ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 01/08/1990

חוק העונשין (תיקון מס' 33), התש"ן-1990 (החלק שנותר); חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון מס' 8), התש"ן-1989; חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון - תקופת צינון) - הצעת חה"כ י' שמאי חוק יסוד: נשיא המדינה (תיקון - סייג למועמדות) - הצעת חה"כ ר' ריבלין

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים