ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/04/1991

חוק חובת מכרזים, התשמ"ט-1989 - הצעת חה"כ מ' וירשובסקי; תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון), התשנ"א-1991; תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - הוראות שירות התעסוקה); תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - חיקוקי צרכנות) (תיקון) התשנ"א-1991; תקנות העמותות (אגרות), התשנ"א-1991

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים