ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/12/1990

חוק העונשין (תיקון מס' 36), התשנ"א-1990; חוק הרשויות המקומיות (איסור פתיחת עסקים וסגירתם בימי מנוחה), התשמ"ח-1988 -הצבעה בלבד

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים