ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/07/1990

הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 33), התש"ן-1990; הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 34), התש"ן-1990(מאת חבר-הכנסת יצחק לוי)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים