ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 08/04/1991

ערכות מגן לאוכלוסיה האזרחית - המשך דיון

פרוטוקול

 
ועדה בקורת המדינה

מס' כנסת 12

פרוטוקול 226

פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים