ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/03/1991

סיכום כנס החורף 1991-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 243

ועדת החוקה חוק ומשפט

יום שני, ג' בניסן התשנ"א (18 במרץ 1991). שעה 11:00

נכחו; חברי תועדה;

א' לין - היו"ר

מ' וירשובסקי

יצחק לוי

אי רובינשטיין

שי שטרית
מוזמן
ש' גוברמן - משרד המשפטים, משנה ליועץ המשפטי לממשלה

מזכירת הועדה; ד' ואג

יועצת משפטית; ר' מלחי

קצרנית; אי אשמן
סדר היום
סיכום כנס החורף 1991-1990סיכום כנס החורף 1991-1990
היו"ר א' לין
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט. הישיבה שלנו היום נועדה

לס<כום כנס החורף. ה<<ת< רוצה לומר בקצרה מה עשינו בכנס החורף, ואם ירצו חברי

הועדה להע<ר, נשמח לשמוע הערותיהם.

בכנס החורף השלמנו חקיקה של 16 חוקים. מלבד עבודת הרקיקה קיימנו דיונים

בנושאים שונים, שלא אפרט אותם. אציין רק את עבודת הרקיקה של הועדה. 8 מתוך 16

החוקים שהעברנו בכנס זה תחילתם בהצעות חוק של חברי הכנסת. הווה אומר, 50% מהיקף

העבודה של ועדת החוקה חוק ומשפט בכנס החורף, לפחות מבחינה כמותית, היתה חקיקה

שמקורה ביוזמה אישית של חברי הכנסת.

המשכנו לטפל בתחום הפלילי, קיבלנו את החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 9).

העברנו תיקון חשוב שמשלים את הרקיקה שעשינו בכל הנוגע לפרק המגדיר עבירות מין,

בענין מעשה מגונה בכפיה, והצעת חוק פרטית של חבר-הכנסת יצחק לוי בענין עבירות מין

בתוך המשפחה. בעצם הימים האלה השלמנו עוד הצעת חוק פרטית חשובה, שמאפשרת להרחיק

את האלמנט האלים מן המשפחה.

טיפלנו לא מעט גם בעולם העסקים, בעיקר בעיצוב נורמות חדשות בעולם העסקים.

קיבלנו תיקון מקיף ביותר לפקודת החברות, תיקון מס' 4. אמרו לי שזה התיקון החשוב

ביותר שנעשה עד היום. החוק הזה מגדיר את האחריות של נושאי משרה בכירים בחברה, את

חובת הזהירות שלהם כלפי החברה ואת חובת הנאמנות שלהם. העברנו גם הצעת חוק פרטית

של יושב ראש הועדה שקובעת ענישה למנהלים שיוזמים שקרים ומפיצים שקרים על חברתם,

או שבמכוון לא מזרימים מידע חיוני בתוך הארגון. העברנו את חוק המקרקעין (החלפת

ספק גז בבית משותף) שמגדיר את זכויות הדיירים ברכוש המשותף במה שנוגע לצנרת הגז

ומאפשר החלפת ספק גז.

נושא מרכזי שלישי בעבודה שלנו היה שיפור השלטון בישראל והשמירה על האופי

הדמוקרטי של המדינה. בתחום זה העבירה הועדה חוק, שאפשר לומר שאין לו תקדים בכנסת
- חוק יסוד
הכנסת (תיקון מס' 12). החוק הזה עוסק בענין פרישת חברי כנסת מסיעתם,

הוא מסדיר את ענין ההסכמים הקואליציונים. הייתי אומר שהחוק הזה הוא גם מעין

קודיפיקציה של החלטות שבית המשפט הגבוה לצדק כבר נתן בנושא זה, אבל הוא עוד

מרחיב.

העברנו לקריאה ראשונה הצעת חוק להעלאת אחוז החסימה בבחירות לכנסת. העברנו
לקריאה ראשונה את חוק יסוד
משק המדינה, שעוסק בענין הקצבות לגופי חוץ - כספים

ייחודיים. השקענו עבודה רבה בנושא בחירה ישירה של ראש הממשלה, ואנחנו מתקרבים

לסיום הדיונים בועדה גם בנושא הזה.

טיפלנו בנושא שיפור וייעול מערכת בתי המשפט וההוצאה לפועל. בחוק הדיינים

הרחבנו סמכותו של דן יחיד, על פי הצעתו של חבר-הכנסת יצחק לוי.

חבר-הכנסת וירשובסקי, אני מציע שבקשר להצעה שלך לביטול הצנזורה ונבדוק מתי

פוקע תוקף החוק הקיים, אם אין מקום להגיש הצעת חוק פרטית.
מי וירשובסקי
בעוד מספר חודשים.
היו"ר א' לין
מאחר שאתה טיפלת בנישא, אני מבקש שתבדוק ותציע מה צריכה הועדה לעשות.

אני שמה לציין שהכנסת תדון היום בהצעת חוק בעלי תפקידים שיפוטיים (סייג

למינוי). החוק הזה אוסר למנות לתפקיד שיפוטי אדם שעבר עבירה פלילית. ההסתייגות של

חבר-הכנסת וירשובסקי, לקבוע מגבלת זמן 15 שנים, מומלצת על ידי הועדה ונשתדל

להעביר אורגה בכנסת.

במה שנוגע לזכויות יסוד של האזרח עסקנו בחוק שירות המדינה (מינויים) וביטלנו

את הצורך בהגשת הצהרות רכוש מיותרות וגם את הויתורים הטוטאלים על שמירת סודיות

רפואית שעליהם מרותימים את כל העובדים בשירות המדינה.

העברנו את חוק הבחירות לכנסת (תיקון מסי 21), שסוף כל סוף לאחר שנים רבות

מעניק זכות בחירה לעובדים בשירות המדינה שנמצאים בחוץ לארץ ביום הבחירות.

עשינו פריצת דרך חשובה מאד בתחום ההשכלה הגבוהה בישראל, כדי לאפשר למאות רבות

של צעירות וצעירים ללמוד מקצוע על פי בחירתם.
העברנו את חוק יסוד
הממשלה (תיקון מס' 5), על פי הצעתו של חבר-הכנסת בני

בגין, שמדבר בועדת שרים לעניני בטחון וייעוץ לממשלה בעניני בטחון לאומי.

דנו גם בנושאים אחרים, אבל אלה היו הנושאים המרכזיים בדיונים שלנו בכנס

החורף, ואני חושב שכולנו יכולים להיות שבעי רצון ממה שעשינו בכנס זה. לא ריבוי

סיטוני של חקיקה, אלא עבודה מאד סלקטיבית והתמודדות עם נושאים מרכזיים ורגישים.

אני רוצה לנצל הזדמנות זו כדי להודות קודם כל לגבי רחל מלחי, שלדעתי היא עושה

עבודה מקצועית מצויינת. אני רוצה גם לשבח אותה על מידת הסבלנות העצומה שהיא צריכה

לפעמים לסגל לעצמה כדי להשתלב בעבודת הועדה. אני יודע שזה לא קל, אני יודע שזה

דורש סבלנות עצומה, בלי הפרזה. היא עומדת במבחנים האלה, ולדעתי היא עושה עבודה

מקצועית יוצאת מן הכלל. ועל כך מגיעה לה תודה.

אני רוצה להודות למזכירת הועדה גבי דורית ואג, שכולם אומרים שהיא נמרצת, ואני

מוכן להוסיף - - -
ר' מלחי
וגם היא צריכה הרבת סבלנות, לפחות כלפי היועצת המשפטית.
היו"ר אי לין
נוסף לכך שהיא המזכירה הנמרצת של ועדת החוקה חוק ומשפט, היא עושה עבודה בהיקף

רב מאד, ביעילות גבוהה, בדיוק רב.

מי וירשובסקי;

ובחן רב.
היו"ר אי לין
אני רוצה להודות לגבי ענת לוי על עבודתה המסורה, על תפוקת עבודה גבוהה מאד.

ענת מעניקה לכולנו הרבה מאד שלווה בשקט ובחריצות שלה.

אני מרגיש שיש לנו כאן צוות מצוין, שבלעדיו לא היינו יכולים לעשות את העבודה.אני רוצה להודות למר שלמה גוברמן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, שמלווה את

עבודת הועדה <ותר מכל נציג אהר ממשרד המשפטים. אם היחסים שלנו עם משרד המשפטים

הם כל כד טובים, הרי זה במידה רבה מאד הודות למר שלמה גוברמו, שידיעותיו בתחום

ההוק והמשפט מדריכות אותנו תמיד.

אלה הערותי על מה שעשתה הועאדה בכנס ההורף. אני מוכרה עוד לספר שלפני שלושה

שבועות ישבתי עם היועצת המשפטית של הועדה ועם מזכירת הועדה, אמרנו לעצמנו שניקה

את כל ההוקים שבהם כבר השקענו הרבה עבודה בכנס הזה וננסה לסיים את חקיקתם. רשמנו
לנו שישה חוקים
הוק המקרקעין (תיקון מסי 13). חוק לתיקון פקודת החברות (מס' 4),

חוק לשכת עורכי הדין (הוראת שעה), חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה), הוק

למניעת אלימות במשפחה וחוק בעלי תפקידים שיפוטיים (סייג למינוי), ואמרנו שאת כל

זה נשלים. אני יכול לציין במידה רבה של סיפוק שאת כל זה אנחנו אכן משלימים.

מתחילת כהונתה של הכנסת השתים-עשרה העברנו 53 חוקים, מתוכם 23 הצעות חוק

פרטיות - 43%. בכנס זה הגיע שעור הצעות ההוק הפרטיות ל-50%.

מ' וירשובסקי;

אני החבר הותיק בועדת ההוקה הוק ומשפט, ובתור שכזה אני יכול להגיד שמה שעשתה

הועדה בכנס החורף זה ממש מדהים. אילו זה היה נעשה בקדנציה שלמה, גם אז היה זה

הרבה. אני חושב שנעשתה כמות אדירה של עבודה, עבודה טובה. הועדה, ובעיקר היושב

ראש שלה, ראויים לברכה.

זו ועדה שהניחה נדבכים חשובים בכל התחומים. לא רק כמות אלא גם איכות. הדיונים

נושאים פרי והחוק שיוצא מתחת ידי הועדה הוא יותר טוב מהחוק שהיה.

כחבר בועדת החוקה הוק ומשפט זה 14 שנים אני יכול להגיד בבטחון מוחלט,

שבהנהגתך, אדוני היושב ראש, הועדה עשתה עבודה בלתי רגילה. אתה ברכת את הצוות. אני

מכיר את הצוות מזה שנים רבות, וכולם באמת ראויים לשבח ולתודה על עזרתם להצלחת

הועדה.

אני רוצה לציין גם את האוירה בועדה, בין חברי הועדה ובדיונים, היא אוירה

שמאפשרת עבודה. לא בכל ועדות הכנסת יש אוירה כזאת. הדיונים כאן מתנהלים בשלווה

ובנחת, תוך כבוד הדדי. והתוצאה היא בהתאם לכך.

אחרי שחלקתי כל כך הרבה מחמאות ושבהים, והתכוונתי לכל הדברים שאמרתי, לא

אמרתי אותם כמצוות אנשים מלומדה, אני רוצה גם לבקש בקשה. אני מבקש במסגרת תוכנית

העבודה לכנס הקיץ ואולי גם לכנס שאחריו לשלב גם את נושא הפיקוח על עסקי ביטוח.

בענין המדיניות הכלכלית והפרמיות עוסקת ועדת הכספים. אבל הוק הפיקוח על עסקי

הביטוה, שנותן בידי הממשלה כלים טובים לפיקוה על הברות הביטוה, יותר משיש למפקה

על הבנקים, לדעתי החוק הזה מופעל לא טוב, לרעת האזרחים, שיש להם בעיות יום יום

וקשה להם להתמודד עם חברות הביטוח. אני חושב שהועדה הזאת, שבה נוצר ההוק לפני

כעשר שנים, מצווה להשגיח על ביצוע ההוק והפעלתו, כפי שאנהנו משגיחים בתחומים

איורים. אני מבקש שהנושא ישולב בתוכנית העבודה של הועדה.

אני מציע שלקראת פתיחת כנס הקיץ נעבור על רשימת ההוקים שעדיין מונחים על

שולחן הועדה, ואולי אפשר יהיה לקדם כמה נושאים, שבגלל זה שקודמו הנושאים שהזכיר

היושב ראש, וטוב שקודמו, אלה עדיין מחכים בתור, אני מקווה שגם נושאים אלה יזכו

באותו טיפול נמרץ ונכון.

כה לחי לכל חברי הועדה. זו ועדה טובה, רצינית, עובדת ויוצרת. וזה דבר לא כל

כך נפוץ במקומותינו.היו"ר א' לין;

קיבלתי פתק מחבר-הכנסת שמעון שטרית. הוא מבקש להגיש הסתייגות לתיקון מס' 4

לפקודת החברות. הצעת החוק תבוא מחר לדיון במליאת הכנסת. לאיזה סעיף אווה מבקש

לרשום הסתייגות?

שי שטרית;

בהנחה שהסעיפים שאני דיברתי עליהם תוקנו כפי שסוכם, אין לי צורך בהסתייגות

מהותית.
היו"ר א' לין
תרשום הסתייגות, בתיאום עם היועצת המשפטית לועדה, ותוכל להביע את דעתך על

ההוק.

אושרה הסתייגות לחבר-הכנסת שמעון שטרית לחוק לתיקון פקודת החברות (מס' 4).
שי שטרית
אני רוצה לברך את היושב ראש ואת חברי הועדה על העבודה הגדולה שנעשתה. אני לא

יכול להגיד את זה בלושו ואה לתקופות קודמות, אבל יש גם סטנדרדים מוחלטים ואני חושב

שהועדה עמדה בהם מבחינת ההיקף העבודה שלה למעשה בכל התחומים: המשפט הציבורי,

המשפט הפרטי, המשפט הפלילי, גם בשיפור עבודת בתי המשפט.

אנחנו יכולים להיות שבעי רצון גם בתחום של הצעות חוק פרטיות של דוברי הכנסת.

בעניו זה יש איזון סביר בין היוזמה של חברי הכנסת ובין התגובה שלנו על ההצעות

שמגישה הממשלה.

אני תומך בהצעה של חבר-הכנסת וירשובסקי, שננסה לבדוק לא רק מה נעשה, ונעשה

הרבה, אלא גם אילו דברים לא הצלחנו לסיים. טוב יהיה אם מזכירות הועדה תכין לנו

רשימה של הנושאים שבמאגר כדי שנוכל לראות תמונה שלמה. אנינני אומר זאת דווקא בקשר

לדברים שאני מעוניו בהם באופו ספציפי. מובו מאליו שיש דברים שאני מעוניו בהם

במיוחד והייתי רוצה מאד שיקודמו בזריזות יותר גדולה. מובו של יושב ראש הועדה יש

שיקול דעת, כפי שמקובל בכנסת, לקבוע סדרי עדיפויות לדיוני הועדה, אבל כדאי שנראה

את התמונה כולה.

יש לנו קושי כשדובר כנסת מציע הצעה בנושא גדול מאד, שגם הממשלה עוסקת בו, ויש

ניסיון לתיאום, בכל אופו ההמתנה שלנו לממשלה צריכה להיות קצובה בזמן. גם בעבר

התחשבנו בממשלה, אבל לא יתר על המידה. אני מתכוון, למשל, לנושא שיקום או הבראת

תאגידים. הגשתי הצעת חוק, היא נדונה בועדה, התקדמנו בדיונים, הכינותי חומר נוסף

על סמך הדיונים בועדה. אני מבין שבועדת השרים לעניני חקיקה עדיין מתלבטים בכל

מיני סוגיות. השאלה העקרונית, עד כמה צריך להמתין לממשלה בנושא מסיום, מתעוררת גם

בהקשר זה. נדמה לי שעברה וזקופה די ארוכה מאז נידון החוק הזה בועדה, ואולי כדי

לעורר אותו. מתגובות שקיבלתי גם מהמיגזר העזקי וגם מהמיגזר הממשלתי הבינותי

שכאשר אנחנו טיפלנו בנושא - הם הזדרזו; כאשר אנחנו לא טיפלנו - הם לא נתנו לזה

עדיפות גבוהה.

