ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/06/1990

דיון במסקנות הוועדה בנושא: "עמדת התביעה ופסיקות בתי המשפט בקשר לעבירות של התעללות בילדים" (הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יצחק לוי); הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה, התש"ן-1990

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים