ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/04/1991

היערכות להתגוננות בפני לוחמה כימית

פרוטוקול

 
ועדה ביקורת המדינה

on' כנ0ת 12

פרוטוקול 228

פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים