ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/02/1991

בקשה לחוות דעת על המצב בבתי הכלא ובבתי המעצר הבטחוניים בארץ ישראל, הצעת ח"כ אליקים העצני

פרוטוקול

 
ועדה ביקורת המדינה

מס' כנסת 12

פרוטוקול 206

פרוטוקול לא קיים

קוד המקור של הנתונים