ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/01/1990

הצעה לסדר היום; הצעות לסדר היום; חוק אכיפת פסקי חוץ (תיקון מס' 3), התשמ"ט-1989; חוק בחירות מוקדמות. (תעמולה ומימון), התשמ"ט-1989 - הצעת חה"כ ח' פורת; חוק מימי חופין (תיקון), התשמ"ט-1989

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים