ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 26/02/1991

היערכות לטיפול בחומרים מסוכנים (40)

פרוטוקול

 
מס' כנסת 12

פרוטוקול 213

פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים