ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/11/1990

צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"א-1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 194

מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט

מיום ד', י"א בכסלו התשנ"א - 28.11.90. שעה 10.30

נכחו: חברי הוועדה; א' לין - היו"ר

די ליבאי

א' רובינשטיין
מוזמנים
ב' רובין - משרד המשפטים

הניכי הקורס לפיקוד ומטה של משטרת ישראל
י ועצת משפטית
ר' מלחי
מזכירת הוועדה
די ואג
קצרנית
ח' בנקין
סדר-היום
צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"א-1990.צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"א-1990

היו"ר א' לין;

אני פותח את הישיבה.

הנושא העומד על סדר היום הוא: צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשנ"א-

1990. אני רואה שנציג משרד התהבורה לא הגיע משום מה.

יש כאן שורה של עבירות על פי תקנות התעבורה שמבקשים שהן תהיינה עבירות

קנס, וכפי שאתם יודעים, עבירות קנס מתפצלות לשניים: ברירת קנס וברירת משפט.

מישהו מבין חניכי פו"ם יודע מה ההבדל בין ברירת משפט לבין ברירת קנס?
סנ"צ הי דראש
ברירת קנס זה כאשר נותנים לאדם את האפשרות לשלם את הקנס, ואם הוא לא

משלם, הוא הולך לבית משפט. בברירת משפט המצב הוא הפוך. הוא הולך למשפט, ואם

הוא לא רוצה ללכת למשפט, הוא משלם את הקנס למעשה.
הי ו"ר א' לין
בדיוק כך. מה שאמרת עכשיו במשפט קצר משפטנים אומרים לפעמים באריכות

ובצורה לא מספיק ברורה. בברירת משפט אנחנו אומרים שהקנס המוטל על האדם הוא

סופי כאילו בית המשפט קבע אותו וגובים אותו ממנו כמו כל קנס אהר שבית המשפט

קבע שהוא צריך לשלם, אבל יש לו ברירה להודיע שהוא רוצה להישפט. בברירת קנס

מטילים עליו קנס, והוא יכול לשלם אותו. לא שילם את הקנס, המדינה חייבת להביא

אותו למשפט. ברירת משפט היא הליך יותר מקוצר ויותר יעיל, ולכן יש היום נטיה

לעבור לברירות משפט, אבל לכל ההליכים האלה אין ערך אם אין אכיפה מתאימה.

יש לפנינו תיקונים שאנחנו צריכים לקבל לגביהם הסברים מקצועיים. למשל,

תיקון 1 בא לקבוע עבירת קנס לגבי נהג חדש שאינו מצמיד תווית בחלון האחורי.
די ליבאי
ו

כאן אני מצביע נגד. לכל השאר אני מסכים.
היו"ר אי לין
אתה יודע מה יהיה גובה הקנסות?
ד' ליבאי
לא, אבל אני מבין את המגמה.
הי ו"ר אי לין
מר רובין, האם אנחנו רק מכריזים על העבירות האלה כעבירות קנס?
בי רובין
לא. האותיות המופיעות כאן מצד שמאל מבטאות את גובה הקנסות.היו"ר אי לי ן;

לא אאשר יותר בוועדה זו קנסות המובאים בצורת אותיות. כבר אמרתי למשרד

הפנים ולמשרדים האחרים שאני רוצה שיכתבו את סכומי הקנסות. ישבו כאן גם נציגים

של משרד המשפטים, ואני אמרתי שאני רוצה תקנות ברורות. אינני אוהב את הקודים

האלה, כי גם כשכבר מישהו מעיין בתקנות כאלה הוא אינו יודע מה נמצא בהן.
ב' רובין
יהיה צורך לשנות את כל השיטה.
היו"ר א' לין
כן. אנחנו רוצים שיהיה כתוב בצו באיזו עבירה מדובר ומה סכום הקנס. רק

עכשיו שמתי לב שכותבים כאן קודים ולא נוקבים בסכומים. צו כזה אנחנו לא נאשר,

כפי שלא אישרנו צווים כאלה של משרדים אחרים. כבר היו לנו שני מקרים בהם ביקשנו

לשנות את הגישה. לכן אינני רואה טעם שנמשיך בדיון בנושא זה.

בי רובין;

אם נשנה את השיטה, הרי בכל פעם שנעדכן את הקנסות יהיה צורך ללכת לכל אורך

התקנות, כי לצידה של כל תקנה יש קנס. עכשיו אנחנו מעדכנים במקום אחד, וזה

מתעדכן לפי כל הקודים.
היו"ר א' לין
כשאתם עושים שינויים, תכתבו את סכומי הקנסות בגוף התקנות. כשאתם עושים

עדכון אוטומטי לכל, לא איכפת לי איך אתם עושים זאת. אני מבקש ממר רובין להודיע

על כך גם למשרד התחבורה, שנציגו לא הופיע כאן היום, ולא ברור למה.

אני מודה לכם. ישיבה זו נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10.45

קוד המקור של הנתונים