבר על טווח של שבועיים. נשארה לנו בעיה שלישית: מקרה של

התקף לב.
יצהק לוי
שבץ וכדומה.
היו"ר א' לין
תחשבו על זה. על כך נדון בישיבה הבאה.

אני מודה לכולם. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.05

קוד המקור של הנתונים