ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/12/1991

היערכות צה"ל נוכח הגידול במחזורי הגיוס, 41

פרוטוקול

 
on' כנ0ת 12

פרוטוקול 303

פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים