ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 01/01/1990

ביקור חברי הוועדה אצל נשיא המדינה ודיון בנושא החנינה - לא נרשם פרוטוקול

פרוטוקול

 
שם ועדה ______

מס' כנסת 12

מס' פרוטוקול 92

פרוטוקול

ו

לא קיים

קוד המקור של הנתונים