אני הושב שבסך הכל אנחנו יכולים להיות מרוצים מעבודת הועדה הזאת. אמנם כאשר

נידונו כאן חוקים פוליטיים התחממה האוירה גם כאו והתקרבה למתרחש בועדות אחרות

כשיש אינטרס פוליטי. בועדת כספים אנחנו חווים עכשיו חוויות קשות מאד. אני חושב

שועדת החוקה חוק ומשפט מצטיינת באוירה ענינית ומקצועית. אני לא רוצה שייראה

כאילו איו בינינו מחלוקות. יש מחלוקות בינינו, אבל אני מקווה שנוכל להמשיך גם

בתוך מחלוקות לשמור על אוירה טובה וחיובית ולהמשיך לקדם את עבודת החקיקה של הכנסת

בתחומים שאנחנו מופקדים עליהם. אני חושב שבסך הכל אנחנו יכולים להסתכל אחורה

בסיפוק ולהסתכל קדימה בתקוה.
יצחק לוי
אני מצטרף לשבחים שהעתיר היושב ראש על כל השותפים שלנו לעבודה כאן. אני רוצה

להוסיף שבח ליושב ראש עצמו. אני חושב שהיושב ראש חבר-הכנסת אוריאל לין מנהל את

עבודת הועדה בצורה יוצאת מן הכלל, בצורה ענינית, יעילה מאד, ומתוך הרגשה של

שותפות עם הדוברים. כך אני מרגיש, אני מרגיש עצמי שותף למה שנעשה בועדה ואני חושב

שגם חברים אחרים מרגישים כד, וזה בוודאי נובע מהאוירה בועדה ומהיכולת של היושב

ראש לנהל את הועדה הזאת.

אני רוצה לציין כמה נושאים בהם אני מבקש למקד את תשומת לבנו. הנושא הראשון -

בתי הדין הדתיים. אני חושב שאנחנו לא עוסקים די בנושא הזה לעומת תדומת הלב שאנחנו

מקדישים לבתי המשפט. אני מתכוון לדיונים כלליים, לאו דווקא לחוקים. מה שקורה

בבתי המשפט מענין מאד את הועדה הזאת, הועדה ישבה מספר פעמים עם שר המשפטים, עם

פרקליטת המדינה, עם מנהל בתי המשפט, כדי לדון בנושאים כלליים.
היו"ר א' לין
אין לזה ערך. רק לחוקים יש ערך. גם לדיונים על בתי המשפט אין ערך.
יצחק לוי
יש לזה ערך לפחות מבחינת התדמית, וגם זה דבר חשוב. נוכחתי שכאשר מזכירים את

בתי הדין הדתיים יש יחס של זלזול מסיים או יחס של יאוש מסוים מן המערכת. זה לא

מצודק. צריך לעשות לשינוי המצב. יהיה זה חשוב אם הועדה תקדיש דיון או שנים

למערכת, קודם כל כדי להכיר את המערכת ולמקד תשומת הלב בנושאים מסוימים. למשל,

אנחנו נתקלים בהרבה תלונות על כך שבבתי דין רבניים מנהלים דיונים במעמד צד אחד,

או תלונות על סדרי דין, על עיכובים. אפשר לנהל דיון פתוח עם אנשי בתי הדין

הדתיים, אולי גם עם נציגות של הדיינים, כדי לקרב את המערכת הזאת אלינו, אל הועדה,

אל הכנסת.

אני שבע רצון מעבודת הועדה בנושא שאני משקיע בו לא מעט -המשפחה והילד, בעיקר

הגנה על המשפחה ועל הילד. אני תושב שהועדה עשתה עבודה יוצאת מן הכלל בחקיקה

מתחילת מושב הכנסת ועד היום, צעדנו כמר! צעדים קדימה. אני שמח מאד שיש רצון לקדם

את הנושא הזה.

הנושא השלישי - שינוי בשיטת המימשל. הדיונים בתיקון לחוק יסוד: הממשלה היא

מאלפים, יוצאים מן הכלל. אני למדתי מתם הרבה מאד, המון. אבל אני מקווה שבסופו של

דבר לא יתברר שיגענו לריק. הקדשנו לנושא המון זמן. אני מבקש מהיושב ראש לשים לב

להצעה להעלות את אחוז החסימה, כי אני חושב שזה אולי וחיבר המעשי ביותר בכל מערכת

החוקים האלה. אני עדיין מקווה שיעבור תתיקון לחוק יסוד: הממשלה, אבל אם לא שיעבור

לפחות החוק להגדלת אחוז החסימה, שיכול להביא שינוי, אולי לא שינוי מהותי אבל יביא

שינוי מסוים בהרגלים פוליטיים.

הערה אחרונה. לנו אין מנוס, כך אני מרגיש, בהצעות חוק פרטיות של חברי הכנסת

אין מנוס מלהתייחס לדברים באופן חלקי, גם מכיוון שאין לנו כלים לטפל בנושאים

באופן מקיף וגם מכיוון שאם אנחנו נגיש הצעות חוק מאד רחבות ומקיפות, הממשלה לא

תיתן להן לעבור. הדברים החלקיים האלה בירוד לפעמים יוצרים תיקונים רבים שאותם אפשר

להשיג מייד. כך גם בנושא בתי הדין הדתיים. ראוי היה שהמשרד לעניני דתות יושיב

צוות לבחון את החוקים בתחום הזה ויציע שינויים רבים בחוקים הנוגעים לבתי הדין

הדתיים. אבל לצערי הרב, הדבר לא נעשה. לכן אין מנוס מלתקן את הדברים טיפין טיפין.
היו"ר א' לין
נזמין את השר לעניני דתות לדיון מיוחד בנושא הזה.
א' רובינשטיין
אני מצטרף לדברים שאמרו קודמי, כולל הדברים שאמר חבר-הכנסת יצחק לוי על יושב

ראש הועדה, וכו לתודה לסגל של הועדה. אני הושב שהועדה הזאת היא יוצאת דופן בכנסת

באוירה השוררת בה, והיא גם תחליף להוסר פעולה של הממשלה.

אני שמח מאד על השעור הגבוה של הצעות חוק של דוברי הכנסת, אבל אני רוצה לומר

לכם שזה לא דבר טבעי ומקובל במשטר פרלמנטרי. השעור הממוצע בפרלמנטים באירופה הוא

5%, ולא רק שהשעור הוא נמוך אלא שהחוקים האלה הם בדרך כלל שוליים, מכיוון שחוק

הכרוך בהגדלת הוצאות המדינה או הקטנת הכנסות אי אפשר בגלל להגיש בלי הסכמת האוצר.

בצרפת זה חלק מחוקת הרפובליקה. באנגליה שאין בה הוקה זה ענין של תקנות ונוהג.

בארץ ההקיקה הפרטית היא חשובה, ברובה היא גם טובה, והיא באה למלא את החסרון של

הממשלה כגורם המניע את הפרלמנט.

אנחנו עסקנו בהרבה נושאים, אבל אני רוצה לומר שיש גם כמה נושאים שבהם לא

עסקנו. אני רוצה לציין שלושה מהם, ולהזור לרביעי שהתחלנו לעסוק בו.

יש לנו בעיה רצינית מאד בארץ גם בנושא הגנת הדייר וגם בנושא בתים משותפים.

רכוש המדינה יורד לטימיון. בלי שים לב לבעיות הסוציאליות הקשות, רכוש המדינה יורד

לטימיון בגלל רקיקה מיושנת, לא מתאימה, שמעודדת עזובה בכל המישורים. בענין זה

הממשלה או שהיא משותקת או שאינה מעזה לפעול. אני מציע שנשקול אפשרות שקבוצה של

הברים בועדה ביחד ניזום הצעות חוק בנושא חשוב זה.
מ' וירשובסקי
אבל אז צריך להציע פתרון כולל.
א' רובינשטיין
לא תיקונים קטנים. להוק הגנת הדייר אין פתרון כולל, משום שהעיוותים שנוצרו

מהייבים עיוותים גם בהמשך. אבל אפשר לפחות לתקן שחלק מהתופעות הקשות, שגורמות

לעזובה קשה וגורמות עוול חברתי, אם הממשלה לא תגיש הצעת חוק. אלה שני נושאים

שנופלים בתחום הועדה, ושבהם הממשלה פשוט משותקת או שאינה רוצה לפעול.

שי שטרית;

הנושא קשור בסוגיות פוליטיות, וועדת החוקה חוק ומשפט היא אולי האחרונה שיכולה

לעשות ריפורמה בנושא זה.

א' רובינשטיין;

בנושא הגנת הדייר יש כמובן חילוקי דעות פוליטיים ואלקטורליים. בנושא הבתים

המשותפים, לדעתי, אין בעיות כאלה. נוצר מצב שאין בעל-בית לבית, ולכן יש עזובה.

נושא נוסף הוא הנושא שבימים אלה מזעזע את אנגליה כולה - הגנת נאשמים במשפט

פלילי. הנושא מסעיר מדינות רבות ובעיקר את אנגליה. מפלגה איות וחברי פרלמנט מכל

המפלגות דורשים פיטוריו או התפטרותו של זקן השופטים.

אני שייך לאסכולה המצדדת במלהמת הורמה בעולם הפשע והאלימות, ודווקא משוך כך

אני מאד מאד מודאג ממה שקורה בארץ. אותם פגמים שציינו משפטנים ושופטים בהליכים

שהיו באנגליה, בגילפורד ובברמינגהם, הם הפגמים שמתגלים בארץ. אותם פגמים, אותה

הסתמכות על הודאות שנסחטות מן הנאשמים, ללא סיוע, אותו חוסר רצון של בתי המשפט

להאמין שפיברקו ראיות נגד נאשמים. אני חושב שאנהנו מכרחים לדון בנושא. מאחר

שהיושב ראש הבטיה לי שהועדה תעסוק בענין סעיף 10א לפקודת הראיות, לפי הצעה של

מספר חברי כנסת, אני חושב שבאותה הזדמנות כדאי גם להרהיב את הנושא.אחד מהשופטים לשעבר, שכתב בענין זה מכתב ל"טיימס", ציין שהבעיה היא לא רק

הגנה על נאשמיס, דהיינו על חפים מפשע, אלא הבאת העבריינים לדין. הוא אומד, מי

שמקדש מלחמה על הפשע חייב לשנות לחלוטין את דיני הראיות באנגליה. לפי עניות דעתי,

המצב בארץ הוא חמור יותר מאשר באנגליה, הרבה יותר המור.

נושא שהתחלנו לטפל בו והוא מחייב בדחיפות השלמת הטיפול, שוחחתי כבר בענין זה

עם היושב ראש, הוא נושא ההקצבות היחודיות.
היו"ר א' לין
אנחנו מטפלים בזה. השקענו הרבה עבודה.
א' רובינשטיין
אני מצטרף לדברים שאמר חבר-הכנסת יצהק לוי בעניו שינוי שיטת המימשל. זה יהיה

ממש דאבון לב אם העבודה העצומה שהושקעה כאן לא תסתיים במעשה חקיקה.

ש' שטרית; אדוני היושב ראש, מדי פעם הבר זה או אחר העלה הצעה לסדר היום של

הועדה, בהלק מהמקרים נענו, בחלק מהמקרים לא נענו. אולי אפשר לשמוע מה המדיניות

הכללית, מה ד1שיקולים.
היו"ר א' לין
אנחנו מקפידים מאד, מזכירת הועדה ואני, על חלוקה שווה ככל האפשר של הזמן אותו

מקצה הועדה ליוזמות של חברי כנסת. יכול הובר כנסת להציע תיקון מקיף, כפי שאתה

הצעת, בדומה לפרק 11 בארצות הברית, שיתכו שהוא עצמו מחייב דיון במשך כנס שלם.

תיקון מס' 4 לפקודת החברות, למשל, שלא נראה מראש כמי יודע מה, דרש מהועדה הזאת

עשר ישיבות תמימות, וזה לארור שהוכן על ידי ועדת מומהים במשרד המשפטים. יש הצעות

של הברי הועדה לסדר היום, שאם אנחנו מסתכלים על הרלוונטיות שלהן, בהתחלה חבר

הכנסת מביא אותו כדי שיהיה לדבר ביטוי בתקשורת, זה ברור, זה חלק מהעבודה

הפרלמנטרית, ויש הצעות שחבר ועדה מעלה כדי שאכו ייערך דיון.

אם נבחן את חלוקת הזמן, אני חושב שכל חברי הכנסת יווכהו שהזמו שאנהנו מקצים -

ומאיור שאתה, חבר-הכנסת שטרית, העלית את השאלה, כולל הזמו שהוקדש בישיבות הועדה

ליוזמות שלך - מהולק שווה בשווה.

שי שטרית;

עניו ההצעות לסדר היום מובו לי.
היו"ר א' לין
ההצעות לסדר היום שאחת העלית מרביתו נדונו בועדה, יש כמה נושאים שאולי כבר

שכיות. למשל, בענין הבנקאים, בעניו הצנזורה ובעני נים אחרים. על כל פנים, אנחנו

מקפידים מאד על חלוקת הזמן.

אפשר אולי ללכת לפי עקרון אחר. למשל, יש הצעות חוק פרטיות של חבר-הכנסת לוי

שדורשות מהועדה פחות מישיבה איות, רבע מהזמן של ישיבה אחת. זה יתרון. חבר כנסת

שמגיש הצעת חוק פרטיות צריך תמיד לראות לעיניו מה הזמן שיידרש להכנת החקיקה. יש

לנו רק שלוש ישיבות בשבוע. כשניסיתי לקיים ישיבות נוספות ביום חמישי, אף אחד לא

בא. אם אקבע ישיבות בשעות אחר וזצהרים, כמו שעושה יושבת ראש ועדת הכלכלה, אף אחד

לא יבוא. גם כך העומס עלינו הוא גדול מאד. יש לנו שלוש ישיבות מלאות בשבוע,

משתדלים לחלק את הזמן נכון ככל האפשר. שני חברי כנסת פנו אלי בשאלה, הכנסתי אותם

לחדרי והראיתי להם כמה זמו הוקדש לנושאים שלהם. הם נוכחו שטעו בהתרשמות שלהם.

אני אומר שחבר כנסת צריך לחשוב מה ההיקף של הצעת חוק פרטית שהוא מגיש ומה הזמו

הדרוש לה.
ש' שטרית
אדוני היושב ראש, אתה מודה שכאשר הממשלה מגישה הצעת חוק והיא דורשת עשר או

עשרים ישיבות, מקדישים לה את הזמן. עובדה שלתיקון מס' 4 לפקודת ההברות הקדשנו עשר

ישיבות. האם יגרע חלקו של חבר הכנסת מחלקה של הממשלה?

היו"ר א' לין;

כן. אנהנו מוכרהים להתהשב לא רק בעובדה שהצעת החוק היא של הממשלה. אנחנו

צריכים להתיישב במידת העבודה והאנרגיה שהשקיעה המערכת השלטונית בישראל בהכנת הצעת

ההוק. להצעת חוק ממשלתית קדמה עבודה של ועדת מומחים במשך שלוש או ארבע שנים,

בתוכה שופטים של בית המשפט העליון, לאהר מכן מכינים תזכיר הצעת חוק, מפיצים אותו

לעיון כל משרדי הממשלה, האוניברסיטאות וכו' במשך 21 יום, לאיור מכן ההצעה מובאת

לאישור הממשלה ומועברת לועדת השרים לעניני יוקיקה. אני לא אומר שהצעת חוק כזאת היא

בהכרח טובה יותר מהצעת חוק פרטית של חבר כנסת, אבל הושקע בה הרבה יותר זמן מאשר

בהצעת חוק פרטית.

היחס בין הצעות חוק פרטיות לבין הצעות חוק ממשלתיות שעוברות בועדה עוד לא היה

לו תקדים באף אחת מהועדות ולא בכנסת ישראל. עעוד לא קרה שהצעות החוק הפרטיות

הגיעו לשעור של 50% מהצעות החוק שהעבירה ועדה. אילו לא היינו מקדישים את הזמן

שהקדשנו להצעות חוק של הממשלה היינו מגינים ליחס שבין 80% הצעות חוק פרטיות לבין

20% הצעות חוק ממשלתיות. לפי דעתי, זה כבר מופרז מאד.

שי שטרית;

כדאי שתבדוק אם מה שאמרת מתיישב עם תקנון הכנסת. אני לא מעלה טענה, אני רוצה

שהועדה הזאת תתנהל ברוח טובה. רציתי רק שתדע שהשיקול שהצגת, שלכאורה הוא הגיוני,

לא מתיישב עם תקנון הכנסת.

היו"ר א' לין;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 00;12}

קוד המקור של הנתונים