ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 26/03/1990

חוק יחסי ממון בין בני זוג (תיקון מס' 2), התש"ן-1990 -הצעת חה"כ י' צבן; חוק יסוד: הממשלה (תיקון ), הצעת חה"כ ד' ליבאי וד' מגן; חוק יסוד: הממשלה (תיקון), הצעת חה"כ א' לין; חוק יסוד: הממשלה, הצעת חה"כ י' צידון; חוק יסוד: הרשות המבצעת, הצעת חה"כ א' רובינשטיין; חוק לטיפול מזורז בגבית חובות (הוראת שעה), התש"ן-1989 - הצעת חה"כ י' פרח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים