ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/07/1991

מתקן כליאה קציעות (41)

פרוטוקול

 
ועדה ביקורת המדינה

מס' כנ0ת 12

פרוטוקול 263פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים